Anda di halaman 1dari 20

ISNIN 05/ 02/ 2018

MATA PELAJARAN :MATEMATIK 5 EXORA KEHADIRAN : / MASA : 07.10 - 7.40 PENTAKSIRAN & PENILAIAN
TAJUK : NOMBOR BULAT DALAM LINGKUNGAN 1000 STANDARD KANDUNGAN :1.1 MODE PDP PBS
Pada akhir pembelajaran pelajar dapat : Latihan bertulis √
BAND 1 √

STAND. PEMBELAJARAN Mengenal Operasi Tambah Mudah. Laporan Amali BAND 2


Latihan Amali BAND 3
SET INDUKSI Melekat nombor magnet Soal Jawab √ BAND 4
Guru : Membuat tunjuk cara Pembentangan BAND 5
AKTIVITI
Pelajar : Menggunakan kreativiti masing- masing Kuiz BAND 6
BBM : Bahan permainan/ permainan onl: Bahan permainan/ permainan online/simulasi Rumusan TIADA
RUJUKAN/SUMBER : Internet / blog / youtube : Internet / blog / youtube
EMK/NILAI : Amanah : Kerajinan PENGGUNAAN PETA I-THINK
KEMAHIRAN INSANIAH : Komunikasi Buih Alir
KEMAHIRAN BAHASA : Lisan : Menulis Buih Berganda Titi
KEMAHIRAN KBAT : Kreativiti Dakap Bulatan
ARAS PEMBELAJARAN Pengetahuan ( √ ) Analisis ( ) Kefahaman ( ) Aplikasi ( √ ) Penilaian ( ) Sintesi/kreativiti ( √ ) Pokok Pelbagai Alir
…80%…… pelajar mencapai objektif 1
PENCAPAIAN/ Intervensi pelajar yang tidak mencapai objektif :
OBJEKTIF/REFLEKSI
MATA PELAJARAN : Muzik 2 DAHLIA KEHADIRAN : / MASA :08.10-08.40 PENTAKSIRAN & PENILAIAN

TAJUK : PERSEPSI MUZIK STANDARD KANDUNGAN : 1.1 MODE PDP PBS

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat : Latihan bertulis BAND 1 √

STAND. PEMBELAJARAN 1. Menunjukkan tindakbalas spontan mendengar bunyi muzik. Laporan Amali BAND 2
Latihan Amali √ BAND 3
SET INDUKSI Menunjukkan video motivasi Soal Jawab BAND 4
Guru : Membuat pengayaan aksi mudah. Pembentangan BAND 5
AKTIVITI
Pelajar : Meniru gaya guru Kuiz BAND 6
: Bahan permainan/ permainan
BBM : Laptop/LCD Rumusan TIADA
online/simulasi
RUJUKAN/SUMBER : Buku modul : Internet / blog / youtube
EMK/NILAI : Jujur : Saling membantu PENGGUNAAN PETA I-THINK
KEMAHIRAN INSANIAH : Komunikasi : Kerja sepasukan Buih Alir
KEMAHIRAN BAHASA : Membaca (mentalis) : Bertutur Buih Berganda Titi
KEMAHIRAN KBAT : Penyelesaian masalah : Menaakul Dakap Bulatan
ARAS PEMBELAJARAN Pengetahuan ( √ ) Analisis ( ) Kefahaman ( ) Aplikasi ( √ ) Penilaian ( ) Sintesi/kreativiti ( √ ) Pokok Pelbagai Alir
80%…… pelajar mencapai objektif 1
PENCAPAIAN/ Intervensi pelajar yang tidak mencapai objektif :
OBJEKTIF/REFLEKSI
MATA PELAJARAN :MATEMATIK 1 CEMPAKA KEHADIRAN : / MASA : 11.00-11.30 PENTAKSIRAN & PENILAIAN

TAJUK : NOMBOR BULAT DALAM LINGKUNGAN 1000 STANDARD KANDUNGAN : 1.1 MODE PDP PBS

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat : Latihan bertulis √ BAND 1 √

STAND. PEMBELAJARAN Menamakan nombor bulat Laporan Amali BAND 2


Latihan Amali BAND 3
SET INDUKSI Bermain dengan onjek nombor Soal Jawab √ BAND 4
Guru : Membuat tunjuk cara Pembentangan BAND 5
AKTIVITI
Pelajar : Meniru gaya guru. Kuiz BAND 6
BBM : Bahan audio visual : Bahan permainan/ permainan online/simulasi Rumusan TIADA
RUJUKAN/SUMBER : Internet / blog / youtube : Internet / blog / youtube
EMK/NILAI : Amanah : Kerajinan PENGGUNAAN PETA I-THINK
KEMAHIRAN INSANIAH : Komunikasi Buih Alir
KEMAHIRAN BAHASA : Lisan : Bertutur Buih Berganda Titi
KEMAHIRAN KBAT : Kreativiti Dakap Bulatan
ARAS PEMBELAJARAN Pengetahuan ( √ ) Analisis ( ) Kefahaman ( ) Aplikasi ( √ ) Penilaian ( ) Sintesi/kreativiti ( √ ) Pokok Pelbagai Alir
60%…… pelajar mencapai objektif 1,
PENCAPAIAN/ Intervensi pelajar yang tidak mencapai objektif :
OBJEKTIF/REFLEKSI
MATA PELAJARAN : Muzik 3 ORKID KEHADIRAN : / MASA : 11.30-12.30 PENTAKSIRAN & PENILAIAN

TAJUK : PERSEPSI MUZIK STANDARD KANDUNGAN : 1.1 MODE PDP PBS

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat : Latihan bertulis BAND 1 √

STAND. PEMBELAJARAN 1. Menunjukkan tindakbalas spontan mendengar bunyi muzik (gerakan tangan). Laporan Amali BAND 2
Latihan Amali √ BAND 3
SET INDUKSI Memperdengarkan irama muzik rancak. Soal Jawab √ BAND 4
Guru : Membuat tindak- balas dengan membuat pergerakan, Pembentangan BAND 5
AKTIVITI
Pelajar : Meniru gaya guru Kuiz BAND 6
BBM : Laptop/LCD : Papan putih, pen marker Rumusan TIADA
RUJUKAN/SUMBER : Buku modul : Internet / blog / youtube
EMK/NILAI : Jujur : Saling membantu PENGGUNAAN PETA I-THINK
KEMAHIRAN INSANIAH : Komunikasi : Kerja sepasukan Buih Alir
KEMAHIRAN BAHASA : Mendengar : Bertutur Buih Berganda Titi
KEMAHIRAN KBAT : Teknik menyoal : Kreativiti Dakap Bulatan
ARAS PEMBELAJARAN Pengetahuan ( √ ) Analisis ( ) Kefahaman ( ) Aplikasi ( √ ) Penilaian ( ) Sintesi/kreativiti ( √ ) Pokok Pelbagai Alir
…80%…… pelajar mencapai objektif 1
PENCAPAIAN/ Intervensi pelajar yang tidak mencapai objektif :
OBJEKTIF/REFLEKSI
TARIKH/ HARI : 6.02.2018 (SELASA)
MATA PELAJARAN : TMK 4 Kemboja KEHADIRAN : / MASA : 07.40 - 08:40 AM PENTAKSIRAN & PENILAIAN
TAJUK : PENGENALAN MAKMAL KOMPUTER STANDARD KANDUNGAN : 1.1 Mengenal pasti dan menyatakan lokasi makmal komputer MODE PDP PBS
Pada akhir pembelajaran pelajar dapat : Latihan bertulis BAND 1 √

STAND. PEMBELAJARAN 1.Mengecam pelan lokasi makmal komputer Laporan Amali BAND 2
Latihan Amali BAND 3
SET INDUKSI Menunjukkan peta sekolah Soal Jawab √ BAND 4
Guru : Membuat penerangan Pembentangan BAND 5
AKTIVITI
Pelajar : Mendengar dengan teliti Kuiz BAND 6
BBM : Mini whiteboard : Papan putih, pen marker Rumusan TIADA
RUJUKAN/SUMBER : Buku modul : Buku rujukan
EMK/NILAI : Amanah : Kerajinan : Kepercayaan kepada tuhan PENGGUNAAN PETA I-THINK
KEMAHIRAN INSANIAH : Komunikasi : Tanggungjawab sosial Buih Alir
KEMAHIRAN BAHASA : Lisan : Lisan Buih Berganda Titi
KEMAHIRAN KBAT : Inkuiri : Menaakul Dakap Bulatan
ARAS PEMBELAJARAN Pengetahuan ( √ ) Analisis ( ) Kefahaman ( ) Aplikasi ( ) Penilaian ( ) Sintesi/kreativiti ( ) Pokok Pelbagai Alir
…90%…… pelajar mencapai objektif 1,
PENCAPAIAN/ Intervensi pelajar yang tidak mencapai objektif :
OBJEKTIF/REFLEKSI
MATA PELAJARAN : Muzik 2 Dahlia KEHADIRAN : / MASA : 8:40 - 9:40 PENTAKSIRAN & PENILAIAN
TAJUK : PERSEPSI DALAM MUZIK STANDARD KANDUNGAN : 1.1 MODE PDP PBS
Pada akhir pembelajaran pelajar dapat : Latihan bertulis BAND 1 √

STAND. PEMBELAJARAN 1. Melakukan gerakan bebas. Laporan Amali BAND 2


Latihan Amali √ BAND 3
SET INDUKSI Tayangan vedio Soal Jawab BAND 4
Guru : Membuat menggayakan pergerakan Pembentangan BAND 5
AKTIVITI
Pelajar : Meniru gaya guru Kuiz BAND 6
BBM : Tayangan video/VCD/D : Bahan audio visual Rumusan TIADA
RUJUKAN/SUMBER : Buku modul : Buku rujukan
EMK/NILAI : Amanah : Kerajinan PENGGUNAAN PETA I-THINK
KEMAHIRAN INSANIAH : Komunikasi Buih Alir
KEMAHIRAN BAHASA : Lisan : Bertutur Buih Berganda Titi
KEMAHIRAN KBAT : Kreativiti Dakap Bulatan
ARAS PEMBELAJARAN Pengetahuan ( √ ) Analisis ( ) Kefahaman ( ) Aplikasi ( ) Penilaian ( ) Sintesi/kreativiti ( √ ) Pokok Pelbagai Alir
……90%…… pelajar mencapai objektif 1
PENCAPAIAN/ Intervensi pelajar yang tidak mencapai objektif :
OBJEKTIF/REFLEKSI
MATA PELAJARAN : Muzik TINGKATAN : 1 Allamanda KEHADIRAN : / MASA : 10:00-11:00 PENTAKSIRAN & PENILAIAN
TAJUK : PERSEPSI MUZIK STANDARD KANDUNGAN : 1.1 MODE PDP PBS
Pada akhir pembelajaran pelajar dapat : Latihan bertulis BAND 1 √

STAND. PEMBELAJARAN 1. Menunjukkan tindakbalas spontan mendengar bunyi muzik. Laporan Amali BAND 2
Latihan Amali √ BAND 3
SET INDUKSI Memperdengarkan irama muzik rancak. Soal Jawab BAND 4
Guru : Membuat tindak- balas dengan membuat pergerakan, Pembentangan BAND 5
AKTIVITI
Pelajar : Meniru gaya guru Kuiz BAND 6
BBM : Laptop/LCD : Papan putih, pen marker Rumusan TIADA
RUJUKAN/SUMBER : Buku modul : Internet / blog / youtube
EMK/NILAI : Jujur : Saling membantu PENGGUNAAN PETA I-THINK
KEMAHIRAN INSANIAH : Komunikasi : Teknologi maklumat dan komunikasi Buih Alir
KEMAHIRAN BAHASA : Membaca (mentalis) : Bertutur Buih Berganda Titi
KEMAHIRAN KBAT : Kreativiti : Kreativiti Dakap Bulatan
ARAS PEMBELAJARAN Pengetahuan ( ) Analisis ( ) Kefahaman ( ) Aplikasi ( ) Penilaian ( ) Sintesi/kreativiti ( √ ) Pokok Pelbagai Alir
…80%… pelajar mencapai objektif 1
PENCAPAIAN/ Intervensi pelajar yang tidak mencapai objektif :
OBJEKTIF/REFLEKSI
MATA PELAJARAN : SSAS TINGKATAN : 5 Ixora KEHADIRAN : / MASA : 12.00-12.30 PENTAKSIRAN & PENILAIAN
TAJUK : MANUSIA STANDARD KANDUNGAN : 1.1 MODE PDP PBS
Pada akhir pembelajaran pelajar dapat : Latihan bertulis √ BAND 1
STAND. PEMBELAJARAN 1. Mengenal keperluan asas haiwan karnivor. Laporan Amali BAND 2 √

Latihan Amali BAND 3


SET INDUKSI menunjukkan gambar makanan Soal Jawab √ BAND 4
Guru : Membuat penerangan Pembentangan BAND 5
AKTIVITI
Pelajar : mendengar dengan teliti Kuiz BAND 6
BBM : Laptop/LCD : Papan putih, pen marker Rumusan TIADA
RUJUKAN/SUMBER : Buku modul : Internet / blog / youtube
EMK/NILAI : Amanah : Kerajinan PENGGUNAAN PETA I-THINK
KEMAHIRAN INSANIAH : Komunikasi Buih Alir
KEMAHIRAN BAHASA : Lisan : Bertutur Buih Berganda Titi
KEMAHIRAN KBAT : Teknik menyoal Dakap Bulatan
ARAS PEMBELAJARAN Pengetahuan ( ) Analisis ( √ ) Kefahaman ( √ ) Aplikasi ( ) Penilaian ( ) Sintesi/kreativiti ( ) Pokok Pelbagai Alir
…80%…… pelajar mencapai objektif 1
PENCAPAIAN/ Intervensi pelajar yang tidak mencapai objektif :
OBJEKTIF/REFLEKSI
TARIKH/ HARI : 07.02.2018 (RABU)
MATA PELAJARAN : Muzik 1 Alamanda KEHADIRAN : / MASA : 8.10 - 8.40 PENTAKSIRAN & PENILAIAN
TAJUK : PERSEPSI MUZIK STANDARD KANDUNGAN : 1.1 MODE PDP PBS
Pada akhir pembelajaran pelajar dapat : Latihan bertulis BAND 1 √

STAND. PEMBELAJARAN 1. Menunjukkan tindakbalas spontan mendengar bunyi muzik(membuat pergerakkan tangan dan kaki). Laporan Amali BAND 2
Latihan Amali BAND 3
SET INDUKSI Memperdengarkan irama muzik rancak. Soal Jawab √ BAND 4
Guru : Membuat tindak- balas dengan membuat pergerakan, Pembentangan BAND 5
AKTIVITI
Pelajar : Meniru gaya guru Kuiz BAND 6
BBM : Laptop/LCD : Papan putih, pen marker Rumusan TIADA
RUJUKAN/SUMBER : Buku modul : Internet / blog / youtube
EMK/NILAI : Jujur : Saling membantu PENGGUNAAN PETA I-THINK
KEMAHIRAN INSANIAH : Komunikasi : Kerja sepasukan Buih Alir
KEMAHIRAN BAHASA : Mendengar : Bertutur Buih Berganda Titi
KEMAHIRAN KBAT : Teknik menyoal : Kreativiti Dakap Bulatan
ARAS PEMBELAJARAN Pengetahuan ( √ ) Analisis ( ) Kefahaman ( ) Aplikasi ( ) Penilaian ( ) Sintesi/kreativiti ( √ ) Pokok Pelbagai Alir
60%…… pelajar mencapai objektif 1
PENCAPAIAN/ Intervensi pelajar yang tidak mencapai objektif :
OBJEKTIF/REFLEKSI
MATA PELAJARAN : SSAS TINGKATAN : 5 Ixora KEHADIRAN : / MASA : 12.00-12.30 PENTAKSIRAN & PENILAIAN
TAJUK : MANUSIA STANDARD KANDUNGAN : 1.1 MODE PDP PBS
Pada akhir pembelajaran pelajar dapat : Latihan bertulis BAND 1 √

STAND. PEMBELAJARAN 1. Mengenal keperluan asas haiwan(ayam) Laporan Amali BAND 2


Latihan Amali BAND 3
SET INDUKSI menunjukkan gambar makanan Soal Jawab √
BAND 4
Guru : Membuat penerangan Pembentangan BAND 5
AKTIVITI
Pelajar : mendengar dengan teliti Kuiz BAND 6
BBM : Laptop/LCD : Papan putih, pen marker Rumusan TIADA
RUJUKAN/SUMBER : Buku modul : Internet / blog / youtube
EMK/NILAI : Amanah : Kerajinan PENGGUNAAN PETA I-THINK
KEMAHIRAN INSANIAH : Komunikasi Buih Alir
KEMAHIRAN BAHASA : Lisan : Bertutur Buih Berganda Titi
KEMAHIRAN KBAT : Teknik menyoal Dakap Bulatan
ARAS PEMBELAJARAN Pengetahuan ( √ ) Analisis ( ) Kefahaman ( √ ) Aplikasi ( ) Penilaian ( ) Sintesi/kreativiti ( ) Pokok Pelbagai Alir
70%… pelajar mencapai objektif 1
PENCAPAIAN/ Intervensi pelajar yang tidak mencapai objektif :
OBJEKTIF/REFLEKSI
MATA PELAJARAN :MATEMATIK 5 EXORA KEHADIRAN : / MASA : 11.00-12.00 PENTAKSIRAN & PENILAIAN
TAJUK : NOMBOR BULAT DALAM LINGKUNGAN 1000 STANDARD KANDUNGAN : 1.1 MODE PDP PBS
Pada akhir pembelajaran pelajar dapat : Latihan bertulis √
BAND 1 √

STAND. PEMBELAJARAN Menamakan dan nilai nombor Laporan Amali BAND 2


Latihan Amali BAND 3
SET INDUKSI Melekat nombor magnet Soal Jawab √
BAND 4
Guru : Membuat tunjuk cara Pembentangan BAND 5
AKTIVITI
Pelajar : Meniru gaya guru. Kuiz BAND 6
BBM : Mini whiteboard : Tayangan video/VCD/DVD Rumusan TIADA
RUJUKAN/SUMBER : Internet / blog / youtube : Internet / blog / youtube
EMK/NILAI : Amanah : Kerajinan PENGGUNAAN PETA I-THINK
KEMAHIRAN INSANIAH : Komunikasi Buih Alir
KEMAHIRAN BAHASA : Lisan : Bertutur Buih Berganda Titi
KEMAHIRAN KBAT : Kreativiti Dakap Bulatan
ARAS PEMBELAJARAN Pengetahuan ( √ ) Analisis ( ) Kefahaman ( √ ) Aplikasi ( ) Penilaian ( ) Sintesi/kreativiti ( ) Pokok Pelbagai Alir
…60%… pelajar mencapai objektif 1
PENCAPAIAN/ Intervensi pelajar yang tidak mencapai objektif :
OBJEKTIF/REFLEKSI
TARIKH/ HARI : 08.02.2018 (KHAMIS)
MATA PELAJARAN : Muzik 3 ORKID KEHADIRAN : / MASA : 7.10 - 7.40 PENTAKSIRAN & PENILAIAN
TAJUK : PERSEPSI MUZIK STANDARD KANDUNGAN : 1.1 MODE PDP PBS
Pada akhir pembelajaran pelajar dapat : Latihan bertulis BAND 1 √

STAND. PEMBELAJARAN 1. Menunjukkan tindakbalas spontan mendengar bunyi muzik(membuat pergerakkan tangan dan kaki). Laporan Amali BAND 2
Latihan Amali BAND 3
SET INDUKSI Memperdengarkan irama muzik rancak. Soal Jawab √ BAND 4
Guru : Membuat tindak- balas dengan membuat pergerakan, Pembentangan BAND 5
AKTIVITI
Pelajar : Meniru gaya guru Kuiz BAND 6
BBM : Laptop/LCD : Papan putih, pen marker Rumusan TIADA
RUJUKAN/SUMBER : Buku modul : Internet / blog / youtube
EMK/NILAI : Jujur : Saling membantu PENGGUNAAN PETA I-THINK
KEMAHIRAN INSANIAH : Komunikasi : Kerja sepasukan Buih Alir
KEMAHIRAN BAHASA : Mendengar : Bertutur Buih Berganda Titi
KEMAHIRAN KBAT : Teknik menyoal : Kreativiti Dakap Bulatan
ARAS PEMBELAJARAN Pengetahuan ( √ ) Analisis ( ) Kefahaman ( ) Aplikasi ( ) Penilaian ( ) Sintesi/kreativiti ( √ ) Pokok Pelbagai Alir
……80%…… pelajar mencapai objektif 1
PENCAPAIAN/ Intervensi pelajar yang tidak mencapai objektif :
OBJEKTIF/REFLEKSI
MATA PELAJARAN : Muzik 2 DAHLIA KEHADIRAN : / MASA : 09.10 -09.40 PENTAKSIRAN & PENILAIAN
TAJUK : PERSEPSI MUZIK STANDARD KANDUNGAN : 1.1 MODE PDP PBS
Pada akhir pembelajaran pelajar dapat : Latihan bertulis BAND 1 √
STAND. PEMBELAJARAN 1. Menunjukkan tindakbalas spontan mendengar bunyi muzik. Laporan Amali BAND 2
Latihan Amali √ BAND 3
SET INDUKSI Menunjukkan video motivasi Soal Jawab BAND 4
Guru : Membuat pementoran Latih Tubi Pembentangan BAND 5
AKTIVITI
Pelajar : Menjawab latih tubi dan perbincangan Kuiz BAND 6
BBM : Laptop/LCD : Papan putih, pen marker Rumusan TIADA
RUJUKAN/SUMBER : Buku modul : Internet / blog / youtube
EMK/NILAI : Jujur : Saling membantu PENGGUNAAN PETA I-THINK
KEMAHIRAN INSANIAH : Komunikasi : Kerja sepasukan Buih Alir
KEMAHIRAN BAHASA : Membaca (mentalis) : Bertutur Buih Berganda Titi
KEMAHIRAN KBAT : Penyelesaian masalah : Menaakul Dakap Bulatan
ARAS PEMBELAJARAN Pengetahuan ( √ ) Analisis ( ) Kefahaman ( ) Aplikasi ( ) Penilaian ( ) Sintesi/kreativiti ( √ ) Pokok Pelbagai Alir
……70%…… pelajar mencapai objektif 1
PENCAPAIAN/ Intervensi pelajar yang tidak mencapai objektif :
OBJEKTIF/REFLEKSI
MATA PELAJARAN :MATEMATIK 1 CEMPAKA KEHADIRAN : / MASA : 11.00-12.00 PENTAKSIRAN & PENILAIAN
TAJUK : NOMBOR BULAT DALAM LINGKUNGAN 1000 STANDARD KANDUNGAN : 1.1 MODE PDP PBS
Pada akhir pembelajaran pelajar dapat : Latihan bertulis √ BAND 1 √
STAND. PEMBELAJARAN Menamakan nombor Laporan Amali BAND 2
Latihan Amali BAND 3
SET INDUKSI Melekat nombor magnet dan menyebut nombor dengan kuat. Soal Jawab √ BAND 4
Guru : Membuat tunjuk cara Pembentangan BAND 5
AKTIVITI
Pelajar : Meniru gaya guru. Kuiz BAND 6
BBM : Bahan audio visual : Bahan permainan/ permainan online/simulasi Rumusan TIADA
RUJUKAN/SUMBER : Internet / blog / youtube : Internet / blog / youtube
EMK/NILAI : Amanah : Kerajinan PENGGUNAAN PETA I-THINK
KEMAHIRAN INSANIAH : Komunikasi Buih Alir
KEMAHIRAN BAHASA : Lisan : Bertutur Buih Berganda Titi
KEMAHIRAN KBAT : Kreativiti Dakap Bulatan
ARAS PEMBELAJARAN Pengetahuan ( √ ) Analisis ( ) Kefahaman ( √ ) Aplikasi ( ) Penilaian ( ) Sintesi/kreativiti ( √ ) Pokok Pelbagai Alir
……80%…… pelajar mencapai objektif 1
PENCAPAIAN/ Intervensi pelajar yang tidak mencapai objektif :
OBJEKTIF/REFLEKSI
MATA PELAJARAN : SSAS 5 IXORA KEHADIRAN : / MASA : 12.00-12.30 PENTAKSIRAN & PENILAIAN
TAJUK : MANUSIA STANDARD KANDUNGAN : 1.1 MODE PDP PBS
Pada akhir pembelajaran pelajar dapat : Latihan bertulis BAND 1 √
STAND. PEMBELAJARAN 1. Mengenal keperluan asas manusia dan haiwan. Laporan Amali BAND 2
Latihan Amali BAND 3
SET INDUKSI menunjukkan gambar makanan Soal Jawab √ BAND 4
Guru : Membuat penerangan Pembentangan BAND 5
AKTIVITI
Pelajar : mendengar dengan teliti Kuiz √ BAND 6
BBM : Laptop/LCD : Papan putih, pen marker Rumusan TIADA
RUJUKAN/SUMBER : Buku modul : Internet / blog / youtube
EMK/NILAI : Amanah : Kerajinan PENGGUNAAN PETA I-THINK
KEMAHIRAN INSANIAH : Komunikasi Buih Alir
KEMAHIRAN BAHASA : Lisan : Bertutur Buih Berganda Titi
KEMAHIRAN KBAT : Teknik menyoal Dakap Bulatan
ARAS PEMBELAJARAN Pengetahuan ( √ ) Analisis ( ) Kefahaman ( √ ) Aplikasi ( ) Penilaian ( ) Sintesi/kreativiti ( √ ) Pokok Pelbagai Alir
……80%…… pelajar mencapai objektif 1
PENCAPAIAN/ Intervensi pelajar yang tidak mencapai objektif :
OBJEKTIF/REFLEKSI
TARIKH/ HARI : 0
MATA PELAJARAN : Muzik
TAJUK : PERSEPSI MUZIK
Pada akhir pembelajaran pelajar dapat :
STAND. PEMBELAJARAN 1. Menunjukkan menari spontan mendengar bunyi muzik(pergerakkan

SET INDUKSI Memperdengarkan irama muzik rancak.


Guru : Membuat tindak- balas dengan membuat pergerakan,
AKTIVITI
Pelajar : Meniru gaya guru
BBM : Laptop/LCD
RUJUKAN/SUMBER : Buku modul
EMK/NILAI : Jujur
KEMAHIRAN INSANIAH : Komunikasi
KEMAHIRAN BAHASA : Mendengar
KEMAHIRAN KBAT : Teknik menyoal
ARAS PEMBELAJARAN Pengetahuan ( √ ) Analisis ( ) Kefahaman ( ) Aplikasi ( ) Penilaian
……90%…… pelajar mencapai objektif 1
PENCAPAIAN/ Intervensi pelajar yang tidak mencapai objektif :
OBJEKTIF/REFLEKSI
MATA PELAJARAN : SSAS
TAJUK : MANUSIA
Pada akhir pembelajaran pelajar dapat :
STAND. PEMBELAJARAN 1. Mengenal keperluan asas haiwan (Ayam)

SET INDUKSI menunjukkan gambar makanan


Guru : Membuat penerangan
AKTIVITI
Pelajar : mendengar dengan teliti
BBM : Laptop/LCD
RUJUKAN/SUMBER : Buku modul
EMK/NILAI : Amanah
KEMAHIRAN INSANIAH : Komunikasi
KEMAHIRAN BAHASA : Lisan
KEMAHIRAN KBAT : Teknik menyoal
ARAS PEMBELAJARAN Pengetahuan ( √ ) Analisis ( ) Kefahaman ( ) Aplikasi ( ) Penilaian
……80%…… pelajar mencapai objektif 1
PENCAPAIAN/ Intervensi pelajar yang tidak mencapai objektif :
OBJEKTIF/REFLEKSI
MATA PELAJARAN :MATEMATIK
TAJUK : NOMBOR BULAT DALAM LINGKUNGAN 1000
Pada akhir pembelajaran pelajar dapat :
STAND. PEMBELAJARAN Menamakan nombor

SET INDUKSI Melekat nombor magnet


Guru : Membuat tunjuk cara
AKTIVITI
Pelajar : Meniru gaya guru.
BBM : Bahan audio visual
RUJUKAN/SUMBER : Internet / blog / youtube
EMK/NILAI : Amanah
KEMAHIRAN INSANIAH : Komunikasi
KEMAHIRAN BAHASA : Lisan
KEMAHIRAN KBAT : Kreativiti
ARAS PEMBELAJARAN Pengetahuan ( √ ) Analisis ( ) Kefahaman ( ) Aplikasi ( ) Penilaian
……80%…… pelajar mencapai objektif 1
PENCAPAIAN/ Intervensi pelajar yang tidak mencapai objektif :
OBJEKTIF/REFLEKSI
MATA PELAJARAN :MATEMATIK
TAJUK : NOMBOR BULAT DALAM LINGKUNGAN 1000
Pada akhir pembelajaran pelajar dapat :
STAND. PEMBELAJARAN Menamakan nombor

SET INDUKSI Melekat nombor magnet


Guru : Membuat tunjuk cara
AKTIVITI
Pelajar : Meniru gaya guru.
: Bahan permainan/ permainan
BBM
online/simulasi
RUJUKAN/SUMBER : Internet / blog / youtube
EMK/NILAI : Amanah
KEMAHIRAN INSANIAH : Komunikasi
KEMAHIRAN BAHASA : Lisan
KEMAHIRAN KBAT : Kreativiti
ARAS PEMBELAJARAN Pengetahuan ( √ ) Analisis ( ) Kefahaman ( ) Aplikasi ( ) Penilaian
……90%…… pelajar mencapai objektif 1
PENCAPAIAN/ Intervensi pelajar yang tidak mencapai objektif :
OBJEKTIF/REFLEKSI
MATA PELAJARAN : Muzik
TAJUK : PERSEPSI MUZIK
Pada akhir pembelajaran pelajar dapat :
STAND. PEMBELAJARAN 1. Menunjukkan tindakbalas spontan mendengar bunyi muzik.

SET INDUKSI Memperdengarkan irama muzik rancak.


Guru : Membuat tindak- balas dengan membuat pergerakan,
AKTIVITI
AKTIVITI
Pelajar : Meniru gaya guru
BBM : Laptop/LCD
RUJUKAN/SUMBER : Buku modul
EMK/NILAI : Jujur
KEMAHIRAN INSANIAH : Komunikasi
KEMAHIRAN BAHASA : Mendengar
KEMAHIRAN KBAT : Teknik menyoal
ARAS PEMBELAJARAN Pengetahuan ( √ ) Analisis ( ) Kefahaman ( ) Aplikasi ( ) Penilaian
……70%…… pelajar mencapai objektif 1
PENCAPAIAN/ Intervensi pelajar yang tidak mencapai objektif :
OBJEKTIF/REFLEKSI
TARIKH/ HARI : 09.02.2018 (JUMAAT)
1 Allamanda KEHADIRAN : /
STANDARD KANDUNGAN : 1.1
pat :
spontan mendengar bunyi muzik(pergerakkan badan kaki dan tangan).

cak.
an membuat pergerakan,

: Papan putih, pen marker


: Internet / blog / youtube
: Saling membantu
: Kerja sepasukan
: Bertutur
: Kreativiti
Kefahaman ( ) Aplikasi ( ) Penilaian ( ) Sintesi/kreativiti ( √ )
ktif 1
pai objektif :

5 IXORA KEHADIRAN : /
STANDARD KANDUNGAN : 1.1
pat :
asas haiwan (Ayam)

: Papan putih, pen marker


: Internet / blog / youtube
: Kerajinan

: Bertutur

Kefahaman ( ) Aplikasi ( ) Penilaian ( ) Sintesi/kreativiti ( √ )


ktif 1
pai objektif :

1 CEMPAKA KEHADIRAN : /
STANDARD KANDUNGAN : 1.1
pat :

: Bahan permainan/ permainan online/simulasi


: Internet / blog / youtube
: Kerajinan

: Bertutur

Kefahaman ( ) Aplikasi ( ) Penilaian ( ) Sintesi/kreativiti ( √ )


ktif 1
pai objektif :

5 EXORA KEHADIRAN : /
STANDARD KANDUNGAN :1.1
pat :

: Papan putih, pen marker


: Internet / blog / youtube
: Kerajinan

: Bertutur

Kefahaman ( ) Aplikasi ( ) Penilaian ( ) Sintesi/kreativiti ( √ )


ktif 1
pai objektif :

3 ORKID KEHADIRAN : /
STANDARD KANDUNGAN : 1.1
pat :
alas spontan mendengar bunyi muzik.

cak.
an membuat pergerakan,
: Papan putih, pen marker
: Internet / blog / youtube
: Saling membantu
: Kerja sepasukan
: Bertutur
: Kreativiti
Kefahaman ( ) Aplikasi ( ) Penilaian ( ) Sintesi/kreativiti ( √ )
ktif 1
pai objektif :
MASA : 7.10-7.40 PENTAKSIRAN & PENILAIAN
MODE PDP PBS

Latihan bertulis √
BAND 1
Laporan Amali BAND 2
Latihan Amali BAND 3
Soal Jawab √ BAND 4
Pembentangan BAND 5
Kuiz BAND 6
Rumusan TIADA

PENGGUNAAN PETA I-THINK


Buih Alir
Buih Berganda Titi
Dakap Bulatan
) Pokok Pelbagai Alir

MASA : 8.10-8.40 PENTAKSIRAN & PENILAIAN


MODE PDP PBS
Latihan bertulis BAND 1 √

Laporan Amali BAND 2


Latihan Amali BAND 3
Soal Jawab √ BAND 4

Pembentangan BAND 5
Kuiz BAND 6
Rumusan TIADA

PENGGUNAAN PETA I-THINK


Buih Alir
Buih Berganda Titi
Dakap Bulatan
) Pokok Pelbagai Alir

MASA : 9.10-940 PENTAKSIRAN & PENILAIAN


MODE PDP PBS
Latihan bertulis BAND 1 √

Laporan Amali BAND 2


Latihan Amali BAND 3
Soal Jawab √ BAND 4

Pembentangan BAND 5
Kuiz BAND 6
Rumusan TIADA

PENGGUNAAN PETA I-THINK


Buih Alir
Buih Berganda Titi
Dakap Bulatan
) Pokok Pelbagai Alir

MASA : 10.00-10.30 PENTAKSIRAN & PENILAIAN


MODE PDP PBS
Latihan bertulis BAND 1 √

Laporan Amali BAND 2


Latihan Amali BAND 3
Soal Jawab √ BAND 4
Pembentangan BAND 5
Kuiz BAND 6
Rumusan TIADA

PENGGUNAAN PETA I-THINK


Buih Alir
Buih Berganda Titi
Dakap Bulatan
) Pokok Pelbagai Alir

MASA : 11.00-11.30 PENTAKSIRAN & PENILAIAN


MODE PDP PBS
Latihan bertulis BAND 1 √

Laporan Amali BAND 2


Latihan Amali BAND 3
Soal Jawab √ BAND 4

Pembentangan BAND 5
Kuiz BAND 6
Rumusan TIADA

PENGGUNAAN PETA I-THINK


Buih Alir
Buih Berganda Titi
Dakap Bulatan
) Pokok Pelbagai Alir
ISNIN 27 / 01/ 2018
MATA PELAJARAN :MATEMATIK 5 EXORA
TAJUK : NOMBOR BULAT DALAM LINGKUNGAN 1000 STANDARD KANDUNGAN :1.1
Pada akhir pembelajaran pelajar dapat :
STAND.
PEMBELAJARAN Mengenal Operasi Tambah Mudah tanpa baki

SET INDUKSI Nyanyian lagu Nombor


Guru : Membuat tunjuk cara
AKTIVITI
Pelajar : Menggunakan kreativiti masing- masing
BBM : Bahan permainan/ permaina : Bahan permainan/ permainan online/simulasi
RUJUKAN/SUMBER : Internet / blog / youtube : Internet / blog / youtube
EMK/NILAI : Amanah : Kerajinan
KEMAHIRAN INSANIAH : Komunikasi
KEMAHIRAN BAHASA : Lisan : Menulis
KEMAHIRAN KBAT : Kreativiti
ARAS Pengetahuan ( ) Analisis ( ) Kefahaman ( ) Aplikasi (
PEMBELAJARAN Sintesi/kreativiti ( )
…………… pelajar mencapai objektif 1
PENCAPAIAN/ Intervensi pelajar yang tidak mencapai objektif :
OBJEKTIF/REFLEKSI

MATA PELAJARAN : Muzik 2 DAHLIA


TAJUK : PERSEPSI MUZIK STANDARD KANDUNGAN : 1.1
Pada akhir pembelajaran pelajar dapat :
STAND. PEMBELAJARAN 1. Menunjukkan tindakbalas spontan mendengar bunyi muzik (Gerak

SET INDUKSI Menunjukkan video motivasi


Guru : Membuat pengayaan aksi mudah.
AKTIVITI
Pelajar : Meniru gaya guru
: Bahan permainan/
BBM : Laptop/LCD
permainan online/simulasi
RUJUKAN/SUMBER : Buku modul : Internet / blog / youtube
EMK/NILAI : Jujur : Saling membantu
KEMAHIRAN INSANIAH : Komunikasi : Kerja sepasukan
KEMAHIRAN BAHASA : Membaca (mentalis) : Bertutur
KEMAHIRAN KBAT : Penyelesaian masalah : Menaakul
ARAS PEMBELAJARAN Pengetahuan ( ) Analisis ( ) Kefahaman ( ) Aplikasi (
…………… pelajar mencapai objektif 1, ……………. Pelajar mencapai objektif 2.
PENCAPAIAN/ Intervensi pelajar yang tidak mencapai objektif :
OBJEKTIF/REFLEKSI

MATA PELAJARAN :MATEMATIK 1 CEMPAKA


TAJUK : NOMBOR BULAT DALAM LINGKUNGAN 1000 STANDARD KANDUNGAN : 1.1
Pada akhir pembelajaran pelajar dapat :
STAND. PEMBELAJARAN
STAND. PEMBELAJARAN Menamakan nombor

SET INDUKSI Bermain dengan onjek nombor


Guru : Membuat tunjuk cara
AKTIVITI
Pelajar : Meniru gaya guru.
BBM : Bahan audio visual : Bahan permainan/ permainan online/simulasi
RUJUKAN/SUMBER : Internet / blog / youtube : Internet / blog / youtube
EMK/NILAI : Amanah : Kerajinan
KEMAHIRAN INSANIAH : Komunikasi
KEMAHIRAN BAHASA : Lisan : Bertutur
KEMAHIRAN KBAT : Kreativiti
ARAS PEMBELAJARAN
Pengetahuan ( ) Analisis ( ) Kefahaman ( ) Aplikasi (
Sintesi/kreativiti ( )
…………… pelajar mencapai objektif 1,
PENCAPAIAN/ Intervensi pelajar yang tidak mencapai objektif :
OBJEKTIF/REFLEKSI

MATA PELAJARAN : Muzik 3 ORKID


TAJUK : PERSEPSI MUZIK STANDARD KANDUNGAN : 1.1
Pada akhir pembelajaran pelajar dapat :
STAND. PEMBELAJARAN 1. Menunjukkan tindakbalas spontan mendengar bunyi muzik.

SET INDUKSI Memperdengarkan irama muzik rancak.


Guru : Membuat tindak- balas dengan membuat pergerakan,
AKTIVITI
Pelajar : Meniru gaya guru
BBM : Laptop/LCD : Papan putih, pen marker
RUJUKAN/SUMBER : Buku modul : Internet / blog / youtube
EMK/NILAI : Jujur : Saling membantu
KEMAHIRAN INSANIAH : Komunikasi : Kerja sepasukan
KEMAHIRAN BAHASA : Mendengar : Bertutur
KEMAHIRAN KBAT : Teknik menyoal : Kreativiti
ARAS PEMBELAJARAN
Pengetahuan ( ) Analisis ( ) Kefahaman ( ) Aplikasi (
Sintesi/kreativiti ( )
…………… pelajar mencapai objektif 1
PENCAPAIAN/ Intervensi pelajar yang tidak mencapai objektif :
OBJEKTIF/REFLEKSI
ISNIN 27 / 01/ 2018
KEHADIRAN : / MASA : 07.10 - 7.40 PENTAKSIRAN & PENILAIAN
UNGAN :1.1 MODE PDP PBS
Latihan bertulis BAND 1
anpa baki Laporan Amali BAND 2
Latihan Amali BAND 3
Soal Jawab BAND 4
Pembentangan BAND 5
g Kuiz BAND 6
permainan online/simulasi Rumusan TIADA

PENGGUNAAN PETA I-THINK


Buih Alir
Buih Berganda Titi
Dakap Bulatan
ahaman ( ) Aplikasi ( ) Penilaian ( )
Pokok Pelbagai Alir

KEHADIRAN : / MASA :08.10-08.40 PENTAKSIRAN & PENILAIAN


UNGAN : 1.1 MODE PDP PBS
Latihan bertulis BAND 1
n mendengar bunyi muzik (Gerakan Tangan). Laporan Amali BAND 2
Latihan Amali BAND 3
Soal Jawab BAND 4
Pembentangan BAND 5
Kuiz BAND 6
Rumusan TIADA

PENGGUNAAN PETA I-THINK


Buih Alir
Buih Berganda Titi
Dakap Bulatan
ahaman ( ) Aplikasi ( ) Penilaian ( ) Sintesi/kre
Pokok Pelbagai Alir
……. Pelajar mencapai objektif 2.

KEHADIRAN : / MASA : 11.00-11.30 PENTAKSIRAN & PENILAIAN


UNGAN : 1.1 MODE PDP PBS
Latihan bertulis BAND 1
Laporan Amali BAND 2
Latihan Amali BAND 3
Soal Jawab BAND 4
Pembentangan BAND 5
Kuiz BAND 6
permainan online/simulasi Rumusan TIADA

PENGGUNAAN PETA I-THINK


Buih Alir
Buih Berganda Titi
Dakap Bulatan
ahaman ( ) Aplikasi ( ) Penilaian ( )
Pokok Pelbagai Alir

KEHADIRAN : / MASA : 11.30-12.30 PENTAKSIRAN & PENILAIAN


UNGAN : 1.1 MODE PDP PBS
Latihan bertulis BAND 1
n mendengar bunyi muzik. Laporan Amali BAND 2
Latihan Amali BAND 3
Soal Jawab BAND 4
pergerakan, Pembentangan BAND 5
Kuiz BAND 6
Rumusan TIADA

PENGGUNAAN PETA I-THINK


Buih Alir
Buih Berganda Titi
Dakap Bulatan
ahaman ( ) Aplikasi ( ) Penilaian ( )
Pokok Pelbagai Alir
N & PENILAIAN
PBS

N PETA I-THINK

Pelbagai Alir

N & PENILAIAN
PBS

N PETA I-THINK

Pelbagai Alir

N & PENILAIAN
PBS
N PETA I-THINK

Pelbagai Alir

N & PENILAIAN
PBS

N PETA I-THINK

Pelbagai Alir
TARIKH/ HARI : 27.01.2018 (SABTU)
MATA PELAJARAN :MATEMATIK 5 EXORA KEHADIRAN : /
TAJUK : NOMBOR BULAT DALAM LINGKUNGAN 1000 BIL.PELAJAR : / *Tandakan / pada kotak yang berkenaan
Pada akhir pembelajaran pelajar dapat :
OBJEKTIKTIF PELAJARAN 1. Menguasai operasi tambah mudah(tanpa baki)

SET INDUKSI pelajar di bahagi kumpulan berdasarkan beberapa kriteria (teknik ice breaking)
perbincangan
AKTIVITI

BBM sumber sedia ada


RUJUKAN/SUMBER sasbadi, pelangi
EMK/NILAI : Mesra, ambil berat, toleransi
KEMAHIRAN INSANIAH : Pengurusan
KEMAHIRAN BAHASA : Mendengar, Membaca, Lisan
KEMAHIRAN KBAT : Teknik Menyoal
Pengetahuan Kefahaman Aplikasi
ARAS PEMBELAJARAN
Analisis Penilaian Sintesis/Kreativiti
MODE PDP : PBS : I THINK :
Latihan bertulis Soal Jawab Band 1 Band 4 Peta Buih Peta Buih Berganda
PENTAKSIRAN & PENILAIAN Laporan Amali Pembentangan Band 2 Band 5 Peta Dakap Peta Titi
Latihan Amali Kuiz Band 3 Band 6 Peta Pokok Peta Bulatan
Rumusan TIDAK BERKAITAN Peta Alir Peta Pelbagai Alir
PENCAPAIAN/
OBJEKTIF/REFLEKSI
MATA PELAJARAN : Muzik TINGKATAN : 2 Dahlia MASA :
TAJUK : ELEKTRONIK BIL.PELAJAR : / *Tandakan / pada kotak yang berkenaan
Pada akhir pembelajaran pelajar dapat :
OBJEKTIKTIF PELAJARAN 1. Menyenaraikan fungsi komponen elektronik pembesar suara dengan baik.
2. Melabel pembesar suara dengan betul
SET INDUKSI membuat gallery walk ke station pembesar suara
Guru : Membuat penerangan
AKTIVITI
Pelajar : mengisi nota dan menjawab latihan
BBM Bahan sedia ada
RUJUKAN/SUMBER Buku teks, Modul PPPM, SASBADI
EMK/NILAI : Mesra, memberi tumpuan, toleransi
KEMAHIRAN INSANIAH : keyakinan
KEMAHIRAN BAHASA : Mendengar, Lisan
KEMAHIRAN KBAT : Teknik Menyoal
Pengetahuan Kefahaman Aplikasi
ARAS PEMBELAJARAN
Analisis Penilaian Sintesis/Kreativiti
MODE PDP : PBS : I THINK :
Latihan bertulis Soal Jawab Band 1 Band 4 Peta Buih Peta Buih Berganda
PENTAKSIRAN & PENILAIAN Laporan Amali Pembentangan Band 2 Band 5 Peta Dakap Peta Titi
Latihan Amali Kuiz Band 3 Band 6 Peta Pokok Peta Bulatan
Rumusan TIDAK BERKAITAN Peta Alir Peta Pelbagai Alir
PENCAPAIAN/
OBJEKTIF/REFLEKSI