Anda di halaman 1dari 26

KOD 600

PENGURUSAN KURIKULUM

NO. FAIL PERKARA CATATAN

600-1 PRASEKOLAH √
600-2 SEKOLAH RENDAH √
600-3 SEKOLAH MENENGAH √
600-4 PENDIDIKAN KHAS √
600-5 PUSAT SUMBER √
600-6 PEPERIKSAAN √
600-7 JADUAL WAKTU
600-8 PEMULIHAN √
600-9 LAPORAN √
600-10 PROGRAM KHAS √
600-1 PRASEKOLAH
600-1/1 Pekeliling
600-1/1/1 Surat Siaran / Pekeliling KPM (PraSekolah) 17.02.2015

600-1/2 Pengurusan PraSekolah (Unit Akademik)


600-1/2/1 Panitia PraSekolah 08.01.2015

600-1/3 Tunjang & Komunikasi

600-1/4 Tunjang Kerohanian, Sikap & Moral

600-1/5 Tunjang Ketrampilan Diri

600-1/6 Tunjang Perkembangan Fizikal & Estetika

600-1/7 Tunjang Sains & Teknologi

600-1/8 Tunjang Kemanusiaan

600-2 SEKOLAH RENDAH

600-2/1 Pekeliling
600-2/1/1 Pengurusan Kurikulum Standard Sekolah Rendah
600-2/2 Pengurusan Sekolah Rendah
600-2/2/1 Mesy. J/Kuasa Kurikulum Daerah (SR) 29.01.2015
600-2/2/2 Jaminan Kualiti Kurukulum (SR)
600-2/2/3 Kajian Tindakan (SR)
600-2/2/4 Program Kecemerlangan Kurikulum (SR)
600-2/2/5 Peperiksaan (SR)
600-2/2/6 Audit Kurikulum (SR)
600-2/2/7 Head Count (SR)
600-2/2/8 KSSR Zon Serom
600-2/2/9 KSSR Zon Tangkak
600-2/2/10 KSSR Zon Bukit Gambir

600-2/3 Bidang Bahasa


600-2/3/1 Pengurusan Bahasa Melayu (SR) 10.03.2015
600-2/3/1/1 Panitia Bahasa Melayu (SK) 05.04.2015
600-2/3/1/2 Panitia Bahasa Melayu (SJKC) 05.04.2015
600-2/3/1/3 Panitia Bahasa Melayu (SJKT) 05.04.2015
600-2/3/2 Pengurusan Bahasa Inggeris (SR)
600-2/3/2/1 Panitia Bahasa Inggeris (SK) 25.08.2015
600-2/3/2/2 Panitia Bahasa Inggeris (SJKC) 16.02.2015
600-2/3/2/3 Panitia Bahasa Inggeris (SJKT) 16.02.2015
600-2/3/3 Pengurusan Lain-lain Bahasa (SR)
600-2/3/4 Panitia Bahasa Cina (SR & SM) 03.03.2015
600-2/3/5 Panitia Bahasa Tamil (SR) 17.03.2015
600-2/3/6 Panitia Bahasa Arab

600-2/4 Bidang Sains


600-2/4/1 Pengurusan Sains (SR) 08.02.2015
600-2/4/1/1 Panitia Sains (SK) 10.03.2015
600-2/4/1/2 Panitia Sains (SJKC) 10.03.2015
600-2/4/1/3 Panitia Sains (SJKT) 10.03.2015

600-2/5 Bidang Matematik


600-2/5/1 Pengurusan Matematik SR
600-2/5/1/1 Panatia Matematik (SK)
600-2/5/1/2 Panatia Matematik (SJKC)
600-2/5/1/3 Panatia Matematik (SJKT)

600-2/6 Bidang Sains Sosial


600-2/6/1 Pengurusan Sains Sosial (SR)
600-2/6/2 Panitia Kesenian (SR) 05.10.2016
600-2/6/3 Panitia Sivik & Kewarganegaraan (SR)
600-2/6/4 Panitia Pendidikan Jasmani (SR) 22.09.2015
600-2/6/5 Panitia Kajian Tempatan (SR)
600-2/6/6 Panitia Pendidikan Muzik
600-2/6/7 Panitia Pendidikan Moral
600-2/6/8 Panitia Pendidikan Kesihatan (SR)
600-2/6/9 Pengurusan Pendidikan Islam (SR) 16.02.2015
600-2/6/9/1 Panitia Pendidikan Islam (SR)
600-2/6/9/2 PAFA
600-2/6/9/3 Maklumat Guru Pendidikan Islam
600-2/6/9/4 Pengurusan J-Qaf 13.01.2015
600-2/6/10 Panitia Sejarah (SR)

600-2/7 Bidang Teknologi/ Vokasional


600-2/7/1 Panitia Kemahiran Hidup Bersepadu
600-2/7/2 Panitia Teknologi Maklumat & Komunikasi (TMK)
600-2/7/3 Panitia Reka Bentuk Teknologi (RBT)

600-2/8 Bidang Teknologi Maklumat

600-3 SEKOLAH MENENGAH

600-3/1 Pekeliling
600-3/1/1 Kurikulum Standard Sekolah Menengah

600-3/2 Pengurusan Sekolah Menengah


600-3/2/1 Mesyuarat J/Kuasa Kurikulum (SM) 14.01.2015
600-3/2/2 Peperiksaan (SM) 07.01.2015
600-3/2/3 Item KBAT (SM) 15.01.2015
600-3/2/4 KSSM 22.08.2016
600-3/2/5 Program Kecemerlangan Kurikulum (SM) 03.03.2015
600-3/2/6 Audit Kurikulum (SM)
600-3/2/7 Headcount (SM)
600-3/2/8 Pengurusan Tingkatan 6
600-3/3 Bidang Bahasa
600-3/3/1 Pengurusan Bahasa Melayu (SM) 08.01.2015
600-3/3/2 Pengurusan Bahasa Inggeris (SM) 20.01.2015
600-3/3/3 Bahasa Arab (SM)
600-3/3/4 Panitia Bahasa Melayu (SM)
600-3/3/5 Panitia Bahasa Inggeris (SM)
600-3/3/6 Panitia Bahasa Cina (SM)
600-3/3/7 Panitia Bahasa Tamil (SM) 09.03.2015
600-3/3/8 Panitia Kesusasteraan Melayu (SM)

600-3/4 Bidang Sains


600-3/4/1 Pengurusan Sains (SM) 20.01.2015
600-3/4/2 Panitia Biologi
600-3/4/3 Panitia Kimia
600-3/4/4 Panitia Fizik 27.01.2015

600-3/5 Panitia Matematik


600-3/5/1 Pengurusan Matematik (SM)
600-3/5/2 Matematik Tambahan 28.02.2015

600-3/6 Bidang Sains Sosial


600-3/6/1 Pengurusan Sains Sosial (SM)
600-3/6/2 Panitia Sejarah (SM) 07.01.2015
600-3/6/3 Panitia Geografi (SM)
600-3/6/4 Panitia Kesenian (SM) 07.02.2016
600-3/6/5 Panitia Pendidikan Jasmani (SM)
600-3/6/6 Panitia Sivik & Kewarganegaraan (SM)
600-3/6/7 Panitia Muzik (SM)
600-3/6/8 Panitia Pendidikan Moral (SM) 20.05.2015
600-3/6/9 Panitia Sains Sukan (SM)
600-3/6/10 Pengurusan Pendidikan Islam (SM) 05.03.2015
600-3/6/10/1 Data Guru Pendidikan Islam (SM) 26.02.2015
600-3/6/10/2 Penempatan Guru Pendidikan Islam (SM) 05.03.2015
600-3/6/10/3 Panitia Pendidikan Islam (SM)
600-3/6/10/4 Panitia Bahasa Arab (SM) 07.05.2015
600-3/6/11 Panitia MUET

600-3/7 Bidang Teknologi / Vokasional


600-3/7/1 Pengurusan Teknik / Vokasional 20.04.2015
600-3/7/2 Kemahiran Hidup Bersepadu
600-3/7/3 Lukisan Kejuruteraan/ Grafik Komunikasi Teknikal
600-3/7/4 MPV/ PVMA
600-3/7/5 Panitia Ekonomi Rumah Tangga 10.03.2015
600-3/7/6 Panitia Reka Cipta
600-3/7/7 Panitia Prinsip Perakaunan 02.04.2015
600-3/7/8 Panitia Ekonomi Asas
600-3/7/9 Panitia Sains Pertanian
600-3/7/10 Panitia Teknologi Kejuruteraan
600-3/7/11 Panitia Perdagangan
600-3/7/12 Pendidikan Felda 05.09.2016
600-3/7/13 RBT

600-3/8 Bidang Teknologi Maklumat


600-3/8/1 Panitia ICT 15.06.2015
600-3/8/2 Program Latihan untuk Guru (PLIG) TMK Tahun 6
600-3/8/3 Asas Sains Komputer (ASK)

600-4 PENDIDIKAN KHAS

600-4/1 Pekeliling
600-4/2 Pengurusan Pendidikan Khas 07.01.2015
600-4/2/1 Panitia Pendidikan Khas
600-4/2/2 Panitian Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran
600-4/3 Bidang Bahasa (PK)
600-4/4 Bidang Sains (PK)
600-4/5 Bidang Matematik (PK)
600-4/6 Bidang Sains Sosial (PK)
600-4/7 Bidang Teknologi/ Vokasional (PK)
600-4/8 Bidang Teknologi Maklumat (PK)
600-4/9 Bidang Khas

600-5 PUSAT SUMBER


600-5/1 Pekeliling
600-5/2 Pengurusan Pusat Sumber 30.12.2015

600-6 PEPERIKSAAN
600-6/1 Pekeliling
600-6/1/1 Pekeliling UPSR
600-6/1/2 Pekeliling PT3
600-6/1/3 Pekeliling SPM 04.01.2015
600-6/1/4 Pekeliling STPM
600-6/1/5 Pekelilimg MUET
600-6/1/6 Surat Siaran Peperiksaan 08.01.2015

600-6/2 Pengurusan Peperiksaan 01.03.2015


600-6/2/1 Pengurusan Peperiksaan UPSR 08.02.2015
600-6/2/2 Pengurusan Peperiksaan PT3 13.01.2015
600-6/2/3 Pengurusan Peperiksaan SPM 13.01.2015
600-6/2/4 Pengurusan Peperiksaan STPM 10.04.2015
600-6/2/5 Pengurusan Peperiksaan MUET 04.01.2015
600-6/2/7 Pengurusan Peperiksaan ILKA 26.04.2015
600-6/2/8 Pengurusan PBS
600-6/2/9 Kadar Bayaran Peperiksaan 29.12.2014
600-6/2/10 Pengujian Dan Penilaian SR 17.05.2015
600-6/2/11 Bahan Peperiksaan 04.01.2015
600-6/2/12 Pentaksiran Sekolah

600-6/3 Peperiksaan UPSR


600-6/3/1 Pendaftaran UPSR
600-6/3/2 Peperiksaan Percubaan UPSR
600-6/3/3 PBS UPSR
600-6/3/4 Pindah Pusat UPSR
600-6/3/5 Lantikan Pusat UPSR

600-6/4 Peperiksaan PT3


600-6/4/1 Pendaftaran PT3
600-6/4/2 Peperiksaan PT3
600-6/4/3 PBS PT3
600-6/4/4 Pindah Pusat PT3
600-6/4/5 Lantikan RO / Pengawas PT3 18.01.2015

600-6/5 Peperiksaan SPM


600-6/5/1 Pendaftaran SPM
600-6/5/2 Peperiksaan SPM
600-6/5/3 PBS SPM
600-6/5/4 Pindah Pusat SPM
600-6/5/5 Lantikan RO/ Pengawas SPM
600-6/6 Peperiksaan STPM
600-6/6/1 Pendaftaran STPM
600-6/6/2 Lantikan RO / Pengawas STPM 23.04.2015

600-6/7 Peperiksaan STAM


600-6/7/1 Pendaftaran STAM
600-6/7/2 Lantikan RO/ Pengawas STAM

600-6/8 Peperiksaan MUET


600-6/8/1 Pendaftaran MUET 04.01.2015
600-6/8/2 Lantikan RO/ Pengawas MUET

600-6/9 Peperiksaan Luar Negeri

600-6/10 Data Peperiksaan 26.01.2015

600-6/11 Pemantauan Peperiksaan


600-6/11/1 Pemantauan Pengurusan Unit Peperiksaan 21.12.2014
600-6/11/1/1 Pemantauan PPPD Peperiksaan Awam
600-6/11/1/2 Pemantauan Peperiksaan Awam (Pep. Dalam)
600-6/11/1/3 Pementauan Penyelia Peperiksaan Awam
600-6/11/1/4 Pemantauan Peperiksaan Awam (PBS)

600-7 Jadual Waktu


600-7/1 Pekeliling
600-7/2 Jadual Waktu Kelas
600-7/3 Jadual Waktu Guru
600-8 PEMULIHAN

600-8/1 Pekeliling

600-8/2 Pengurusan Pemulihan


600-8/2/1 Pengurusan Pemulihan Khas 13.01.2015
600-8/2/2 P1NCH 15.01.2015
600-8/2/3 Panitia Pemulihan Khas
600-8/2/4 Pemulihan (SR)
600-8/2/5 Intervensi (SM)

600-9 LAPORAN
600-9/1 Pemantauan / Penyeliaan
600-9/1/1 Pemantauan Pengurusan Unit Akademik 01.01.2015
600-9/1/1/1 Pemantauan PPPD Bahasa Melayu Menengah 11.01.2015
600-9/1/1/2 Pemantauan PPPD Bahasa Melayu Rendah 05.11.2015
600-9/1/1/3 Pemantauan PPPD Bahasa Inggeris Menengah 01.01.2015
600-9/1/1/4 Pemantauan PPPD Bahasa Inggeris Rendah 01.01.2015
600-9/1/1/5 Pemantauan PPPD Sains & Matematik Menengah 01.01.2015
600-9/1/1/6 Pemantauan PPPD Sains & Matematik Rendah 01.01.2015
600-9/1/1/7 Pemantauan PPPD teknik & Vokasional 01.01.2015
600-9/1/1/8 Pemantauan PPPD Sains Sosial 01.01.2015

600-9/1/2 Program ADAPP

600-9/1/3 Laporan Nazir 01.02.2015

600-9/1/4 Laporan Pemantauan & Penyeliaan Sekolah

600-9/1/5 Kunjung Bimbing Pengurusan LINUS 01.06.2015


600-9/1/5/1 Pemantauan Fasilinus Literasi 1
600-9/1/5/2 Pemantauan Fasilinus Literasi 2
600-9/1/5/3 Pemantauan Fasilinus Numerasi 1
600-9/1/5/4 Pemantauan Fasilinus Numerasi 2
600-9/1/5/5 Pemantauan Fasilinus Bahasa Inggeris 1
600-9/1/5/6 Pemantauan Fasilinus Bahasa Inggeris 2

600-9/1/7 Pemantauan Pengurusan Pendidikan Islam


600-9/1/7/1 Pemantauan Penyelia Pendidikan Islam
600-9/1/7/2 Pemantauan PPPD Pendidikan Islam

600-9/1/8 Laporan SIP+

600-9/1/9 Pencerapan

600-10 PROGRAM KHAS


600-10/1 Arahan/ Panduan/ Peraturan

600-10/2 Pengurusan Program Khas 11.03.2015


600-10/2/1 STEM 04.01.2015
600-10/2/2 Program Transformasi Daerah (DTP)
600-10/2/3 Dialog Prestasi 15.02.2015
600-10/2/4 Pengurusan LINUS 06.01.2015
600-10/2/5 Program Transisi 08.01.2015
600-10/2/6 Program Nilam
600-10/2/7 Program MBMMBI 25.02.2015
600-10/2/8 Program For Internasional Assesment (PISA)
600-10/2/9 Kajian Tindakan 29.04.2015
600-10/2/10 Dual Language Program (DLP)
600-10/2/11 "District Transformation Programe" (DTP) 15.03.2015
600-10/2/12 Pengurusan Program Unit Akademik 11.06.2015
600-10/2/13 YPJ
600-10/2/14 Program Transformasi Sekolah
600-10/2/15 HIP (Highly Immersive Programme) 26.01.2016
600-10/2/16 JCorp 15.01.2017
600-10/2/17 PAK21 07.03.2017

600-11 Edaran Surat/ Pekeliling Akademik


UM

PENDAFTARAN
FAIL