Anda di halaman 1dari 3

SENARAI SEMAK KELAS ABAD KE 21

PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2013-2025


SEKOLAH
PEMERHATI
TARIKH MASA

FOK ELEMEN CATATAN PEMERHAT


US IAN
SusunAturKerusi Dan Meja  Mencukupi
 4 – 6 Orang
 Selesa
Media Pengajaran Dan Pembelajaran (Media  Mencukupi
Elektronik/BukanElektronik)  Berfungsi
*PapanKenyataan, PapanPutih/Hitam,  KedudukanSesuai
Komputer, Radio Dsb. SemuaAlatan Yang  MudahDiakses
DigunakanUntukMemudahkanPenyampaianP
FIZIKAL

DP
PengudaraanDan Pencahayaan LihatPadaLangsir, Tingkap,
Dan SisirAngin
Lampu  Mencukupi
 Berfungsi
Kipas  Mencukupi
 Berfungsi
MejaDan Kerusi Guru  Strategik
 Berfungsi
CartaOrganisasi

JadualWaktu
 Dipamerkan
JadualTugasan
 MudahDilihat
PeraturanKelas  Terkini
 DisahkanOlehPentadbirS
BukuKawalanMurid ekolah
SOSIAL

Pas KeluarKelas

PelanLantai

Visi Dan Misi

PelanKebakaran

SuratSiaranSemasa


M

SudutPencapaian Akademik
O
E

S
I

Disediakanoleh: MohdRafee Bin Mohamad (JU PedagogiMatematik Abad 21 Negeri Johor)


 Kokurikulum
 SumbanganLuar

SudutGanjaran  PDP
 Individu/Kumpulan
 Harian/Mingguan/Bulan
an
SudutHasilKerjaMurid  PDP
*konkrit material seperti puppet, model  Individu/Kumpulan
rumah, origami dsb
 Dipamerkan
SudutAktivitiMurid  Mudahakses
*digunakanketikamasasenggangsepertipermai  Selesa
nandalaman, ruangberceritadsb
 Strategik
 Mesramuridabad 21
Sudut Mata Pelajaran  Berinformasi
*meliputisemuasubjek. Tidaksemestinya di  Memenuhi DSKP/SP
papankenyataan.

SUDUT EKSPLORASI INTELEKTUAL

Bolehdibaca
# gunakonsep 1:3. Saturuangkonsep guru, 3
ruangpemahamanmurid.  Bahanpemahamanmurid
disemak guru
SudutPPPM (AspirasiMurid/ KBAT/ I-Think)  Dipamerkan
 Mudahakses
Perpustakaan Mini

Sudut NILAM
 MudahAkses
 MesraMurid Abad 21
SudutKesedaranIsuSemasa
 Berinformasi
SudutKesedaranAlamSekitar

Student Respond System


*traffic light/kademosi
Buku/KadGanjaran
 MencukupiMengikutAhli
 MesraMurid Abad 21
KadKepimpinan
 MudahDigunakan
 Cara
KeperluanAlatTulis
Penggunaandilampirkan
TOOL KITS

*penggunaangerakkerjakumpulanseperti gam,
gunting, whiteboard marker, penselwarna,
dsb
FizikalTool Kits  Ada label Kumpulan
 Ada senaraiahlikumpulan
 Disampul/dibalutdengan
elok
 Tertutup


K

u
h

Ruang / SudutDilabel
e

Label Jelas
s

r
l

Disediakanoleh: MohdRafee Bin Mohamad (JU PedagogiMatematik Abad 21 Negeri Johor)


 Mengunakan system
Meja Dan KerusiDilabel coding atau numbering
 Asetsekolah di tagging
Kipas Dan
LampuDilabelAtauMempunyaiPelanSuis

KOMEN KESELURUHAN

PLUS (PENAMBAHBAIKAN)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

MINUS (KELEMAHAN)

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

INTERESTING (KELEBIHAN)

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Disemakoleh, Disahkanoleh,

…………………………………………….. …………………………………………

Nama: Nama:
Jawatan: Jawatan:

Disediakanoleh: MohdRafee Bin Mohamad (JU PedagogiMatematik Abad 21 Negeri Johor)