Anda di halaman 1dari 1

TUGASAN 2 : PENULISAN AKADEMIK (25%)

Guru harus dapat mengenal pasti gaya pembelajaran muridnya dan menggunakan strategi
yang sesuai mengikut ciri – ciri yang ditonjolkan

Sebagai seorang guru yang memahami konsep perbezaan individu, bincangkan peranan
anda bagi menangani isu perbezaan individu dari segi gaya pembelajaran dalam proses
pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Perbincangan perlu berserta contoh yang
sesuai.

TUGASAN 3 : PEMBENTANGAN (15%)

Berdasarkan perbincangan dalam penulisan akademik anda tentang implikasi perbezaan


individu terhadap peranan guru dalam bilik darjah, sediakan slaid berkaitan untuk dibentangkan.
Pembentangan hendaklah dirakam secara jelas dan menunjukkan kefahaman yang amat baik
tentang topik yang dibincangkan.