Anda di halaman 1dari 6

A. Jawab semua soalan.

(Soalan 1 hingga 10)

1. Tuliskan ‘tujuh ratus empat puluh lima’ dalam angka.

(1 markah)
2. Tuliskan 649 dalam perkataan.

(1 markah)
3. Tuliskan nilai tempat bagi digit yang bergaris.

5 8 9 - ______________

(1 markah)
4. Tuliskan nilai digit bagi digit yang bergaris.

7 2 3 - ______________
(1 markah)
5. Tuliskan nombor berdasarkan gambar di bawah.

(1 markah)
6. Warnakan nombor yang paling besar.

208 380 238


(1 markah)
7. Warnakan nombor yang paling kecil.

802 808 208

(1 markah)
8. Lengkapkan susunan nombor di bawah.

410, 412, _____, 416, 418.


(1 markah)

1
9.

700 , 800 , 600 , 500

Susunkan nombor-nombor di atas dalam tertib menaik.

_______, _______, _______, _______.


(1 markah)
10.

222 , 252 , 232 , 242

Susunkan nombor-nombor di atas dalam tertib menurun.

_______, _______, _______, _______.


(1 markah)

Soalan 11 hingga 13 adalah berdasarkan arahan berikut. Warnakan jawapan yang


betul.

11. 405

440

450

306
12.
300

360

234
13.
342

432

(3markah)

2
Soalan 14 hingga 17 adalah berdasarkan arahan yang berikut. Padankan

14. Lima ratus tujuh belas - 110

15. Satu ratus sepuluh - 841

16. Lapan ratus empat puluh satu - 536

17. Lima ratus tiga puluh enam -


517

Soalan 18 hingga 19. Warnakan nombor yang betul.

18. 4 ratus 7 puluh 0 sa 47 407 470

19. 1 ratus 5 puluh 9 sa


159 195 951

Soalan 20 hingga 21. Warnakan nombor yang terkecil.

20.
900 700

21.
342 324

3
22. Susun nombor-nombor di bawah dalam tertib menaik.

(1 markah)
23. Susun nombor-nombor berikut mengikut tertib menurun.

(1 markah)

Soalan 24 hingga 26. Lengkapkan turutan nombor di bawah.

24.
705 715 720 725 735

25. 393 493 593 893 993

26. 90 93
92 95 96
(3 markah)

Soalan 27 hingga 30. Lengkapkan garis nombor yang berikut mengikut tertib
yang betul

27.

206 208 209 210

28.
595 605 610 615

29.
700 500 400 300

30.
420 400 390 380 (4 markah)

4
Soalan 31 hingga 33. Tambahkan yang berikut

31.

6+4=

32.
1 1 7

+ 5 2

33.
3 1 6

+ 2 9

(6markah)

5
Soalan 34 dan 35. Warnakan nombor yang betul.

34. 10 + = 75 56 65 75

35. 525 = + 210 153 315 531


(4 markah)

Soalan 36 hingga 38. Selesaikan

36 2 + 8 + 3 =

37 7 + 6 + 9 =

38 6 + 78 =
(6 markah)
39. Tambahkan 276 dan 431

+
(2 markah)

40. Ada 532 buah buku Sains dan 219 buah buku Bahasa Melayu di dalam Pusat
Sumber. Berapakah jumlah buku kesemuanya?

(2markah)

~ SOALAN TAMAT ~

Disediakan oleh Disemak oleh Disahkan oleh

____________ ____________ ____________


(Fauziah Bt Hashim) ( ) ( )
6