Anda di halaman 1dari 1

Jawapan Ujian Pertengahan Tahun Bahasa Malaysia-Pemahaman

Tahun Dua

A. Lengkapkan ayat berikut dengan kata 25. anak yatim piatu


nama yang sesuai. (8m) I. Lengkapkan ayat dengan perkataan
1. penyanyi berimbuhan awalan atau imbuhan
2. Pelayan akhiran yang betul. (9m)
3. Inspektor Ooi 26. menaip
4. Cikgu Tan 27. bersalam
B. Garisi dan isikan tempat kosong 28. mainan
dengan kata hubung yang sesuai.
(6 m) J. Pilih sinonim yang sesuai bagi
5. tetapi perkataan bergaris. (4m)
6. kerana 29. a) menjemput
7. lalu 30. c) berwaspada
C. Lengkapkan soalan berikut dengan
kata tanya yang sesuai berdasarkan K. Pilih antonim yang sesuai bagi
jawapan yang diberi. (6m) perkataan bergaris. (4m)
8. Siapakah 31. b) busuk
9. Apakah 32. b) basah
10. Mengapakah L. Tandakan (√) bagi ayat tunggal dan
D. Isi tempat kosong dengan kata (x) bagi ayat majmuk. (6m)
adjektif yang betul. (6m)
33. √
11. licin
34. X
12. sedap
13. dingin 35. X
E. Isi tempat kosong dengan kata ganti M. Baca petikan di bawah. Kemudian
nama diri yang sesuai.(12m) jawab soalan-soalan berikut. (15m)
14. Beliau, saya 36. Datuk Mei Ling
15. Dia, nya 37. Tetamu yang dijemput oleh Mei
16. saya, Mereka Ling ialah Mohan, Aini, Varisara
F. Lengkapkan ayat berikut dengan kata dan Jaden.
kerja yang sesuai. (8m) 38. Ibu Mei ling
17. bersenam menyediakan/menghidangkan
18. makan, minum pelbagai jenis makanan dan
19. mencegah minuman.
39. Datuk Mei Ling berasa gembira.
G. Isi tempat kosong dengan penjodoh 40. Pada pendapat saya, tetamu
bilangan yang tepat. (6m) membawa hadiah ketika
20. pasang menghadiri majlis ulang tahun
21. tongkol kelahiran datuk Mei Ling.
22. ekor

H. Isi tempat kosong dengan simpulan


bahasa yang sesuai. (9m)
23. murah hati
24. anak kandung

Beri Nilai