Anda di halaman 1dari 2

Komen Pengajaran Makro

Set Induksi  Guru memulakan pengajaran dengan meminta


pelajar melihat tayangan video.
 Guru kemudiannya menayangkan gambar
orang-orang di Afrika (kekurangan makanan).
 Guru kemudiannya bertanya apakah tajuk
pelajaran dan bertanyakan kepada pelajar apa
yang mereka dapat perhatikan dalam gambar
tersebut.
 Pelajar mampu menyatakan tajuk pelajaran
iaitu ‘Malnutrisi’.
 Guru kemudiannya menegaskan tajuk
pelajaran.
Penerangan  Guru memberi penerangan menggunakan slaid
yang disediakan.
 Slaid menarik dengan bantuan ilustrusi dan
nota pendek yang disediakan.
 Suara guru jelas.
 Eye contact baik.
 Sesi soal jawab semasa penerangan terkawal
dan melibatkan pelajar dalam sesi membaca
dan memberi respon.
 Cara guru memberi penjelasan merangsangkan
pelajar memberi respon yang aktif. Bagus!
 Pengajaran guru dikaitkan dengan fenomena
yang realiti. Bagus!
 Elakkan bercakap semasa membelakang
pelajar.
Aktiviti  Guru membahagikan pelajar kepada dua
kumpulan.
 Guru memberi arahan aktiviti dengan jelas.
 Guru mengingatkan masa aktiviti kepada
pelajar adalah 10 minit.
 Guru menegaskan nilai kerjasama dalam
kumpulan.
 Guru memantau kerja kumpulan.
 Pelajar melengkapkan silang kata.
 Guru menyemak jawapan silang kata bersama
pelajar.
 Guru kemudiannya memberi arahan aktiviti
yang kedua.
 Pelajar komited membuat kerja kumpulan.
 Wakil kumpulan membentang hasil kerja
mereka.
 Guru juga memberi peneguhan positif kepada
pelajar.
Penilaian  Guru memberi arahan yang jelas sebelum
memulakan penilaian seperti: bersikap jujur,
jangan meniru buku dan tidak dibenarkan
berbincang kerana tugasan bersifat tugasan
individu.
 Guru memantau kerja pelajar.
 Guru juga sentiasa mengingatkan masa
menjawab kepada pelajar dari masa ke masa.
 Elakkan banyak bercakap semasa pelajar
menjawab soalan secara bertulis kerana
menganggu konsentrasi pelajar.
 Guru meminta pelajar menyemak kerja rakan-
rakan mereka berdasarkan perbincangan guru
dengan pelajar.
 Guru dapat mengawal sesi perbincangan
jawapan bersama pelajar.
Penutup  Guru menunjukkan slaid yang meringkaskan
tajuk pelajaran.
 Guru membuat rumusan pelajaran.
 Guru bersoal jawab dengan pelajar dalam
membandingkan antara penyakit kwashiorkor
dengan marasmus.
 Adalah lebih baik jika guru juga dapat meminta
pelajar untuk membuat rumusan berdasarkan
jadual atau peta minda sebagai panduan.
 Guru harus memikirkan penutup yang
komprehensif (bersifat menyeluruh).

Penilai,

CRISPINA GREGORY K HAN


Pensyarah
Kaedah Pengajaran I (Biologi)

Anda mungkin juga menyukai