Anda di halaman 1dari 75

BORANG REKOD TRANSIT UNTUK LAPORAN PENCAPAIAN STANDARD PRESTASI TAHUN 1

1. Borang transit ini mudah, ringkas dan digunakan bersama-sama Dokumen Standard Prestasi.
2. Borang ini menjadi borang transit untuk pengisian pencapaian di dalam SPPBS. Kod adalah sama dengan SPPBS.
3. Nombor Mykid, nama murid dan tarikh pelaksanaan pentaksiran akan dicatatkan di dalam ruangan yang disediakan.
4. Borang ini perlu dicetak dan diisi dengan pen. Borang ini disimpan di dalam fail guru untuk pengisian dan semakan.
5. Semua bahan evidens dan instrumen perlu direkod dan disimpan oleh guru di dalam fail yang disediakan.
6. Berikut adalah rumusan untuk jumlah deskriptor dan evidens.

DISIPLIN ILMU BAND DESKRIPTOR EVIDENS CADANGAN INSTRUMEN


BAHASA MALAYSIA 6 21 32 32
BAHASA INGGERIS 6 29 30 30
MATEMATIK 6 19 28 28
DUNIA SAINS & TEKNOLOGI 6 28 47 47
TMK 6 20 41 41
BAHASA ARAB 6 25 38 38
PENDIDIKAN ISLAM 6 56 68 68
DUNIA MUZIK 6 16 55 55
DUNIA SENI VISUAL 6 28 41 41
PENDIDIKAN JASMANI 6 12 23 23
PENDIDIKAN KESIHATAN 6 27 38 38
PENDIDIKAN MORAL 6 84 92 92
REKOD DAN CATATAN PELAKSANAAN PBS MENGIKUT DOKUMEN STANDARD
NAMA GURU : KELAS :

BIL EVIDENS TARIKH


1

10
****sila lihat email file rekod B.Arab
****rekod evidens ini digunakan untuk mencatatkan bahan atau instrumen yang dibuat berasaskan evidens di d
****tujuannya adalah untuk memudahkan rujukan, rekod dan pemantauan.
MENGIKUT DOKUMEN STANDARD PRESTASI TAHUN 1
KELAS : MATAPELAJARAN :
INSTRUMEN

yang dibuat berasaskan evidens di dalam Dokumen Standard Prestasi.


Rekod Transit SPPBS Untuk Bahasa Malaysia Tahun 1

BAND 1
BIL SIJIL LAHIR/MYKID NAMA
B1DL1E1 B1DL1E2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
BAND 1 BAND 2
B1DB1E1 BIDB1E2 B1DB1E3 B1DT1E1 B2 DL1E1 B2 DL1E2 B2 DB1E1 B2 DB1E2 B2 DT1E1 B2 DT1E2
BAND 3 BAND 4
B3 DL1E1 B3 DB1E1 B3 DB1E2 B3 DT1E1 B4DL1E1 B4DL1E2 B4DL1E3 B4DL2E1 B4DB1E1 B4DT1E1
BAND 5 BAND 6
B5DL1E1 B5DB1E1 B5DB1E2 B5DT1E1 B5 DT1E2 B6DL1E1 B6DL2E1 B6DB1E1 B6DT1E1 B6DT2E1
Rekod Transit SPPBS Untuk Bahasa Inggeris Tahun 1

BAND 1
BIL SIJIL LAHIR/MYKID NAMA
B1DL1E1 B1DB2 E1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
BAND 1 BAND 2 BAND 3
B1DB3 E1 B1DB4 E1 B1DB5 E1 B1DT6 E1 B2DL1E1 B2DB2E1 B2DB3E1 B2DT4E1 B3DL1E1 B3DL2E1
BAND 3 BAND 4 BAND 5
B3DB3E1 B3DB4E1 B3DB4E2 B3DB5E1 B3DT6E1 B4 DL1 E1 B4 DB2 E1B4 DB3 E1 B4 DT4 E1 B5 DL1 E1
BAND 5 BAND 6
B5 DB2 E1 B5 DT3 E1 B5 DT4 E1 B5 DT5 E1 B6 DL1 E1 B6 DL2 E1 B6 DB3 E1 B6 DT4 E1
Rekod Transit SPPBS Untuk Matematik Tahun 1

BIL SIJIL LAHIR/MYKID NAMA


B1D1E1 B1D2E1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
BAND 1 BAND 2
B1D2E2 B1D2E3 B1D3E1 B1D3E2 B1D4E1 B1D5E1 B1D6E1 B2D1E1 B2D2E1 B2D3E1
BAND 2 BAND 3 BAND 4
B2D4E1 B2D5E1 B3D1E1 B3D1E2 B3D2E1 B3D3E1 B3D3E2 B3D4E1 B3D5E1 B4D1E1
BAND 4 BAND 5 BAND 6
B4D1E2 B5D1E1 B5D1E2 B6D1E1 B6D1E2 B6D1E3
Rekod Transit SPPBS Untuk Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1

BAND 1
BIL SIJIL LAHIR/MYKID NAMA
B1D1E1 B1D2E1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
BAND 1 BAND 2
B1D3E1 B1D4E1 B1D5E1 B2D1E1 B2D2E1 B2D3E1 B2D4E1 B2D5E1 B2D5E2 B2D5E3
BAND 3
B2D5E4 B2D5E5 B3D1E1 B3D2E1 B3D2E2 B3D2E3 B3D3E1 B3D4E1 B3D4E2 B3D4E3
BAND 4
B3D4E4 B3D4E5 B3D5E1 B4D1E1 B4D2E1 B4D3E1 B4D4E1 B4D4E2 B4D4E3 B4D4E4
BAND 5
B4D4E5 B4D5E1 B5D1E1 B5D2E1 B5D3E1 B5D4E1 B5D5E1 B5D6E1 B5D7E1 B6D1E1
BAND 6
B6D1E2 B6D1E3 B6D1E4 B6D1E5 B6D1E6
Rekod Transit SPPBS Untuk Bahasa Arab Tahun 1

BAND 1
BIL SIJIL LAHIR/MYKID NAMA
B1DL1E1 B1DB1E1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
BAND 1 BAND 2
B1DB1E2 B1DT1E1 B1DT1E2 B2DL1E1 B2DL2E1 B2DB1E1 B2DB2E1 B2DB2E2 B2DB3E1 B2DT1E1
BAND 3
B2DT1E2 B3DL1E1 B3DL1E2 B3DL1E2 B3DL2E1 B3DL2E2 B3DB1E1 B3DB2E1 B3DB2E2 B3DT1E1
BAND 4 BAND 5
B3DT2E1 B4DL1E1 B4DL1E2 B4DB1E1 B4DT1E1 B5DL1E1 B5DL1E2 B5DL2E1 B5DL2E1 B5DB1E1
ND 5 BAND 6
B5DB1E2 B5DT1E1 B5DT1E2 B6DL1E1 B6DL1E2 B6DL1E3 B6DB1E1 B6DT1E1
Rekod Transit SPPBS Untuk Pendidikan Islam Tahun 1

BIL SIJIL LAHIR/MYKID NAMA


B1D1E1 B1D2E1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
BAND 1
B1D2E2 B1D3E1 B1D3E2 B1D4E1 B1D4E2 B1D5E1 B1D6E1 B1D7E1 B1D8E1 B1D9E1
BAND 2
B1D10E1 B1D11E1 B1D11E2 B2D1E1 B2D2E1 B2D3E1 B2D4E1 B2D5E1 B2D5E2 B2D6E1
BAND 2
B2D7E1 B2D8E1 B2D9E1 B2D10E1 B2D11E1 B2D12E1 B3D1E1 B3D2E1 B3D3E1 B3D4E1
BAND 3
B3D5E1 B3D6E1 B3D7E1 B3D8E1 B3D9E1 B3D10E1 B3D10E2 B3D10E3 B3D11E1 B4D1E1
BAND 4
B4D2E1 B4D3E1 B4D4E1 B4D5E1 B4D6E1 B4D6E2 B4D7E1 B4D7E2 B4D7E3 B4D8E1
BAND 5 BA
B5D1E1 B5D2E1 B5D3E1 B5D4E1 B5D5E1 B5D6E1 B5D6E2 B5D7E1 B6D1E1 B6D2E1
BAND 6
B6D3E1 B6D4E1 B6D5E1 B6D6E1 B6D6E2 B6D7E1
Rekod Transit SPPBS Untuk Dunia Muzik Tahun 1

BAND 1
BIL SIJIL LAHIR/MYKID NAMA
B1D1E1 B1D2E1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
BAND 2 BAND 3
B2D1E1 B2D1E2 B2D2E1 B3D1E1 B3D1E2 B3D1E3 B3D1E4 B3D1E5 B3D1E6 B3D2E1
BAND 4
B3D2E2 B3D2E3 B3D3E1 B4D1E1 B4D1E2 B4D1E3 B4D1E4 B4D1E5 B4D1E6 B4D2E1
ND 4 BAND 5
B4D2E2 B4D2E3 B4D2E4 B4D2E5 B4D3E1 B5D1E1 B5D1E2 B5D1E3 B5D1E4 B5D1E5
BAND 5
B5D1E6 B5D2E1 B5D2E2 B5D2E3 B5D2E4 B5D2E5 B5D3E1 B6D1E1 B6D1E2 B6D1E3
BAND 6
B6D1E4 B6D1E5 B6D1E6 B6D1E7 B6D1E8 B6D2E1 B6D2E2 B6D2E3 B6D2E4 B6D2E5
B6D2E6 B6D2E7 B6D3E1
Rekod Transit SPPBS Untuk Dunia Seni Visual Tahun 1

BIL SIJIL LAHIR/MYKID NAMA


B1D1E1 B1D1E2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
BAND 1
B1D1E3 B1D1E4 B1D1E5 B1D2E1 B1D2E2 B1D2E3 B1D2E4 B1D3E1 B2D1E1 B2D1E2
BAND 2
B2D1E3 B2D1E4 B2D1E5 B2D1E6 B2D1E7 B2D1E8 B2D2E1 B2D2E2 B2D2E3 B2D2E4
BAND 3
B2D2E5 B2D2E6 B2D3E1 B3D1E1 B3D1E2 B3D1E3 B3D1E4 B3D1E5 B3D1E6 B3D1E7
BAND 3
B3D1E8 B3D2E1 B3D2E2 B3D2E3 B3D3E1 B3D4E1 B3D4E2 B3D4E3 B3D4E4 B4D1E1
BAND 4
B4D1E2 B4D1E3 B4D1E4 B4D2E1 B4D2E2 B4D3E1 B4D3E2 B4D3E3 B4D3E4 B4D4E1
BAND 5
B5D1E1 B5D1E2 B5D1E3 B5D1E4 B5D2E1 B5D2E2 B5D2E3 B5D2E4 B5D2E5 B5D2E6
B5D2E7 B5D2E8 B5D3E1 B5D4E1 B5D5E1 B5D6E1 B5D6E2 B6D1E1 B6D1E2 B6D2E1
BAND 6
B6D2E2 B6D2E3 B6D3E1 B6D4E1 B6D5E1 B6D6E1 B6D7E1 B6D7E2 B6D8E1
Rekod Transit SPPBS Untuk Pendidikan Jasmani Tahun 1

BAND 1
BIL SIJIL LAHIR/MYKID NAMA
B1D1E1 B1D2E1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
BAND 2 BAND 3
B2D1E1 B2D1E2 B2D1E3 B2D2E1 B2D2E2 B2D2E3 B3D1E1 B3D1E2 B3D2E1 B3D2E2
BAND 4 BAND 5 BAND 6
B4D1E1 B4D1E2 B4D2E1 B4D2E2 B4D2E3 B4D2E4 B4D2E5 B5D1E1 B5D2E1 B6D1E1
BAND 6
B6D1E2 B6D2E1
Rekod Transit SPPBS Untuk Pendidikan Kesihatan Tahun 1

BAND 1
BIL SIJIL LAHIR/MYKID NAMA
B1D1E1 B1D2E1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
BAND 1 BAND 2
B1D3E1 B1D4E1 B1D5E1 B2D1E1 B2D1E2 B2D1E3 B2D2E1 B2D3E1 B2D4E1 B2D4E2
BAND 3
B3D1E1 B3D1E2 B3D1E3 B3D2E1 B3D2E2 B3D2E3 B3D3E1 B3D4E1 B3D4E2 B3D5E1
BAND 4 BAND 5
B3D6E1 B4D1E1 B4D2E1 B4D3E1 B4D3E2 B4D4E1 B5D1E1 B5D2E1 B5D2E2 B5D3E1
BAND 6
B5D4E1 B6D1E1 B6D1E2 B6D2E1 B6D2E2
Rekod Transit SPPBS Untuk Pendidikan Moral Tahun 1

BIL SIJIL LAHIR/MYKID NAMA


B1D1E1 B1D1E2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
BAND 1
B1D2E1 B1D3E1 B1D4E1 B1D5E1 B1D6E1 B1D7E1 B1D8E1 B1D9E1 B1D9E2 B1D10E1
B1D11E1 B1D12E1 B1D13E1 B1D14E1 B2D1E1 B2D1E2 B2D2E1 B2D2E2 B2D3E1 B2D4E1
BAND 2
B2D5E1 B2D6E1 B2D7E1 B2D8E1 B2D9E1 B2D9E2 B2D10E1 B2D11E1 B2D12E1 B2D13E1
BAND 3
B2D14E1 B3D1E1 B3D1E2 B3D2E1 B3D3E1 B3D4E1 B3D5E1 B3D6E1 B3D7E1 B3D8E1
B3D9E1 B3D10E1 B3D11E1 B3D12E1 B3D13E1 B3D14E1 B4D1E1 B4D1E2 B4D2E1 B4D3E1
BAND 4
B4D4E1 B4D5E1 B4D6E1 B4D7E1 B4D8E1 B4D9E1 B4D10E1 B4D11E1 B4D12E1 B4D13E1
BAND 5
B4D14E1 B5D1E1 B5D1E2 B5D2E1 B5D3E1 B5D4E1 B5D5E1 B5D6E1 B5D7E1 B5D8E1
B5D9E1 B5D10E1 B5D11E1 B5D12E1 B5D13E1 B5D14E1 B6D1E1 B6D1E2 B6D2E1 B6D3E1
BAND 6
B6D4E1 B6D5E1 B6D6E1 B6D7E1 B6D8E1 B6D9E1 B6D10E1 B6D11E1 B6D12E1 B6D13E1
B6D14E1
Rekod Transit SPPBS Untuk Teknologi Maklumat dan Komunikasi Tahun 1

BAN
BIL SIJIL LAHIR/MYKID NAMA
B1D1E1 B1D1E2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
BAND 1 BAND 2 BAND 3
B1D2E1 B1D2E2 B1D3E1 B1D3E2 B2D1E1 B3D1E1 B3D1E2 B3D2E1 B3D2E2 B3D3E1
BAND 3 BAND
B3D3E2 B3D3E3 B3D4E1 B3D4E2 B4D1E1 B4D1E2 B4D1E3 B4D2E1 B4D3E1 B4D3E2
BAND 4 BAND
B4D4E1 B4D4E2 B4D4E3 B4D4E4 B4D5E1 B4D5E2 B4D6E1 B4D6E2 B5D1E1 B5D1E2
BAND 5 BAND 6
B5D2E1 B5D2E2 B5D3E1 B5D3E2 B6D1E1 B6D2E1 B6D2E2 B6D3E1 B6D3E2