Anda di halaman 1dari 1

ROTI HIDUP DARI SURGA

Do=Es/E, 4/4 Cipt. : Onggo Lukito (26-4-10)


MM=72-76 bds. Yoh 6:33.35

____ ____ ====___ ____ ____


|3 5 6 3 | 5 . 1 1 1 | 4 . 1 192 3 . 1 | 6< 192 2 . |
1. Ku per-ca-ya pa- da- Mu, Al- lah men- ja- di ma- nu- si- a.
2. Ka-mi a-nak- a- nak-Mu, sa- tu di da- lam Ge- re- ja- Mu
3. Sa-kra-men E- ka- ris- ti yang ka- mi sam-but ha- ri i- ni,

____ ____ ====____ ____ 2/4 _____ ____ 4/4


| 3 5 6 1> | 6 . 5 3 3 | 4 . 4 394 5 . 1> | 6 5 . 4 | 5 . . . | 0 0
1. Ku per- ca- ya sab- da-Mu a- da- lah- sab- da hi- dup yang ke- kal.
2. yang Eng-kau per-sa- tu-kan de-ngan sa- kra- men ke- se- la- mat- an.
3. sung-guh tu-buh dan da-rah yang Kau kur- ban- kan ba- gi du- ni- a.

Ulangan :
______ ____ ____ _____ _______ ______ ______ ____ ______ ______
S 3 4 5 1> 6 . 6 596 5 3 . 3 2 1 5 6 5 6 7 3 1> 03 3 4 5 1>
______ ____ ____ _____ _______ ______ ______ ____ ______ ______
A 1 2 35 4 . 3 293 2 1 . 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 03 1 2 3 5
______ ____ ____ _____ _______ ______ ______ ____ ______ ______
T 1> 7 6 5 6 . 6 791> 7 5 . 5 4 3 5 6 5 6 7 7 6 0 7 1> 7 6 5
______ ____ ____ _______ ______ ______ ____ ______ ______
B 1 2 31 4 . 4 5 5 1 . 1 2 3 1 4 3 4 5 5 6 05 3 2 1 3
Kau ro-ti hi- dup da- ri sur- ga yg mem-be-ri hi-dup pa-da du- nia. Yg da-tang pa-da-

_______ ______ _____ _____ _____ ____ ____ ____ ____


S 6 6 5 6 5 5 3 . 3 2 193 4 . . 394 5 .3 1 . 1 4 . 4 7< . 1 1 . . 0
_______ ______ _____ _____ ____ ____ ____ ____
A 4 4 3 2 3 2 1 . 1 1 1 1 . . 192 1 . 1 5< . 5< 1 . 1 5< . 5< 5< . . 0
_______ ______ _____ _____ _____ ____ ____ ____ ____
T 6 6 6 7 1> 7 6 . 5 4 395 6 . . 596 5 .5 3 . 3 6 . 6 2 .3 3 . . 0
_______ ______ _____ _____ ____ ____ ____ ____
B 4 4 4 5 5 5 6 . 3 2 196< 2 . . 2 3 . 3 3 . 3 4 . 4 5< . 5< 1 . . 0
Mu tak-kan la-par la- gi, yg per-ca- ya ke- pa- da-Mu tak- kan ha- us la- gi.

Anda mungkin juga menyukai