Anda di halaman 1dari 7

Bil Tajuk Jam Kaedah/Teknik/Strategi Catatan

Ketatanegaraan 1 Teknik latih tubi (kertas . Kertas soalan,


1 i. Lagu-lagu soalan) slaid Powepoint,
patriotik.  Soalan kefahaman Kertas A4,
ii. Pemimpin mengenai lagu- Pensel Warna
negeri-negara lagu patriotik
 Melukis potret
pemimpin-
pemimpin
negeri/negara
Kerohanian/ 1 Kertas
2 Pendidikan Moral Main Peranan Mahjong,
i. Budi bahasa  Murid akan Alat tulis.
ii. Hormat- disuruh untuk
menghormati melakokan
iii. Kalau cermat sebuah
tentu selamat. adegan
bersesuaian
dengan tema.
Pembentangan
 Murid akan
diberi masa
untuk
berbincang di
dalam
seksyen
masing-
masing dan
membentangk
an hasil
mereka

Pengurusan dan Gaya 1 Pembentangan Slaid


3 Diri Demonstrasi PowerPoint,
i. Adab bergaul Teknik Cerita Kertas Mahjong
dengan kawan,
keluarga,
guru/rakan,
majlis rasmi
Kawad 1 Demonstrasi Buku log/skrap.
4 i. Kawad dinamik
ii. Ke kiri/ ke kanan
hormat
iii. Kehadapan
hormat
iv. Selaku terima
sijil/hadiah
Perkhemahan 1 Main Peranan Buku log, kertas
5 i. Pemuliharaan  Murid akan mahjong, Alat
ii. Kegiatan di melakonkan tulis, slaid
perkhemahan semula situasi PowerPoint, Kain
iii. Asas gajet semasa anduh.
perkhemahan
Bantu Mula berlangsung
i. Teknik teori Pembentangan
usungan.  Murid akan
ii. Latihan amali dibahagikan
kepada
beberapa
sekyen dan
akan
membentangk
an hasil
perbincangan
mereka.
Demonstrasi
 Guru akan
menunjukkan
cara-cara
yang betul
untuk
membuat gajet
perkhemahan.
Amali
 Aktiviti amali
dijalankan
untuk murid-
murid
Ikatan Tali 1 Pendekatan Masteri 1. Buku rekod
6 i. Simpulan dan  Guru akan ke-hadiran
ikatan bersama kokuri-kulum
ii. Mengemaskan dengan murid- pelajar.
tali murid dan 2. Buku log
iii. Ikatan serong menunjukkan koku-
iv. Ikatan silang cara yang rikulum.
gunting betul untuk 3. Buku
mengikat nota/log
sehingga pelajar.
murid dapat 4. Aktiviti
menguasainya kawad di
Demonstrasi kawasan
 Sebelum lapang.
aktiviti
dijalankan,
guru akan
menunjukkan
cara mengikat
dan membuat
simpulan yg
betul
Ikhtiar hidup 1 Latihan amali 1. Buku rekod
7 i. Latihan Amali  Aktiviti amali ke-hadiran
(Perkhemahan) dijalankan kokuri-kulum
untuk murid- pelajar.
murid. 2. Buku log
koku-
rikulum.
3. Buku
nota/log
pelajar.
4. Aktiviti
kawad di
kawasan
lapang.

Komunikasi Latihan Amali 1. Buku rekod


8 1. Latihan Amali  Aktiviti amali ke-hadiran
dijalankan.
kokuri-kulum
pelajar.
2. Buku log
koku-
rikulum.
3. Buku
nota/log
pelajar.
4. Aktiviti
kawad di
kawasan
lapang.

Khidmat Masyarakat – 1 Pembentangan 1. Buku rekod


9 KHIDMAS Main Peranan ke-hadiran
i. Projek khidmat  Murid akan kokuri-kulum
bakti. Lawatan memainkan pelajar.
dan ziarah watak secara 2. Buku log
jiran, anak berkumupulan koku-
yatim dan bertemakan rikulum.
hospital. situasi yang 3. Buku
diberi. nota/log
Kebudayaan Demonstrasi pelajar.
i. Pergaulan  Guru akan 4. Aktiviti
ii. Adat-istiadat menunjukkan kawad di
iii. Mengenal alat- cara yang kelas.
alat muzik betul semasa
tradisonal bergaul.

Alam sekitar 1 Pembentangan 1. Buku rekod


10 i. Kitar semula  Paparan slaid ke-hadiran
ii. Ekosistem akan kokuri-kulum
ditunjukkan pelajar.
Rekreasi oleh guru 2. Buku log
iii. Sukan dan untuk kokuri-
permainan memudahkan kulum.
iv. Pengenalan murid 3. Buku nota.
kompas mengetahui 4. Slaid
jenis PowerPoint
serangga.
 Pengenalan
kompas.
Teknik Latih tubi
 Kertas latihan
akan diberi
untuk
meningkatkan
kefahaman
dan daya
ingatan.
Aktiviti permainan
 Murid bermain
di padang
ditemani oleg
guru bertugas.

Keusahawanan. 1 Demonstrasi 1. Buku rekod


11 Jahitan .  Guru akan ke-hadiran
i. Asas- menunjukkan kokuri-kulum
asas cara yang pelajar.
sulama betul untuk 2. Buku log
n menyulam kokuri-
Pembentangan kulum.
 Tayangan 3. Buku nota
slaid akan pelajar.
dipaparkan
untuk 4. Gambar
menunjukkan sulaman
sulaman-
sulaman.
Masakan 1 Amali 1. Buku rekod
12 1. Latihan amali  Aktiviti amali ke-hadiran
dijalankan kokuri-kulum
untuk murid- pelajar.
murid.
2. Buku log
kokuri-
kulum.
3. Buku nota
pelajar.
Kraftangan 1 Pembentangan 1. Buku rekod
13 i. Gubahan  Paparan slaid ke-hadiran
Bunga mengenai kokuri-kulum
ii. Membuat gubahan pelajar.
senduk. bunga akan 2. Buku log
iii. Bahan dipaparkan. kokuri-
semulajadi-  Murid akan kulum.
anyaman belajar melalui 3. Buku nota
gambar- pelajar.
gambar yang 4. Gambar-
disediakan gam-bar
Aktiviti latih tubi yang ber-
 Kertas latihan kaitan.
akan diberikan
untuk
mengingatkan
memori.

Iklim 1 Latihan amali 1. Buku rekod


14 i. Latihan amali  Latihan amali ke-hadiran
dijlankan untuk kokuri-kulum
murid-murid pelajar.
2. Buku log
kokuri-
kulum.
3. Buku nota
pela-jar.

Asas Kebombaan 1 Demonstrasi 1. Buku rekod


15 i. Cara  Pelajar akan ke-hadiran
menyelamatka ditunjukkan cara koku-rikulum
n diri. yang betul untuk pelajar.
ii. Cara menggunakan 2. Buku log
menggunakan pemadam api koku-
pemadam api. Pembentangan rikulum.
 Guru akan 3. Ceramah
menunjukkan cara men-cegah
menyelamatkan kebaka-ran
diri dari kebakaran. oleh pence-
ramah luar.
4. Demonstrasi
melawan
kebakaran.
5. Penggunaan
alat
pemadam
api.