Anda di halaman 1dari 61

MINISTERUL CULTURII

LISTA MONUMENTELOR ISTORICE 2015


- Județul Olt -

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


1 OT-I-s-B-08478 Situl arheologic de la municipiul SLATINA Str. Cireaşov, punct "Sălişte”
Slatina, punct "Sălişte”
2 OT-I-m-B-08478.01 Așezare municipiul SLATINA Str. Cireaşov, punct "Sălişte” sec. IV p. Chr.

3 OT-I-m-B-08478.02 Așezare municipiul SLATINA Str. Cireaşov, punct "Sălişte” sec. II - I a. Chr., Latène

4 OT-I-s-B-08479 Situl arheologic de la municipiul SLATINA Str. Piteşti


Slatina
5 OT-I-m-B-08479.01 Așezare municipiul SLATINA Str. Piteşti sec. V - X

6 OT-I-m-B-08479.02 Așezare municipiul SLATINA Str. Piteşti sec. IV - I a. Chr., Latène

7 OT-I-m-B-08479.03 Așezare municipiul SLATINA Str. Piteşti Epoca bronzului,


Cultura Verbicioara
8 OT-I-m-B-08479.04 Așezare municipiul SLATINA Str. Piteşti Epoca bronzului
timpuriu, Cultura Glina
9 OT-I-m-B-08479.05 Așezare municipiul SLATINA Str. Piteşti Neolitic, Cultura Sălcuţa

10 OT-I-s-A-08480 Castru roman pe limes sat ALBEŞTI; comuna sec. III p. chr., Epoca
Transalutanus POBORU romană

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2067
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


11 OT-I-s-A-08481 Necropolă tumulară sat ALIMĂNEŞTI; Epoca bronzului
comuna IZVOARELE
12 OT-I-s-B-08482 Aşezare sat BĂLĂNEŞTI; "La izvor” sec. VI - V a. Chr.,
comuna MĂRUNŢEI Hallstatt târziu
13 OT-I-s-B-08483 Aşezare sat BĂRCĂNEŞTI; "Dealul Căpriorii” sec. VI - V a. Chr.,
comuna VÂLCELE Hallstatt târziu

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


14 OT-I-s-B-08484 Aşezare sat BERIA; comuna "Dealul Carantinei” sec. IV - II a. Chr.,
OPORELU Latène
15 OT-I-s-B-08486 Aşezarea fortificată de la sat BRANEŢ; comuna "Piscul Rusului” Perioada de tranziţie la
Braneţ BÂRZA epoca bronzului,
Cultura Coţofeni
16 OT-I-s-A-08485 Situl arheologic de la sat BRÂNCOVENI;
Brâncoveni comuna BRÂNCOVENI
17 OT-I-m-A-08485.01 Aşezare sat BRÂNCOVENI; La 2 km V faţă de mănăstire sec. XIV - XVI
comuna BRÂNCOVENI
18 OT-I-m-A-08485.02 Aşezare sat BRÂNCOVENI; sec. II - III p. Chr.
comuna BRÂNCOVENI
19 OT-I-m-A-08485.03 Aşezare sat BRÂNCOVENI; 1800 a. Chr.
comuna BRÂNCOVENI
20 OT-I-m-B-08487 Tell sat BREBENI-SÂRBI; Neolitic, Cultura Sălcuţa
comuna BREBENI
21 OT-I-s-A-08488 Așezare fortificată sat BUICEŞTI; comuna "Valea Ailaltă” sec. II - I a. Chr., Latène,
PRISEACA Cultura geto - dacică
22 OT-I-m-A-08489 Ruinele curţii domneşti a municipiul CARACAL Str. Mihai Viteazul 3 sec. XVI
lui Mihai Viteazul
23 OT-I-s-B-08490 Așezare sat CÂRLOGANI; "Botul Stârcului” Epoca bronzului
comuna CÂRLOGANI timpuriu, Cultura Glina
INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2068
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


24 OT-I-s-A-08491 Aşezarea romană oraş CORABIA sec. II - III p. Chr.
Sucidava
25 OT-I-s-A-08492 Cetatea romano- oraş CORABIA sec. II - III p. Chr.
bizantină Sucidava
26 OT-I-s-B-08493 Fântână oraş CORABIA sec. II p. Chr., Epoca
romană

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


27 OT-I-s-B-08494 Așezare oraş CORABIA sec. XIV - XVI, Epoca
medievală
28 OT-I-s-A-08495 Drumul Sucidava - oraş CORABIA Str. Libertăţii sec. II - III p. Chr., Epoca
Romula romană
29 OT-I-s-B-08496 Așezare sat CORNĂŢELU; "Vâlceaua lui Păiuş” sec. II - I a. Chr., Latène,
comuna POBORU Cultura geto - dacică
30 OT-I-s-B-08497 Situl arheologic de la sat CRÂMPOIA; "Măgura din Islaz”
Crâmpoia comuna CRÂMPOIA
31 OT-I-m-B-08497.01 Așezare sat CRÂMPOIA; "Măgura din Islaz” Eneolitic, Cultura
comuna CRÂMPOIA Gumelniţa
32 OT-I-m-B-08497.02 Așezare sat CRÂMPOIA; "Măgura din Islaz” Neolitic, Cultura Sălcuţa
comuna CRÂMPOIA
33 OT-I-s-B-08498 Tell-ul eneolitic de la sat CRÂMPOIA; "Rentea” Eneolitic, Cultura
Crâmpoia comuna CRÂMPOIA Gumelniţa
34 OT-I-s-B-08499 Așezare sat CRUŞOVU; Neolitic, Cultura
comuna BRASTAVĂŢU Vădastra
35 OT-I-s-B-08500 Așezare sat DĂNEASA; Neolitic, Cultura Sălcuţa
comuna DĂNEASA
36 OT-I-s-B-08501 Aşezarea daco-romană oraş DRĂGĂNEŞTI-OLT "Sălişte” sec. II - IV p. Chr.
de la Drăgăneşti-Olt

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2069
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


37 OT-I-s-B-08502 Aşezare oraş DRĂGĂNEŞTI-OLT "Cişmeaua lui Stoenică” Epoca bronzului
timpuriu, Cultura Glina,
faza III
38 OT-I-s-B-08503 Situl arheologic de la oraş DRĂGĂNEŞTI-OLT
Drăgăneşti -Olt
39 OT-I-m-B-08503.01 Aşezare oraş DRĂGĂNEŞTI-OLT Epoca bronzului

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


timpuriu, Cultura Glina
40 OT-I-m-B-08503.02 Aşezare oraş DRĂGĂNEŞTI-OLT Neolitic, Cultura Sălcuţa

41 OT-I-s-B-08504 Aşezare oraş DRĂGĂNEŞTI-OLT "Cişmeaua Papete” Neolitic, Cultura


Dudeşti
42 OT-I-s-B-08505 Necropolă oraş DRĂGĂNEŞTI-OLT "Via lui Mocioacă” Latène

43 OT-I-s-B-08506 Situl arheologic de la sat GĂNEASA; "Vâlcea”


Găneasa comuna GĂNEASA
44 OT-I-m-B-08506.01 Așezare sat GĂNEASA; "Vâlcea” sec. VI - VII
comuna GĂNEASA
45 OT-I-m-B-08506.02 Așezare sat GĂNEASA; "Vâlcea” Hallstatt
comuna GĂNEASA
46 OT-I-m-B-08506.03 Așezare sat GĂNEASA; "Vâlcea” Epoca bronzului,
comuna GĂNEASA Cultura Verbicioara
47 OT-I-m-B-08506.04 Așezare sat GĂNEASA; "Vâlcea” Epoca bronzului
comuna GĂNEASA timpuriu, Cultura Glina
48 OT-I-s-B-08507 Așezare fortificată sat GÂLMEIE; comuna "La Cetate” sec. II a. Chr. - sec. I p.
SPRÂNCENATA Chr., Latène
49 OT-I-s-B-08508 Aşezarea romană de la sat GÂRCOV; comuna sec. II - III p. Chr.
Gârcov GÂRCOV
INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2070
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


50 OT-I-s-B-08509 Aşezarea de la sat GHIMPEŢENI; "Ghioroc” Perioada de tranziţie la
Ghimpeţeni comuna GHIMPEŢENI epoca bronzului,
Cultura Coţofeni
51 OT-I-s-B-08510 Castrul roman de la sat GHIOCA; comuna sec. II - III p. Chr.
Ghioca CRÂMPOIA
52 OT-I-s-B-08511 Castrul de la Ghioca sat GHIOCA; comuna sec. III p. Chr.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


CRÂMPOIA
53 OT-I-s-B-08512 Situl arheologic de la sat GROPŞANI; "Gura Gurgotei”
Gropşani comuna VULPENI
54 OT-I-m-B-08512.01 Aşezare sat GROPŞANI; "Gura Gurgotei” sec. VI
comuna VULPENI
55 OT-I-m-B-08512.02 Aşezare sat GROPŞANI; "Gura Gurgotei” Epoca bronzului
comuna VULPENI timpuriu, Cultura Glina
56 OT-I-s-B-08513 Aşezare sat HOTĂRANI; Neolitic, Cultura
comuna FĂRCAŞELE Vădastra
57 OT-I-s-A-08514 Situl arheologic de la sat IPOTEŞTI; comuna "La Conac”
Ipoteşti, punct "La IPOTEŞTI
Conac”
58 OT-I-m-A-08514.01 Aşezare sat IPOTEŞTI; comuna "La Conac” sec. XIV - XVI
IPOTEŞTI
59 OT-I-m-A-08514.02 Necropolă sat IPOTEŞTI; comuna "La Conac” sec. XIV - XVI
IPOTEŞTI
60 OT-I-m-A-08514.03 Aşezare sat IPOTEŞTI; comuna "La Conac” sec. IV - VIII
IPOTEŞTI
61 OT-I-m-A-08514.04 Aşezare sat IPOTEŞTI; comuna "La Conac” sec. II - I a. Chr., Latène
IPOTEŞTI

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2071
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


62 OT-I-m-A-08514.05 Aşezare sat IPOTEŞTI; comuna "La Conac” Epoca bronzului,
IPOTEŞTI Cultura Verbicioara
63 OT-I-m-A-08514.06 Aşezare sat IPOTEŞTI; comuna "La Conac” Neolitic, Cultura Boian
IPOTEŞTI
64 OT-I-s-A-08515 Aşezare sat IPOTEŞTI; comuna sec. VI - VII, Cultura
IPOTEŞTI Ipoteşti - Cândeşti

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


65 OT-I-s-B-08516 Aşezarea romană de la sat MALDĂR; comuna "Terasa Letiţei”
Maldăr COLONEŞTI
66 OT-I-m-B-08516.01 Așezare sat MALDĂR; comuna "Terasa Letiţei” sec. II - III p. Chr., Epoca
COLONEŞTI romană
67 OT-I-m-B-08516.02 Așezare sat MALDĂR; comuna "Terasa Letiţei” sec. I a. Chr., Latène
COLONEŞTI
68 OT-I-s-B-08517 Așezare fortificată sat MĂRGĂRITEŞTI; "La Cetate” Latène, Cultura geto -
comuna VOINEASA dacică
69 OT-I-s-B-08518 Așezare sat MĂRGĂRITEŞTI; Epoca bronzului
comuna VOINEASA timpuriu, Cultura Glina
70 OT-I-s-A-08519 Villa rustica sat MIHĂEŞTI; sec. II - III p. Chr.
comuna MIHĂEŞTI
71 OT-I-s-A-08520 Așezare fortificată sat MILCOVU DIN "Islaz” sec. I a. Chr. - I p. Chr.,
VALE; comuna Latène
MILCOV
72 OT-I-s-B-08521 Situl arheologic de la sat OPTAŞI; comuna
Optaşi OPTAŞI
73 OT-I-m-B-08521.01 Așezare sat OPTAŞI; comuna sec. II - I a. Chr., Latène,
OPTAŞI Cultura geto - dacică
74 OT-I-m-B-08521.02 Așezare sat OPTAŞI; comuna Epoca bronzului,
OPTAŞI Cultura Verbicioara
INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2072
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


75 OT-I-m-B-08521.03 Așezare sat OPTAŞI; comuna Neolitic, Cultura Sălcuţa
OPTAŞI
76 OT-I-s-B-08522 Așezare sat ORLEA; comuna "Orliţa” sec. II - III p. Chr.
ORLEA
77 OT-I-s-B-08523 Situl arheologic de la sat ORLEA; comuna "La Grinduri”
Orlea ORLEA

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


78 OT-I-m-B-08523.01 Așezare sat ORLEA; comuna "La Grinduri” Hallstatt
ORLEA
79 OT-I-m-B-08523.02 Așezare sat ORLEA; comuna "La Grinduri” Latène
ORLEA
80 OT-I-m-B-08523.03 Așezare sat ORLEA; comuna "La Grinduri” Neolitic, Cultura
ORLEA Vădastra
81 OT-I-m-B-08523.04 Necropolă sat ORLEA; comuna "La Grinduri” Neolitic, Cultura Sălcuţa
ORLEA
82 OT-I-s-B-08524 Așezare oraş PIATRA OLT "Gura Fleştenoagelor” sec. IV - II a. Chr.,
Latène, Cultura geto -
dacică
83 OT-I-s-B-08525 Situl arheologic de la oraş PIATRA-OLT
Piatra-Olt
84 OT-I-m-B-08525.01 Așezare oraş PIATRA-OLT sec. IV - II a. Chr.,
Latène
85 OT-I-m-B-08525.02 Așezare oraş PIATRA-OLT Epoca bronzului,
Cultura Verbicioara
86 OT-I-m-B-08525.03 Așezare oraş PIATRA-OLT Neolitic, Cultura
Vădastra
87 OT-I-s-A-08526 Aşezarea şi castrul de la oraş PIATRA-OLT sec. II - III p. Chr.
Acidava, Piatra Olt
INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2073
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


88 OT-I-m-A-08526.01 Aşezarea romană oraş PIATRA-OLT sec. II - III p. Chr.
Acidava
89 OT-I-m-A-08526.02 Castrul Acidava oraş PIATRA-OLT sec. II - III p. Chr.

90 OT-I-s-A-08527 Situl arheologic de la sat REŞCA-ROMULA; "Dâmbul Morii”


Reşca-Romula, punct comuna

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


"Dâmbul Morii" DOBROSLOVENI
91 OT-I-m-A-08527.01 Cimitir sat REŞCA-ROMULA; "Dâmbul Morii” sec. XIV - XVI
comuna
DOBROSLOVENI
92 OT-I-m-A-08527.02 Oraşul roman Romula sat REŞCA-ROMULA; "Dâmbul Morii” sec. II - III p. Chr.
comuna
DOBROSLOVENI
93 OT-I-m-A-08527.03 Așezare sat REŞCA-ROMULA; "Dâmbul Morii” sec. II a. Chr., Latène
comuna
DOBROSLOVENI
94 OT-I-s-A-08528 Necropola plană a sat REŞCA-ROMULA; sec. II - III p. Chr.
oraşului Romula comuna
DOBROSLOVENI
95 OT-I-s-A-08529 Necropola tumulară a sat REŞCA-ROMULA; sec. II - III p. Chr.
oraşului Romula comuna
DOBROSLOVENI
96 OT-I-s-B-08530 Situl arheologic de la sat ROŞIENI; comuna "La viile lui Brătăşanu”
Roşieni DOBRUN
97 OT-I-m-B-08530.01 Așezare sat ROŞIENI; comuna "La viile lui Brătăşanu” sec. IV - VII, Cultura
DOBRUN Ipoteşti - Cândeşti

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2074
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


98 OT-I-m-B-08530.02 Așezare sat ROŞIENI; comuna "La viile lui Brătăşanu” mil. IV - III a. Chr.,
DOBRUN Neolitic, Cultura Sălcuţa
99 OT-I-s-B-08531 Aşezarea romană de la sat SLĂVENI; comuna sec. II - III p. Chr., Epoca
Slăveni GOSTAVĂŢU romană
100 OT-I-s-A-08532 Necropola tumulară de sat SLĂVENI; comuna "La Movilă” sec. II - III p. Chr., Epoca
la Slăveni GOSTAVĂŢU romană

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


101 OT-I-s-A-08533 Castrul de la Slăveni sat SLĂVENI; comuna "La Cetate” sec. II - IV p. Chr.
GOSTAVĂŢU
102 OT-I-s-B-08534 Situl arheologic de la sat SPRÂNCENATA; "Cotul Morii”
Sprâncenata comuna
SPRÂNCENATA
103 OT-I-m-B-08534.01 Așezare sat SPRÂNCENATA; "Cotul Morii” sec. VIII - X
comuna
SPRÂNCENATA
104 OT-I-m-B-08534.02 Așezare sat SPRÂNCENATA; "Cotul Morii” sec. II - III p. Chr.
comuna
SPRÂNCENATA
105 OT-I-s-B-08535 Situl arheologic de la sat STOICĂNEŞTI; "Coandă”
Stoicăneşti, punct comuna STOICĂNEŞTI
"Coandă"
106 OT-I-m-B-08535.01 Așezare sat STOICĂNEŞTI; "Coandă” sec. IV - VIII, Cultura
comuna STOICĂNEŞTI Ipoteşti - Cândeşti
107 OT-I-m-B-08535.02 Așezare sat STOICĂNEŞTI; "Coandă” sec. II - I a. Chr., Latène
comuna STOICĂNEŞTI
108 OT-I-m-B-08535.03 Așezare sat STOICĂNEŞTI; "Coandă” Neolitic, Cultura Sălcuţa
comuna STOICĂNEŞTI

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2075
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


109 OT-I-s-B-08536 Situl arheologic de la sat STOICĂNEŞTI; "Valea Dracului”
Stoicăneşti, punct "Valea comuna STOICĂNEŞTI
Dracului”
110 OT-I-m-B-08536.01 Aşezare sat STOICĂNEŞTI; "Valea Dracului” sec. VI - VII
comuna STOICĂNEŞTI
111 OT-I-m-B-08536.02 Aşezare sat STOICĂNEŞTI; "Valea Dracului” sec. II a. Chr. - sec. I p.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


comuna STOICĂNEŞTI Chr., Latène
112 OT-I-s-B-08537 Situl arheologic de la sat TESLUI; comuna
Teslui TESLUI
113 OT-I-m-B-08537.01 Așezare sat TESLUI; comuna sec. III - II a. Chr.,
TESLUI Latène
114 OT-I-m-B-08537.02 Așezare sat TESLUI; comuna 1800 a. Chr., Epoca
TESLUI bronzului
115 OT-I-s-A-08538 Aşezarea neolitică de la sat VĂDASTRA; "Măgura Cetăţii” 4500 - 3700 a. Chr.,
Vădastra comuna VĂDASTRA Neolitic, Cultura
Vădastra
116 OT-I-s-B-08539 Situl arheologic de la sat VÂLCELELE DE "Dealul Cişmelelor”
Vâlcelele de Sus SUS; comuna VÂLCELE
117 OT-I-m-B-08539.01 Aşezare sat VÂLCELELE DE "Dealul Cişmelelor” Latène
SUS; comuna VÂLCELE
118 OT-I-m-B-08539.02 Aşezare sat VÂLCELELE DE "Dealul Cişmelelor” Epoca bronzului,
SUS; comuna VÂLCELE Cultura Verbicioara
119 OT-I-m-B-08539.03 Aşezare sat VÂLCELELE DE "Dealul Cişmelelor” 3700 - 1800 a. Chr.,
SUS; comuna VÂLCELE Neolitic, Cultura Sălcuţa
120 OT-I-s-B-08540 Situl arheologic de la sat VERGULEASA;
Verguleasa comuna VERGULEASA

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2076
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


121 OT-I-m-B-08540.01 Aşezare sat VERGULEASA; 1800 a. Chr., Epoca
comuna VERGULEASA bronzului
122 OT-I-m-B-08540.02 Aşezare sat VERGULEASA; 5500 - 4500 a. Chr.,
comuna VERGULEASA Neolitic timpuriu,
Cultura Starèevo - Criş
123 OT-I-s-B-08541 Situl arheologic de la sat VLĂDILA; comuna "La Pepinieră”

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


Vlădila VLĂDILA
124 OT-I-m-B-08541.01 Așezare sat VLĂDILA; comuna "La Pepinieră” sec. XV - XVI
VLĂDILA
125 OT-I-m-B-08541.02 Așezare sat VLĂDILA; comuna "La Pepinieră” Neolitic timpuriu,
VLĂDILA Cultura Starèevo - Criş
126 OT-I-s-B-08542 Villa rustica de la Vlădila sat VLĂDILA; comuna sec. II - III p. Chr.
VLĂDILA
127 OT-I-s-B-08543 Villa rustica sat VLĂDILA; comuna sec. II - III p. Chr.
VLĂDILA
128 OT-I-s-B-08544 Situl arheologic de la sat VULTUREŞTI; "Ogrăzi”
Vultureşti comuna VULTUREŞTI
129 OT-I-m-B-08544.01 Așezare sat VULTUREŞTI; "Ogrăzi” sec. IV - VII, Cultura
comuna VULTUREŞTI Ipoteşti - Cândeşti
130 OT-I-m-B-08544.02 Așezare sat VULTUREŞTI; "Ogrăzi” Epoca bronzului,
comuna VULTUREŞTI Cultura Verbicioara
131 OT-II-m-B-08575 Ansamblu urban municipiul SLATINA Str. Ionaşcu, Poboran George, Eminescu
Mihai, Lipatti Dinu, Grădiniţei, Kogălniceanu
Mihail, Moroşan Ioan, Ionaşcu
132 OT-II-m-B-08545 Biserica "Adormirea municipiul SLATINA Str. 1 Decembrie 1918 2 1736
Maicii Domnului”,
"Maica Precista”

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2077
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


133 OT-II-m-B-08546 Liceul "Radu Greceanu" municipiul SLATINA Str. Bălcescu Nicolae 8 1891

134 OT-II-m-B-08547 Biserica "Sf. Voievozi” municipiul SLATINA Str. Cireaşov 1802 - 1806

135 OT-II-m-B-08548 Bancă municipiul SLATINA Str. Eminescu Mihai 16 1908

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


136 OT-II-m-B-21052 Casa Fântâneanu municipiul SLATINA Str. Eminescu Mihai 17 1846

137 OT-II-m-B-08584 Casă municipiul SLATINA Str. Eminescu Mihai 18 1895

138 OT-II-m-B-08549 Casa Zarinovici municipiul SLATINA Str. Eminescu Mihai 24 1924

139 OT-II-m-B-20146 Casă municipiul SLATINA Str. Eminescu Mihai 27 1890

140 OT-II-m-B-08550 Casa Dumitrescu municipiul SLATINA Str. Eminescu Mihai 29 1905

141 OT-II-m-B-08551 Casa Toma municipiul SLATINA Str. Eminescu Mihai 31 1890

142 OT-II-m-B-08552 Casa Stavri municipiul SLATINA Str. Eminescu Mihai 33 1890

143 OT-II-m-B-08553 Casa Ştefănescu municipiul SLATINA Str. Eminescu Mihai 35 1890

144 OT-II-m-B-08554 Casa Nicolae Tologea municipiul SLATINA Str. Eminescu Mihai 36 1860

145 OT-II-m-B-08555 Casa Nicolae municipiul SLATINA Str. Eminescu Mihai 37 1885

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2078
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


146 OT-II-m-B-08556 Casa Nicolae Tologea municipiul SLATINA Str. Eminescu Mihai 38 1890

147 OT-II-m-B-08557 Casă municipiul SLATINA Str. Eminescu Mihai 39 1890

148 OT-II-m-B-08558 Casa Ivanovici municipiul SLATINA Str. Eminescu Mihai 40 1890

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


149 OT-II-m-B-08559 Casa Eltin municipiul SLATINA Str. Eminescu Mihai 44 1884

150 OT-II-m-B-08560 Casa Bratovescu municipiul SLATINA Str. Eminescu Mihai 46 1895

151 OT-II-m-B-08561 Casa Stănculescu municipiul SLATINA Str. Eminescu Mihai 48 1895

152 OT-II-m-B-08562 Casă municipiul SLATINA Str. Eminescu Mihai 52 1890

153 OT-II-m-B-08563 Casa Constantinescu municipiul SLATINA Str. Eminescu Mihai 59 1939

154 OT-II-m-B-08564 Casă municipiul SLATINA Str. Fraţii Buzeşti 1850

155 OT-II-m-B-08565 Casă municipiul SLATINA Str. Fraţii Buzeşti 8 1882

156 OT-II-m-B-08566 Casă municipiul SLATINA Str. Fraţii Buzeşti 10 sf. sec. XIX

157 OT-II-m-B-08567 Biserica "Sf. Treime” municipiul SLATINA Str. Grădiniţei 2 1641 - 1645, ref. 1784

158 OT-II-m-B-08568 Biserica "Sf. Ioan municipiul SLATINA Str. Grădişte 7 1796
Botezătorul”

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2079
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


159 OT-II-m-B-08569 Casă municipiul SLATINA Str. Griviţei 1 1840

160 OT-II-m-B-08570 Casă municipiul SLATINA Str. Horea 3 1901

161 OT-II-m-B-08571 Casă municipiul SLATINA Str. Horea 5 1893

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


162 OT-II-m-B-08572 Casă municipiul SLATINA Str. Horea 5bis 1902

163 OT-II-m-B-08573 Casă municipiul SLATINA Str. Horea 10 1890

164 OT-II-m-B-08574 Casă municipiul SLATINA Str. Horea 12 1936

165 OT-II-m-B-08576 Casă municipiul SLATINA Str. Ionaşcu 9 1890

166 OT-II-m-B-08577 Casă municipiul SLATINA Str. Ionaşcu 16 1893

167 OT-II-m-B-08578 Fosta Şcoală de băieţi municipiul SLATINA Str. Ionaşcu 38 1899

168 OT-II-m-B-08579 Casă municipiul SLATINA Str. Ionaşcu 46 1900

169 OT-II-m-B-08580 Biserica "Sf. Gheorghe” municipiul SLATINA Str. Ionaşcu 62 1872 - 1877

170 OT-II-m-B-08581 Muzeul Judeţean de municipiul SLATINA Str. Ionaşcu 73 înc. sec. XIX
Etnografie
171 OT-II-m-B-08582 Muzeul Judeţean Olt municipiul SLATINA Str. Ipătescu Ana 1 1887

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2080
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


172 OT-II-m-B-08583 Primărie municipiul SLATINA Str. Kogălniceanu Mihail 1 1905

173 OT-II-m-B-08585 Casă municipiul SLATINA Str. Lipscani 2 1935

174 OT-II-m-B-08586 Casa Baltag municipiul SLATINA Str. Lipscani 3 1895

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


175 OT-II-m-B-08587 Casa de cultură municipiul SLATINA Str. Lipscani 4 1903

176 OT-II-m-B-08588 Casă municipiul SLATINA Str. Lipscani 5 1890

177 OT-II-m-B-08589 Casă municipiul SLATINA Str. Lipscani 7 1890

178 OT-II-m-B-08590 Casa Paul Ghenţel municipiul SLATINA Str. Lipscani 8 1935

179 OT-II-m-B-08591 Casa Popescu municipiul SLATINA Str. Lipscani 9 1890

180 OT-II-m-B-08592 Casa Zeveleanu municipiul SLATINA Str. Lipscani 10 1920

181 OT-II-m-B-08593 Casa Ticea municipiul SLATINA Str. Lipscani 11 1900

182 OT-II-m-B-08594 Casa Rădulescu municipiul SLATINA Str. Lipscani 13 1890

183 OT-II-m-B-08595 Casa Ticu municipiul SLATINA Str. Lipscani 14 1920

184 OT-II-m-B-08596 Casa Marinescu municipiul SLATINA Str. Lipscani 16 1902

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2081
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


185 OT-II-m-B-08597 Casa Dobrescu municipiul SLATINA Str. Lipscani 17 1915

186 OT-II-m-B-08598 Casa Smarandache municipiul SLATINA Str. Lipscani 18 1895

187 OT-II-m-B-08599 Casa Vişinescu municipiul SLATINA Str. Lipscani 19 1885

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


188 OT-II-m-B-08600 Casa Diaconescu municipiul SLATINA Str. Lipscani 20 1897

189 OT-II-m-B-08601 Casă municipiul SLATINA Str. Lipscani 21 1892

190 OT-II-m-B-08602 Casă municipiul SLATINA Str. Lipscani 22 1890

191 OT-II-m-B-08603 Casa Zenovie municipiul SLATINA Str. Lipscani 23 1890

192 OT-II-m-B-08604 Casa Gălăţeanu municipiul SLATINA Str. Lipscani 24 1892

193 OT-II-m-B-08605 Casă municipiul SLATINA Str. Lipscani 25 1896

194 OT-II-m-B-08606 Casă municipiul SLATINA Str. Lipscani 31 1895

195 OT-II-m-B-08607 Casă municipiul SLATINA Str. Lipscani 32 1910

196 OT-II-m-B-08608 Centrul de Creaţie, municipiul SLATINA Str. Lipscani 33 1900


Şcoala Populară de Artă
197 OT-II-m-B-08609 Casa Damian municipiul SLATINA Str. Lipscani 35 1890

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2082
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


198 OT-II-m-B-08610 Casa Ştefan municipiul SLATINA Str. Lipscani 37 1890

199 OT-II-m-B-08611 Casă municipiul SLATINA Str. Lipscani 42 1900

200 OT-II-m-B-08612 Casă municipiul SLATINA Str. Lipscani 42bis 1933

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


201 OT-II-m-B-08613 Casa Bulbea municipiul SLATINA Str. Lipscani 43 1900

202 OT-II-m-B-08614 Casă municipiul SLATINA Str. Lipscani 44 1885

203 OT-II-m-B-08615 Casa Popescu municipiul SLATINA Str. Lipscani 46 1936

204 OT-II-m-B-08616 Casa Biltz municipiul SLATINA Str. Lipscani 48-50 1882

205 OT-II-m-B-08617 Judecătoria Slatina municipiul SLATINA Str. Lipscani 49 1890

206 OT-II-m-B-08618 Casă municipiul SLATINA Str. Lipscani 52 1872

207 OT-II-a-A-08619 Mănăstirea Clocociov municipiul SLATINA Str. Mănăstirii Clocociov 1645

208 OT-II-m-A-08619.01 Biserica "Sf. Arhangheli” municipiul SLATINA Str. Mănăstirii Clocociov sec. XVI, ref.1593 -1601
şi 1645
209 OT-II-m-A-08619.02 Casele stăreţiei municipiul SLATINA Str. Mănăstirii Clocociov sec. XVII

210 OT-II-m-A-08619.03 Turn clopotniţă municipiul SLATINA Str. Mănăstirii Clocociov sec. XVII

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2083
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


211 OT-II-m-A-08619.04 Zid de incintă municipiul SLATINA Str. Mănăstirii Clocociov sec. XVII

212 OT-II-m-B-20147 Casă municipiul SLATINA Str. Pieţei 2 1880

213 OT-II-m-B-08620 Biserica "Sf. Împăraţi” municipiul SLATINA Str. Piteşti 16 sec. XVIII, ref. 1793

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


214 OT-II-m-B-08621 Registrul Comerţului municipiul SLATINA Str. Poboran George 2 1896

215 OT-II-m-B-08622 Casa Vereş municipiul SLATINA Str. Poboran George 5 1894

216 OT-II-m-B-20148 Casa Mitrican municipiul SLATINA Str. Poboran George 10 1890

217 OT-II-m-B-08623 Casă municipiul SLATINA Str. Poboran George 21 1908

218 OT-II-m-B-08624 Casă municipiul SLATINA Str. Poboran George 23 1908

219 OT-II-m-B-08625 Casa Ştefănescu municipiul SLATINA Str. Poboran George 24 1900

220 OT-II-m-B-08626 Casa Călugăru Felicia municipiul SLATINA Str. Poboran George 29 1906

221 OT-II-m-B-08627 Casă municipiul SLATINA Str. Poboran George 32 1938

222 OT-II-m-B-08628 Casa Fiera municipiul SLATINA Str. Poboran George 34 1938

223 OT-II-m-B-08629 Ruinele castelului de apă municipiul SLATINA Str. Prelungirea Tunari sf. sec. XIX

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2084
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


224 OT-II-m-B-08630 Atelier municipiul SLATINA Str. Prelungirea Tunari 6 sf. sec. XIX

225 OT-II-a-B-08631 Schitul Strehareţ municipiul SLATINA Str. Strehareţ 154 1671

226 OT-II-m-B-08631.01 Biserica "Adormirea municipiul SLATINA Str. Strehareţ 154 1664 - 1668, ref. 1844
Maicii Domnului”

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


227 OT-II-m-B-08631.02 Ruine zid de incintă municipiul SLATINA Str. Strehareţ 154 1672

228 OT-II-m-B-08632 Reşedinţa Episcopală municipiul SLATINA Str. Titulescu Nicolae 24 1902
(Episcopia Slatinei)
229 OT-II-m-B-08633 Casă municipiul SLATINA Str. Vederii 3 sf. sec. XIX

230 OT-II-m-B-08634 Casă municipiul SLATINA Str. Vederii 5 sf. sec. XIX

231 OT-II-m-B-08635 Biserica adventistă municipiul SLATINA Str. Vederii 6 înc. sec. XX

232 OT-II-m-B-08636 Biserica "Sf. Nicolae (din municipiul SLATINA Str. Vintilă Vodă 1700, ref. 1889
coastă)”
233 OT-II-m-B-08637 Biserica "Adormirea sat AFUMAŢI; comuna 1857
Maicii Domnului” LELEASCA
234 OT-II-m-B-08638 Biserica "Sf. Nicolae” sat ALBEŞTI; comuna Valea Secii 1800
POBORU
235 OT-II-m-B-08639 Biserica "Sf. Nicolae” sat ALIMĂNEŞTI; 1821
comuna IZVOARELE
INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2085
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


236 OT-II-m-B-08640 Biserica de lemn sat ALUNIŞU; comuna 1812 - 1813
"Cuvioasa Paraschiva” SPINENI
237 OT-II-m-B-08641 Biserica "Sf. Nicolae” sat BACEA; comuna 1801 - 1815, reclădită
MOVILENI 1859 - 1860
238 OT-II-m-B-08642 Biserica de lemn "Sf. sat BALDOVINEŞTI; 1739, ref. parţial 1860
Nicolae” comuna

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


BALDOVINEŞTI
239 OT-II-m-B-08643 Conac sat BALDOVINEŞTI; sf. sec. XVIII
comuna
BALDOVINEŞTI
240 OT-II-m-B-08644 Casa Smarandache sat BALDOVINEŞTI; 244 înc. sec. XX
comuna
BALDOVINEŞTI
241 OT-II-m-B-08645 Biserica "Sf. Voievozi” oraş BALŞ Cartier Măineşti 1805

242 OT-II-m-B-08646 Biserica "Adormirea oraş BALŞ Cartier Corbeni 1833


Maicii Domnului”
243 OT-II-m-B-08647 Biserica "Cuvioasa oraş BALŞ Cartier Teiş 1882
Paraschiva”
244 OT-II-m-B-08650 Casă oraş BALŞ Str. Bălcescu Nicolae sf. sec. XIX

245 OT-II-m-B-08651 Bibliotecă oraş BALŞ Str. Bălcescu Nicolae 9 sf. sec. XIX

246 OT-II-m-B-08652 Casă (fost pavilion oraş BALŞ Str. Bălcescu Nicolae 110 sf. sec. XIX
administrativ Jiul)
247 OT-II-m-B-08649 Spitalul vechi oraş BALŞ Str. Bălcescu Nicolae 115 sf. sec. XIX

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2086
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


248 OT-II-m-B-08653 Restaurant oraş BALŞ Str. Bălcescu Nicolae 115 mijl. sec. XX

249 OT-II-m-B-08654 Casă oraş BALŞ Str. Cireşului 19 sf. sec. XIX

250 OT-II-m-B-08655 Casă oraş BALŞ Str. Cireşului 32 sf. sec. XIX

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


251 OT-II-m-B-08656 Casă oraş BALŞ Str. Cireşului 35 sf. sec. XIX

252 OT-II-m-B-08657 Casă oraş BALŞ Str. Cireşului 44 înc. sec. XX

253 OT-II-m-B-08658 Casă oraş BALŞ Str. Cireşului 45 1932

254 OT-II-a-B-08659 Casă oraş BALŞ Str. Cireşului 100 înc. sec. XX

255 OT-II-m-B-08660 Biserica "Cuvioasa oraş BALŞ Str. Popa Şapcă 30 1820
Paraschiva”
256 OT-II-m-B-08661 Casă oraş BALŞ Str. Titulescu Nicolae 1 înc. sec. XX

257 OT-II-m-B-08662 Casă oraş BALŞ Str. Titulescu Nicolae 2bis înc. sec. XX

258 OT-II-m-B-08663 Casă oraş BALŞ Str. Titulescu Nicolae 8bis înc. sec. XX

259 OT-II-m-B-08664 Biserica "Sf. Dumitru" şi oraş BALŞ Str. Vasilescu Gheorghe 10 1753, adăugat pridvor
"Sf. Ştefan” 1913
260 OT-II-m-B-08665 Biserica "Sf. Dumitru” sat BĂBICIU; comuna 1808
BĂBICIU

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2087
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


261 OT-II-m-B-08666 Biserica "Sf. Voievozi” sat BĂBICIU; comuna 1833
BĂBICIU
262 OT-II-m-B-08667 Şcoala veche sat BĂLĂNEŞTI; 1900
comuna MĂRUNŢEI
263 OT-II-m-B-08668 Biserica "Sf. Împăraţi sat BĂLĂNEŞTI; 1820
Constantin şi Elena” comuna MĂRUNŢEI

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


264 OT-II-m-B-08669 Conac sat BĂLĂNEŞTI; sf. sec. XVIII - înc. sec.
comuna MĂRUNŢEI XIX
265 OT-II-m-B-08670 Biserica "Sf. Apostoli” sat BĂLEASA; comuna 1878
BALDOVINEŞTI
266 OT-II-m-B-08671 Casă sat BĂLEASA; comuna sf. sec. XIX
BALDOVINESTI
267 OT-II-m-B-08672 Casă sat BĂLEASA; comuna sf. sec. XIX
BALDOVINEŞTI
268 OT-II-m-B-08673 Moara veche sat BĂLEASA; comuna sf. sec. XIX
BALDOVINEŞTI
269 OT-II-m-B-08674 Biserica "Adormirea sat BĂRĂŞTII DE 1820
Maicii Domnului” CEPTURI; comuna
BĂRĂŞTI
270 OT-II-m-B-08675 Biserica "Sf. Nicolae” sat BĂRĂŞTII DE VEDE; 1900
comuna BĂRĂŞTI
271 OT-II-m-B-08676 Biserica "Cuvioasa sat BĂRBĂLĂI; 1864
Paraschiva" şi "Sf. comuna TĂTULEŞTI
Nicolae”
272 OT-II-m-B-08677 Casa Diaconeasa sat BĂRCĂNEŞTI; 1930
comuna VÂLCELE

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2088
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


273 OT-II-m-B-08678 Biserica "Cuvioasa sat BĂTĂRENI; 1831 - 1833
Paraschiva” comuna COLONEŞTI
274 OT-II-m-B-08679 Biserica "Sf. Nicolae” sat BÂRZA; comuna 1856
BÂRZA
275 OT-II-m-B-08680 Biserica "Sf. Împăraţi” sat BERIA; comuna 1842 - 1843
OPORELU

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


276 OT-II-a-B-08681 Ansamblul Comăneanu sat BERINDEI; comuna înc. sec. XX
DĂNEASA
277 OT-II-m-B-08681.01 Conacul Comăneanu sat BERINDEI; comuna înc. sec. XX
DĂNEASA
278 OT-II-m-B-08681.02 Dependințe sat BERINDEI; comuna înc. sec. XX
DĂNEASA
279 OT-II-m-B-08682 Biserica "Sf. Dumitru” sat BLAJ; comuna 1864
VOINEASA
280 OT-II-m-B-08683 Biserica "Sf. Paraschiva” sat BOBICEŞTI; 1818
comuna BOBICEŞTI
281 OT-II-m-B-08684 Biserica "Sf. Nicolae”, sat BOROEŞTI; 1859 - 1862
Cuvioasa Paraschiva” comuna BĂRĂŞTI
282 OT-II-m-B-08685 Biserica "Sf. Nicolae” sat BOROEŞTI; 1819 - 1822
comuna BĂRĂŞTI
283 OT-II-a-B-08686 Ruinele Curţii Domneşti sat BRÂNCOVENI; sec. XVI - XVIII
comuna BRÂNCOVENI
284 OT-II-m-B-08686.01 Biserica "Sf. Nicolae” sat BRÂNCOVENI; 1634, ref. 1881
comuna BRÂNCOVENI
285 OT-II-m-B-08686.02 Ruine zid de incintă sat BRÂNCOVENI; 1634
comuna BRÂNCOVENI

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2089
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


286 OT-II-a-A-08687 Mănăstirea Brâncoveni sat BRÂNCOVENI; 1699
comuna BRÂNCOVENI
287 OT-II-m-A-08687.01 Biserica "Adormirea sat BRÂNCOVENI; 1699
Maicii Domnului” comuna BRÂNCOVENI
288 OT-II-m-A-08687.02 Bolniţa "Sf. Arhangheli” sat BRÂNCOVENI; 1699
comuna BRÂNCOVENI

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


289 OT-II-m-A-08687.03 Stăreţie sat BRÂNCOVENI; sec. XVII
comuna BRÂNCOVENI
290 OT-II-m-A-08687.04 Turn clopotniţă sat BRÂNCOVENI; 1634, ref. sec. XIX şi
comuna BRÂNCOVENI sec. XX
291 OT-II-m-A-08687.05 Chilii sat BRÂNCOVENI; sec. XVII
comuna BRÂNCOVENI
292 OT-II-m-A-08687.06 Clădiri anexe sat BRÂNCOVENI; sec. XVII
comuna BRÂNCOVENI
293 OT-II-m-A-08687.07 Zid de incintă sat BRÂNCOVENI; sec. XVII
comuna BRÂNCOVENI
294 OT-II-m-B-08688 Biserica "Adormirea sat BREBENI; comuna 1845
Maicii Domnului” BREBENI
295 OT-II-m-B-08689 Conac sat BREBENI; comuna înc. sec. XX
BREBENI
296 OT-II-m-B-08690 Crama lui Buzescu sat BUICEŞTI; comuna sec. XVIII
PRISEACA
297 OT-II-m-B-08691 Biserica "Sf. Nicolae” sat BUICEŞTI; comuna 1770
VALEA MARE
298 OT-II-m-B-08692 Biserica "Cuvioasa sat BURDULEŞTI; 1837
Paraschiva” comuna CORBU

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2090
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


299 OT-II-m-B-08696 Conacul Pipile Popescu sat BUŞCA; comuna sf. sec. XIX
MIHĂEŞTI
300 OT-II-m-B-08697 Biserica "Sf. Nicolae” sat BUŞCA; comuna 1847
MIHĂEŞTI
301 OT-II-m-B-08694 Casa Viorel Iordan sat BUŞCA; comuna 128 1911
MIHĂEŞTI

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


302 OT-II-m-B-08695 Casa Gheorghe Popescu sat BUŞCA; comuna 356 sf. sec. XIX
MIHĂEŞTI
303 OT-II-m-B-08699 Biserica "Adormirea sat BUTA; comuna 1797, ref. 1867
Maicii Domnului” CRÂMPOIA
304 OT-II-m-B-08700 Biserica "Sf. Maria” sat BUTOI; comuna 1860
PÂRŞCOVENI
305 OT-II-m-B-08701 Biserica "Sf. Ioan sat BUZEŞTI; comuna înc. sec. XIV - din lemn,
Botezătorul” CORBU reconstruită din zid în
1865
306 OT-II-m-B-08702 Parcul Poporului municipiul CARACAL sf. sec. XIX

307 OT-II-m-B-08753 Ansamblu urban municipiul CARACAL Str. Mărului, Iancu Jianu, Plevnei, Mieilor,
Agnita Botorca, pe ambele părţi ale străzilor
308 OT-II-m-B-08708 Casă municipiul CARACAL Piaţa 1 Decembrie 1918 13 sf. sec. XIX

309 OT-II-m-B-08703 Casă municipiul CARACAL Str. 1 Decembrie 1918 4 sf. sec. XIX

310 OT-II-m-B-08704 Casă municipiul CARACAL Str. 1 Decembrie 1918 6 înc. sec. XX

311 OT-II-m-B-08705 Casă municipiul CARACAL Str. 1 Decembrie 1918 9 înc. sec. XX

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2091
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


312 OT-II-m-B-08706 Casă municipiul CARACAL Str. 1 Decembrie 1918 10 înc. sec. XX

313 OT-II-m-B-08707 Casă municipiul CARACAL Str. 1 Decembrie 1918 12 înc. sec. XX

314 OT-II-m-B-08709 Casă municipiul CARACAL Str. 1 Decembrie 1918 18 înc. sec. XX

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


315 OT-II-m-B-08710 Casă municipiul CARACAL Str. 1 Decembrie 1918 32 înc. sec. XX

316 OT-II-m-B-08711 Casă municipiul CARACAL Str. 1 Decembrie 1918 53 înc. sec. XX

317 OT-II-m-B-08712 Casă municipiul CARACAL Str. Alecsandri Vasile 2 sf. sec. XIX

318 OT-II-m-B-08713 Casă municipiul CARACAL Str. Alecsandri Vasile 4 sf. sec. XIX

319 OT-II-m-B-08714 Biserica "Toţi Sfinţii” municipiul CARACAL Str. Bicaz 1768

320 OT-II-m-B-08716 Casă municipiul CARACAL Str. Bicaz 11 1911

321 OT-II-m-B-08717 Casă municipiul CARACAL Str. Bicaz 16 1903

322 OT-II-m-B-08718 Comenduirea municipiul CARACAL Str. Bicaz 17


garnizoanei
323 OT-II-m-B-08719 Casă municipiul CARACAL Str. Bicaz 18 înc. sec. XX

324 OT-II-m-B-08720 Casă municipiul CARACAL Str. Bicaz 20 înc. sec. XX

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2092
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


325 OT-II-m-B-08721 Casă municipiul CARACAL Str. Bicaz 41 1910

326 OT-II-m-B-08722 Casă municipiul CARACAL Calea Bucureşti 5 sf. sec. XIX

327 OT-II-m-B-08723 Casă municipiul CARACAL Calea Bucureşti 10 sf. sec. XIX

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


328 OT-II-m-B-08724 Casă municipiul CARACAL Calea Bucureşti 16 1894

329 OT-II-m-B-08725 Biserica "Sf. Vasile” municipiul CARACAL Str. Calomfirescu Radu 9 1829

330 OT-II-m-B-08726 Casă municipiul CARACAL Str. Caracalla 2 sf. sec. XIX

331 OT-II-m-B-08727 Casă municipiul CARACAL Str. Carpaţi 2 înc. sec. XX

332 OT-II-m-B-08728 Casă municipiul CARACAL Str. Carpaţi 36 înc. sec. XX

333 OT-II-m-B-08729 Casă municipiul CARACAL Str. Carpaţi 90 înc. sec. XX

334 OT-II-m-B-08730 Casă municipiul CARACAL Str. Cuza Vodă 4 prima jum. sec. XX

335 OT-II-m-A-08731 Teatrul Naţional municipiul CARACAL Str. Cuza Vodă 10 1900 - 1901

336 OT-II-m-B-08732 Casă municipiul CARACAL Str. Cuza Vodă 40 sf. sec. XIX

337 OT-II-m-B-08733 Foişorul de Foc municipiul CARACAL Str. Dobrogeanu Gherea, Constantin sf. sec. XIX

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2093
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


338 OT-II-m-B-08734 Casă municipiul CARACAL Str. Dobrogeanu Gherea, Constantin 2 înc. sec. XX

339 OT-II-m-B-08735 Casă municipiul CARACAL Str. Dobrogeanu Gherea, Constantin 4 1894

340 OT-II-m-B-08736 Casă municipiul CARACAL Str. Eminescu Mihai 10 înc. sec. XX

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


341 OT-II-m-B-08737 Casă municipiul CARACAL Str. Eminescu Mihai 22 1905

342 OT-II-m-B-08738 Sinagogă municipiul CARACAL Str. Grigore Ion, sergent 1902

343 OT-II-m-B-08739 Casa Hagiescu Mirişte, municipiul CARACAL Str. Haşdeu B.P. 2 sf. sec. XIX
azi Muzeul de Etnografie
344 OT-II-m-B-08740 Casă municipiul CARACAL Str. Iancu Jianu 14 sf. sec. XIX

345 OT-II-m-B-20149 Casa memorială "Iancu municipiul CARACAL Str. Iancu Jianu 15 sf. sec. XVIII
Jianu”
346 OT-II-m-B-08741 Casă municipiul CARACAL Str. Iancu Jianu 16 sf. sec. XIX

347 OT-II-m-B-08742 Casă municipiul CARACAL Str. Iancu Jianu 18 sf. sec. XIX

348 OT-II-m-B-08743 Casă municipiul CARACAL Str. Iancu Jianu 19 sf. sec. XIX

349 OT-II-m-B-08744 Casă municipiul CARACAL Str. Iancu Jianu 20-A sf. sec. XIX

350 OT-II-m-B-08745 Casă municipiul CARACAL Str. Iancu Jianu 21 sf. sec. XIX

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2094
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


351 OT-II-m-B-08746 Casă municipiul CARACAL Str. Iancu Jianu 23 sf. sec. XIX

352 OT-II-m-B-08747 Muzeul Romanaţiului municipiul CARACAL Str. Iancu Jianu 24 sf. sec. XIX

353 OT-II-m-B-08748 Casă municipiul CARACAL Str. Iancu Jianu 26 sf. sec. XIX

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


354 OT-II-m-B-08749 Casa Nicolae Titulescu, municipiul CARACAL Str. Iancu Jianu 27 1890 - 1893
azi Oficiul forţelor de
muncă
355 OT-II-m-B-08750 Casă municipiul CARACAL Str. Iancu Jianu 29 sf. sec. XIX

356 OT-II-m-B-08751 Casă municipiul CARACAL Str. Iancu Jianu 30 1892

357 OT-II-m-B-08752 Judecătoria Caracal municipiul CARACAL Str. Iancu Jianu 37 1897

358 OT-II-m-B-08754 Casă municipiul CARACAL Str. Mărului 4 sf. sec. XIX

359 OT-II-m-B-08755 Casă municipiul CARACAL Str. Mărului 6 1897

360 OT-II-m-B-08756 Casă municipiul CARACAL Str. Mieilor 6 1885

361 OT-II-m-B-08757 Casă municipiul CARACAL Str. Mieilor 10-A 1885

362 OT-II-m-B-08758 Casă municipiul CARACAL Str. Mieilor 10-B 1900

363 OT-II-m-B-08759 Biserica "Intrarea în municipiul CARACAL Str. Mihai Viteazul 3 1817, 1890
biserică a Maicii
INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2095
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


Domnului" a fostei Curţi
Domneşti
364 OT-II-m-B-08760 Casă municipiul CARACAL Str. Negru Vodă 6-8 sf. sec. XIX

365 OT-II-m-B-08761 Casă municipiul CARACAL Str. Negru Vodă 7 1903

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


366 OT-II-m-B-08762 Casă municipiul CARACAL Str. Negru Vodă 14 1906

367 OT-II-m-B-08763 Casă municipiul CARACAL Str. Negru Vodă 15 1912

368 OT-II-m-B-08764 Casă municipiul CARACAL Str. Negru Vodă 19 sf. sec. XIX

369 OT-II-m-B-08765 Casă municipiul CARACAL Str. Negru Vodă 21 înc. sec. XX

370 OT-II-m-B-08766 Casă municipiul CARACAL Str. Negru Vodă 23 înc. sec. XX

371 OT-II-m-B-08767 Casă municipiul CARACAL Str. Negru Vodă 26 înc. sec. XX

372 OT-II-m-B-08768 Casă municipiul CARACAL Str. Negru Vodă 29 înc. sec. XX

373 OT-II-m-B-08769 Casă municipiul CARACAL Str. Negru Vodă 34 înc. sec. XX

374 OT-II-m-B-08770 Biserica "Adormirea municipiul CARACAL Str. Parângului 21 1800


Maicii Domnului”
375 OT-II-m-B-08771 Casă municipiul CARACAL Str. Plevnei 1 sf. sec. XIX

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2096
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


376 OT-II-m-B-08772 Casă municipiul CARACAL Str. Plevnei 2 înc. sec. XX

377 OT-II-m-B-08773 Şcoala primară de băieţi municipiul CARACAL Str. Plevnei 15 1911
"Constantin Filipescu”
378 OT-II-m-B-08774 Biserica "Sf. Nicolae” municipiul CARACAL Str. Plevnei 16 1863

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


379 OT-II-m-B-08775 Magazin municipiul CARACAL Str. Plevnei 22, colţ cu str. Vasile Alecsandri 1913

380 OT-II-m-B-08776 Casă municipiul CARACAL Str. Plevnei 36 înc. sec. XX

381 OT-II-m-B-08777 Casă municipiul CARACAL Str. Plevnei 37 înc. sec. XX

382 OT-II-m-B-08778 Casă municipiul CARACAL Str. Plevnei 38 înc. sec. XX

383 OT-II-m-B-08779 Casă municipiul CARACAL Str. Radu Şerban 2 1923

384 OT-II-m-B-08780 Casă municipiul CARACAL Str. Ruşcă Toma 3 1876

385 OT-II-m-B-08781 Casă municipiul CARACAL Str. Ruşcă Toma 9 înc. sec. XX

386 OT-II-m-B-08782 Casă municipiul CARACAL Str. Ruşcă Toma 21 înc. sec. XX

387 OT-II-m-B-08783 Biserica "Sf. Apostoli” municipiul CARACAL Bd. Titulescu Nicolae 1832, ref. 1863

388 OT-II-a-B-08784 Ansamblul urban "Str. municipiul CARACAL Bd. Titulescu Nicolae de la nr. 6 la nr. 39, pe
Nicolae Titulescu" ambele părţi, str. Ioniţă Asan de la nr. 6 la
nr. 39, pe ambele părţi
INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2097
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


389 OT-II-m-B-08785 Casă municipiul CARACAL Bd. Titulescu Nicolae 5 sf. sec. XIX

390 OT-II-m-B-08786 Casă municipiul CARACAL Bd. Titulescu Nicolae 6 sf. sec. XIX

391 OT-II-m-B-08787 Casă municipiul CARACAL Bd. Titulescu Nicolae 8 sf. sec. XIX

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


392 OT-II-m-B-08788 Casă municipiul CARACAL Bd. Titulescu Nicolae 11-B sf. sec. XIX

393 OT-II-m-B-08789 Casă municipiul CARACAL Bd. Titulescu Nicolae 13 sf. sec. XIX

394 OT-II-m-B-08790 Casă municipiul CARACAL Bd. Titulescu Nicolae 14 sf. sec. XIX

395 OT-II-m-B-08791 Casă municipiul CARACAL Bd. Titulescu Nicolae 16 sf. sec. XIX

396 OT-II-m-B-08792 Casă municipiul CARACAL Bd. Titulescu Nicolae 26 sf. sec. XIX

397 OT-II-m-B-08793 Casă municipiul CARACAL Bd. Titulescu Nicolae 27 sf. sec. XIX

398 OT-II-m-B-08794 Casă municipiul CARACAL Bd. Titulescu Nicolae 32 sf. sec. XIX

399 OT-II-m-B-08795 Casă municipiul CARACAL Bd. Titulescu Nicolae 34 sf. sec. XIX

400 OT-II-m-B-08796 Casă municipiul CARACAL Bd. Titulescu Nicolae 39 sf. sec. XIX

401 OT-II-m-B-08797 Casă municipiul CARACAL Bd. Titulescu Nicolae 97 sf. sec. XIX

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2098
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


402 OT-II-m-B-08798 Casă municipiul CARACAL Bd. Traian 2 înc. sec. XX

403 OT-II-m-B-08799 Biserica "Sf. Ioan municipiul CARACAL Piața Victoriei 1768
Botezătorul”
404 OT-II-m-B-08800 Biserica "Sf. Treime” municipiul CARACAL Piaţa Victoriei sec. XVIII

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


405 OT-II-m-B-08801 Casa Popescu municipiul CARACAL Piaţa Victoriei 2 1896

406 OT-II-m-B-08802 Casa de cultură municipiul CARACAL Piaţa Victoriei 8 1870

407 OT-II-m-B-08803 Primărie municipiul CARACAL Piaţa Victoriei 10 1870

408 OT-II-m-B-08804 Poștă municipiul CARACAL Piaţa Victoriei 15 1899

409 OT-II-m-B-08805 Casa Marinescu - B.R.D. municipiul CARACAL Piaţa Victoriei 17

410 OT-II-m-B-08806 Casa elevilor municipiul CARACAL Piaţa Victoriei 19 1896

411 OT-II-m-B-08807 Casa Andreescu sat CĂLINEŞTI; 1910


comuna
RADOMIREŞTI
412 OT-II-a-A-08808 Mănăstirea Călui sat CĂLUI; comuna 1588
CĂLUI
413 OT-II-m-A-08808.01 Biserica "Sf. Nicolae” sat CĂLUI; comuna 1588
CĂLUI
414 OT-II-m-A-08808.02 Casele stăreţiei sat CĂLUI; comuna 1588
CĂLUI
INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2099
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


415 OT-II-m-A-08808.03 Arhondaric sat CĂLUI; comuna sec. XIX
CĂLUI
416 OT-II-m-A-08808.04 Chilii sat CĂLUI; comuna 1902
CĂLUI
417 OT-II-m-A-08808.05 Turn clopotniţă sat CĂLUI; comuna 1588
CĂLUI

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


418 OT-II-m-A-08808.06 Zid de incintă sat CĂLUI; comuna 1588
CĂLUI
419 OT-II-m-B-08809 Conac sat CĂLUI; comuna sf. sec. XIX
OBOGA
420 OT-II-m-B-08921 Biserica "Sf. Îngeri” sat CĂLUI; comuna 1869
CĂLUI
421 OT-II-m-B-08810 Biserica de lemn sat CĂZĂNEŞTI; 1889
"Intrarea Maicii comuna VERGULEASA
Domnului în Biserică”,
"Sf. Nicolae”
422 OT-II-m-B-08811 Cula Galiţa sat CÂMPU MARE; 1790 - 1800
comuna DOBROTEASA
423 OT-II-m-B-08812 Biserica "Cuvioasa sat CÂMPU MARE; 1843 - 1845
Paraschiva” comuna DOBROTEASA
424 OT-II-m-B-08813 Ruinele mănăstirii sat CÂRLOGANI; 1812
Zătreşti comuna CÂRLOGANI
425 OT-II-m-B-08814 Biserica "Sf. Treime” sat CEPARI; comuna 1750
CÂRLOGANI
426 OT-II-m-B-08815 Conac sat CEZIENI; comuna sf. sec. XVIII
CEZIENI

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2100
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


427 OT-II-m-B-08816.01 Biserica "Sf. Dumitru” sat CEZIENI; comuna 1849
CEZIENI
428 OT-II-m-B-08816.02 Conac Colet sat CEZIENI; comuna sf. sec. XVIII
Brâncoveanu (Spital de CEZIENI
recuperare)
429 OT-II-m-B-08817 Biserica "Adormirea sat CHILIA; comuna 1830

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


Maicii Domnului", "Sf. FĂGEŢELU
Nicolae”
430 OT-II-m-B-08818 Biserica "Sf. Nicolae” sat CILIENI; comuna 1847
CILIENI
431 OT-II-m-B-08819 Ruine biserică sat CIOFLANU; sec. XVII
comuna DĂNEASA
432 OT-II-m-B-08820 Biserica "Cuvioasa sat CIORÂCA; comuna 1842
Paraschiva” FĂGEŢELU
433 OT-II-m-B-08821 Biserica "Sf. Voievozi” sat CIOROIU; comuna 1783 - 1796
FĂLCOIU
434 OT-II-m-B-08822 Biserica "Sf. Ioan sat CIUREŞTI; comuna 1812
Botezătorul” CORBU
435 OT-II-m-B-08823 Biserica "Sf. Nicolae” sat COCORĂŞTI; 1812
comuna PLEŞOIU
436 OT-II-m-B-08824 Biserica "Adormirea sat COLIBAŞI; comuna 1859
Maicii Domnului” STREJEŞTI
437 OT-II-m-B-08825 Biserica "Sf. Nicolae” sat COMANCA; 1786 - 1798, ref. 1824
comuna DEVESELU
438 OT-II-m-B-08826 Biserica "Sf. Nicolae” sat COMĂNIŢA; 1835
comuna TESLUI

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2101
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


439 OT-II-m-B-08827 Hotel oraş CORABIA Str. Carpaţi 104 1890

440 OT-II-m-B-08828 Policlinică oraş CORABIA Str. Carpaţi 105 1898

441 OT-II-m-B-08829 Hotel OJT oraş CORABIA Str. Carpaţi 116 1910

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


442 OT-II-a-B-08830 Ansamblul urban "Str. oraş CORABIA Str. Cuza Vodă, începând de la nr. 65, pe
Cuza Vodă" ambele părţi
443 OT-II-m-B-08831 Primăria oraş CORABIA Str. Cuza Vodă 57 1899

444 OT-II-m-B-08832 Biserica "Sf. Treime” oraş CORABIA Str. Cuza Vodă 58 1895 - 1907

445 OT-II-m-B-08833 Casă oraş CORABIA Str. Cuza Vodă 62 1925

446 OT-II-m-B-08834 Muzeul de Arheologie şi oraş CORABIA Str. Cuza Vodă 65 1900
Etnografie
447 OT-II-m-B-08835 Trezorerie oraş CORABIA Str. Cuza Vodă 82 1912

448 OT-II-m-B-08836 Casă oraş CORABIA Str. Fraţii Goleşti 45 1911

449 OT-II-m-B-08837 Casă oraş CORABIA Str. Fraţii Goleşti 67 1905

450 OT-II-m-B-08838 Casă oraş CORABIA Str. Fraţii Goleşti 71 1930

451 OT-II-m-B-08839 Casă oraş CORABIA Str. Fraţii Goleşti 80 1912

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2102
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


452 OT-II-m-B-08840 Casă oraş CORABIA Str. Fraţii Goleşti 82 1912

453 OT-II-m-B-08841 Grădiniţa Nr.1 oraş CORABIA Str. Rosetti C.A. 42 1900

454 OT-II-m-B-08842 Casa de copii oraş CORABIA Str. Rosetti C.A. 59 1900

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


455 OT-II-m-B-08843 Casă oraş CORABIA Str. Rosetti C.A. 63 1890

456 OT-II-m-B-08844 Casă oraş CORABIA Str. Rosetti C.A. 82 1905

457 OT-II-m-B-08845 Biserica "Sf. Spiridon” oraş CORABIA Str. Traian 42 1843

458 OT-II-m-B-08846 Vama Corabia oraş CORABIA Str. Trecerea Dunării 46 1870

459 OT-II-m-B-08847 Casă oraş CORABIA Str. Vladimirescu Tudor 62 1904

460 OT-II-m-B-08848 Casă oraş CORABIA Str. Vladimirescu Tudor 87 1904

461 OT-II-m-B-08849 Casă oraş CORABIA Str. Vladimirescu Tudor 89 1912

462 OT-II-m-B-08850 Biserica "Cuvioasa sat CORBU; comuna 1831


Paraschiva” CORBU
463 OT-II-m-B-08851 Biserica de lemn "Sf. sat CORNĂŢELU; 1812
Arhangheli” comuna POBORU
464 OT-II-m-B-08852 Biserica "Adormirea sat COTEANA; 1845, ref. din zid în
Maicii Domnului” comuna COTEANA 1868

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2103
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


465 OT-II-a-B-08853 Ansamblul Stember sat CRÂMPOIA; 1900
comuna CRÂMPOIA
466 OT-II-m-B-08853.01 Conac sat CRÂMPOIA; 1900
comuna CRÂMPOIA
467 OT-II-m-B-08853.02 Dependințe sat CRÂMPOIA; 1900
comuna CRÂMPOIA

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


468 OT-II-m-B-08853.03 Magazii sat CRÂMPOIA; 1900
comuna CRÂMPOIA
469 OT-II-m-B-08854 Biserica "Sf. Nicolae” sat CRUŞOVU; 1844 - 1847
comuna BRASTAVĂŢU
470 OT-II-m-B-08855 Biserica "Sf. Nicolae” sat CUNGREA; 1853
comuna CUNGREA
471 OT-II-m-B-08856 Biserica de lemn "Sf. sat CURTIŞOARA; 1798
Voievozi” comuna DOBREŢU
472 OT-II-m-B-08857 Ansamblul caselor sat CURTIŞOARA; sf. sec. XIX
Rudeanu comuna DOBREŢU
473 OT-II-m-B-08858 Biserica "Sf. Împăraţi” sat DĂNEASA; 1874
comuna DĂNEASA
474 OT-II-m-B-08859 Biserica "Sf. Voievozi” sat DEJEŞTI; comuna 1855
VITOMIREŞTI
475 OT-II-m-B-08860.01 Biserica "Sf. Treime” sat DELENI; comuna 1767
TESLUI
476 OT-II-m-B-08860.02 Turn clopotniță sat DELENI; comuna 1767
TESLUI
477 OT-II-m-B-08861 Biserica "Sf. Voievozi” sat DELENI; comuna 1802, modif. 1904
TESLUI

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2104
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


478 OT-II-a-B-08862 Fostul schit Deleni sat DELENI; comuna 1767
TESLUI
479 OT-II-m-B-08862.01 Biserica "Sf. Troiţă” a sat DELENI; comuna 1767
fostului schit Deleni TESLUI
480 OT-II-m-B-08862.02 Zid de incintă sat DELENI; comuna sec. XVIII
TESLUI

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


481 OT-II-m-B-08862.03 Turn clopotniţă sat DELENI; comuna 1767
TESLUI
482 OT-II-m-B-08863 Biserica "Cuvioasa sat DIENCI; comuna 1794, ref. 1872
Paraschiva” VULTUREŞTI
483 OT-II-m-B-08864 Biserica "Buna Vestire” sat DOBA; comuna 1780
PLEŞOIU
484 OT-II-m-B-08865 Biserica "Sf. Nicolae” sat DOBROSLOVENI; 1847
comuna
DOBROSLOVENI
485 OT-II-m-B-08866 Biserica "Sf. Voievozi” sat DOBROTEASA; 1849 - 1856
comuna DOBROTEASA
486 OT-II-a-B-08867 Schitul "Întâmpinarea sat DOBROTINEŢ; 1647
Maicii Domnului” comuna CURTIŞOARA
487 OT-II-m-B-08867.01 Biserica "Adormirea sat DOBROTINEŢ; 1647
Maicii Domnului” comuna CURTIŞOARA
488 OT-II-m-B-08867.02 Chilii sat DOBROTINEŢ; 1647
comuna CURTIŞOARA
489 OT-II-m-B-08868 Conac sat DOBROTINEŢ; sf. sec. XIX
comuna CURTIŞOARA
490 OT-II-m-B-08869 Biserica "Sf. Nicolae” sat DOBRUN; comuna 1846
DOBRUN
INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2105
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


491 OT-II-m-B-08870 Biserica "Adormirea sat DONEŞTI; comuna 1785
Maicii Domnului” VITOMIREŞTI
492 OT-II-m-B-08871 Ruinele bisericii oraş DRĂGĂNEŞTI-OLT Cartier Comani (Comanii de Sus) ante 1697, ref. 1832
"Cuvioasa Paraschiva”
493 OT-II-m-B-08873 Banca Populară oraş DRĂGĂNEŞTI-OLT 1905

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


494 OT-II-m-B-08874 Pretura Plăşii Drăgăneşti- oraş DRĂGĂNEŞTI-OLT 1885
Olt
495 OT-II-m-B-08875 Biserica "Sf. Arhangheli” oraş DRĂGĂNEŞTI-OLT cartier Drăgăneştii de Sus 1830

496 OT-II-m-B-08876 Biserica "Sf. Nicolae” oraş DRĂGĂNEŞTI-OLT 1785, sec. XIX

497 OT-II-m-B-20150 Ruinele bisericii oraş DRĂGĂNEŞTI-OLT Cartier Comăneşti (Comanii de Sus) 1770
"Cuvioasa Paraschiva”
498 OT-II-m-B-08877 Casa Bolintineanu oraş DRĂGĂNEŞTI-OLT Str. Boianu 2 1920

499 OT-II-m-B-08878 Casa Manolescu oraş DRĂGĂNEŞTI-OLT Str. Foişor 1898

500 OT-II-m-B-08879 Casa Olaru oraş DRĂGĂNEŞTI-OLT Str. Foişor 1910

501 OT-II-m-B-08880 Biserica "Adormirea oraş DRĂGĂNEŞTI-OLT Str. Oltului sec. XVIII
Maicii Domnului”
502 OT-II-m-B-20151 Casă oraş DRĂGĂNEŞTI-OLT Str. Teiului 12 A 1920

503 OT-II-a-B-08881 Gospodăria Nucu Iliescu oraş DRĂGĂNEŞTI-OLT Str. Titulescu Nicolae sf. sec. XIX

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2106
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


504 OT-II-a-B-08882 Ansamblul urban "Str. oraş DRĂGĂNEŞTI-OLT Str. Titulescu Nicolae, începând de la nr.
Nicolae Titulescu" 187 la 239
505 OT-II-m-B-08883 Școală oraş DRĂGĂNEŞTI-OLT Str. Titulescu Nicolae 24 1925

506 OT-II-m-B-08884 Casă oraş DRĂGĂNEŞTI-OLT Str. Titulescu Nicolae 60 înc. sec. XX

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


507 OT-II-m-B-08885 Primăria Drăgăneşti-Olt oraş DRĂGĂNEŞTI-OLT Str. Titulescu Nicolae 150 1890

508 OT-II-m-B-08886 Casa Manolescu oraş DRĂGĂNEŞTI-OLT Str. Titulescu Nicolae 183 1935

509 OT-II-m-B-08887 Casă oraş DRĂGĂNEŞTI-OLT Str. Titulescu Nicolae 198 înc. sec. XX

510 OT-II-m-B-08888 Bancă oraş DRĂGĂNEŞTI-OLT Str. Titulescu Nicolae 213 1905

511 OT-II-m-B-08889 Casă oraş DRĂGĂNEŞTI-OLT Str. Titulescu Nicolae 215 înc. sec. XX

512 OT-II-m-B-08890 Casă oraş DRĂGĂNEŞTI-OLT Str. Titulescu Nicolae 221 înc. sec. XX

513 OT-II-m-B-08891 Casă oraş DRĂGĂNEŞTI-OLT Str. Titulescu Nicolae 223 înc. sec. XX

514 OT-II-m-B-08892 Casă oraş DRĂGĂNEŞTI-OLT Str. Titulescu Nicolae 225 înc. sec. XX

515 OT-II-m-B-08893 Farmacie oraş DRĂGĂNEŞTI-OLT Str. Titulescu Nicolae 228 sf. sec. XIX

516 OT-II-m-B-08894 Casă oraş DRĂGĂNEŞTI-OLT Str. Titulescu Nicolae 231 înc. sec. XX

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2107
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


517 OT-II-m-B-08895 Casă oraş DRĂGĂNEŞTI-OLT Str. Titulescu Nicolae 263 sf. sec. XIX

518 OT-II-m-B-08896 Casă oraş DRĂGĂNEŞTI-OLT Str. Titulescu Nicolae 342 sf. sec. XIX

519 OT-II-m-B-08897 Muzeul Câmpiei oraş DRĂGĂNEŞTI-OLT Str. Titulescu Nicolae 360 sec. XVIII
Boianului

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


520 OT-II-m-B-08898 Biserica "Adormirea sat DUMITREŞTI; 1608, adăugat pridvor
Maicii Domnului” comuna VERGULEASA 1836
521 OT-II-m-B-08899 Biserica "Sf. Nicolae şi sat FĂGEŢELU; 1824
Cuvioasa Paraschiva” comuna FĂGEŢELU
522 OT-II-m-B-08900 Biserica "Adormirea sat FĂGEŢELU DE JOS; 1819
Maicii Domnului” comuna FĂGEŢELU
523 OT-II-m-B-08901 Biserica "Adormirea sat FĂGEŢELU DE SUS; 1822
Maicii Domnului”, comuna FĂGEŢELU
"Cuvioasa Paraschiva”
524 OT-II-m-B-08902 Biserica "Sf. Nicolae” sat FĂLCOIU; comuna 1509
FĂLCOIU
525 OT-II-m-B-08903 Conacul Marin Dinu sat FĂLCOIU; comuna sf. sec. XIX
FĂLCOIU
526 OT-II-m-B-08904 Biserica "Sf. Împăraţi", sat FLORU; comuna 1814
"Sf. Dumitru” ICOANA
527 OT-II-m-B-08905 Biserica "Adormirea sat FRUNZARU; 1795, ref. 1890
Maicii Domnului” comuna
SPRÂNCENATA
528 OT-II-m-B-08906 Biserica "Adormirea sat GĂVĂNEŞTI; 1820
Maicii Domnului” comuna
BALDOVINEŞTI

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2108
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


529 OT-II-m-B-08907 Conac sat GĂVĂNEŞTI; sf. sec. XVIII
comuna
BALDOVINEŞTI
530 OT-II-m-B-08908 Biserica "Sf. Nicolae” sat GÂRCOV; comuna 1845
GÂRCOV
531 OT-II-m-B-08909 Biserica "Cuvioasa sat GHIMPEŢENI; 1863

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


Paraschiva” comuna GHIMPEŢENI
532 OT-II-m-B-08910 Biserica "Sf. Nicolae” sat GIUVĂRĂŞTI; 1857
comuna GIUVĂRĂŞTI
533 OT-II-m-B-08911 Biserica de lemn sat GOJGĂREI; 1818
"Cuvioasa Paraschiva” comuna TOPANA
534 OT-II-m-B-08912 Biserica de lemn "Sf. sat GOSTAVĂŢU; 1859 - 1863
Voievozi” comuna GOSTAVĂŢU
535 OT-II-m-B-08913 Biserica "Sf. Nicolae” sat GOSTAVĂŢU; 1810, ref. 1863
comuna GOSTAVĂŢU
536 OT-II-m-B-08914 Biserica "Sf. Gheorghe” sat GRĂDINARI; 1577
comuna GRĂDINARI
537 OT-II-m-B-08915 Biserica "Sf. Împăraţi sat GRECI; comuna 1830
Constantin şi Elena” OSICA DE SUS
538 OT-II-m-B-08916 Biserica "Sf. Nicolae” sat GRECI; comuna 1593 - 1601, ref. 1810
SCHITU
539 OT-II-m-B-08917 Biserica "Sf. Grigore sat GROJDIBODU; 1863
Decapolitul şi Sf. comuna GROJDIBODU
Haralambie”
540 OT-II-m-B-08918 Biserica "Sf. Gheorghe” sat GROPŞANI; 1857
comuna VULPENI

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2109
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


541 OT-II-m-B-08919 Biserica "Sf. Ilie” sat GUBANDRU; 1835
comuna
BALDOVINEŞTI
542 OT-II-m-B-08920 Biserica "Cuvioasa sat GUEŞTI; comuna 1860
Paraschiva” COLONEŞTI
543 OT-II-m-B-08922 Turn de observaţie sat HOTĂRANI; La 500 m NV de mănăstire 1708

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


comuna FĂRCAŞELE
544 OT-II-a-B-08923 Fosta mănăstire Hotărani sat HOTĂRANI; 1588
comuna FĂRCAŞELE
545 OT-II-m-B-08923.01 Biserica "Sf. Voievozi” sat HOTĂRANI; 1588
comuna FĂRCAŞELE
546 OT-II-m-B-08923.02 Zid de incintă sat HOTĂRANI; 1588
comuna FĂRCAŞELE
547 OT-II-m-B-08924 Biserica "Sf. Nicolae” sat IANCA; comuna 1848 - 1858
IANCA
548 OT-II-m-B-20152 Biserica "Sf. Ioan sat IANCA; comuna 1842
Botezătorul” IANCA
549 OT-II-m-B-08925 Biserica "Cuvioasa sat IANCU JIANU; ante 1529; sec. XVII;
Paraschiva” comuna IANCU JIANU sec. XIX (1832)
550 OT-II-m-B-08926 Biserica "Sf. Dumitru” sat IANCU JIANU; 1900
comuna IANCU JIANU
551 OT-II-m-B-08927 Casa Mihai Andronache sat IANCU JIANU; 66 1922
comuna IANCU JIANU
552 OT-II-m-B-08928 Biserica de lemn sat IBĂNEŞTI; comuna 1785
"Cuvioasa Paraschiva” CUNGREA
553 OT-II-m-B-08929 Biserica "Sf. Treime” sat IZVOARELE; 1872
comuna IZVOARELE
INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2110
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


554 OT-II-m-B-08930 Biserica "Cuvioasa sat IZVORU; comuna 1862
Paraschiva” GĂNEASA
555 OT-II-m-B-08931 Conac sat IZVORU; comuna înc. sec. XX
GĂNEASA
556 OT-II-m-B-08932 Școală sat IZVORU; comuna 1926
GĂNEASA

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


557 OT-II-m-B-08933 Casă sat IZVORU; comuna 184 înc. sec. XX
GĂNEASA
558 OT-II-m-B-08934 Casa Tâlvăneanu sat IZVORU; comuna 238 înc. sec. XX
GĂNEASA
559 OT-II-m-B-08935 Casă sat IZVORU; comuna 325 înc. sec. XX
GĂNEASA
560 OT-II-m-B-08936 Casă sat IZVORU; comuna 328 1930
GĂNEASA
561 OT-II-m-B-08937 Biserica de lemn "Sf. sat JIENI; comuna sec. XVIII, ref. 1836
Ioan Botezătorul” RUSĂNEŞTI
562 OT-II-m-A-08938 Biserica de lemn sat LELEASCA; Ştefăneşti-Păroşi 1766 - 1771
"Adormirea Maicii comuna LELEASCA
Domnului”
563 OT-II-m-B-08939 Biserica "Adormirea sat LELEASCA; Mijlocu-Ştefăneşti 1807
Maicii Domnului” comuna LELEASCA
564 OT-II-m-B-08940 Biserica "Adormirea sat LIICENI; comuna 1590, ref. în sec. XVIII
Maicii Domnului” DRĂGHICENI
565 OT-II-m-B-08941 Conac sat LIICENI; comuna mijl. sec. XX
DRĂGHICENI
566 OT-II-m-B-08942 Biserica "Sf. Nicolae” sat MALDĂR; comuna 1833
COLONEŞTI
INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2111
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


567 OT-II-m-B-08943 Biserica "Sf. Apostoli” sat MAMURA; 1852 - 1858
comuna STREJEŞTI
568 OT-II-m-B-08944 Biserica de lemn sat MĂGURA; comuna 1732, reparată în 1798
"Adormirea Maicii PERIEŢI
Domnului”
569 OT-II-m-B-08945 Şcoala veche sat MĂNDINEŞTI; 1903

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


comuna VÂLCELE
570 OT-II-m-B-08946 Biserica "Sf. Voievozi” sat MĂRGĂRITEŞTI; 1743, rezidită din
comuna VOINEASA temelie în 1907
571 OT-II-m-B-08947 Biserica "Sf. Gheorghe” sat MĂRGHENI; 1866 - 1868
comuna BRÂNCOVENI
572 OT-II-m-B-08948 Casa Caraiman sat MĂRUNŢEI; 1890
comuna MĂRUNŢEI
573 OT-II-m-B-08949 Biserica "Cuvioasa sat MĂRUNŢEI; 1860
Paraschiva” comuna MĂRUNŢEI
574 OT-II-m-B-08950 Biserica "Sf. Dumitru” sat MIERLICEŞTI; 1850
comuna LELEASCA
575 OT-II-m-B-08951 Biserica "Adormirea sat MIHĂEŞTI; 1864 - 1869
Maicii Domnului”, ruine comuna MIHĂEŞTI
576 OT-II-m-B-08952 Biserica "Sf. Dumitru” sat MILCOV -DEAL; 1781 - 1823, cu
comuna MILCOV adăugiri 1831
577 OT-II-m-B-08953 Biserica "Adormirea sat MILCOVENI; 1802
Maicii Domnului” comuna CORBU
578 OT-II-m-B-08954 Biserica "Cuvioasa sat MIRCEŞTI; comuna 1859 - 1862
Paraschiva” TĂTULEŞTI
579 OT-II-m-B-08955 Biserica de lemn sat MOMAIU; comuna sec. XVIII
"Cuvioasa Paraschiva” TĂTULEŞTI
INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2112
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


580 OT-II-m-B-08956 Ruinele casei Morunglav sat MORUNGLAV; sec. XVII
comuna MORUNGLAV
581 OT-II-m-B-08957 Biserica "Sf. Ioan sat MOŞTENI; comuna 1860
Botezătorul” SCHITU
582 OT-II-m-B-08958 Biserica "Sf. Gheorghe” sat NICOLAE 1897
TITULESCU; comuna

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


NICOLAE TITULESCU
583 OT-II-m-B-08959 Ruinele bisericii "Sf. sat NICOLAE 1835
Nicolae” TITULESCU; comuna
NICOLAE TITULESCU
584 OT-II-a-B-08960 Conacul lui Jean Burcă sat NICOLAE sf. sec. XIX
TITULESCU; comuna
NICOLAE TITULESCU
585 OT-II-m-B-08961 Biserica "Adormirea sat OBÂRŞIA; comuna 1866
Maicii Domnului” OBÂRŞIA
586 OT-II-m-B-08962 Biserica "Sf. Nicolae” sat OBOGA; comuna 1795, reconstruită 1859
OBOGA
587 OT-II-m-B-08963 Conac sat OBOGA DE JOS; înc. sec. XX
comuna OBOGA
588 OT-II-m-B-08964 Biserica "Sf. Nicolae” sat OBOGA DE SUS; 1808, adăugiri 1846
comuna OBOGA
589 OT-II-m-B-08965 Casă sat OBOGA DE SUS; 22 înc. sec. XX
comuna OBOGA
590 OT-II-m-B-08966 Conacul Neamţu sat OLARI; comuna sf. sec. XIX
PÂRŞCOVENI
591 OT-II-m-B-08967 Biserica "Sf. Nicolae” sat OLARI; comuna 1821
PÂRŞCOVENI

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2113
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


592 OT-II-m-B-08968 Moara veche sat OLARI; comuna înc. sec. XX
PÂRŞCOVENI
593 OT-II-m-B-08969 Ruinele bisericii "Sf. sat OLTIŞORU; sec. XIX
Dumitru” comuna GĂNEASA
594 OT-II-m-B-08970 Casă sat OLTIŞORU; 23 1930
comuna GĂNEASA

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


595 OT-II-m-B-08971 Biserica "Sf. Voievozi” sat OPORELU; comuna înc. sec. XIX
OPORELU
596 OT-II-m-B-08972 Biserica "Adormirea sat OPTAŞI; comuna Cartier Paris 1783 - 1785
Maicii Domnului” OPTAŞI-MĂGURA
597 OT-II-m-B-08973 Biserica "Sf. Nicolae” sat OPTAŞI; comuna 1859
OPTAŞI-MĂGURA
598 OT-II-m-B-08974 Biserica de lemn sat OPTĂŞANI; 1913
"Cuvioasa Paraschiva” comuna SPINENI
599 OT-II-m-B-08975 Biserica "Sf. Nicolae” sat ORLEA; comuna ante 1842
ORLEA
600 OT-II-m-B-08976 Biserica "Sf. Nicolae” sat OSICA DE JOS; 1825
comuna OSICA DE JOS
601 OT-II-m-B-08977 Biserica "Sf. Voievozi” sat OSICA DE SUS; 1841
comuna OSICA DE SUS
602 OT-II-m-B-08978 Biserica "Sf. Nicolae”, sat OSTROV; comuna 1787
"Sf. Grigore” OSICA DE SUS
603 OT-II-m-B-08979 Biserica "Sf. Împăraţi” sat OTEŞTII DE JOS; 1838
comuna CUNGREA
604 OT-II-m-B-20153 Biserica "Adormirea sat OTEŞTII DE SUS; 1802 - 1810, adăugat
Maicii Domnului” comuna CUNGREA pridvor în 1902

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2114
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


605 OT-II-m-B-20154 Biserica "Adormirea sat OTEŞTII DE SUS; 1802 - 1810
Maicii Domnului” comuna CUNGREA
606 OT-II-a-B-08980 Ansamblul bisericii "Sf. sat PÂRŞCOVENI; înc. sec. XVIII, ref. 1909
Nicolae” comuna PÂRŞCOVENI
607 OT-II-m-B-08980.01 Biserica "Sf. Nicolae” sat PÂRŞCOVENI; 1909
comuna PÂRŞCOVENI

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


608 OT-II-m-B-08980.02 Zid de incintă sat PÂRŞCOVENI; sec. XVIII
comuna PÂRŞCOVENI
609 OT-II-m-B-08981 Beciurile casei familiei sat PÂRŞCOVENI; La sud de biserică
Pârşcoveanu comuna PÂRŞCOVENI
610 OT-II-m-B-08982 Biserica de lemn "Sf. sat PERIEŢII DE JOS; 1857
Nicolae” comuna PERIEŢI
611 OT-II-m-B-08983 Biserica "Sf. Dumitru” sat PERIEŢII DE SUS; 1857
comuna PERIEŢI
612 OT-II-m-B-08984 Biserica "Adormirea sat PESTRA; comuna 1657
Maicii Domnului” DĂNEASA
613 OT-II-m-B-08985 Biserica "Sf. Nicolae” oraş PIATRA-OLT Cartier Criva de Jos 1862

614 OT-II-m-B-08986 Conacul Argeşanu oraş PIATRA-OLT Cartier Criva de Sus sf. sec. XIX

615 OT-II-m-B-08987 Cula Căleţeanu oraş PIATRA-OLT Cartier Enoşeşti prima jum. sec. XIX

616 OT-II-m-B-08988 Biserica "Sf. Voievozi” sat PLEŞOIU; comuna 1734, ref. 1808 şi
PLEŞOIU adăugat pridvor în 1899
617 OT-II-m-B-08989 Biserica "Sf. Treime” sat POBORU; comuna 1866
POBORU

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2115
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


618 OT-II-m-B-08990 Biserica "Sf. Nicolae” sat POBORU; comuna sec. XVIII
POBORU
619 OT-II-m-B-08991 Biserica de lemn sat POGANU; comuna sf. sec. XIX
"Cuvioasa Paraschiva", VERGULEASA
"Intrarea Maicii
Domnului în Biserică”

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


620 OT-II-a-B-08992 Ansamblul conacului sat POIANA; comuna 61 sf. sec. XIX
Brătăşanu RADOMIREŞTI
621 OT-II-m-B-08992.01 Conacul Brătăşanu sat POIANA; comuna 61 sf. sec. XIX
RADOMIREŞTI
622 OT-II-m-B-08992.02 Biserică sat POIANA; comuna 61 sf. sec. XIX
RADOMIREŞTI
623 OT-II-m-B-08992.03 Gheţărie sat POIANA; comuna 61 sf. sec. XIX
RADOMIREŞTI
624 OT-II-m-B-08992.04 Beciuri sat POIANA; comuna 61 sf. sec. XIX
RADOMIREŞTI
625 OT-II-m-B-08992.05 Grajd sat POIANA; comuna 61 sf. sec. XIX
RADOMIREŞTI
626 OT-II-m-B-08992.06 Castel de apă sat POIANA; comuna 61 înc. sec. XX
RADOMIREŞTI
627 OT-II-m-B-08993 Casă sat POIANA; comuna 61 1901 - 1911
RADOMIREŞTI
628 OT-II-m-B-08994 Casă sat POIANA; comuna 84 înc. sec. XX
RADOMIREŞTI
629 OT-II-m-B-08995 Biserica "Cuvioasa sat POIANA MARE; 1833
Paraschiva” comuna MORUNGLAV

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2116
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


630 OT-II-m-B-08996 Biserica "Sf. Nicolae” sat POPEŞTI; comuna 1830
VĂLENI
631 OT-II-m-B-08997 Biserica "Sf. Nicolae” sat POTCOAVA - 1879
FĂLCOENI; comuna
POTCOAVA
632 OT-II-m-B-08998 Biserica "Adormirea sat POTELU; comuna 1843

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


Maicii Domnului” IANCA
633 OT-II-m-B-08999 Biserica "Sf. Nicolae” sat POTLOGENI; ante 1845 din lemn,
comuna TIA MARE 1863 - zid
634 OT-II-m-B-09000 Biserica de lemn "Sf. sat PRISEACA; 1752, ref. 1889
Ioan Botezătorul” comuna VULPENI
635 OT-II-m-B-09001 Biserica "Sf. Nicolae” sat PROFA; comuna 1817 - 1820
SPINENI
636 OT-II-m-B-09002 Biserica "Sf. Împăraţi” sat RACOVIŢA; 1779
comuna VOINEASA
637 OT-II-m-B-09003 Moara Stoicean sat RADOMIREŞTI; 1936
comuna
RADOMIREŞTI
638 OT-II-m-B-09004 Biserica "Sf. Gheorghe” sat RĂDEŞTI; comuna sf. sec. XVIII
OPORELU
639 OT-II-a-B-09005 Ansamblu rural sat RĂDEŞTI; comuna Satul în întregime sec. XIX
OPORELU
640 OT-II-m-B-09006 Biserica "Sf. Nicolae” sat REDEA; comuna 1721, refăcută 1802-
REDEA 1804 şi 1886
641 OT-II-m-B-09007 Biserica "Sf. Ioan sat REDEA; comuna 1834
Botezătorul” REDEA

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2117
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


642 OT-II-m-B-09008 Biserica "Intrarea Maicii sat REDEA; comuna 1830
Domnului în Biserică” REDEA
643 OT-II-m-B-09009 Conacul Gălăţeanu sat REDEA; comuna sf. sec. XIX
REDEA
644 OT-II-m-B-09010 Biserica "Sf. Nicolae” sat REŞCA; comuna 1781
DOBROSLOVENI

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


645 OT-II-m-B-09011 Biserica "Sf. Gheorghe” sat RUNCU MARE; 1577, refăcută 1957
comuna GRĂDINARI
646 OT-II-m-B-09012 Biserica "Sf. Dumitru” sat RUSĂNEŞTI; 1837
comuna VOINEASA
647 OT-II-m-B-09013 Biserica "Sf. Troiţă” sat RUSĂNEŞTII DE 1784 - 1785
SUS; comuna
VOINEASA
648 OT-II-a-B-09014 Ansamblul lui Marco sat SÂMBUREŞTI; sf. sec. XVII
Armaşul comuna SÂMBUREŞTI
649 OT-II-m-B-09014.01 Biserica "Adormirea sat SÂMBUREŞTI; 1771- extindere; 1829
Maicii Domnului” comuna SÂMBUREŞTI pictura
650 OT-II-m-B-09014.02 Clopotniţă sat SÂMBUREŞTI; 1955
comuna SÂMBUREŞTI
651 OT-II-m-B-09014.03 Ruina casei boiereşti sat SÂMBUREŞTI; La sud-est de biserică sf. sec. XVII
comuna SÂMBUREŞTI
652 OT-II-m-B-09015 Ruinele Bisericii "Sf. oraş SCORNICEŞTI Cartier Constantineşti 1818
Haralambie”
653 OT-II-m-B-09016 Biserica "Cuvioasa oraş SCORNICEŞTI Cartier Mihăileşti-Popeşti 1854
Paraschiva”
654 OT-II-m-B-09017 Ruinele Bisericii "Sf. oraş SCORNICEŞTI Cartier Negreni 1871
Nicolae”
INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2118
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


655 OT-II-m-B-09018 Biserica de lemn oraş SCORNICEŞTI Cartier Rusciori 1885
"Cuvioasa Paraschiva”
656 OT-II-m-B-09019 Biserica "Cuvioasa oraş SCORNICEŞTI Cartier Şuica de Sus 1810
Paraschiva”
657 OT-II-m-B-09020 Biserica "Intrarea în oraş SCORNICEŞTI Cartier Şuica de Jos 1830
Biserică”

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


658 OT-II-m-B-09021 Biserica "Cuvioasa oraş SCORNICEŞTI Cartier Tătărei 1817
Paraschiva”
659 OT-II-m-B-09022 Biserica "Adormirea oraş SCORNICEŞTI Cartier Teiuş 1866
Maicii Domnului”
660 OT-II-m-B-09023 Casa Coculescu oraş SCORNICEŞTI 148, Cartier Constantineşti sec. XIX

661 OT-II-a-A-09024 Mănăstirea Seaca sat SEACA; comuna 1518


Muşeteşti POBORU
662 OT-II-m-A-09024.01 Biserica "Adormirea sat SEACA; comuna 1854
Maicii Domnului” POBORU
663 OT-II-m-A-09024.02 Zid de incintă sat SEACA; comuna sec. XVI
POBORU
664 OT-II-m-B-09025 Biserica de lemn "Sf. sat SEACA; comuna 1856
Troiţă” SEACA
665 OT-II-m-B-09026 Casa Bican sat SEACA; comuna 1935
SEACA
666 OT-II-m-B-09027 Casa preotului Gheorghe sat SEACA; comuna 1823
Săiculescu SEACA
667 OT-II-m-B-09028 Biserica "Sf. Împăraţi” sat SINEŞTI; comuna 1798
POTCOAVA

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2119
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


668 OT-II-m-B-09029 Biserica "Adormirea sat SLĂVENI; comuna 1841
Maicii Domnului” GOSTAVĂŢU
669 OT-II-m-B-09030 Biserica de lemn sat SPĂTARU; comuna 1900
"Adormirea Maicii CUNGREA
Domnului”
670 OT-II-m-B-09031 Biserica "Duminica sat SPINENI; comuna 1880 - 1886

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


Tuturor Sfinţilor” SPINENI
671 OT-II-m-B-09032 Conacul Zisu sat SPRÂNCENATA; 1900
comuna
SPRÂNCENATA
672 OT-II-m-B-09033 Moara Uta sat SPRÂNCENATA; 1930
comuna
SPRÂNCENATA
673 OT-II-m-B-09034 Biserica "Naşterea Maicii sat SPRÂNCENATA; Fost sat Viespeşti (înglobat) înc. sec. XIX
Domnului” comuna
SPRÂNCENATA
674 OT-II-m-B-09035 Biserica "Înălţarea sat SPRÂNCENATA; Fost sat Gâlme (înglobat) 1735
Domnului” comuna
SPRÂNCENATA
675 OT-II-m-B-09036 Biserica "Sf. Dumitru” sat STĂNULEASA; 1831
comuna SÂMBUREŞTI
676 OT-II-m-B-09037 Biserica de lemn "Sf. sat STOBORĂŞTI; 1829
Nicolae” comuna TUFENI
677 OT-II-m-B-09038 Ruine biserică sat STOICĂNEŞTI; 1780
comuna STOICĂNEŞTI
678 OT-II-m-B-09039 Şcoala veche sat STOICĂNEŞTI; 1890
comuna STOICĂNEŞTI

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2120
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


679 OT-II-m-B-09040 Conac sat STOICĂNEŞTI; sf. sec. XIX
comuna STOICĂNEŞTI
680 OT-II-m-B-09041 Casa Ungurelu sat STOICĂNEŞTI; 1920
comuna STOICĂNESTI
681 OT-II-m-B-09042 Biserica "Sf. Împăraţi” sat STOICĂNEŞTI; 1888 - 1889
comuna STOICĂNEŞTI

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


682 OT-II-m-B-09043 Biserica "Sf. Treime” sat STREJEŞTII DE JOS; 1733
comuna STREJEŞTI
683 OT-II-m-B-09044 Conacul Buzescu sat STREJEŞTII DE JOS; 59 1733
comuna STREJEŞTI
684 OT-II-a-B-09045 Ansamblul bisericii "Sf. sat STREJEŞTII DE SUS; 1819
Voievozi" comuna STREJEŞTI
685 OT-II-m-B-09045.01 Biserica "Sf. Voievozi” sat STREJEŞTII DE SUS; 1818
comuna STREJEŞTI
686 OT-II-m-B-09045.02 Turn clopotniță sat STREJEŞTII DE SUS; sec. XIX
comuna STREJEŞTI
687 OT-II-m-B-09045.03 Zid de incintă sat STREJEŞTII DE SUS; sec. XIX
comuna STREJEŞTI
688 OT-II-m-B-09046 Conacul Buzescu-Darvari sat STREJEŞTII DE SUS; 1830
comuna STREJEŞTI
689 OT-II-m-B-09047 Biserica "Adormirea sat STUDINA; comuna 1896
Maicii Domnului” STUDINA
690 OT-II-m-B-09048 Biserica "Sf. Ioan sat ŞERBĂNEŞTI; 1874
Botezătorul” comuna ŞERBĂNEŞTI
691 OT-II-m-B-09049 Biserica "Adormirea sat ŞERBĂNEŞTII DE 1853
Maicii Domnului” SUS; comuna
ŞERBĂNEŞTI
INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2121
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


692 OT-II-m-B-09050 Clopotniţa bisericii "Sf. sat ŞOPÂRLIŢA; 1859
Treime” comuna ŞOPÂRLIŢA
693 OT-II-m-B-09051 Ruine de biserică sat ŞOPÂRLIŢA; "La Zăpălie” 1580
comuna ŞOPÂRLIŢA
694 OT-II-m-B-09052 Biserica "Adormirea sat TOPANA; comuna 1857
Maicii Domnului” TOPANA

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


695 OT-II-m-B-09053 Biserica "Sf. Gheorghe”, sat TREPTENI; comuna 1854
"Sf. Arhangheli” VITOMIREŞTI
696 OT-II-m-B-09054 Biserica "Cuvioasa sat TRUFINEŞTI; 1684
Paraschiva” comuna POTCOAVA
697 OT-II-m-B-09055 Biserica "Sf. Gheorghe” sat TUFENI; comuna 1870
TUFENI
698 OT-II-m-B-09056 Ruine biserică sat TURIA; comuna sec. XIX
VALEA MARE
699 OT-II-m-B-09057 Biserica "Sf. Dumitru” sat TURIA; comuna 1800 - 1819
VALEA MARE
700 OT-II-m-B-09058 Biserica "Sf. Voievozi” sat ULMI; comuna 1810
MILCOV
701 OT-II-m-B-09059 Biserica "Sf. Voievozi” sat URSOAIA; comuna 1841
ICOANA
702 OT-II-m-B-09060 Biserica "Sf. Nicolae” sat URSOAIA; comuna 1848
ICOANA
703 OT-II-m-B-09061 Biserica "Adormirea sat URŞI; comuna 1814
Maicii Domnului” LELEASCA
704 OT-II-m-B-09062 Biserica "Adormirea sat VALEA MARE; 1845
Maicii Domnului” comuna VALEA MARE

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2122
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


705 OT-II-m-B-09063 Biserica "Intrarea în sat VĂDĂSTRIŢA; 1860
Biserică” comuna VĂDĂSTRIŢA
706 OT-II-a-B-09064 Ansamblul Lekemann sat VĂLENI; comuna 1910
BRÂNCOVENI
707 OT-II-m-B-09065 Moara Cuţulescu sat VĂLENI; comuna 1921
VĂLENI

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


708 OT-II-a-B-09066 Ansamblul Colibăşanu sat VĂLENI; comuna 1912
VĂLENI
709 OT-II-m-B-09066.01 Conac sat VĂLENI; comuna 1912
VĂLENI
710 OT-II-m-B-09066.02 Cramă sat VĂLENI; comuna 1912
VĂLENI
711 OT-II-m-B-09066.03 Moară sat VĂLENI; comuna 1912
VĂLENI
712 OT-II-m-B-09067 Biserica "Intrarea în sat VĂLENI; comuna sec. XVIII, modificări
Biserică” BRÂNCOVENI 1890
713 OT-II-m-B-09068 Casa Ioan Coman sat VÂLCELE; comuna 1938
VÂLCELE
714 OT-II-m-B-09069 Casa Coman Dumitru sat VÂLCELE; comuna 1937
VÂLCELE
715 OT-II-m-B-09070 Biserica "Sf. Împăraţi” sat VERGULEASA; 1808
comuna VERGULEASA
716 OT-II-m-B-09071 Biserica "Cuvioasa sat VINEŢI; comuna 1820 - 1822
Paraschiva” SPINENI
717 OT-II-m-B-09072 Biserica "Adormirea sat VINEŢI JOS; 1812
Maicii Domnului” comuna SPINENI

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2123
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


718 OT-II-m-B-09073 Biserica "Adormirea sat VINEŢI SUS; 1847
Maicii Domnului” comuna SPINENI
719 OT-II-m-B-09074 Biserica "Adormirea sat VITĂNEŞTI; 1889
Maicii Domnului” comuna OPTAŞI-
MĂGURA
720 OT-II-m-B-09075 Biserica de lemn sat VITOMIREŞTI; 1870

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


"Cuvioasa Paraschiva” comuna VITOMIREŞTI
721 OT-II-m-B-20155 Biserica "Sf. Nicolae” sat VLAICI; comuna 1842
COLONEŞTI
722 OT-II-m-B-09076 Biserica de lemn "Sf. sat VLĂNGĂREŞTI; 1899, reparată 1903
Arhangheli” comuna VULTUREŞTI
723 OT-II-m-B-09077 Biserica "Sf. Voievozi” sat VULTUREŞTI; 1820
comuna VULTUREŞTI
724 OT-II-m-B-09078 Biserica "Intrarea în sat ZĂNOAGA; 1766
Biserică” comuna DĂNEASA
725 OT-II-m-B-09079 Biserica "Sf. Dumitru” sat ZORLEASCA; 1856, reparată 1930
comuna VALEA MARE
726 OT-III-m-B-09080 Statuia Ecaterinei municipiul SLATINA
Teodoroiu
727 OT-III-m-B-09082 Casa Poboran municipiul SLATINA Str. Lipscani 15 1890

728 OT-III-m-B-09083 Monumentul "Slatina municipiul SLATINA Str. Piteşti 1, în parcul oraşului
600”
729 OT-III-m-B-09084 Bustul lui Enescu George municipiul CARACAL În faţa liceului Ioniţă Asan 1965

730 OT-III-m-B-09085 Bustul lui Haralambie municipiul CARACAL Aleea Fruntaşilor, în Parcul Poporului
Lecca
INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2124
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


731 OT-III-m-B-09086 Bustul lui Tudor municipiul CARACAL Aleea Fruntaşilor, în Parcul Poporului
Vladimirescu
732 OT-III-m-B-09087 Bustul lui Mihai municipiul CARACAL Aleea Fruntaşilor, în Parcul Poporului 1965
Eminescu
733 OT-III-m-B-09088 Statuia "Susurul” municipiul CARACAL Aleea Fruntaşilor, în Parcul Poporului 1938

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


734 OT-III-m-B-09089 Monumentul lui Toma municipiul CARACAL Str. Ruşcă Toma 1947
Ruşcă
735 OT-III-m-B-09090 Monumentul Eroilor municipiul CARACAL Piaţa Victoriei 1925

736 OT-III-m-B-09091 Statuia "Ceres” municipiul CARACAL Str. Victoriei, în faţa Hotelului Romula sec. XIX

737 OT-III-m-B-09092 Bustul lui Popa Şapcă oraş CORABIA În parcul Cetăţii Sucidava

738 OT-III-m-B-09093 Monumentul oraş CORABIA Piaţa Centrală 1922


Independenţei
739 OT-IV-m-B-09095 Cruci de piatră sat BUTOI; comuna În curtea bisericii "Sfânta Maria" sec. XVIII
PÂRŞCOVENI
740 OT-IV-m-B-09096 Monumentul funerar al municipiul CARACAL Str. Carpaţi, în cimitir 1895
familiei Cesianu
741 OT-IV-m-B-09097 Monumentul funerar municipiul CARACAL Str. Carpaţi, în cimitir 1907
Stamatoiu
742 OT-IV-m-B-09098 Monumentul Eroului municipiul CARACAL Str. Carpaţi, în cimitir 1928
necunoscut
743 OT-IV-m-B-09099 Monumentul funerar municipiul CARACAL Str. Carpaţi 1
Ştefan Caracaş

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2125
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


744 OT-IV-m-B-09100 Monumentul funerar municipiul CARACAL Str. Carpaţi 1 1890
Mihai Bibianu
745 OT-IV-m-B-09101 Monumentul funerar municipiul CARACAL Str. Carpaţi 1 1911
Mihai Bibianu
746 OT-IV-m-B-09102 Monumentul funerar al municipiul CARACAL Str. Carpaţi 1
căpitanului Pleşoianu

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


747 OT-IV-m-B-09103 Troiţă de lemn sat FĂGEŢEL; comuna 36 sec. XIX
FĂGEŢEL
748 OT-IV-m-B-09104 Cruce de piatră sat GROPŞANI; În marginea satului, pe locul vechii biserici sec. XIX
comuna VULPENI
749 OT-IV-m-B-09105 Troiţă de lemn sat IANCU JIANU; În curtea bisericii sec. XIX
comuna IANCU JIANU
750 OT-IV-m-B-09106 Troiţă dintr-un lemn sat IZVORU; comuna În capela din cimitir sec. XIX
GĂNEASA
751 OT-IV-s-B-09107 Cimitirul cu cruci şi stâlpi sat IZVORU; comuna sec. XIX - XX
de lemn GĂNEASA
752 OT-IV-m-A-09108 Casa memorială Nicolae sat NICOLAE 1912
Titulescu TITULESCU; comuna
NICOLAE TITULESCU
753 OT-IV-m-B-09109 Cruce de piatră sat OBOGA MIJLOC; În curtea bisericii "Sf. Nicolae" sec. XIX
comuna OBOGA
754 OT-IV-s-B-09110 Monumentele funerare sat PESTRA; comuna Lângă biserică sf. sec. XIX
ale familiilor boiereşti DĂNEASA
Berindeanu şi Ciofleanu
755 OT-IV-s-B-09111 Cimitirul de troiţe sat PETRIŞ; comuna
DĂNEASA

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2126
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


756 OT-IV-m-B-09112 Cruce de piatră sat POTOPINU; În curtea bisericii sec. XIX
comuna
DOBROSLOVENI
757 OT-IV-s-B-09113 Cimitirul de troiţe sat ROMÂNĂ; comuna
OBOGA
758 OT-IV-s-B-09114 Monumentele funerare sat ŞOPÂRLIŢA; sf. sec. XIX

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


ale familiei Brătășanu comuna ŞOPÂRLIŢA

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2127