Anda di halaman 1dari 3

LAM-PT05-01

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEMESTER

PISMP
PROGRAM:___________ Jun 2015
AMBILAN:____________ 2
SEMESTER: ______ 3
TAHUN: _____

Nama Pensyarah : PUAH KIEN KOK


Jabatan/Unit : MATEMATIK
Kod Kursus : MTES 3103
Nama Kursus : ALGEBRA LINEAR
Kredit : 3
Kumpulan Diajar : PISMP Kumpulan MT1 & MT2

Jam
Minggu/
Topik/Tajuk Interaksi Catatan
Tarikh (Seminggu)

1. Sistem Persamaan Linear Cuti Tahun


Baharu 2018
 Sistem persamaan linear 𝑚 × 𝑛
1 Jan. (Isnin)
M1  Kaedah penyelesaian sistem persamaan linear 2 Kuliah Tutorial 1
25 - Penghapusan Gauss 1 Tutorial Taklimat & Isi
Jan. 2018
- Penurunan Gauss-Jordan Instrumen
- Matriks songsang Entrance
Survey

2. Algebra Matriks
 Penentu
M2
 Pengiraan penentu menggunakan 2 Kuliah
8 – 12 Tutorial 2
- Rumus 1 Tutorial
Jan. 2018
- Kembangan kofaktor
- Operasi baris permulaan

2. Algebra Matriks Tutorial 3


M3  Petua Cramer Taklimat kerja
2 Kuliah
15 – 19 kursus
1 Tutorial
Jan. 2018 berpusat
15 Jan. (Isnin)

3. Ruang Vektor
M4  Vektor dalam satah dan ruang Tutorial 4
2 Kuliah
22 – 26  Magnitud vektor dan vektor unit Tugasan Kerja
1 Tutorial
Jan. 2018  Operasi asas ke atas vektor dalam satah dan ruang Kursus diberi
- hasil darab bintik (Dot product)

M5 3. Ruang Vektor
2 Kuliah
29 Jan – 2  Operasi asas ke atas vektor dalam satah dan ruang Tutorial 5
1 Tutorial
Feb. 2018 - hasil darab terkedalam (Inner product)
M6
3. Ruang Vektor 2 Kuliah
5–9 Tutorial 6
 Vektor berortogon 1 Tutorial
Feb. 2018

Januari 2018
LAM-PT05-01

3. Ruang Vektor
15 – 16 Feb.
M7  Ruang vektor nyata 2 Kuliah Cuti Tahun
12 – 16 - Subruang Baru Cina
1 Tutorial
Feb. 2018
- Gabungan linear, set menjengkal dan Tutoril 7
ketakbersandaran linear

3. Ruang Vektor
19 Feb.
M8  Ruang vektor nyata Cuti Tahun
2 Kuliah
19 – 23 - Asas dan dimensi bagi ruang vektor Baru Cina
1 Tutorial
Feb. 2018
- Ruang baris, ruang lajur, ruang nol, pangkat dan Tutorial 8
nol
M9 4. Transformasi Linear 2 Kuliah
26 Feb. – Tutorial 9
1 Tutorial
2 Mac 2018  Pengenalan kepada transformasi linear
M 10 4. Transformasi Linear Tutorial 10
2 Kuliah
5 – 9 Mac
1 Tutorial 14 Ogos (Isnin)
2018 Transformasi linear secara umum daripada 𝑅 𝑛 ke 𝑅𝑚

M 11 5. Nilai Eigen dan Vektor Eigen Tutorial 11


2 Kuliah
12 – 16  Pengenalan kepada nilai eigen dan vektor eigen Kuiz 1
1 Tutorial
Mac 2018  Ruang eigen (30 min)
M 12
19  23 Cuti Pertengahan Semester
Mac 2018
5. Nilai Eigen dan Vektor Eigen
M 13  Mencari persamaan cirian bagi matriks segi empat 2 Kuliah
26 – 30 sama, A Tutorial 12
1 Tutorial
Mac 2018  Menyelesaikan persamaan cirian untuk mendapatkan
nilai-nilai eigen bagi A

5. Nilai Eigen dan Vektor Eigen


M 14  Mencari persamaan cirian bagi matriks segi empat 2 Kuliah
2–6 sama, A Tutorial 13
1 Tutorial
April 2018  Menyelesaikan persamaan cirian untuk mendapatkan
nilai-nilai eigen bagi A

5. Nilai Eigen dan Vektor Eigen Tutorial 14


M 15
2 Kuliah 8 Sept.(Jumaat)
9 – 13 April  Asas dan dimensi bagi ruang eigen
1 Tutorial Tarikh Hantar
2018
Tugasan

M 16 5. Nilai Eigen dan Vektor Eigen Tutorial 15


2 Kuliah
16  20  Nilai eigen dan vektor eigen bagi transformasi linear Kuiz 2
1 Tutorial
April 2018 (30 min)
M 17
23 – 27 Minggu Ulangkaji
April 2018

Januari 2018
LAM-PT05-01

M 18
1 Mei (Selasa)
30 April – Minggu Ulangkaji
Cuti Hari Pekerja
4 Mei 2018

Verifikasi Penyemakan
M 19 Moderasi Kerja Kursus.
7 – 11 Peperiksaan Akhir
Penilaian Pelajar Terhadap
Mei 2018 PdP Pensyarah

M20 Melengkapkan BKKP.


14 – 18 Peperiksaan Akhir Pengisian Instrumen Exit
Mei 2018 Survey.
M21
21 – 25 Peperiksaan Akhir
Mei 2018
M22 29 Mei: Cuti Hari Wesak
28 Mei – Aktiviti Akademik 30 Mei – 2 Jun:
1 Jun 2018 Cuti Gawai Dayak
M23
4 – 8 Jun Aktiviti Akademik
2018
JUMLAH JAM BERSEMUKA 45

Catatan: Rancangan ini tertakluk pada pindaan

Januari 2018