Anda di halaman 1dari 1

CARTA GANT

PENGOPERASIAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 2018


PERINGKAT SEKOLAH
TINGKATAN 1, 2 & 3

Bil Aktiviti J F M A M J J O S O N D
1. Mesyuarat Pengendalian PBS X X X X
(Pengurusan)
2. Surat makluman ibubapa /waris X
3. Kursus Dalaman X X
4. Pentaksiran Formatif X X X X X X X X X X X
5. Pentaksiran Sumatif X X
6. Pentaksiran Psikometrik (PPsi)
- Tingkatan 1, 2 & 3 X X X X
7. Pelaksanaan PAJSK X X X X X X X X X X X
8. Kemasukan data SEGAK X X
9. Perekodan Prestasi ke dalam X X X X X X X X X X
Modul Offlline PPPM
10. Penyimpanan Evidense X X X X X X X X X X X X
11. Pentaksiran Pusat
a) Pelbagai Instrumen X X X X X X
b) Ujian Bertulis X
c) Ujian Lisan X
12. Pemantauan dalaman:
a) Pengajaran & Pembelajaran X X X X X X X X X X
b) Dokumentasi: X X X
- Fail Induk
- Fail Portfolio Guru

c) Persediaan awal: X X
- Panduan PPPM

d) Semakan Skor X X X
Perkembangan Murid

e) Perekodan Prestasi X X X

13 Pementoran:
a) Pengurusan&Pengoperasian X X X X
b) Pembinaan Instrumen X X
c) Pengurusan Evidense X X X
d) Pengurusan Prestasi dalam X X X
Modul Offline PPPM
e) Penggunaan PPPM dalam X X
Pentaksiran (LADAP)
14. Penyelarasan X X X X X X
a)Taklimat Penyelarasan X
b)Penyelarasan Instrumen, X X X X X X X X X X X
Item, Penskoran
15. Pengesanan X X X
a)Taklimat Pengesanan X