Anda di halaman 1dari 1

GMGF 3013 PENGURUSAN DAN ANALISIS PELABURAN AWAM

PENGHARGAAN

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, segala puji bagi Allah tuhan


sekalian alam, selawat dan salam ke atas junjungan besar nabi Muhammad S.A.W.
Syukur Alhamdulillah ke hadrat Allah s.w.t kerana dengan izin dan rahmat-Nya,
dapat saya menyiapkan tugasan ini. Keupayaan yang terbatas selaku manusia
biasa serta cabaran dan dugaan yang dihadapi telah dilalui, meskipun memerlukan
ketabahan dan kesabaran.

Setinggi – tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih saya ucapkan kepada
tutor saya atas segala sumbangan ilmu, kepakaran dan tenaga beliau dalam
memberi tunjuk ajar, bimbingan dan nasihat sehingga saya berjaya
menyempurnakan tugasan ini. Hanya Tuhan jua yang dapat membalas jasa baik
tuan.
Terima kasih yang tak terhingga juga saya ucapkan kepada semua tutor dan rakan –
rakan yang telah menyumbang ilmu yang tidak ternilai harganya sepanjang
semester ini.

Penghargaan ini juga buat keluarga tercinta kerana memahami serta


membantu saya didalam meneruskan cabaran untuk membawa pulang segulung
ijazah. Sesungguhnya segala kesabaran, penat jerih dan lelah pasti ada hikmah
disebaliknya.
Terima Kasih.

PENGHARGAAN|229830