Anda di halaman 1dari 11

Factor berlakunya gejala social dalam kalangan remaja

Masalah sosial dalam kalangan remaja merupakan fenomena yang semakin


membimbangkan kita pada hari ini. Masalah seperti penagihan dadah, salah laku
pelajar, pergaulan bebas dan sebagainya semakin berleluasa dan kian meningkat.
terdapat banyak faktor yang menyebabkan berlakunya masalah sosial dalam kalangan
remaja ini.
Salah satu daripanya ialah krisis keluarga yang menyebabkan kwalan sosial
ke atas anak-anak diabaikan. Ibu bapa yang sering bertengkar sudah pasti tidak
dapat mengasuh dan mendidik anak-anak mereka dengan baik dan sempurna. Keadaan
ini bertambah buruk apabila ada dalam kalangan ibu bapa yang sibuk dengan tugas
mereka di pejabat sehingga mengabaikan tanggungjawab mereka untuk mengawasi
tingkah laku anak-anak mereka. Akibatnya, terdapat anak-anak yang melarikan diri
daripada rumah, bergaul dengan rakan-rakan yang tidak sepatutnya dan dari
situlah bermulanya segala masalah sosial yang disebut di atas.
Di samping ibu bapa, masalah ini juga berpunca daripada pengaruh media
massa. Dalam zaman teknologi yang berkembang pesat ini, para remaja mudah
terdedah kepada pelbagai pengaruh yang negatif melalui internet dan banyak
saluran yang laim sehingga minda mereka mudah diracuni oleh unsur-unsur yang
kurang sihat. Di sampin itu, tuntutan modenisasi yang turut memberikan tekanan
kepada remaja yang inginkan kebebasan untuk lepas daripada kongkongan ibu bapa
dan menuntut hak individu juga memyebabkan remaja menolak autoriti ibu
bapa yang mengawal tingkah laku mereka.
Masalah sosial ini juga berkait rapat dengan kemerosotan disiplin di
sekolah. Disebabkan ada segelintir pihak sekolah yang tidak mengenakan hukuman
yang tegas terhadap pelajar-pelajar yang melanggar disiplin, maka mereka ini
akan berani untuk melakukan perbuatan yang sama. Tabiat buruk ini akan dibawa
oleh mereka apabila meninggalkan bangku persekolahan kelak. Hal ini sudah tentu
akan memberikan persepsi yang negatif oleh masyarakat terhadap mereka dan juga
menyukarkan proses kemasukan ke pendidikan tinggi serta alam pekerjaan
memandangkan testimoni pelajar oleh pihak sekolah bersifat negatif.
Untuk mengurangkan masalah sosial ini, ibu bapa haruslah mendidik dan
menerapkan nilai-nilai murni serta ajaran-ajaran agama yang sempurna kepada
anak-anak supaya mereka menjadi remaja yang bermoral dan berakhlak mulia. Ibu
bapa perlu memahami masalah anak-anak mereka dan menjadikan anak mereka sebagai
kawan dan bukannya lawan. Selain itu, ahli keluarga yang lain seperti abang dan
kakak juga berperanan dalam memastikan adik-beradik dipantau dengan sempurna.
Di peringkat sekolah pula, para guru amat berperanan dalam mengawal
pelajar mereka daripada melakukan gejala sosial. Sikap lepas tangan sesetengah
guru seharusnya tidak dicontohi kerana pelajar merupakan tanggungjawab mereka
ketika berada di sekolah. Para guru juga harus peka dan sentiasa terbuka kepada
mendengar masalah pelajar serta menasihati mereka secara baik. Di samping itu,
disiplin di sekolah juga perlu dipertingkatkan. Hubungan erat antara ibu bapa
dan guru perlu dipertingkatan supaya ibu bapa sentiasa mendapat maklum balas
daripada guru yang mengajar anak-anak mereka. Pihak sekolah juga seharusnya
memperhebatkan Unit Kaunseling untuk membantu pelajar-pelajar yang bermasalah
supaya mereka tidak berasa terpinggir.

Kesimpulannya, untuk membendung masalah sosial ini daripada terus menular,


pihak-pihak yang terlibat harus berganding bahu dan memainkan peranan masing-
masing. Jika semua pihak dapat mengemblengkan usaha dalam mengatasi masalah
sosial dalam kalangan remaja ini, sudah pasti masalah ini dapat diselesaikan
sehingga ke pakar umbi.

Zaman remaja merupakan zaman yang sangat menyeronokkan bagi setiap individu.
Pada zaman remaja, seseorang individu sudah semestinya ingin mencuba pelbagai
benda dalam kehidupan mereka. Kehidupan zaman remaja seolah-olah memberikan
kebebasan yang sepenuhnya untuk melakukan pelbagai perkara. Oleh sebab itu, tidak
mustahil seseorang remaja boleh terjebak ke dalam gejala sosial. Jika kita teliti
dengan mendalam terdapat banyak punca kenapa golongan remaja mudah terjebak dalam
kancah gejala sosial.

# Kelemahan Didikan Agama dan Moral Diri Remaja


Faktor diri remaja sendiri merupakan sebab berlakunya gejala sosial. Kebanyakan
remaja yang terlibat dalam gejala sosial tidak mempunyai didikan agama dan
moral yang mendalam.Mereka tidak takut pada dosa atau pembalasan Tuhan di atas
perbuatan mereka. Remaja terbabit juga biasanya tidak sembahyang dan mengingkari
perintah agama yang lain. Mereka berpendapat bahawa, kehidupan masa remaja perlu
diisi dengan hiburan dan keseronokan semata-mata.

# Sikap Tidak Mengambil Berat Oleh Ibu Bapa


Sikap ibu bapa juga boleh menyebabkan remaja terjerumus dengan gejala sosial.
Terdapat ibu bapa yang tidak mengambil berat tentang kebajikan dan kasih sayang
terhadap anak-anak. Anak-anak amat memerlukan kasih sayang daripada ibu bapa.
Ada segelintir ibu bapa begitu sibuk dengan kerjaya bagi menambahkan
pendapatan sehingga anak-anak terabai dan tidak mendapat kasihsayang
yang secukupnya. Sikap ibu bapa ini menyebabkan anak-anak tidak mendapat
perhatian yang sewajarnya lalu mereka melakukan perkara-perkara tidak
berfaedah untuk mehilangkan kebosanan. Selain itu, tidak kurang juga ada
yang melakukan gejala sosial ini semata-mata untuk mendapat perhatian daripada
ibu bapa mereka.

# Terikut-Ikut Dengan Sikap Negatif Rakan Sebaya


Pengaruh rakan sebaya juga boleh mendorong remaja terlibat dalam gejala sosial.
Disebabkan faktor pergolakan keluarga di rumah, remaja cenderung untuk
berjumpa rakan sebaya bagi mencari ketenangan dan kegembiraan. Sebahagian
daripada rakan sebaya ini pula adalah mereka yang mempunyai perangai negatif.
Oleh itu, remajabegitu mudah terikut-ikut dengan sikap rakan sebaya mereka.
Apabila bersama rakan sebaya, remaja cenderung untuk melakukan perkara tidak
berfaedah seperti merokok, melepak di pusat membeli-belah dan mendapatkan
hiburan di pusat-pusat hiburan.

# Sikap Individualistik Masyarakat


Sikap masyarakat yang tidak mengambil berat tentang permasalahan remaja juga
menjadi faktor penyebab. Masyarakat hari ini cenderung untuk bersikap
individualistik atau tidak mahumenjaga hal orang lain. Oleh itu, tidak hairanlah
jika ada remaja yang menagih dadah berdekatan dengan tempat tinggal mereka
tetapi langsung tidak dipedulikan oleh masyarakat kerana mereka berpendapat
bahawa, pihak berkuasa sahaja yang perlu menanganinya. Sikap masyarakat yang
tidak ingin mengambil tahu tentang hal orang lain pasti akan menggalakkan lagi
gejala sosial di kalangan remaja.

# Pengaruh Negatif Media Massa


Pengaruh media massa terhadap para remaja sememangnya tidak dapat disangkal lagi.
Remaja cenderung untuk melakukan perkara yang pernah didengar atau dilihat di
media massa kerana remaja mempunyai naluri ingin mencuba. Sebenarnya sikap ingin
mencuba ini adalah sikap yang baik tetapi bukan semua perkara boleh dicuba
sewenang-wenangnya. Remaja perlulah menilai kebaikan dan keburukan sesuatu
perkara yang diperolehi melalui media massa.

Kesan-kesan Masalah Gejala Sosial


Masalah gejala sosial di dalam kalangan remaja pada hari ini akan
memberikan kesan dan impak yang begitu besar dalam diri individu, masyarakat dan
Negara. Remaja pada hari ini merupakan aset utama dan sangat penting dalam
pembangunan negara pada masa akan datang. Kesan jangka panjang dan jangka pendek
pasti akan berlaku seandainya remaja dan masyarakat pada hari ini tidak tahu
bagaimana untuk menanganani permasalahan yang kian meruncing ini, ini menjadikan
pembentukkan jati diri dan kemuliaan akhlak rapuh dari mata masyarakat kita
sendiri.Akhlak merupakan peribadi dan cermin diri bagi seseorang individu.
Sekiranya seseorang individu itu mempunyai akhlak yang buruk, maka peribadi
seseorang individu itu juga akan menjadi buruk. Remaja yang mempunyai akhlak
yang buruk boleh memberi kesan kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan
negara.

Kesan Ke atas Individu


Seseorang insan yang dilahirkan didunia yang fana ini ibarat sesuci kain putih
yang tiada kotoranya, ianya terpulang pada seseorang individu itu bagaimana dia
hendak mencorakkan kehidupannya. Individu yang mencorakkan dirinya dengan akhlak
yang baik akan dipandang mulia dan tinggi, berbanding individu yang mencorakkan
dirinya dengan perkara-perkara negatif akan dipandang serong dan dicemuh oleh
masyarakat sekeliling. Bagi seseorang yang bergelar muslim terutamanya remaja,
akhlak yang baik seharusnya dihiasi dengan perkara-perkara keimanan dan ketakwaan
kepada Allah. Sebaliknya, kebanyankkan remaja muslim pada hari ini tidak mengikut
ajaran islam yang sebenarnya, sebaliknya memalukan agama, bangsa dan Negara.
Tidak dapat dinafikan juga kesan gejala sosial ini akan memberikan kesan yang
mendalam pada diri seseorang remaja itu.

Kesan Ke atas Keluarga


Keluarga memainkan peranan yang sangat penting kerana dari institusi
kekeluargaanlah kebahagian dan keharmonian sesuatu masyarakat itu terbentuk.
Keruntuhan sesebuah institusi kekeluargaan akan menyebabkan hilangnya kebahagian
dan keharmonian yang dialami sesuatu masyarakat. Akhlak seseorang individu remaja
yang baik dan mulia datangnya daripada sesebuah institusi kekeluargaan yang
harmoni dan bahagia. Oleh sebab itu, keruntuhan akhlak dalam institusi
kekeluargaan akan memberikan kesan yang besar ke atas kebahagian dan keharmonian
sesuatu institusi kekeluargaan itu. Akibat daripada wujudnya ketidak harmonian
dalam kekeluargaan, sesebuah kekeluargaan pastinya akan berlakunya penceraian.
Ini akan menjadikan masa depan anak-anak akan terbiar dan tidak terpelihara,
seterusnya hilang tempat bergantung dan bermanja. Kesannya berlakunya masalah-
masalah sosial yang lain seperti budaya lepak, ketagihan dadah, pelacuran,
perjudian, hubungan sesama jenis dan masalah-masalah yang lain.

Kesan Ke atas Masyarakat


Jatuh bangunnya sesuatu negara, agama dan bangsa pada masa kini ialah dengan
melihat akhlak dan moral sesuatu masyarakat. Tidak dinafikan akhlak remaja pada
hari ini sangat membimbangkan masyarakat. Sekiranya hal ini tidak dibendung oleh
pihak–pihak yang tertentu, terutamanya oleh pihak kerajaan, maka tidak hairanlah
suatu hari nanti, akan datang masyarakat kita akan hancur dan keruntuhan akhlak
remaja–remaja Melayu terutamanya akan rosak dan binasa. Namun begitu terdapat
kesan yang paling ketara yang akan dilihat kiranya akhlak remaja pada hari ini
tidak dibendung dengan segera. Masyarakat di negara ini akan menjadi porak-
peranda, berpecah-belah dan tidak bersatu-padu. Akibatnya perasaan buruk dan
prasangka akan wujud dalam masyarakat. Sifat saling curiga-mencurigai akan
bertahta di hati masyarakat. Hal ini menberi kesan apabila berlaku pergaduhan
dalam masyarakat. Isu-isu perkauman akan wujud seandainya pergaduhan ini
melibatkan antara dua kaum. Sekaligus kadar jenayah dalam kalangan masyarakat
juga akan meningkat yang mana hal ini disebabkan oleh kadar keruntuhan akhlak di
kalangan remaja semakin meningkat.

Kesan Ke atas Negara


Implikasi utama terhadap negara jika gejala sosial tidak ditengani segera
akan menyebabkan negara akan kehilangan pelapis generasi kepimpinan pada masa
hadapan. Hal ini akan menjadikan kerancakan pembangunan negara akan terbantut
dan keadaan sosioekonomi negara menjadi lembap kerana wujudnya gejala sosial dan
keruntuhan akhlak yang tinggi di kalangan masyarakat. Perkara ini menjadikan
kadar jenayah dalam negara juga akan meningkat sejajar dengan peningkatan gejala
sosial ia sekaligus meningkatkan kos perbelajaan kerajaan untuk mengurangkan
kadar jenayah. Seterusnya anasir-anasir luar akan meresap masuk kedalam negara
sekiranya generasi muda pada hari ini tidak tahu menjaga akhlak mereka. Dan,
kesan paling utama ialah remaja pada hari ini terutamanya akhlak remaja Islam
hancur dan rosak, maka pandangan bangsa lain terhadap agama yang kita anuti pada
hari ini tentulah serong dan buruk.

JAWAPAN CONTOH :
Sedasawarsa ini sering meniti dari bibir ke bibir umat manusia di segenap
penjuru dunia tentang masalah sosial dalam kalangan remaja seperti merempit,
melepak , penyalahgunaan dadah, pergaulan bebas dan sebagainya. Umum mengetahui
bahawa masalah sosial dalam kalangan remaja semakin membimbangkan. Seandainya
kita terus leka dan memandang remeh terhadap isu ini pasti usaha menjadikan
Malaysia sebagai sebuah negara maju pada tahun 2020 pasti akan menjadi omomg
kosong sahaja. Persoalannya mengapakah masalah sedemikian berlaku? Siapakah yang
harus dipersalahkan? Tiada prnyakit yang tiada penawarnya, maka langkah-langkah
yang konkrit, sistematik dan pragmatik harus dijalankan secara berterusan agar
masalah ini boleh diatasi hingga ke akar umbi.

Pada realitinya, memang tidak dapat dinafikan bahawa,


antara tindakan yang boleh diambil untuk mengatasi masalah sosial dalam kalangan
remaja ialah melalui peranan ibu bapa dan keluarga. Hal ini demikian kerana kita
sedia maklum bahawa kebanyakan masa para remaja banyak dihabiskan di rumah
terutamanya sewaktu cuti persekolahan. Ibu bapa sewajarnya memberikan perhatian
dan kasih sayang kepada anak-anak remaja. Sebagai analoginya ibu bapa hendaklah
bertanya kepada anak-anak remaja tentang permasalahan yang dihadapi dan berusaha
untuk membantu mereka menyelesaikannya atau dengan kata lain ibu bapa adalah
pakar rujuk kepada anak – anak semasa di rumah. Hal ini menyebabkan anak –
anak akan berasa diri mereka dihargai dan disayangi oleh ibu bapa mereka. Bak
kata mutiara anak adalah anugerah Tuhan yang tidak ternilai. Tegaslah,perhatian
dan kasih sayang daripada ibu bapa amat penting dalam usaha menangani masalah
sosial dalam kalangan remaja.

Sesungguhnya, selain ibu bapa, pihak masyarakat dan


pemimpin setempat juga perlu memainkan peranan yang signifikan dalam menangani
masalah ini. Hal ini tercetus kerana para remaja merupakan ahli kepada masyarakat
setempat yang perlu diberikan perhatian. Daripada realiti ini dapat kita katakan
bahawa jika masyarakat mendapati terdapat remaja yang melakukan perbuatan negatif,
mereka mestilah menegur dan memberi nasihat secara berhemah. Dengan kata lain,
pihak masyarakat setempat perlu menjadi mata dan telinga dalam membentuk tingkah
laku remaja. Contoh yang ketara paling dekat dengan kita ialah masalah vandalisme.
Justifikasinya, sekiranya masalah ini berlaku, masyarakat boleh menegur para
remaja yang melakukan masalah tersebut dengan berhemah dengan harapan remaja
akan lembut hati dan makan nasihat. Bertepatanlah dengan kata-kata mutiara iaitu
tunjuk menjadi telaga budi, ajar menjadi suluh hati. Dengan keadaan sedemikian
sekiranya masyarakat setempat sentiasa ambil cakna terhadap permasalahan remaja,
masalah ini akan dapat diatasi.

Umum mengetahui bahawa antara langkah yang


pragmatik untuk menangani masalah sosial dalam kalangan remaja ialah peranan
pihak media massa. Dalam konteks ini, media massa perlu memainkan peranan yang
berkesan dalam mempengaruhi hati dan minda para remaja. Media massa seperti
televisyen, radio,Internet ataupun media cetak yang merupakan perantara yang
paling dekat dengan jiwa remaja perlu menyiarkan program – program yang boleh
memberi kesedaran kepada remaja terutama dalam usaha remaja mencari jati diri
mereka. Misalnya program seperti Rancangan realiti Imam Muda atau Ustazah Pilihan
amat berguna kepada remaja kerana melalui program ini terdapat info yang amat
berguna untuk remaja.Oleh hal yang demikian pemilihan progam yang berkualiti
dapat memberi banyak faedah dan pihak media massa sewajarnya tidak menjadikan
remaja sebagai alat untuk mengaut keuntungan semata – mata tetapi menjadi wadah
penting untuk menjana remaja yang berwawasan.Yang pasti, masalah sosial dalam
kalangan pelajar akan dapat diatasi sekiranya pihak media massa sama- sama bahu
- membahu memainkan peranan dan tidak hanya memikirkan keuntungan sahaja.

Tidak dapat dinafikan dari perspektif yang lain,


pihak kerajaan juga boleh memainkan peranan yang penting dalam menangani masalah
sosial dalam kalangan remaja. Hal ini kerana pihak kerajaan mempunyai autoriti
dalam negara kerana mempunyai kuasa sumber kewangan dan boleh menggubal undang
– undang. Beberapa program untuk remaja perlu dirangka dan dilaksanakan secara
berterusan agar segala nilai – nilai murni yang cuba diterapkan melalui program
ini akan diamalkan oleh para remaja. Program Latihan Khidmat Negara (PLKN ) yang
telah dianjurkan oleh kerajaan adalah satu program yang baik kepada remaja. Hal
ini demikian kerana melalui program ini, remaja akan mempunyai jati diri, nilai
moral yang tinggi dan taat kepada agama, bangsa dan negara. Pujangga ada berkata,
Pemuda Harapan Bangsa, Pemudi Tiang Negara. Oleh itu, remaja yang dilahirkan
ialah remaja yang boleh menjadi modal insan yang berguna untuk membangunkan
negara pada masa akan datang.

Namun demikian, satu hakikat yang tidak boleh


dikesampingkan ialah, antara langkah menangani masalah sosial dalam kalangan
remaja ialah peranan agensi kerajaan seperti Kementerian Belia dan Sukan.
Kementerian Belia dan Sukan adalah antara agensi yang aktif menjalankan pelbagai
program untuk menarik minat para remaja. Kementeria Belia dan Sukan
bertanggungjawab menjadikan remaja dan belia di Malaysia berkualiti dan
seterusnya berjaya menjana kemajuan negara.Tamsilnya, Program Rakan Muda
merupakan antara program yang dilancarkan oleh Kementerian Belia dan
Sukan.Jelaslah bahawa melalui program ini remaja telah dibentuk agar mempunyai
jati diri dan sahsiah yang terpuji sesuai dengan pembentukan modal insan kelas
pertama kerana remajalah yang bakal menerajui tampuk pimpinan negara. Nyatalah
sekiranya pihak Kementerian Belia dan Sukan aktif menjalankan pelbagai program
yang berguna untuk remaja, nescaya remaja akan terhindar daripada anasir-anasir
yang negatif.

Demi merealisasikan visi kudsi Wawasan 2020, marilah


kita bersama – sama ibarat kebukit sama didaki kelurah sama dituruni berusaha
untuk mengatasi masalah yang beronal dalam kalangan remaja kita. Jika tidak kita
akan dipandang rendah oleh negara lain. Semoga kita akan dapat melahirkan remaja
yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Negara amat mengharapkan remaja yang
berkualiti dalam menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju. Namun begitu
bak kata peribahasa, tepuk dada tanya
selera.

(812 patah perkataan)

Kesan-kesan pencemaran udara kepada manusia dan alam sekitar


Posted on 25 Mei, 2009 by admin
Pencemaran udara dikaitkan dengan bahan-bahan sintetik dan lain-lain pengotor
berbahaya yang meresap dan menjadi sebahagian udara. Bahan-bahan ini
kebanyakannya merupakan bahan buangan industri, asap ekzos kenderaan, tindakan
pembalakan dan sebagainya yang mengeluarkan zarah-zarah pepejal dan gas yang
terlepas ke dalam udara. Terdapat banyak kesan buruk yang akan menimpa manusia
jika langkah-langkah kawalan segera tidak diambil untuk menangani pencemaran.
Kesan utama pencemaran udara adalah ke atas kesihatan manusia. Manusia akan
menghidap pelbagai penyakit, khususnya respirasi akibat menghidu udara yang
tercemar. Manusia memerlukan udara bersih untuk hidup. Jika udara yang dihidu
tercemar, sistem pernafasannya akan menyerap pelbagai bahan pencemar ke dalam
paru-paru. Ini akan mengakibatkan proses penukaran karbon dioksida kepada oksigen
tidak dapat dilakukan dan darah akan mengalami kekurangan oksigen. Ini seterusnya
menyebabkan fungsi paruparu terjejas dan sistem pengaliran darah mengalami
masalah. Ini mengakibatkan pelbagai penyakit.
Pencemaran udara juga memberi kesan kepada tanaman. Tumbuh-tumbuhan
memerlukan udara dalam proses fotosintesis dan tumbesaran. Jika udara mengandungi
bahan pencemar, ini mengakibatkan kekurangan karbon dioksida untuk proses
penghasilan klorofil. Ini mengakibatkan tumbuhan menguning dan mati. Tisu-tisu
tumbuhan juga mengalami masalah dan akan reput akibat tindak balas bahan pencemar
yang terlekat pada pokok-pokok dan tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan akan terdedah kepada
pelbagai penyakit dan basil keluarannya akan terancam.
Selain itu, pencemaran udara juga memberi kesan kepada iklim global dan
setempat. Pelbagai bahan kimia buangan seperti sulfur dioksida dan nitrogen
dioksida akan larut dengan wap air dan akan turun sebagai hujan asid. Hujan asid
ini berbahaya kerana is akan mengalir dan meresap ke dalam tanah dan memusnahkan
galian dalam tanah sehingga tanah menjadi tidak subur. Kehadiran bahan-bahan
pencemar udara juga akan menjejaskan keseimbangan ekologi dan ekosistem yang
memberi kesan menyeluruh kepada bumi.
Tidak ketinggalan, pencemaran udara juga memberi kesan kepada bangunan-
bangunan. Bangunan-bangunan, khususnya yang diperbuat daripada batu kapur boleh
mengalami keretakan dan roboh. Ini kerana bahan-bahan pencemar yang terdiri
daripada bahan kimia berbahaya akan lekat dan bertindak balas ke atas batu dan
meretakkan bangunan. Bangunan-bangunan akan rapuh, terurai, lemah, pudar dan
kotor. Perbelanjaan yang besar diperlukan untuk membaiki dan memulihkannya.
Di samping itu, pencemaran udara juga memberi kesan ke atas atmosfera kita.
Bahanbahan pencemar seperti CFC (kloroflora karbon) dikatakan telah mengakibatkan
lapisan ozon kita menjadi nipis dan bocor. Ini kerana bahan-bahan tersebut
bertindak balas dengan lapisan ozon sehingga menguraikan oksigen yang
membentuknya. Ini mengakibatkan kandungan karbon dioksida dalam udara meningkat
serta memberi kesan rumah hijau dan kepanasan bumi akan meningkat. Penipisan
lapisan ozon akan mengakibatkan sinar ultra-ungu menembusi atmosfera tanpa
lapisan dan menjejaskan kesihatan manusia.
Kesimpulannya, memandangkan pencemaran udara ini memberi kesan menyeluruh
kepada umat manusia, maka langkah-langkah menyeluruh perlu diambil. Undang-undang
yang lebih keiat perlu digubal dan penguatkuasaannya perlu ditambah. Satu pelan
induk industri juga perlu dirangka agar kesan industri ke atas pencemaran udara
dapat diminimumkan.

LANGKAH-LANGKAH MENGATASI PENCEMARAN ALAM SEKITAR


Menjelang abad ke-21, apabila masyarakat kita semakin maju, kita dapati
bahawa tapak bumi ini telah menjadi mangsa dalam arus permodenan ini. Sering
meniti dari bibir ke bibir masyarakat mengenai isu pencemaran alam sekitar iaitu
pencemaran air, udara dan darat. Antaranya, isu jerebu yang mengancam negara
kita sejak beberapa tahun kebelakangan telah menjadi topik hangat yang dibincang
dari kedai kopi hingga ke parlimen. “Kalau tidak kerana angin, masakan pokok
bergoyang”. Sikap manusia zaman moden yang asyik mengejar fata morgana sehingga
mengabaikan isu pencemaran alam sekitar, merupakan faktor yang menyebabkan
keadaan ini semakin merosot. Sekiranya keadaan ini dibiarkan, manusialah yang
akan menerima padahnya pada suatu hari nanti. Memandangkan keadaan ini, maka
pelbagai langkah drastik perlulah diambil sebelum nasi menjadi bubur.
Persoalannya, apakah langkah yang boleh diambil untuk mengatasi pencemaran alam
sekitar? Jawapannya terletak pada kita semua. Tidak kira siapa, yang pastinya
semua pihak mempunyai tanggungjawab untuk mengatasi masalah ini.

Pepatah Melayu ada mengatakan “tiada penyakit yang tiada penawarnya”. Usaha
untuk mengatasi pencemaran alam sekitar ini sepatutnya dimulakan daripada
institusi keluarga. Dalam hal ini, ibu bapa memainkan peranan yang sangat penting.
Mereka sebagai orang terdekat kepada anak-anak sepatutnya mendidik mereka untuk
menghargai dan mencintai alam sekitar sejak dari kecil lagi. Hal ini selaras
dengan peribahasa Melayu yang berbunyi melentur buluh biarlah dari rebungnya.
Ibu bapa haruslah sentiasa mendedahkan anak-anak tentang isu-isu pencemaran alam
sekitar yang terkini untuk menyedarkan mereka tentang kepentingan menjaga alam
sekitar. Mendidik sahaja tidak cukup, ibu bapa juga harus menjadi teladan kepada
anak-anak mereka. Contohnya, mereka tidak sepatutnya membuang sampah di merata-
rata tempat dan melakukan pembakaran terbuka yang boleh mencemarkan udara. Dalam
hal ini, sikap seperti ketam mengajar anaknya berjalan betul tidak harus
diamalkan oleh ibu bapa, iaitu mengajar anak menjaga kebersihan alam sedangkan
mereka sendiri tidak berbuat demikian. Sebaliknya, jika ibu bapa sendiri menjadi
teladan, maka anak-anak juga akan terpengaruh dan terikut-ikut sikap ibu bapa.
Dengan ini, nescaya pencemaran alam sekitar akan dapat diatasi.

Sekolah dapat diibaratkan sebagai rumah kedua kepada para pelajar. Oleh itu,
pihak sekolah juga berperanan besar dalam usaha mengatasi pencemaran alam sekitar.
Antara langkah yang boleh dilakukan oleh pihak sekolah termasuklah mengadakan
kem kesedaran untuk memupuk semangat cinta akan alam sekitar dalam kalangan para
pelajar. Melalui mata pelajaran seperti Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan dan
Pendidikan Moral, pendidikan alam sekitar secara langsung dapat diberi kepada
para pelajar. Contohnya, guru-guru boleh memberi tugas tertentu kepada pelajar
seperti meminta mereka mencari artikel-artikel yang berkaitan dengan isu
pencemaran alam sekitar dan menyuruh mereka membaca artikel tersebut di dalam
kelas. Secara tidak langsung, mereka dapat disedarkan tentang kesan buruk yang
dibawa oleh pencemaran alam sekitar. Dengan wujudnya kesedaran ini, barulah
mereka akan mencurahkan usaha untuk menjaga alam sekitar ini. Semasa di sekolah,
usaha ini juga boleh dilakukan melalui penubuhan Kelab Alam Sekitar. Tamsilnya,
Kelab Alam Sekitar boleh mengadakan pelbagai program seperti ceramah dan gotong-
royong membersihkan kawasan sekolah dengan tujuan mendedahkan pelajar dengan
aktiviti alam sekitar secara intensif. Lantaran itu, tidaklah keterlaluan jika
dikatakan bahawa usaha pihak sekolah juga dapat membantu mengatasi masalah
pencemaran alam sekitar.

Perancangan dan pengurusan sisa yang sistematik juga merupakan salah satu langkah
yang dapat mengatasi masalah pencemaran alam sekitar dengan efektif. Masyarakat
perlulah mempraktikkan program 3R dalam kehidupan seharian iaitu program yang
dikenali sebagai ‘Reduce, Reuse, Recycle’. ‘Reduce’ ialah usaha mengurangkan
penggunaan bahan sumber yang terhad. Dalam erti kata lain, masyarakat haruslah
berjimat cermat dalam menggunakan bahan sumber yang saban hari kian berkurangan
seperti petroleum dan arang batu. ‘Reuse’ pula ialah usaha menggunakan semula
bahan-bahan buangan secara terus atau mengubah fungsi bahan tersebut dengan
mereka cipta barangan baru. Hal ini dilakukan untuk menjimatkan bahan sumber
sekali gus mengurangkan sampah sarap yang boleh menyebabkan pencemaran alam
sekitar. Dalam pada itu, masyarakat perlu mempraktikkan amalan kitar semula iaitu
mengguna semula bahan baru. Contohnya, masyarakat boleh menjual surat khabar dan
majalah lama untuk dikitar semula. Hal ini bukan sahaja dapat mengurangkan sampah
malah dapat menjimatkan kos untuk pelupusan sampah. Bak kata pepatah, berjimat
sebelum kena, ingat sebelum habis. Oleh itu, masyarakat haruslah sentiasa peka
terhadap isu-isu pencemaran alam sekitar untuk mengelakkan pencemaran daripada
menjadi semakin serius.

Dalam pada itu, statistik menunjukkan bahawa pencemaran alam sekitar


kebanyakannya berpunca daripada pengeluaran asap ke udara dan sisa-sisa toksik
ke dalam sungai. Menyedari kesan-kesan negatif yang dibawa oleh pencemaran alam
ini, pihak berkuasa telah menguatkuasakan undang-undang untuk menangani masalah
yang dibaratkan sebagai duri dalam daging negara yang sedang membangun. Dengan
ini, kabinet telah memutuskan bahawa hukuman mandatori lima tahun penjara
terhadap Ketua Pegawai Eksekutif dan presiden sesebuah syarikat yang melanggar
undang-undang alam sekitar. Mereka akan diberi amaran terlebih dahulu dan surat
yang berkaitan dengan larangan melepaskan asap hitam dan sisa toksik. Namun,
jika keadaan mencurahkan air ke daun keladi berlaku, tindakan yang tegas akan
dikenakan terhadap mereka seperti yang diputuskan oleh kabinet. Pengusaha-
pengusaha kilang haruslah menapis asap hitam dan menggunakan alternatif lain
untuk menghapuskan sisa-sisa toksik kilang. Mereka tidak harus mengorbankan alam
sekitar demi kesenangan diri. Jabatan Alam Sekitar (JAS) berkuasa untuk mendakwa
pihak yang mencemarkan alam sekitar dan disyaki menjejaskan kualiti alam sekitar.
Dengan itu, diharapkan pencemaran alam sekitar dapat diatasi dengan
penguatkuasaan akta dan undang-undang alam sekitar.

Kesimpulannya, masalah pencemaran alam sekitar di negara kita haruslah ditangani


dengan segera dan usaha ini memerlukan kerjasama padu daripada semua pihak. Alam
sekitar telah dianugerahkan dan diamanahkan oleh Tuhan kepada manusia. Manusia
haruslah menjaganya dengan penuh tanggungjawab kerana alam sekitar tidak
sepatutnya dikorbankan dalam arus pemodenan dan pembangunan sesebuah negara.
Seandainya masalah ini dibiarkan, kesannya akan memudaratkan manusia itu sendiri
walaupun hidup dalam kemewahan. Adakah pemodenan negara lebih penting daripada
keindahan alam sekitar? Adakah kita menginginkan kemewahan hidup semata-mata
tanpa mengharapkan kesihatan? Tepuk dada tanyalah selera. Dengan itu, penjagaan
dan pemuliharaan alam sekitar daripada pencemaran memerlukan kerjasama, kesedaran
dan keprihatinan daripada setiap lapisan masyarakat. Mudah-mudahan generasi akan
datang dapat menikmati keindahan dan kelstarian alam sekitar yang dianugerahkan
kepada manusia.

Anda mungkin juga menyukai