Anda di halaman 1dari 40

PROGRAM PENINGKATAN BAHASA MELAYU

SK LKTP PALONG TIMUR 2

ANALISIS PENCAPAIAN UPSR 5 TAHUN

PEMAHAMAN
Pencapaian 2005 2006 2007 2008 2009
% LULUS 90.0 96.3 87.0 95.9 85.7
A 33.8 36.3 46.4 43.8 30.4
GPMP 2.25 2.05 2.07 1.97 2.27

PENULISAN
Pencapaian 2005 2006 2007 2008 2009
% LULUS 91.3 93.8 88.4 82.2 73.2
A 63.8 63.8 62.3 61.6 39.3
GPMP 1.70 1.61 1.72 1.90 2.38

1.0 TUJUAN

1.1 Memastikan pencapaian lulus Bahasa Melayu pada tahap 80% (UPSR)

1.2 Memastikan pencapaian cemerlang Bahasa Melayu SK LKTP Palong Timur 2

2.0 OBJEKTIF

2.1 Mencapai sasaran lulus Bahasa Melayu minimum 80% bagi setiap Tahun.

2.2 Mencapai peratus cemerlang Bahasa Melayu 10% bagi setiap Tahun.

3.0 RASIONAL

3.1 Pencapaian peratus lulus Bahasa Melayu masih boleh dipertingkat.

3.2 Untuk mencapai cemerlang Bahasa Melayu 10%, lulus 80% dan lemah 10%

3.2 Potensi untuk meningkat masih banyak dan SKPT2 mempunyai banyak peluang

dan kekuatan.

4.0 SASARAN

1
4.1 Tahun 1 hingga Tahun 6.

4.2 9 orang guru Bahasa Melayu.

5.0 KOS

5.1 RM 1 000

6.0 STRATEGI

6.1 Menubuhkan jawatankuasa bertindak peringkat sekolah.

6.2 Membentuk kumpulan murid cemerlang, berdaya maju dan yang lemah.

6.3 Program Tambah 5.

6.4 Program Menyalin Ayat/Petikan.

6.5 Program Citrabahasa.

6.6 Program Skrap Murni.

6.7 Program Teladan Murni

6.8 Program KEBAYU.

6.9 Program 'Perfect Score'

6.10 Program Latih Tubi

6.11 Program Teknik Menjawab Bahasa Melayu.

6.12 Program Bijak Kamus

6.13 Bengkel Penandaan Bahasa Melayu Penulisan.

6.14 Program Pembugaran Tatabahasa.

STRATEGI 6.1 : Penubuhan Jawatankuasa.

2
1.0 TUJUAN

1.1 Merancang, mengurus dan melaksana program peningkatan prestasi

Bahasa Melayu.

2.0 OBJEKTIF

2.1 Menubuhkan jawatankuasa induk

2.2 Menubuhkan kumpulan kerja

3.0 JANGKA MASA

3.1 Januari

4.0 SASARAN

4.1 Guru Bahasa Melayu

5.0 PELAKSANAAN

5.1 Mesyuarat

5.2 Menubuhkan jawatankuasa induk yang terdiri daripada:

5.2.1 Penaung : Pegawai Pelajaran Daerah

5.2.2 Penasihat : Penolong Pegawai Pelajaran Daerah Rendah

5.2.3 Pengerusi : Guru Besar

5.2.4 T.Pengerusi : Guru Penolong Kanan Kurikulum

5.2.5 Setiausaha : Ketua Panitia

5.3 Menubuhkan kumpulan kerja yang terdiri daripada:

5.3.1 Kumpulan Kerja Program Tahap 1

5.3.2 Kumpulan Kerja Program Tahun 4

3
5.3.3 Kumpulan Kerja Program Tahun 5

5.3.4 Kumpulan Kerja Program Tahun 6

STRATEGI 6.2 : Pengelompokan murid dalam kategori cemerlang,berdaya maju dan lemah

1.0 TUJUAN

4
1.1 Membina strategi peningkatan yang berbeza mengikut pencapaian murid.

2.0 OBJEKTIF

2.1 Menganalisis keputusan PKSR

2.2 Memilih murid cemerlang,berdaya maju dan lemah

2.3 Menetapkan sasaran pencapaian prestasi 2010

2.4 Menetapkan program yang sesuai untuk kelompok murid tertentu

3.1 Januari hingga September

3.0 JANGKA MASA

3.1 Januari hingga September

4.0 SASARAN

4.1 10% murid cemerlang

4.2 80% murid sederhana

4.3 10% murid galus

5.0 PELAKSANAAN

5.1 Membentuk analisis

5.2 Mengadakan mesyuarat pemilihan

5.3 Menjalankan kursus untuk murid kelompok lemah

5.4 Memantau semua program peningkatan

STRATEGI 6.3 : Program Tambah 5 Perkataan Sehari (Tahun 1)

1.0 TUJUAN

1.1 Meningkatkan pengetahuan murid mengenai kosa kata Bahasa Melayu.

5
2.0 OBJEKTIF

2.1 Murid dapat menambah perbendaharaan kata bahasa Melayu.

2.2 Murid dapat mengeja sesuatu perkataan dengan betul.

2.3 Murid dapat memahami makna sesuatu perkataan serta penggunaannya dalam

ayat.

3.0 JANGKA MASA

3.1 Waktu persekolahan (waktu p&p Bahasa Melayu)

4.0 SASARAN

4.1 Murid Tahun 1

5.0 PELAKSANAAN

5.1 Mengadakan taklimat.

5.2 Mengumpul dan menyenaraikan perkataan (Buku Daftar Kata Bahasa Melayu)

5.3 Guru memperkenal serta menerangkan 5 perkataan baharu setiap hari kepada

murid (5 minit di awal p&p)

5.4 Murid mencatat ke dalam buku khas.

5.5 Pemantauan aktiviti.

5.6 Pembentangan laporan oleh Guru Mata Pelajaran.

STRATEGI 6.4 : Program Menyalin Ayat dan Petikan

1.0 TUJUAN

1.1 Meningkatkan kemahiran membaca dan menulis ayat serta karangan ringkas.

1.2 Memberikan pendedahan awal tentang format dan teknik mengarang.

6
2.0 OBJEKTIF

2.1 Murid dapat membina struktur ayat yang gramatis dengan tulisan yang kemas.

2.2 Murid dapat mencontohi gaya penulisan dan isi karangan yang baik.

2.3 Murid dapat membiasakan diri menjawab soalan-soalan penulisan.

3.0 JANGKA MASA

3.1 Waktu cuti persekolahan (hujung minggu dan cuti penggal)

4.0 SASARAN

4.1 Murid Tahun 2

5.0 PELAKSANAAN

5.1 Mengadakan taklimat.

5.2 Menyalin sekurang-kurangnya satu petikan sehari menggunakan buku khas.

5.3 Pemantauan aktiviti dan semakan hasil kerja murid.

5.4 Pembentangan laporan dan penilaian oleh Guru Mata Pelajaran.

STRATEGI 6.5 : Program Citrabahasa

1.0 TUJUAN

1.1 Meningkatkan kemahiran asas Bahasa Melayu.

2.0 OBJEKTIF

7
2.1 Murid dapat menguasai kemahiran membaca dan menulis dengan baik.

2.2 Mempertingkat kemahiran menjawab soalan pemahaman dan penulisan.

3.0 JANGKA MASA

3.1 Waktu persekolahan.

4.0 SASARAN

4.1 Murid Tahun 3 Arif dan 3 Bijak

5.0 PELAKSANAAN

5.1 Mengadakan taklimat.

5.2 Merancang dan menyediakan aktiviti atau bahan.

5.3 Menjalankan aktiviti dan pemantauan

5.4 Pembentangan laporan oleh Guru Mata Pelajaran.

STRATEGI 6.6 : Program Buku Skrap Nilai Murni

1.0 TUJUAN

1.1 Meningkatkan kemahiran asas menjawab soalan Bahasa Melayu

Penulisan (Bahagian C)

2.0 OBJEKTIF

8
2.1 Menerapkan kemahiran tatabahasa dan KBKK melalui aktiviti yang dijalankan.

2.2 Murid dapat mengenal pasti amalan murni dan menulis ayat yang gramatis

mengenainya.

2.3 Murid dapat memahami seterusnya mengamalkan prinsip asas nilai murni

dalam kehidupan harian.

3.0 JANGKA MASA

3.1 Mac - Ogos

4.0 SASARAN

4.1 Murid Tahun 4 Arif dan 4 Bijak

5.0 PELAKSANAAN

5.1 Mengadakan taklimat.

5.2 Merancang dan menyediakan bahan atau aktiviti.

5.3 Menjalankan aktiviti dan pemantauan

5.4 Membentangkan hasil kerja dan membuat penilaian.

5.5 Pembentangan laporan program oleh Guru Mata Pelajaran.

STRATEGI 6.7 : Program Teladan Murni

1.0 TUJUAN

1.1 Meningkatkan kemahiran asas menjawab soalan Bahasa Melayu

Penulisan (Bahagian C)

2.0 OBJEKTIF

9
2.1 Menerapkan kemahiran tatabahasa dan KBKK melalui aktiviti yang dijalankan.

2.2 Murid dapat mengenal pasti amalan murni dan menulis ayat yang gramatis

mengenainya.

2.3 Murid dapat memahami seterusnya mengamalkan prinsip asas nilai murni

dalam kehidupan harian.

3.0 JANGKA MASA

3.1 Mac - Ogos

4.0 SASARAN

4.1 Murid Tahun 5 Arif dan 5 Bijak

5.0 PELAKSANAAN

5.1 Mengadakan taklimat.

5.2 Merancang dan menyediakan bahan atau aktiviti.

5.3 Menjalankan aktiviti dan pemantauan

5.4 Membentangkan hasil kerja dan membuat penilaian.

5.5 Pembentangan laporan program oleh Guru Mata Pelajaran.

STRATEGI 6.8 : Program KEBAYU (Kemahiran Bahasa Melayu)

1.0 TUJUAN

1.1 Memberi pendedahan dan bimbingan khusus soalan-soalan bahasa Melayu

UPSR.

1.2 Meningkatkan peratusan lulus serta menambah bilangan calon yang mendapat

gred 'A' dalam UPSR.

2.0 OBJEKTIF

10
2.1 Murid dapat menambah kemahiran dalam aspek tatabahasa.

2.2 Murid dapat meningkatkan lagi pengetahuan dan kecekapan dalam menjawab

soalan-soalan ujian dan peperiksaan.

3.0 JANGKA MASA

3.1 Mac - Ogos

4.0 SASARAN

4.1 45 orang murid Tahun 6

5.0 PELAKSANAAN

5.1 Mesyuarat Jawatankuasa

5.2 Penyediaan modul soalan.

5.3 Taklimat program

5.4 Aktiviti dan pemantauan program

5.5 Laporan dan penilaian aktiviti.

STRATEGI 6.9 : Program Bimbingan Bestari (mentor-mentee)

1.0 TUJUAN

1.1 Memberi pendedahan dan bimbingan khusus bahasa Melayu kepada murid.

1.2 Meningkatkan bilangan cemerlang A dalam UPSR.

2.0 OBJEKTIF

2.1 Murid mendapat bimbingan khusus daripada mentor.

2.2 Murid dapat meningkatkan lagi pengetahuan dan kecekapan dalam menjawab

soalan peperiksaan.

11
3.0 JANGKA MASA

3.1 Mac - Ogos

4.0 SASARAN

4.1 23 orang murid Tahun 6 Arif

5.0 PELAKSANAAN

5.1 Menyenaraikan murid.

5.2 Taklimat

5.3 Menjalankan aktiviti program.

5.4 Laporan dan penilaian aktiviti.

STRATEGI 6.10 : Program Latih Tubi

1.0 TUJUAN

1.1 Meningkatkan jumlah cemerlang 'A' dalam Bahasa Melayu UPSR 2010.

1.2 Meningkatkan peratus lulus keseluruhan Bahasa Melayu UPSR 2010.

2.0 OBJEKTIF

2.1 Membiasakan murid menjawab soalan berformat soalan UPSR.

2.2 Membina keyakinan dan membuat persediaan menghadapi peperiksaan.

3.0 JANGKA MASA

3.1 Februari - September

12
4.0 SASARAN

4.1 45 orang murid Tahun 6.

5.0 PELAKSANAAN

5.1 Taklimat

5.2 Penyediaan modul soalan.

5.3 Menjalankan aktiviti program.

5.5 Laporan dan penilaian

5.0 PELAKSANAAN

5.1 Mengadakan taklimat.

5.2 Merancang dan menyediakan bahan atau aktiviti.

5.3 Menjalankan aktiviti dan pemantauan

5.4 Membentangkan hasil kerja dan membuat penilaian.

5.5 Pembentangan laporan program oleh Guru Mata Pelajaran.

STRATEGI 6.11 : Program 'Perfect Score'

1.0 TUJUAN

1.1 Mewujudkan kumpulan murid cemerlang A dalam Bahasa Melayu dan mata

pelajaran lain UPSR.

2.0 OBJEKTIF

2.1 Murid mendapat bimbingan secara intensif daripada guru.

2.2 Memotivasikan murid untuk mencapai cemerlang A dalam Bahasa Melayu

UPSR.

3.0 JANGKA MASA

3.1 Januari - September

13
4.0 SASARAN

4.1 10 orang murid Tahun 6 Arif.

5.0 PELAKSANAAN

5.1 Taklimat

5.2 Pemilihan murid

5.3 Perjumpaan dengan Ibu Bapa.

5.4 Menjalankan aktiviti program.

STRATEGI 6.12 : Program Teknik Menjawab Bahasa Melayu UPSR

1.0 TUJUAN

1.1 Meningkatkan cemerlang A dalam UPSR.

1.2 Meningkatkan peratus lulus kepada 80%.

2.0 OBJEKTIF

2.1 Membina kemahiran menjawab soalan Bahasa Melayu UPSR.

2.2 Meningkatkan keyakinan murid untuk belajar dan menempuh peperiksaan.

3.0 JANGKA MASA

3.1 Mac dan Julai

4.0 SASARAN

14
4.1 45 orang murid Tahun 6

5.0 PELAKSANAAN

5.1 Taklimat

5.2 Penetapan tarikh.

5.3 Jemputan penceramah

5.4 Menjalankan aktiviti program

STRATEGI 6.13 : Program Pembugaran Tatabahasa Bahasa Melayu

1.0 TUJUAN

1,1 Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guru dalam aspek tatabahasa

Bahasa Melayu.

2.0 OBJEKTIF

2.1 Guru dapat menambah pengetahuan dan maklumat terkini berkaitan dengan

sistem bahasa.

2.2 Berkongsi pengalaman dan bertukar-tukar idea mengenai kaedah dan teknik

pengajaran dan pembelajaran tatabahasa yang berkesan.

3.0 JANGKA MASA

3.1 Khamis (25 Mac 2010)

15
4.0 SASARAN

4.1 Guru Bahasa Melayu

5.0 PELAKSANAAN

5.1 Taklimat

5.2 Menjalankan aktiviti program

5.3 Laporan dan penilaian

STRATEGI 6.14 : Bengkel Penandaan Bahasa Melayu Penulisan

1.0 TUJUAN

1,1 Mewujudkan keseragaman aspek penandaan dan pemarkahan Bahasa Melayu

Penulisan.

2.0 OBJEKTIF

2.1 Meningkatkan kemahiran guru dalam penandaan kertas peperiksaan, hasil

kerja dan buku latihan murid.

2.2 Memberi pendedahan kepada guru tentang penskoran mengikut standard

peperiksaan awam.

3.0 JANGKA MASA

3.1 Rabu (5Mei 2010)

16
4.0 SASARAN

4.1 Guru Bahasa Melayu

5.0 PELAKSANAAN

5.1 Taklimat

5.2 Menjalankan aktiviti program

5.3 Laporan dan penilaian

RINGKASAN AKTIVITI PROGRAM PENINGKATAN BAHASA MELAYU

Strategi Aktiviti Sasaran Kos Tarikh Tindakan


6.1 6.1.1 Mesyuarat
Jawatankuasa Induk AJK 1/15/2010 Ketua Panitia

6.2 6.2.1 Pengketogerian Murid Tahun 1 1/4/2010 Semua Guru


Murid mengikut hingga Tahun
pencapaian 6

6.3 6.3.1 Program Tambah 5 Murid Tahun 1 Januari -


Guru Tahun 1
September
6.4 6.4.1 Program Menyalin Murid Tahun 2 Januari - Guru Tahun 2
Ayat/Petikan
September
6.5 6.5.1 Program Citrabahasa Murid Tahun 3 Januari - Guru Tahun 3

September
6.6 6.6.1 Program Buku Skrap Murid Tahun 4 Mac - Okt Guru Tahun 4
Nilai Murni

6.7 6.7.1 Program Teladan Murid Tahun 5 Mac - Okt Guru Tahun 5
Murni

6.8 6.8.1 Program KEBAYU Murid Tahun 6 Januari - Guru Tahun 6

September
6.9 6.9.1 Program Bimbingan 23 orang Murid Januari - Guru BM
Bestari Tahun 6
17
6.9 6.9.1 Program Bimbingan 23 orang Murid Guru BM
Bestari Tahun 6
September
6. 10 6.10.1 Program Latih Tubi Murid Tahun 6 Januari - Guru Tahun 6

September
6. 11 6.11.1 Program 'Perfect 10 orang murid Januari - Ketua Panitia,
Score' Tahun 6 Guru 6 Arif
September
6.12 6.12.1 Program Teknik Murid Tahun 6 RM350 Mac dan Julai Ketua Panitia,
Menjawab UPSR Guru Tahun 6

6.13 6.13.1 Program Guru Bahasa Mac Semua Guru


Pembugaran Melayu Bahasa
Tatabahasa Melayu

6.14 6.14.1 Bengkel Penandaan Guru Bahasa Mei Semua Guru


Melayu Bahasa
Melayu

18
19
20
AHLI JAWATANKUASA PROGRAM " MENGHAMBAT JOHOR TOP 5 "

PENGERUSI : EN.MESRAN B.LAMOON

GURU BESAR

NAIB PENGERUSI 1 : EN.ABDULL WAHAB B.GEDONG

GPK KURIKULUM

NAIB PENGERUSI 2 : PN.HASNAH BT MD.ROSLAN

GPK HEM

SETIAUSAHA : EN.ZABANI B.MANSHAH

PN.MARLIALIZA BT ABDULLAH

AHLI JAWATANKUASA : EN.MOHD KHAIRUL ASMAWI

PN.MASLINA BT AMAT RAMLI

PN.JUNAIDAH BT ISMAIL

EN.MOHD ZAKI B.MOHD SAFIAN

PN. NAIMAH BT.YUSOF

PN.SHELLA BT.SUHAIMI

EN.ZAHRI B.MD.ALIP

EN.MUHAMAD B.SULAIMAN

EN.ZAM ZAM B.TOIMIN

EN.MOHD NORUL HAFFISZ

PN.SITI NAZLIAH ABADIAH

14
CARTA ORGANISASI PROGRAM " MENGHAMBAT JOHOR TOP 5 "

PENGERUSI
EN.MESRAN B.LAMOON
GURU BESAR

NAIB PENGERUSI 1
EN.ABDULL WAHAB B.GEDONG
GPK KURIKULUM

NAIB PENGERUSI 2
PN.HASNAH BT MD.ROSLAN
GPK HEM

SETIAUSAHA
EN.ZABANI B.MANSHAH
PN.MARLIALIZA BT ABDULLAH

PASUKAN KERJA 1 PASUKAN KERJA 2


B.MELAYU B.INGGERIS
EN.MOHD KHAIRUL ASMAWI PN.JUNAIDAH BT ISMAIL
PN.MASLINA BT AMAT RAMLI EN.MOHD ZAKI B.MOHD SAFIAN

PASUKAN KERJA 3 PASUKAN KERJA 4


MATEMATIK SAINS
EN.MESRAN B.LAMOON CIK NAIMAH BT.YUSOF
EN.ZAHRI B.MD.ALIP PN.SHELLA BT.SUHAIMI
EN.MUHAMAD B.SULAIMAN

PASUKAN KERJA 5
MOTIVASI
EN.ZAM ZAM B.TOIMIN
EN.MOHD NORUL HAFFISZ
PN.SITI NAZLIAH ABADIAH
15
5"
"
MAKLUMAT MURID

BIL NAMA MURID NAMA IBUBAPA PEKERJAAN ALAMAT PENUH NO.TELEFON


1 IBRAHIM ABDUL KHALIL B.MOHAMED PENYELIA E7,LADANG PALONG TIMUR 7 4665991
2 MOHAMAD FARHAN MUHD RUZLAN B.DOLAH PENEROKA NO.306,BLOK 13,PALONG TIMUR 1 4668059
3 MOHAMAD HAMIRUL MOIDEN B.ABDULLAH@HAMZAH PENEROKA NO.290,BLOK 12,PALONG TIMUR 1 4666620
4 MOHAMAD SAHBAHARIM DAHALAN B.SAPAR PENEROKA NO.8,BLOK 1,PALONG TIMUR 1 4666872
5 MOHAMAD SHAMRIZAL MOHD FADIR B.YAHYA PENEROKA NO.307,BLOK 13,PALONG TIMUR 1 4666872
6 MUHAMAD FIRDAUS RAZALI B.ABD MANAP KILANG H8C,RUMAH KILANG,PALONG TIMUR 4667747
7 MUHAMAD HAFIZIE ABU BAKAR B.RAHMAT PENEROKA NO.207,BLOK 9,PALONG TIMUR 3 4669259
8 MUHAMAD SOFI SUHAIMAI B.AB.JALIL PENGURUS L 2/1 RUMAH K/TANGAN,PT 4 4668717
9 DAYANA JUNAIDAH BT.ISMAIL GURU RUMAH GURU,SK PALONG TIMUR 4666576
10 FARAH SYAHEEDA ABU B.BUDI PENEROKA NO.196,BLOK 9,PALONG TIMUR 3 01777021146
11 NOR FATIN AMANIA NADZARE B.MOHD HUSSAIN BURUH 66/92,LADANG PALONG TIMUR 4 4667932
12 NOR NASUHA AB.RAZAK B.LAZIM KILANG F11,RUMAH KILANG,PALONG TIMUR 4667053
13 NUR SAHIERA AHMAD JEMADI B.SOPIKAN BURUH 89/92,LADANG PALONG TIMUR 4 0172797454
14 NURAIN SHAHIRAH MAD LAZIM B.HARUM PENEROKA NO.234,BLOK 10,PALONG TIMUR 1 4666681
15 NURUL SYAZWANI AKASAK B.MANAP PENEROKA NO.156,BLOK 7,PALONG TIMUR 3 4669062
MENTOR
GB
PN.JUNAIDAH
PN.NAIMAH
PN.NAIMAH
PN.JUNAIDAH
EN.K.ASMAWI
EN.K.ASMAWI
EN.ZAM ZAM
GPK1
GB
EN.ZAM ZAM
PN.JUNAIDAH
GPK1
EN.MOHD ZAKI
EN.MOHD ZAKI

16
HC6 - UPSR
Tindakan : Setiausaha Peperiksaan
SEKOLAH : SK LKTP PALONG TIMUR 2
TARGET MURID CEMERLANG
TAHUN : 2008

TOV

Bil Nama Kelas BM(K) BM(P) BI M3 SC

M G M G M G M G M

1 IBRAHIM B.ABDUL KHALIL 6A 75 B 70 B 45 C 55 C 56


2 MOHAMAD FARHAN B.MUHD RUZLAN 6A 80 A 78 B 65 B 48 C 72
3 MOHAMAD HAMIRUL B.MOIDEN 6A 68 B 70 B 42 C 40 C 50
4 MOHAMAD SAHBAHARIM B.DAHALAN 6A 80 A 85 A 65 B 40 C 72
5 MOHAMAD SHAMRIZAL B.MOHD FADIR 6A 55 C 68 B 44 C 44 C 54
6 MUHAMAD FIRDAUS B.RAZALI 6A 75 B 67 B 49 C 43 C 58
7 MUHAMAD HAFIZIE B.ABU BAKAR 6A 63 B 77 B 44 C 48 C 54
8 MUHAMAD SOFI B.SUHAIMAI 6A 83 A 87 A 61 B 58 C 72
9 DAYANA BT.JUNAIDAH 6A 85 A 82 A 58 C 55 C 54
10 FARAH SYAHEEDA BT.ABU 6A 78 B 80 A 50 C 52 C 80
11 NOR FATIN AMANIA BT.NADZARE 6A 63 B 77 B 40 C 42 C 50
12 NOR NASUHA BT AB.RAZAK 6A 70 B 90 A 56 C 62 B 64
13 NUR SAHIERA BT AHMAD JEMADI 6A 70 B 83 A 44 C 60 B 66
14 NURAIN SHAHIRAH BT MAD LAZIM 6A 58 C 75 B 68 B 42 C 52
15 NURUL SYAZWANI BT AKASAK 6A 68 B 85 A 82 A 69 B 74
Setiausaha Peperiksaan

SC ETR
G

C 5A

B 5A

C 5A

B 5A

C 5A

C 5A

C 5A

B 5A

C 5A

A 5A

C 5A

B 5A

B 5A

C 5A

B 5A
17
SK LKTP PALONG TIMUR 2

MATEMATIK
BIL NAMA UPPM3
1 MUHAMAD HAZWAN B.MISRON 80
2 MOHAMAD SYUHERMAN B.YATNI 40
3 MOHD AZMI B.JUMAAT 68
4 MOHD HAZIQRI AMRI B.SABTU 73
5 MOHD NAZRIN AFIQ B.ZAM ZAM 50
6 MOHD NUR AKMAL B.MOHD TAYIB 62
7 MOHD SALEHUDIN B.HASBULLAH 54
8 MUHAMAD ADAM B.RAZALI 50
9 MUHAMAD ADDRY B.KAMIRAN 55
10 MUHAMAD FIKRI B.TUMINGAN 81
11 MUHAMMAD AZANI B. MOHD SUJAI 40
12 MUHAMMAD NAIM B.KHOSIM 84
13 TG.MUHAMMAD AMIR B.TG.HASBULLAH 48
14 ZUHAIRY B.ZAINAL 51
15 JULIZA BT SAMSOR 80
16 NOR AZIMAH BT.AHAD 81
17 NORAINI BT NORHALIM 67
18 NUR'AIN BT ROSLAN 85
19 NURASYIKIN BT TUKIRAN 76
20 NURAZIHA BT MOHD NOH 48
21 NURHIDAYAH BT MOHD NOOR 40
22 NUR'IZZATI BT MISNAN 59
23 NURUL ARINAH NASUHA BT ABD RAHIM 41
24 NURUL SYAFIKA BT ISMAIL 56
25 ROZILA BT.MANSOR 87
26 SITI FATIMAH BT.ABDUL HAMID 36
27 SITI NASUHA BT HASSAN 50
28 SITI NORHANIFAH BT ABD.RAZAK 63
UPPM1 APRIL MEI UPPM2 BINTANG 1 BINTANG 2
BIL NAMA BI M3 SC BI M3 SC BI M3 SC BI M3 SC BI M3 SC BI M3 SC
BIL NAMA 81 56 76 69 70 64 80 63 78 73 56 68 74 80 76

1 MOHD NAZRIN AFIQ B.ZAM ZAM 64 54 84 65 68 74 80 65 80 68 51 74 68 79 72

2 MUHAMAD FIKRI B.TUMINGAN 78 78 96 66 80 84 88 83 90 81 81 78 79 84 80

3 MUHAMAD HAZWAN B.MISRON 84 49 80 61 37 64 82 68 70 78 51 64 70 64 48

4 MUHAMAD NAIM B.KHOSIM 74 75 84 61 82 58 78 88 76 76 70 78 65 92 72

4 INTAN SHAHIRA BT.TAJOR RAHIM 74 56 72 61 60 68 80 74 74 66 64 54 74 70 70

5 JULIZA BT.SAMSOR 66 74 88 71 40 70 80 77 68 73 57 58 68 87 60

6 NOR AZIMAH BT AHAD 75 51 80 64 65 78 80 80 76 80 51 70 68 90 64

7 NORAINI BT NORHALIM 89 77 86 76 86 76 88 90 84 80 70 80 81 94 88

8 NUR IZZATI BT MISNAN 59 58 68 7 57 72 72 71 76 68 55 52 68 66 70

9 NURAIN BT ROSLAN 58 58 64 48 73 74 64 64 68 55 58 70 45 72 54

10 NURAIN NAJIHAH BT SUHAIMAI 60 70 68 59 84 60 72 63 64 66 60 66 59 87 52

11 NURASYIKIN BT TUKIRAN 71 76 78 51 76 40 80 75 70 59 70 52 56 94 60

12 NURUL SYAFIQKA BT.ISMAIL 59 60 64 56 65 40 72 58 64 64 50 60 53 74 54

13 ROZILA BT MANSOR 51 37 62 53 36 54 50 48 60 68 41 58 55 67 60
ETR
SK LKTP PALONG TIMUR 2

SHAPE AND SPACE

SHAPE AND SPACE

VOLUME OF LIQUID
WHOLE NUMBERS

WHOLE NUMBERS

WHOLE NUMBERS
ANALISIS ITEM

PERCENTAGE

PERCENTAGE
PENILAIAN : UPPM3

FRACTIONS

FRACTIONS
DECIMALS
SUBJEK : MATHEMATICS

LENGTH
MONEY

MONEY

MONEY
MASS
TIME

TIME
BIL NAMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 IBRAHIM B.ABDUL KHALIL
2 MOHAMAD FARHAN B.MUHD RUZLAN
3 MOHAMAD SAHBAHARIM B.DAHALAN
4 MUHAMAD SOFI B.SUHAIMAI
5 DAYANA BT.MOHD RAZI
6 FARAH SYAHEEDA BT.ABU
7 NOR NASUHA BT AB.RAZAK
8 NUR SAHIERA BT AHMAD JEMADI
9 NURAIN SHAHIRAH BT MAD LAZIM
10 NURUL SYAZWANI BT AKASAK
11 MOHAMAD HAMIRUL B.MOIDEN
12 MOHAMAD SHAMRIZAL B.MOHD FADIR
13 MUHAMAD FADZILAH B.AHMAD
14 MUHAMAD FIRDAUS B.RAZALI
15 MUHAMAD HAFIZIE B.ABU BAKAR
16 NOR FATIN AMANIA BT.NADZARE
17 NOR FATIN BT ABD HAMID
18 NURLIANA SHAHIRA BT TUKIMAN
19 NUR AMIRA BT SIDEK
SK LKTP PALONG TIMUR 2

SHAPE AND SPACE

SHAPE AND SPACE


VOLUME OF LIQUID

VOLUME OF LIQUID

VOLUME OF LIQUID
DATA HANDLING

DATA HANDLING
ANALISIS ITEM

PERCENTAGE

PERCENTAGE

PERCENTAGE
PENILAIAN : UPPM3

FRACTIONS

FRACTIONS
SUBJEK : MATHEMATICS

LENGTH

LENGTH
MASS

MASS
TIME

TIME
BIL NAMA 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
1 IBRAHIM B.ABDUL KHALIL
2 MOHAMAD FARHAN B.MUHD RUZLAN
3 MOHAMAD SAHBAHARIM B.DAHALAN
4 MUHAMAD SOFI B.SUHAIMAI
5 DAYANA BT.MOHD RAZI
6 FARAH SYAHEEDA BT.ABU
7 NOR NASUHA BT AB.RAZAK
8 NUR SAHIERA BT AHMAD JEMADI
9 NURAIN SHAHIRAH BT MAD LAZIM
10 NURUL SYAZWANI BT AKASAK
11 MOHAMAD HAMIRUL B.MOIDEN
12 MOHAMAD SHAMRIZAL B.MOHD FADIR
13 MUHAMAD FADZILAH B.AHMAD
14 MUHAMAD FIRDAUS B.RAZALI
15 MUHAMAD HAFIZIE B.ABU BAKAR
16 NOR FATIN AMANIA BT.NADZARE
17 NOR FATIN BT ABD HAMID
18 NURLIANA SHAHIRA BT TUKIMAN
19 NUR AMIRA BT SIDEK
VOLUME OF LIQUID

19
FRACTIONS

20
TOTAL
DATA HANDLING

39
SHAPE AND SPACE

40
TOTAL
PENILAIAN KENDALIAN SEKOLAH RENDAH ( PKSR )
REKOD PENCAPAIAN MATA PELAJARAN

MATA PELAJARAN : MATEMATIK KELAS : 6 ARIF TAHUN : 2009


BIL NAMA TOV 12/1 22/1 6/2 12/2 26/2
1 MOHAMAD SYUHERMAN B.YATNI 25 30 55 32 0 35
2 MOHD AZMI B.JUMAAT 37 55 30 88 82 90
3 MOHD HAZIQRI AMRI B.SABTU 40 60 60 72 92 80
4 MOHD NAZRIN AFIQ B.ZAM ZAM 33 85 50 52 80 90
5 MOHD NUR AKMAL B.MOHD TAYIB 44 80 50 68 84 90
6 MOHD SALEHUDIN B.HASBULLAH 46 85 50 56 76 95
7 MUHAMAD ADDRY B.KAMIRAN 26 30 31 36 40 50
8 MUHAMAD HAZWAN B.MISRON 68 90 95 90 92 100
9 MUHAMAD ADAM B.RAZALI 30 55 45 24 12 55
10 MUHAMMAD AZANI B. MOHD SUJAI 16 50 60 20 0 32
11 MUHAMAD FIKRI B.TUMINGAN 46 80 55 76 88 95
12 MUHAMMAD NAIM B.KHOSIM 46 60 75 84 96 88
13 TG.MUHAMMAD AMIR B.TG.HASBULLAH 35 60 15 48 48 55
14 ZUHAIRY B.ZAINAL 30 50 55 36 56
15 JULIZA BT SAMSOR 38 85 60 80 88 100
16 NOR AZIMAH BT.AHAD 45 90 90 84 96 95
17 NORAINI BT NORHALIM 25 35 70 48 56 0
18 NUR IZZATI BT MISNAN 40 65 85 88 88 80
19 NUR'AIN BT ROSLAN 41 95 90 84 100 95
20 NURASYIKIN BT TUKIRAN 38 60 55 88 88 90
21 NURAZIHA BT MOHD NOH 33 50 16 36 84 75
22 NURHIDAYAH BT MOHD NOOR 24 30 30 0 28 60
23 NURUL ARINA NASUHA BT ABD RAHIM 31 60 25 16 52 40
24 NURUL SYAFIKA BT ISMAIL 27 95 45 76 72 90
25 ROZILA BT.MANSOR 65 90 80 80 100
26 SITI FATIMAH BT.ABDUL HAMID 23 55 25 32 32 35
27 SITI NASUHA BT HASSAN 32 90 20 48 64 80
28 SITI NORHANIFAH BT ABD.RAZAK 34 90 75 80 92 95
TAHUN : 2009