Anda di halaman 1dari 6

Kisah Siti Maryam Binti Imran

kisah-siti-maryam-binti-imran

Makam Siti Maryam di Efesus, Turki

Kisah Siti Maryam Binti Imran – Siti Maryam adalah wanita terbaik sepanjang masa. Wanita
terbaik dalam kurun sejarah wanita, dari mulai Siti Hawa sampai nanti wanita terakhir. Banyak
wanita mencari idola dan suri teladan. Namun mereka tidak tahu siapa kiranya yang pantas
diteladani. Ada yang punya idola, tapi terkadang wanita yang diidolakan hanya wanita cantik
yang tidak berakhlak dan tidak beriman kepada Allah SWT. Apakah wanita muslimah tahu
tentang Siti Maryam? Tahukah wanita muslimah bahwa Allah telah memujinya sebagai wanita
paling mulia dalam peradaban manusia.

Allah berfirmam dalam QS Ali Imran ayat 42:

ِْ َ‫ّللا ِإنْ َمريَمْ يَا ال َم ََلئِكَةْ قَال‬


ْ‫ت َو ِإذ‬ َْ ‫اك‬ َ ‫ك اص‬
ِْ َ‫طف‬ َ ‫اك َو‬
ِْ ‫طه َر‬ َ ‫اء َعلَىْ َواص‬
ِْ َ‫طف‬ َ ِ‫ال َعالَ ِمينَْ ن‬.
ِْ ‫س‬

Artinya: Dan (ingatlah) ketika Malaikat (Jibril) berkata: “Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah
memilih kamu, mensucikan kamu dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia (yang
semasa dengan kamu).

Siti Maryam adalah pemuka kaum wanita di surga. Dari Aisyah radhiyallahu ‘anha, bahwa
Rasulullah bersabda:

ْ‫سيِ َدات‬
َ ‫اء‬
ِْ ‫س‬ ِْ ‫أَربَعْ ال َجن ِْة أَه‬: ْ‫ ِعم َرانَْ بِنتْ َمريَم‬، ْ‫اط َمة‬
َ ِ‫ل ن‬ ِ َ‫ل بِنتْ َوف‬ َ ْ‫سل َْم َعلَي ِْه للا‬
ِْ ‫صلى ّللاِْ َرسو‬ َ ْ‫خ َوي ِلدْ بِنتْ َو َخدِي َجة‬، ْ‫وآ ِسيَة‬.
َ ‫و‬، َ
Artinya: Pemuka wanita ahli surga ada empat: Maryam binti Imran, Fatimah binti Rasulullah
SAW, Khadijah binti Khuwailid, dan Asiyah.” (HR. Hakim 4853).

Siti Maryam adalah anak tunggal dari Imran (Heli dalam versi Kristian) seorang tokoh dari
Ulama Bani Israel. Ibunya saudara ipar Nabi Zakaria a.s. adalah seorang perempuan yang
mandul yang sejak bersuamikan Imran belum merasa berbahagia jika belum memperoleh anak.
Ia merasa hidup tanpa anak adalah sunyi dan membosankan. Ia sangat mendambakan
keturunan untuk menjadi pengikat yang kuat dalam kehidupan bersuami-isteri, penglipur duka
dan pembawa suka di dalam kehidupan keluarga. Ia sangat menginginkan keturunan sehingga
bila ia melihat seorang ibu menggandung bayinya atau burung memberi makan kepada
anaknya, ia merasa iri hati dan terus menjadikan kenangan yang tak kunjung lepas dari
ingatannya.

Tahun demi tahun berlalu, usia makin hari makin lanjut, namun keinginan tetap tinggal
keinginan dan idam-idaman tetap tidak menjelma menjadi kenyataan. Berbagai cara dicobanya
dan berbagai nasehat dan petunjuk orang dilakukannya, namun belum juga membawa hasil.
Dan setelah segala daya upaya yang bersumber dari kepandaian dan kekuasaan manusia tidak
membawa buah yang diharapkan, sadarlah isteri Imran bahwa hanya Allah tempat satu-satunya
yang berkuasa memenuhi keinginannya dan sanggup mengurniainya dengan seorang anak yang
didambakan walaupun rambutnya sudah beruban dan usianya sudah lanjut. Maka ia bertekad
membulatkan harapannya hanya kepada Allah bersujud siang dan malam dengan penuh
khusyuk dan kerendahan hati bernadzar dan berjanji kepada Allah bila permohonannya
dikalbulkan, akan menyerahkan dan menghibahkan anaknya ke Baitul Maqdis untuk menjadi
pelayan, penjaga dan memelihara Rumah Suci (Bait Allah).

Harapan isteri Imran yang dipanjatkan kepada Allah tidaklah sia-sia. Allah telah menerima
permohonannya dan mengabulkan doanya sesuai dengan apa yang telah disuratkan dalam
takdir-Nya. Maka tanda-tanda permulaan kehamilan yang dirasakan oleh setiap perempuan
yang mengandung tampak pada isteri Imran yang lama kelamaan merasa gerakan janin di
dalam perutnya yang makin membesar. Alangkah bahagia si isteri yang sedang hamil itu,
bahawa apa yang diidam-idamkanannya itu akan menjadi kenyataan dan kesunyian rumah
tangganya akan hilang bila bayi yang dikandungkan itu lahir. Ia bersama suami mulai
merencanakan apa yang akan diberikan kepada bayi yang akan lahir itu. Jika mereka sedang
duduk berduaan tidak ada yang diperbincangkan selain soal bayi yang akan dilahirkan. Suasana
suram sedih yang selalu meliputi rumah tangga Imran berbalik menjadi riang gembira, wajah
sepasang suami isteri Imran menjadi berseri-seri tanda suka cita dan bahagia dan rasa putus asa
yang mencekam hati mereka berdua berbalik menjadi rasa penuh harapan akan hari kemudian
yang baik dan cemerlang.

Seperti yang tertera di dalam firman Allah SWT QS. Ali Imran: 35;

ِْ َ‫ب ِعم َرانَْ ام َرأَتْ قَال‬


ْ‫ت ِإذ‬ ِْ ‫ال َع ِليمْ الس ِميعْ أَنتَْ ِإنكَْ ۖ ِم ِني فَتَقَبلْ م َحر ًرا َبط ِني ِفي َما لَكَْ نَذَرتْ ِإ ِني َر‬

Artinya: (Ingatlah), ketika isteri ´Imran berkata: “Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan
kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat (di
Baitul Maqdis). Karena itu terimalah (nazar) itu dari padaku. Sesungguhnya Engkaulah Yang
Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Akan tetapi seperti kata pepatah: “Manusia yang berencana, Tuhan yang menentukan”. Imran
yang sangat dicintai dan sayangi oleh isterinya dan diharapkan akan menerima putera
pertamanya serta mendampinginya dikala ia melahirkan, tiba-tiba direnggut nyawanya oleh
Malaikat Izrail (Malaikat Maut) dan meninggallah isterinya seorang diri dalam keadaan hamil
tua, pada saat mana biasanya rasa cinta kasih sayang antara suami isteri menjadi makin mesra.
Rasa sedih kerana ditinggalkan oleh suami yang disayangi selamanya, bercampur dengan rasa
sakit dan letih yang didahului kelahiran si bayi, menimpa isteri Imran di saat-saat dekatnya
masa melahirkan. Maka setelah segala persiapan untuk menyambut kedatangan bayi telah
dilakukan dengan sempurna lahirlah ia dari kandungan ibunya yang malang menghirup udara
bebas. Ibu Maryam berdoa agar anaknya tidak diganggu oleh setan. Sehingga saat Maryam
dilahirkan, setan tidak diperkenankan untuk mengganggunya

Seperti sabda Rasullullah SAW;


َ ‫يولَدْ ِحينَْ الشي‬، ‫ل‬
‫طانْ يَ َمسُّهْ إَِلْ َمولودْ آ َد َْم بَنِي ِمنْ َما‬ ُّْ ‫ار ًخا فَيَست َ ِه‬
ِ ‫ص‬َ ْ‫س ِمن‬
ْ ِ ‫ان َم‬ َ ‫الشي‬، ‫ه َري َرْة َ أَبو يَقولْ ثمْ » َوابنِ َها َمريَ َْم غَي َْر‬
ِْ ‫ط‬

{‫ان ِمنَْ َوذ ِريتَ َها بِكَْ أ ِعيذهَا َوإِنِي‬ َ ‫يم الشي‬
ِْ ‫ط‬ ِْ ‫} الر ِج‬
“Setiap anak manusia pasti diganggu setan ketika dia dilahirkan, sehingga dia teriak menangis,
karena disentuh setan. Kecuali Maryam dan putranya.” (HR. Bukhari 4548 dan Muslim 2366).

Agak kecewalah si ibu janda Imran setelah mengetahui bahawa bayi yang lahir itu adalah
seorang puteri sedangkan ia menanti seorang putera yang telah dijanjikan dan bernadzar untuk
dihibahkan kepada Baitulmaqdis. Dengan nada kecewa dan suara sedih berucaplah ia seraya
menghadapkan wajahnya ke atas: “Wahai Tuhanku, aku telah melahirkan seorang puteri,
sedangkan aku bernadzar akan menyerahkan seorang putera yang lebih layak menjadi pelayan
dan pengurus Baitulmaqdis. Allah akan mendidik puterinya Siti Maryam dengan pendidikan
yang baik dan akan menjadikan Zakaria (iparnya dan bapa saudara Maryam) sebagai pengawas
dan pengasuhnya.

Kisah Maryam dihantar ke Baitul Maqdis

Pada suatu malam yang sunyi, Maryam dibawa ke Baitul Maqdis oleh ibunya, Hannah. “Aku
serahkan anakku ini kepada tuannya. Sebelum ini aku sudah bernazar untuk menyerahkan
anakku menjadi hamba abdi di rumah suci ini,” kata Hannah kepada pendeta-pendeta di situ.

“Baiklah, kami akan menjaga anakmu ini,” balas pendeta-pendeta tersebut.

Setelah Hannah pulang, tinggallah Maryam di tempat suci itu. Ramai pendeta berebut untuk
memelihara Maryam. Pelbagai alasan diberi mereka agar dapat mengasuh Maryam. Pendeta
yang paling tegas sekali ialah Nabi Zakaria a.s.. Baginda menyatakan bahawa baginda
mempunyai hubungan kekeluargaan dengan keluarga Imran, yaitu keluarga Maryam. Semua
pendeta tidak mahu mengalah. Mereka sepakat membuang pensil masing-masing ke dalam
sungai. Pensil siapa yang tidak tenggelam, maka dialah yang berhak menjaga Maryam. Hanya
pensil Nabi Zakaria sahaja yang tidak tenggelam. Maka Maryam pun diserahkan kepada Nabi
Zakaria. Nabi Zakaria memelihara Maryam dengan penuh kasih sayang dan dijaga seperti
anaknya sendiri.

Rasa cinta dan kasih sayang Zakaria terhadap Maryam sebagai anak saudara isterinya yang
ditinggalkan ayahnya meningkat menjadi rasa hormat dan takzim tatkala terjadi suatu peristiwa
yang menandakan bahawa Maryam bukanlah gadis biasa sebagaimana gadis-gadis yang lain,
tetapi ia adalah wanita pilihan Allah untuk suatu kedudukan dan peranan besar di kemudian
hari.

Pada suatu hari tatkala Zakaria datang sebagaimana biasa, mengunjungi Maryam, ia
mendapatinya lagi berada di mihrabnya tenggelam dalam ibadah berzikir dan bersujud kepada
Allah. Ia terperanjat ketika pandangan matanya menangkap hidangan makanan berupa buah-
buahan musim panas terletak di depan Maryam yang lagi bersujud. Ia lalu bertanya dalam
hatinya, dari manakah gerangan buah-buahan itu datang, padahal mereka masih lagi berada
pada musim dingin dan setahu Zakaria tidak seorang pun selain dari dirinya yang datang
mengunjungi Maryam. Maka ditegurlah Maryam tatkala setelah selesai ia bersujud dan
mengangkat kepala: “Wahai Maryam, dari manakah engkau memperolehi rezeki ini, padahal
tidak seorang pun mengunjungimu dan tidak pula engkau pernah meninggalkan mihrabmu?
Selain itu buah-buahan ini adalah buah-buahan musim panas yang tidak dapat dibeli di pasar
dalam musim dingin ini.” Maryam menjawab: “Inilah peberian Allah kepadaku tanpa aku
berusaha atau minta. Dan mengapa engkau merasa hairan dan takjub? Bukankah Allah Yang
Maha Berkuasa memberikan rezekinya kepada sesiapa yang Dia kehendaki dalam bilangan yang
tidak ternilai besarnya?” Demikianlah Allah telah memberikan tanda pertamanya sebagai
mukjizat bagi Maryam, gadis suci, yang dipersiapkan oleh-Nya untuk melahirkan seorang Nabi
Besar yang bernama Isa Al-Masih ibn Maryam sebuah nama yang indah yang diberi oleh Allah.

Melihat kepada keperibadian Maryam yang mulia itu, Nabi Zakaria berharap agar dirinya juga
dikurniakan cahaya mata, dan Allah telah mengkabulkan doa Nabi Zakaria. Isteri Nabi Zakaria
yang sudah tua itu pun mengandung. Nabi Zakaria sungguh gembira apabila dikurniakan
seorang anak lelaki. Anak itu diberi nama Yahya. Yahya adalah salah seorang nabi Allah.

Maryam terus membesar menjadi seorang wanita soleh yang amat dihormati. Beliau amat suci
dan menjadi contoh kepada semua orang lain. Maryam juga merupakan seorang perempuan
yang sangat mulia. Beliau amat taat dalam melaksanakan perintah Allah dan sentiasa menjauhi
perbuatan maksiat dan dosa. Setiap hari yang dilaluinya dihabiskan untuk beribadat kepada
Allah. Sebagai memenuhi syarat ibu Maryam serta menunaikan nazar ketika beliau
mengandungkan Maryam dahulu, Maryam diletakkan di sebuah biara di dalam Masjid al-Aqsa.
Di sanalah beliau menumpukan ibadah kepada Allah SWT.

Siti Maryam adalah Wanita Shalehah Yang Menjauhi Gangguan Laki-Laki

Kesucian beliau terpelihara kerana beliau tidak pernah keluar dari biliknya apatah lagi untuk
dilihat dan disentuh oleh mana-mana lelaki. Allah memuji Maryam dengan wanita yang benar.
Allah Ta’ala berfirman,

‫الرسلْ قَب ِل ِْه ِمنْ َخلَتْ قَدْ َرسولْ ِإَلْ َمر َي َْم ابنْ ال َم ِسيحْ َما‬
ُّ ْ‫صدِيقَةْ َوأ ُّمه‬
ِ ۖ

“Al-Masih putera Maryam itu hanyalah seorang Rasul yang sesungguhnya telah berlalu
sebelumnya beberapa rasul, dan ibunya seorang yang sangat benar…” (QS. Al-Maidah: 75).

Maryam sangat menjaga kesucian dirinya. Ia tidak sembarangan berdekatan dengan laki-laki
yang bukan mahramnya. Ia tidak menggoda laki-laki dan juga menjauhi godaan mereka. Apakah
wanita tergoda dengan laki-laki? Ya, karena secara naluri, wanita pun memiliki ketertarikan
kepada laki-laki. Dan wanita yang baik adalah yang menjaga diri untuk membuat laki-laki
tergoda dan menjaga diri dari godaan laki-laki.

Pernah suatu ketika Jibril datang kepada Maryam. Datang dalam fisik laki-laki yang sempurna.
Namun Maryam tetap menjaga dirinya. Allah Ta’ala berfirman,

َ ‫ل رو َحنَا إِلَي َها فَأَر‬


ْ‫سلنَا ِح َجابًا دونِ ِهمْ ِمنْ فَات َخذَت‬ َ . ْ‫ن أَعوذْ إِنِي قَالَت‬
َْ ‫س ِويًّا بَش ًَرا لَ َها فَْت َ َمث‬ ِْ ‫ت َ ِقيًّا كنتَْ إِنْ ِمنكَْ بِالرح َم‬
“Maka ia mengadakan tabir (yang melindunginya) dari mereka; lalu Kami mengutus ruh Kami
(Jibril) kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya (dalam bentuk) manusia yang sempurna.
Maryam berkata: “Sesungguhnya aku berlindung dari padamu kepada Tuhan Yang Maha
pemurah, jika kamu seorang yang bertakwa”. (QS. Maryam: 17-18).

Melihat laki-laki yang sangat sempurna ketampanannya, Maryam tidak terkecoh dengan
merendahkan dirinya mencoba menarik perhatian laki-laki tersebut. Ia malah berlindung
kepada Allah dan meminta laki-laki tersebut menjauh. Hingga akhirnya Jibril mengatakan,

ْ‫ك َرسولْ أَنَا ِإن َما قَا َل‬ َْ ‫ك ِِلَه‬


ِْ ‫َب َر ِب‬ ِْ َ‫زَ ِكيًّا غ ََل ًما ل‬

Ia (jibril) berkata: “Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu, untuk memberimu
seorang anak laki-laki yang suci”. (QS. Maryam: 19).

Barulah Maryam tahu bahwa laki-laki tersebut tidak bermaksud menggoda dan
mengganggunya. Dan ia juga bisa menjaga diri darinya. Ternyata ia adalah malaikat yang Allah
utus untuk menemuinya.

House_of_the-virgin-maryTempat Persemadian Jenazah Maryam Binti Imran (Virgin Mary)

Berdekatan dengan Gunung Pion (Mount of Pion) di Efesus, Turki (Ephesus, Turkey),disana juga
terletaknya sebuah gunung yang tinggi disebut Gunung Koressos (bahasa Inggeris: Mount of
Koressos) (bahasa Turki: Bulbul Dagi).Tingginya gunung itu adalah lebih kurang 420 meter dari
permukaan laut. Di atasnya dikatakan terdapat sebuah biara kecil yang bermihrab dan atapnya
berkubah dikatakan tempat terakhir bagi Siti Maryam binti Imran (Mary) beribadah dan
bertahannuth kepada Allah selepas anaknya Nabi Isa Al-Masih diangkat oleh Allah ke langit.
Jenazah beliau juga dikatakan telah dimakamkan didalam biara tersebut di tempat sujudnya
dibawah mihrabnya. Setiap tahun dikatakan banyak pejiarah yang kebanyakannya terdiri dari
pada penganut yang beragama Islam dan Kristian, mereka mendaki gunung tinggi ini semata-
mata untuk berziarah dan berdoa kepada Allah untuk mengharapkan kesejahteraan Maryam,
khususnya pada tanggal 15 Agustus setiap tahun dikatakan tanggal wafatnya Siti Maryam.
(Wallahu a’lam)

Hikmah

Hendaknya wanita muslimah menjadikan Siti Maryam sebagai salah satu teladannya. Janganlah
menjadikan orang-orang yang di bawah beliau sebagai teladan. Apalagi dari kalangan non Islam.
Agama kita yang mulia banyak melahirkan sosok-sosok wanita tangguh. Mereka hebat dalam
menjalani kehidupan dunia, memiliki cita-cita tinggi di akhirat, dan taat kepada Rabb mereka,
Allah ‫ ﷻ‬.

Sudah seharusnya wanita muslimah menjaga diri dari laki-laki. Karena itulah kemuliaan. Jangan
tertipu dengan ungkapan bahwa kehebatan wanita itu karena mampu menaklukkan laki-laki
dengan rayuan. Parameter wanita muslimah bukanlah Cleopatra yang mampu menaklukkan
para pembesar dunia dengan tipu dayanya.

Contohlah Siti Maryam, terutama zaman ini interaksi laki-laki dan perempuan hampir tak ada
batas. Maryam yang sudah Allah sebut langsung sebagai wanita yang terpilih, wanita baik-baik,
wanita yang disucikan, namun masih enggan berdekatan dengan laki-laki karena takut tergoda.
Ia takut kalau berdekatannya dengan laki-laki akan menimbulkan sesuatu yang Allah haramkan.

Lalu bagaimana dengan wanita muslimah sekarang? Wanita muslimah saat ini, bukanlah
termasuk yang disucikan oleh Allah. Semestinya lebih pintar menjaga diri mereka. Wahai
saudara muslimah, mintalah taufik dan pertolongan kepada Allah. Mintalah kepada-Nya
penjagaan. Penjagaan kesucian diri dan kehormatan sebagai seorang muslimah.