Anda di halaman 1dari 5

SATUAN KOMUNITAS GERAKAN PRAMUKA

JASA BAGUS
KWARTIR RANTING JANGKAR, ARJASA, ASEMBAGUS, BANYUPUTIH
CABANG SITUBONDO
Sekretariat :Jl. Raya Asembagus No.287 Asembagus, KabupatenSitubondo, JawaTimur 68373

SURAT KEPUTUSAN
KETUA
ZONA 4 MKKS WILTIM SITUBONDO
NOMOR : 01/ JB/ VIII/ 2017

TENTANG
SUSUNAN PENGURUS HARIAN SATUAN KOMUNITAS GERAKAN PRAMUKA
PERKEMAHAN PENGGALANG SMP/ MTs
JASA BAGUS
(JANGKAR, ARJASA, BANYUPUTIH, ASEMBAGUS)
2016 - 2020

Menimbang :
1. Bahwa untuk memaksimalkan kegiatan Ekstrakurikuler Gerakan
Pramuka, perlu di bentuk dan disusun kegiatan perkemahan bagi
seluruh anggota penggalang SMP/ MTs
2. Bahwa untuk mendukung kelancaran kegiatan tersebut,
terbentuklah Perkemahan Pramuka Penggalang SMP/ MTs Se-
wilker Kecamatan Asembagus yang diberinama JASA BAGUS
(Jangkar, Arjasa, Banyuputih, Asembagus), maka Kwartir
Ranting Jangkar, Arjasa, Banyuputih dan Asembagus perlu
menetapkan susunan kepengurusan

Mengingat :
1. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 203 tahun
2009 Tentang Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
2. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81A
tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum 2013 pada Lampiran
III, kegiatan ekstrakurikuler merupakan perangkat operasional
(supplement dan complements) kurikulum yang perludisusun dan
dituangkan dalam rencana kerja tahunan dan kalender pendidikan
sekolah.

Memperhatikan :
1. Hasil Musyawarah Ka. Mabigus se-wilker Timur pada tanggal 29
September 2016
SATUAN KOMUNITAS GERAKAN PRAMUKA
JASA BAGUS
KWARTIR RANTING JANGKAR, ARJASA, ASEMBAGUS, BANYUPUTIH
CABANG SITUBONDO
Sekretariat :Jl. Raya Asembagus No.287 Asembagus, KabupatenSitubondo, JawaTimur 68373

MEMUTUSKAN
Menetapkan :
Pertama : Mendemisionerkan pengurus harian Perkemahan Pramuka
Penggalang Jasa Bagus masa bakti 2011 - 2015
Kedua : Mengesahkan susunan pengurus harian Perkemahan Pramuka
Penggalang Jasa Bagus masa bakti 2016 - 2020
Ketiga : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran ini dipandang cakap
dan mampu melaksanakan tugas tersebut.
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila terdapat
kesalahan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana
perlunya.

Ditetapkan : Asembagus
Pada Tanggal : .......................2016

Ketua Zona 4 MKKS


Wiltim Situbondo

ABDUL MANAF, M.Pd.

Mengetahui,
Ka. Kwarran Jangkar Ka. Kwarran Arjasa

CANDRA NORATIO, S.Pd. DEDI SUKAMTO, S.Pd.

Ka. Kwarran Banyuputih Ka. Kwarran Asembagus

MARJI, S.Pd., M.MPd. H. ADIYONO, S.Pd. M.Si.


SATUAN KOMUNITAS GERAKAN PRAMUKA
JASA BAGUS
KWARTIR RANTING JANGKAR, ARJASA, ASEMBAGUS, BANYUPUTIH
CABANG SITUBONDO
Sekretariat :Jl. Raya Asembagus No.287 Asembagus, KabupatenSitubondo, JawaTimur 68373

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN


KETUA
ZONA 4 MKKS WILTIM SITUBONDO
NOMOR : 01/ JB/ VIII/ 2017

TENTANG
SUSUNAN PENGURUS HARIAN SATUAN KOMUNITAS GERAKAN PRAMUKA
PERKEMAHAN PENGGALANG SMP/ MTs
JASA BAGUS
(JANGKAR, ARJASA, BANYUPUTIH, ASEMBAGUS)
2016 - 2020

Dewan Penasehat : 1. Ka. Kwaran se – wilker Kecamatan Asembagus

2. Suharjono, M.Pd.

3. Sucipto, M.Pd.

Dewan Pembina : 1. Ketua Sub Rayon 04 – 05

2. Ka. Mabigus se – wilker Kecamatan Asembagus

Ketua Harian : Dadi Sujarwadi, S.Pd.

Wakil Ketua : Hendi Pebrianto, S.Pd.

Sekretaris : Supri Yanto Ardiyansyah, S.S.

Bendahara : Pawestri Puspandari, S.Pd.

1. Andalan Organisasi : 1. Hj. Retno Sulistiowati, S.H.


2. Anzi Darmawan
3. H. Ahmad Jamil, S.Pd.
4. Zainal Abidin, S.Pd.
2. Andalan Kegiatan : 1. Herik Supriyono, S.Pd.
2. Sunarti, S.Pd.
3. Zainal Abidin, S.Pd.
4. Nursalam
5. Lutfi, S.Pd.
SATUAN KOMUNITAS GERAKAN PRAMUKA
JASA BAGUS
KWARTIR RANTING JANGKAR, ARJASA, ASEMBAGUS, BANYUPUTIH
CABANG SITUBONDO
Sekretariat :Jl. Raya Asembagus No.287 Asembagus, KabupatenSitubondo, JawaTimur 68373

3. Andalan Humas : 1. H. Tiko Sutopo, S.Pd.


2. Johan Syarif,
3. Ainor Rofik, S.Pd.
4. Misyanto, S.Pd.
5. Sugoso, S.Pd.
4. Andalan Kaderisasi : 1. Eky Gunawan, S.Pd.
2. Saiful Bahri, S.Pd.
3. Zaini
4. Hosnan, S.Pd.

Ditetapkan : Asembagus
Pada Tanggal : ....................... 2016

Ketua Zona 4 MKKS


Wiltim Situbondo

ABDUL MANAF, M.Pd.

Mengetahui,
Ka. Kwarran Jangkar Ka. Kwarran Arjasa

CANDRA NORATIO, S.Pd. DEDI SUKAMTO, S.Pd.

Ka. Kwarran Banyuputih Ka. Kwarran Asembagus

MARJI, S.Pd., M.MPd. H. ADIYONO, S.Pd. M.Si.


SATUAN KOMUNITAS GERAKAN PRAMUKA
JASA BAGUS
KWARTIR RANTING JANGKAR, ARJASA, ASEMBAGUS, BANYUPUTIH
CABANG SITUBONDO
Sekretariat :Jl. Raya Asembagus No.287 Asembagus, KabupatenSitubondo, JawaTimur 68373