Anda di halaman 1dari 2

PAMAHALAAN AT SISTEMANG PULITIKAL SA ASYA

Pamahalaan
 Galing sa salitang griyego na gubernaculums na nangangahulugang timon
 Isang organisasyong panlipunan upang magkaroon ng makatotohanang batas
na magkaroon ng katarungan at kapayapaan sa bansa.

IBA’T IBANG SISTEMANG PULITIKAL SA ASYA


Monarkiya – Ito ay pinamumunuan ng isang hari o reyna
 Monarkiyang Konstitusyonal – Ang kapangyarihan ng hari o reyna ay
limitado dahil sa sinusunod sa konstitusyon.
 Monarkiyang Absoluto – Lubos ang kapangyarihan ng hari o reyna
Republika – Sa isang republika, ang tao ang makapangyarihan
 Presidensyal – Ang pinuno ng buong estado ay ang pangulo
 Parliyamentaryo – Ang pinuno ng buong estado ay ang punong ministro
 Unitaryo – Saklaw ng pamahalaang pambansa/nasyonal ang pamahalaang
local
 Federal – May awtonomiya ang pamahalaang local mula sa pamahalaang
pambansa/nasyonal
Komunismo – Ito ay karaniwang kumikilos sa prinsipyong “ From each according to
his abilities and to each according to his needs.” Ang mga mamamayan ay walang
karapatan sa mga ari-arian.
Diktaduryal – Pinamumunuan ang bansa sa pamamagitan ng pamimilit sa tao
Emirato/Sultanato – Pinamumunuan ng Emir o Sultan bilang lider espiritwal at
lider ng bansa
 Sultanato – ang namumuno ay sultan
 Emirato – ang namumuno ay emir, prinsipe o prinsesa

SISTEMANG PULITIKAL SA BANSANG HAPON


 Ang emperador ( Dai Nippon Teikoku Tenno) ay panseremonya lamang at
nagsisilbing simbolo ng pamahalaan at tanging nag-uugnay ng nakaraan sa
nakalipas na Monarkiyang Konstitusyonal ng bansang Hapon. Sa
kasalukuyan, ito ay Parliyamentaryong Monarkiya.
Ang EHEKUTIBO
 Ang pambansang patakaran ng pamahalaan ay isinasaayos at isnisasagawa
ng punong ministro at ng kanyang cabinet na inihalal ng diet
Diet – tawag sa kongreso o batasan ng Hapon

Ang LEHISLATURA
 Ang diet ay binubuo ng House of Councilors at ng House of Representatives
Kapulungan ng Konseho – 252 na miyembro na inihalal para sa anim na taong
panunungkulan
Kapulungan ng Kinatawan – 511 miyembro ng kinatawan sa 124 distrito na inihalal
para sa apat na taong panunungkulan

Ang HUKUMAN
 Ang sangay na ito ng pamahalaan ay indipendyente. Ito ay
pinamumuhunanan ng punong ministro na inihalal ng gabinete at itinalaga
ng emperador at iba pang 15 mahistrado na itinatakda naman ng mga
miyembro ng gabinete
Ang hapon ay may 47 perfecture o lalawigan na nasa ilalim ng pamamahala ng
pamahalaang sentral at pinamamahalaan ng gobernador.

SISTEMANG PULITIKAL SA SOUTH KOREA


Cold War – tumutukoy sa tensyong diplomatiko sa pagitan ng Estados Unidos at
Soviet Union, ang dalawang bansang superpowers matapos ang WW2
38th Parallel – imahinaryong linya na naghati sa Korea (North at South) sa 38
degris.
Taehan Mingkuk (The Republic of Korea) – napili ng South Korea na opisyal na
pangalan ng bansa
Syngman Rhee – unang nahalal na pangulo ng bansa

 Itinalaga ng Saligang Batas ng Republike ang sistemang presidensyal para sa


sangay ng ehekutibo na inihalal ng mga mamamayan
National Assembly – nakatalaga dito ang kapangyarihan ng lehislatura na may
iisang sangay. May kapangyarihan ding magpaalis sa tungkulin ng isang pangulo sa
ipinagkaloob ditong kapangyarihan sa panahon ng pangangailangan (emergency
powers) ng saligang batas.

 Ang Korte Suprema ang pinakamataas na hukuman ng bansa na


pinamumunuan ng punong mahistrado na itinalaga ng pangulo upang
manungkulan ng anim na taon.

PAMAHALAAN NG TSINA
 Partidong Komunista – ito ang siyang kumukontrol sa pamahalaan, sa
hukbo at sa masang bumubuo sa selda ng partido.
 Estado
 People’s Liberation Army
 POLITBURO – tagapagpatupad ng batas
 Standing Committee – binubuo ng apat hanggang siyam na kalalakihan na
nagpapasya sa mga mahahalagang bagay na may kinalaman sa buong bansa.
 National People’s Congress (NPC) – pinakamataas na sangay ng
kapangyarihang estado na naghahalal ng pangulo, pangalawang pangulo,
konseho ng estado at sentrong komisyon ng militar sa bansa
 Konseho ng Estado (State Council) – pangunahing awtoridad sa bansa na
namamahala sa mga lalawigan
 Sentrong Komisyon ng Militar – tagapangulo ng komisyon ang punog
komandante ng hukbong sandatahan at nangangasiwa sa PLA.