Anda di halaman 1dari 8

UJIAN BULANAN (MAC)

PENDIDIKAN MORAL TAHUN 4

NAMA: _________________________ KELAS: _________________ MARKAH

Bahagian A (10 markah)


Arahan :Jawab semua soalan di bawah. Bulatkan jawapan yang betul sahaja.

1. Menghormati amalan dan kepercayaan jiran amat penting dalam kehidupan berjiran.
Antara yang berikut, yang manakah bukan cara menghormati amalan dan
kepercayaan jiran?
A. Tidak menghidangkan menu makanan daging lembu ketika Kumari datang
bertandang ke rumah
B. Mengejek dan mentertawakan Harjat Singht yang sedang mengikat rambutnya
untuk membuat sanggul
C. Tidak berbuat bising ketika Ah Kiat dan keluarganya sedang membakar colok di
hadapan rumahnya.
D. Menghormati jiran yang beragama Islam yang sedang berpuasa pada bulan
Ramadan.

2. Sikap mengambil tahu amalan ibadat dan kepercayaan jiran merupakan amalan
yang
A. mulia dan terpuji C. murni dan menguntungkan
B. keji dan merugikan D. tidak membawa kepada
kebaikan

3. Amalan pergi ke gereja dan membaca kitab Injil merupakan amalan ibadat jiran yang
beragama
A. Islam C. Buddha
B. Hindu D. Kristian

4. Jiran anda telah menetapkan tarikh ingin mengadakan majlis akidah sedangkan
anda ingin mengadakan majlis sukaria di rumah. Apakah tindakan anda?
A. Tidak mengambil peduli akan hal jiran
B. Berjumpa dengan jiran dan memintanya menangguhkan majlis
C. Meneruskan rancangan anda tanpa mengendahkan majlis jiran
D. Menangguhkan pada tarikh lain supaya tidak mengganggu majlis jiran

Menundukkan kepala apabila lalu di hadapan orang tua

5. Penyataan di atas merujuk kepada nilai _______________


A. Baik hati C. Kerajinan
B. Hemah tinggi D. Bertanggungjawab

1
UJIAN BULANAN (MAC)
PENDIDIKAN MORAL TAHUN 4

6. Antara yang berikut, perbuatan manakah yang menunjukkan anda seorang yang
bertanggungjawab?
A. Memberikan senyuman kepada semua orang
B. Mengucapkan terima kasih dan berjabat tangan
C. Melibatkan diri dalam aktiviti bergotong-royong
D. Memberikan kad ucapan penghargaan terima kasih

7. Pada pendapat anda, apakah faedah melibatkan diri dalam aktiviti kejiranan?
A. Jiran berasa bangga dan menghargai sikap anda
B. Jiran akan memberikan ganjaran yang besar kepada anda
C. Hidup kita dan jiran akan berasa selesa dan berasa terharu
D. Hubungan kita sesama jiran akan menjadi semakin renggang

Semasa kamu berjoging di taman rekreasi, kamu melihat anak jiran kamu
dan rakannya sedang menconteng bangku di taman tersebut.

8. Berdasarkan penyataan di batas, sebagai jiran yang prihatin kamu patut


A. turut menconteng bangku tersebut
B. melihat mereka menconteng bangku
C. berjumpa dan menegur untuk menasihati mereka
D. membiarkan mereka menconteng bangku tersebut

9. Berikut merupakan ciri-ciri orang yang besederhana kecuali


A. bercerita tentang hal peribadi jiran kepada jiran lain
B. memahami jiran yang mempunyai masalah
C. bercakap perkara yang baik-baik sahaja
D. merendahkan suara semasa bercakap

10. Melibatkan diri dalam aktiviti yang dianjurkan oleh penduduk setempat merupakan
perbuatan jiran yang berkaitan dengan nilai ___________________
A. keberanian C. kerajinan
B. kejujuran D. keadilan

2
UJIAN BULANAN (MAC)
PENDIDIKAN MORAL TAHUN 4

Bahagian B (10 markah)


Arahan : Isikan tempat kosong di bawah dengan jawapan yang betul

bertolak mengorbankan hubungan melampaui dijauhi

keterlaluan keperluan merendah merugikan kedudukan

1. Janganlah bersikap ______________________ dalam membuat sebarang


keputusan apabila berbincang sesama jiran.

2. Kita hendaklah bersikap _________________________ diri ketika bergaul sesama


jiran.

3. Ayah akan menjemput semua jiran datang ke rumah tanpa membezakan


______________________ mereka jika kami mengadakan majlis.

4. Saya sanggup ______________________ masa dan tenaga untuk memberikan


komitmen terhadap aktiviti-aktiviti kejiranan yang diadakan.

5. Sentiasalah menjaga ___________________ jiran untuk mewujudkan kemesraan.

6. Kita mestilah sentiasa ____________________ ansur sesama jiran untuk


mengelakkan sikap mementingkan diri sendiri.

7. Isikan masa lapang dengan aktiviti kejiranan yang berfaedah supaya dapat
memanfaatkan masa dan merapatkan __________________________.

8. Elakkan bersikap sombong supaya tidak _________________________ dijauhi.

9. Hindarilah sikap tidak terburu-buru dalam membuat keputusan supaya keputusan


yang dibuat tidak _____________________ sesiapa pun.

10. Janganlah bersikap _________________ batas dan terburu-buru dalam menangani


permasalahan dengan jiran.

3
UJIAN BULANAN (MAC)
PENDIDIKAN MORAL TAHUN 4

Bahagian C (10 markah)


Soalan C (i) (5 markah)
Arahan : Tandakan (√) atau (x) pada pernyataan yang berikut.
1. Anda tidak membuka pintu ketika jiran mahu bertandang ke rumah. ( )
2. Ranjit menziarahi jirannya yang baru keluar dari hospital. ( )
3. Chong Meng hanya bersikap adil dengan jiran yang sama bangsa dengannya
sahaja. ( )
4. Kamil memarahi jiran yang menegurnya berbuat bising ketika bermain di halaman
rumah.( )
5. Fatimah memberikan tempat duduk kepada jirannya yang lebih tua ketika berada di
dalam bas. ( )

Soalan C (ii) (5 markah)


Arahan : Gariskan jawapan yang betul.
1. Saya berasa (bangga, terharu) apabila dapat membantu menjayakan program
sukaneka bersama-sama.
2. Sikap (sambil lewa, rajin) penting untuk mencapat sesuatu kejayaan.
3. Amalan bekerjasama dan bantu-membantu dapat mengelakkan (persengketaan,
perhubungan) sesama jiran.
4. Kerja yang berat akan menjadi ringan apabila semua jiran (bekerjasama, berusaha)
antara satu sama lain.
5. Gejala sosial dapat (dibuang, dikurangkan) sekiranya semua jiran bekerjasama untuk
membanterasnya.

4
UJIAN BULANAN (MAC)
PENDIDIKAN MORAL TAHUN 4

Bahagian D (10 markah)


Soalan D (i) (5 markah)
Arahan : Padankan penyataan berikut dengan nilai yang betul.

Memohon maaf jika melakukan


1. kesalahan Hormat

2. Menghormati jiran yang


Keadilan
beragama Hindu yang tidak
memakan daging lembu

3.
Mengambil berat tentang Hemah Tinggi
kebajikan jiran

Menggunakan bahasa yang sopan Kasih Sayang


4. apabila bertutur dengan jiran

Memberikan bantuan kepada jiran


Kepercayaan
5. tanpa mengira kaum dan agama
Kepada Tuhan

5
UJIAN BULANAN (MAC)
PENDIDIKAN MORAL TAHUN 4

Soalan D (ii) ( 5 markah)


Arahan : Teliti maklumat di bawah. Padankan maklumat jiran kamu dengan
pernyataan yang sesuai.

1.
Nama: Kalvina Kaur  pergi ke gereja
 membaca kitab Injil
Agama : Sikh

2.
Nama : Revati  bermeditasi
 membakar colok
Agama : Hindu semasa beribadat

3.  menunaikan ibadat di
Nama: David
kuil
Agama :Kristian  menyanyikan lagu
pujian kepada Tuhan

Nama : Zhong  membaca al-Quran


4.
 bersolat lima waktu
Agama : Buddha sehari

Nama : Suriati  bersembahyang di


5. Gurwara
Agama : Islam  menutup kepala ketika
bersembahyang

6
UJIAN BULANAN (MAC)
PENDIDIKAN MORAL TAHUN 4

Bahagian E (10 markah)


Soalan E (i) (5 markah)
Arahan : Lihat gambar di bawah. Kemudian jawab soalan yang diberikan.

1. Apakah aktiviti yang dilakukan pada gambar di atas?


_________________________________________________________________
(1 markah)

2. Nyatakan nilai yang terlibat pada aktiviti tersebut.


___________________________________________________________________
(1 markah)

3. Senaraikan dua kebaikan yang diperoleh sekiranya anda melibatkan diri dalam
aktivti tersebut.
a. ________________________________________________________________
b. ________________________________________________________________
(2 markah)

4. Nyatakan perasaan anda setelah terlibat dengan aktiviti yang terdapat dalam gambar
di atas.
___________________________________________________________________
(1 markah)

7
UJIAN BULANAN (MAC)
PENDIDIKAN MORAL TAHUN 4

Soalan E (ii) (5 markah)


Arahan : Lengkapkan peta di bawah dengan jawapan yang sesuai

menghapuskan membersihkan membanteras

persiapan keselamatan

Bersama-sama untuk menjaga (1) __________________


di kawasan kejiranan

Bergotong-royong untuk (2) _______________________


kawasan kejiranan

Aktiviti
Bersama- Bekerjasama membuat (3) _______________________
Sama Jiran untuk majlis rumah terbuka.

Bersama-sama untuk (4) _____________________


nyamuk Aedes di kawasan kejiranan

Bekerjasama untuk (5) ________________________


kes jenayah yang sering berlaku di kawasan tempat
tinggal.