Anda di halaman 1dari 1

GERAKAN PRAMUKA

GUGUS DEPAN 2408.115-2408.116


MADRASAH ALIYAH MATHOLI'UL ANWAR
Jalan Raya Simo Sungelebak Karanggeneng Lamongan, 62254 Lamongan
No.Telp : (0322) 392072 Website : Http://www.mamawar.sch.id

SURAT KETERANGAN
No : 36/DA-MA/GD 115-116/VIII/2014

Dengan ini menyatakan yang tercantum di bawah ini merupakan siswa yang aktif di Gugus
Depan 2408.115 – 2408.116 pangkalan MA Matholi’ul Anwar Simo Sungelebak Karanggeneng
Lamongan.

No. Nama Kelas


1. Uman Tohari XII.7
2. Ashabul Kahfi XII.2
3. M. Syamsudin Amin XII.7
4. Khusnul Fithon XII.1
5. M. Syihabbuddin XII.1
6. M. Joyo Kusumo XI.6
7. Edi Cahyo Budiharto XI.5
8. Faisal Hayan XI.6
9. Siti Aisyah Oktaviani XII.9
10. Fithrotun Nufus XII.9
11. Zainiya Abidatun nisa’ XII.10
12. Eka Nur Afifah XII.1
13. Syuaibatun Nabillah XII.8
14. Wiwin Hidayati XII.10
15. Siti Rokhimah XII.3
16. Nur Hidayatus Sholihah XII.9

Demikian keterangan ini kami buat sesuai dengan yang sebenarnya.


PEMBINA SATUAN
a.n. KAMABIGUS

Moh. Rozi, S.Pd..

Anda mungkin juga menyukai