Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATEMATIK
TAHUN 5

Tarikh 17 – 1 – 2018 / Rabu


Kelas 5 Wira
Masa 0815 – 0915
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk 2) tambah dalam lingkungan 1 000 000
Standard Kandungan 2.1
Standard Pembelajaran 2.1.1
Pada akhir pembelajaran,murid berupaya untuk :-
Objektif Pembelajaran a) Menambah sebarang nombor hingga enam digit termasuk juga membuat
anggaran
b) Menyatakan bilangan digit yang mungkin untuk hasil tambah

1) Bincangkan maksud penambahan


2) Tuliskan ayat matematik penambahan : 245 252 + 145 = dan minta murid
membacakan ayat matematik tersebut
3) Berdasarkan Carta Nilai Tempat , bincangkan cara menyusun nombor
mengikut nilai tempatnya dan seterusnya menambah nombor dengan betul.
4) Perbincangan bilangan digit yang mungkin untuk hasil tambah
Aktiviti
5) Penambahan nombor sehingga lima nombor dalam bentuk lazim
6) Tunjukkan cara membuat anggaran dan bandingkan jawapan melalui hasil
tambah
7) Bincangkan beberapa contoh dengan murid
8) Instrumen pentaksiran diedarkan
9) Latihan kerja – buku teks

1.Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
2.EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku latihan.


Ditafsir melalui aktiviti secara individu bagi mengelas mengikut tahap penguasaan
Pentaksiran
yang ditetapkan dalam DSKP.
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi
PdP ditunda kerana………………………………………….............................................................

………………………………………………………………………………………………………………….
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATEMATIK
TAHUN 5

Tarikh 22 – 1 – 2018 / Isnin


Kelas 5 Wira
Masa 0815 – 0915
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk 2) tambah dalam lingkungan 1 000 000
Standard Kandungan 2.1
Standard Pembelajaran 2.1.2
Pada akhir pembelajaran,murid berupaya untuk :-
a) Menambah sebarang nombor hingga 6 digit dan hasil tambahnya hingga
Objektif Pembelajaran 1 00 00
b) Selesaikan anu dalam ayat matematik penambahan

1) Tuliskan suatu masalah dan bincangmatik kan bagaimana tuliskan ayat


matematik yang melibatkan anu
2) Bincangkan cara menyelesaikan anu dalam penambahan
Aktiviti 3) Pelbagaikan contoh dan bincang bersama murid
4) Instrumen pentaksiran diberikan
5) Latihan tambahan - Buku Teks

1.Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
2.EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku latihan.


Ditafsir melalui aktiviti secara individu bagi mengelas mengikut tahap penguasaan
Pentaksiran
yang ditetapkan dalam DSKP.
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi
PdP ditunda kerana………………………………………….............................................................

………………………………………………………………………………………………………………….
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATEMATIK
TAHUN 5

Tarikh 23 – 1 – 2018 / Selasa


Kelas 5 Wira
Masa 1035 – 1135
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk 2) tambah dalam lingkungan 1 000 000
Standard Kandungan 2.2
Standard Pembelajaran 2.2.1
Pada akhir pembelajaran,murid berupaya untuk :-
Objektif Pembelajaran a) Menyelesaikan masalah harian melibatkan penambahan hingga tiga
nombor

1) Bincangkan cara penyelesaian yang efektif dengan mengenal pasti kata


kunci dalam ayat masalah
Aktiviti
2) Instrument pentaksiran diberikan
3) Latihan buku kerja digunakan sebagai latihan tambahan

1.Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
2.EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku latihan.


Ditafsir melalui aktiviti secara individu bagi mengelas mengikut tahap penguasaan
Pentaksiran
yang ditetapkan dalam DSKP.
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi
PdP ditunda kerana………………………………………….............................................................

………………………………………………………………………………………………………………….
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATEMATIK
TAHUN 5

Tarikh 24 – 1 – 2018 / Rabu


Kelas 5 Wira
Masa 1035 – 1135
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk 2) tambah dalam lingkungan 1 000 000
Standard Kandungan 2.2
Standard Pembelajaran 2.2.1
Pada akhir pembelajaran,murid berupaya untuk :-
Objektif Pembelajaran
a) Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin
1) Bincang cara menyelesaikan anu ayat matematik
2) Murid membina ayat berdasrakan ayat matematikyang dituliskan
Aktiviti 3) Penerangan masalah harian yang bukan rutin dengan murid
4) Murid menyelesaikan masalah bukan rutin dengan menggunakan
kemahiran yang telah dipelajari

1.Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
2.EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku latihan.


Ditafsir melalui aktiviti secara individu bagi mengelas mengikut tahap penguasaan
Pentaksiran
yang ditetapkan dalam DSKP.
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi
PdP ditunda kerana………………………………………….............................................................

………………………………………………………………………………………………………………….

Anda mungkin juga menyukai