Anda di halaman 1dari 4

2Z Unit 10 : Sukatan dan Geometri

(MT) Tajuk : Panjang


SP : 10.1 (i) (ii) a.b.
Objektif : Pada akhir PDP, murid dapat :
- Mengenal unit sentimeter dan meter menggunakan
pemerhatian senggatan pada pembaris dan pita ukur.
Aktiviti :
1. Murid menyemak kesalahan kertas soalan peperiksaan.
2. Murid dan guru berbincang mengenai kertas soalan yang telah
disemak guru.
3. Guru terangkan tajuk dan murid mendengar serta membuat
pembetulan sekiranya salah.

2K Unit 10 : Sukatan dan Geometri


(MT) Tajuk : Panjang
SP : 10.1 (i) (ii) a.b.
Objektif : Pada akhir PDP, murid dapat :
- Mengenal unit sentimeter dan meter menggunakan
pemerhatian senggatan pada pembaris dan pita ukur.
Aktiviti :
1. Murid menyemak kesalahan kertas soalan peperiksaan.
2. Murid dan guru berbincang mengenai kertas soalan yang telah
disemak guru.
3. Guru terangkan tajuk dan murid mendengar serta membuat
pembetulan sekiranya salah.

1B Unit 10 : Sukatan dan Geometri


(MT) Tajuk : Panjang
SP : 10.1 (i) (ii) a.b.
Objektif : Pada akhir PDP, murid dapat :
- Mengenal unit sentimeter dan meter menggunakan
pemerhatian senggatan pada pembaris dan pita ukur.
Aktiviti :
1. Murid menyemak kesalahan kertas soalan peperiksaan.
2. Murid dan guru berbincang mengenai kertas soalan yang telah
disemak guru.
3. Guru terangkan tajuk dan murid mendengar serta membuat
pembetulan sekiranya salah.

2D Unit 10 : Sukatan dan Geometri


(MT) Tajuk : Panjang
SP : 10.1 (i) (ii) a.b.
Objektif : Pada akhir PDP, murid dapat :
- Mengenal unit sentimeter dan meter menggunakan
pemerhatian senggatan pada pembaris dan pita ukur.
Aktiviti :
1. Murid menyemak kesalahan kertas soalan peperiksaan.
2. Murid dan guru berbincang mengenai kertas soalan yang telah
disemak guru.
3. Guru terangkan tajuk dan murid mendengar serta membuat
pembetulan sekiranya salah.
2Z Unit 10 : Sukatan dan Geometri
(MT) Tajuk : Panjang
SP : 10.1 (i) (ii) a.b.
Objektif : Pada akhir PDP, murid dapat :
- Mengenal unit sentimeter dan meter menggunakan
pemerhatian senggatan pada pembaris dan pita ukur.
Aktiviti :
1. Murid menyemak kesalahan kertas soalan peperiksaan.
2. Murid dan guru berbincang mengenai kertas soalan yang telah
disemak guru.
3. Guru terangkan tajuk dan murid mendengar serta membuat
pembetulan sekiranya salah.

1D Unit 10 : Sukatan dan Geometri


(MT) Tajuk : Panjang
SP : 10.1 (i) (ii) a.b.
Objektif : Pada akhir PDP, murid dapat :
- Mengenal unit sentimeter dan meter menggunakan
pemerhatian senggatan pada pembaris dan pita ukur.
Aktiviti :
1. Murid menyemak kesalahan kertas soalan peperiksaan.
2. Murid dan guru berbincang mengenai kertas soalan yang telah
disemak guru.
3. Guru terangkan tajuk dan murid mendengar serta membuat
pembetulan sekiranya salah.

2D Unit 10 : Sukatan dan Geometri


(MT) Tajuk : Panjang
SP : 10.1 (i) (ii) a.b.
Objektif : Pada akhir PDP, murid dapat :
- Mengenal unit sentimeter dan meter menggunakan
pemerhatian senggatan pada pembaris dan pita ukur.
Aktiviti :
1. Murid menyemak kesalahan kertas soalan peperiksaan.
2. Murid dan guru berbincang mengenai kertas soalan yang telah
disemak guru.
3. Guru terangkan tajuk dan murid mendengar serta membuat
pembetulan sekiranya salah.

2K Unit 10 : Sukatan dan Geometri


(MT) Tajuk : Panjang
SP : 10.1 (i) (ii) a.b.
Objektif : Pada akhir PDP, murid dapat :
- Mengenal unit sentimeter dan meter menggunakan
pemerhatian senggatan pada pembaris dan pita ukur.
Aktiviti :
1. Murid menyemak kesalahan kertas soalan peperiksaan.
2. Murid dan guru berbincang mengenai kertas soalan yang telah
disemak guru.
3. Guru terangkan tajuk dan murid mendengar serta membuat
pembetulan sekiranya salah.
2Z Unit 10 : Sukatan dan Geometri
(MT) Tajuk : Panjang
SP : 10.1 (i) (ii) a.b.
Objektif : Pada akhir PDP, murid dapat :
- Mengenal unit sentimeter dan meter menggunakan
pemerhatian senggatan pada pembaris dan pita ukur.
Aktiviti :
1. Murid menyemak kesalahan kertas soalan peperiksaan.
2. Murid dan guru berbincang mengenai kertas soalan yang telah
disemak guru.
3. Guru terangkan tajuk dan murid mendengar serta membuat
pembetulan sekiranya salah.

1D Unit 10 : Sukatan dan Geometri


(MT) Tajuk : Panjang
SP : 10.1 (i) (ii) a.b.
Objektif : Pada akhir PDP, murid dapat :
- Mengenal unit sentimeter dan meter menggunakan
pemerhatian senggatan pada pembaris dan pita ukur.
Aktiviti :
1. Murid menyemak kesalahan kertas soalan peperiksaan.
2. Murid dan guru berbincang mengenai kertas soalan yang telah
disemak guru.
3. Guru terangkan tajuk dan murid mendengar serta membuat
pembetulan sekiranya salah.

1B Unit 10 : Sukatan dan Geometri


(MT) Tajuk : Panjang
SP : 10.1 (i) (ii) a.b.
Objektif : Pada akhir PDP, murid dapat :
- Mengenal unit sentimeter dan meter menggunakan
pemerhatian senggatan pada pembaris dan pita ukur.
Aktiviti :
1. Murid menyemak kesalahan kertas soalan peperiksaan.
2. Murid dan guru berbincang mengenai kertas soalan yang telah
disemak guru.
3. Guru terangkan tajuk dan murid mendengar serta membuat
pembetulan sekiranya salah.

2D Unit 10 : Sukatan dan Geometri


(MT) Tajuk : Panjang
SP : 10.1 (i) (ii) a.b.
Objektif : Pada akhir PDP, murid dapat :
- Mengenal unit sentimeter dan meter menggunakan
pemerhatian senggatan pada pembaris dan pita ukur.
Aktiviti :
1. Murid menyemak kesalahan kertas soalan peperiksaan.
2. Murid dan guru berbincang mengenai kertas soalan yang telah
disemak guru.
3. Guru terangkan tajuk dan murid mendengar serta membuat
pembetulan sekiranya salah.