Anda di halaman 1dari 3

Colegiul Tehnic „Nicolae Titulescu” Discipline:

Medgidia
Profesor: Kober Ingrid Alina  Mediul concurential
Clasa a XII-a B, tehnician in activitati  Finantarea afacerii
economice  Negocierea afacerii
 Realizarea situatiilor financiare
 Finante si fiscalitate

ANALIZA REZULTATELOR LA TESTELE INIŢIALE


ANUL ŞCOLAR 2013 -2014

1. Structura testului - itemii folosiţi au facut trimitere la conţinuturile asimilate anterior şi


au fost construiti sub forma celor trei mari categorii: itemi obiectivi, itemi semi-obiectivi
şi itemi subiectivi.

Disciplina Nr. elevi Nr. elevi care au Note obtinute


inscrisi sustinut testul <5 5-6,99 7-8,99 9-10
Mediul concurential 22 14 3 4 5 2
Finantarea afacerii 22 12 1 7 3 1
Negocierea afacerii 22 11 1 7 2 1
Realiz. situatiilor financiare 22 12 0 0 6 6
Finante si fiscalitate 22 16 0 6 9 1
Total 5 24 25 11
Procent 8% 37% 38% 17%

2. Reprezentarea grafica a notelor obtinute:


3. ANALIZA SWOT:
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
- Cunoaşterea şi aplicarea noţiunilor însuşite - Existenţa unor lacune importante în
anterior; domeniul teoriei economice;
- Accesul la planul general de conturi, la - Frecvente greşeli de ortografie şi
monografii contabile; punctuaţie, de exprimare, care impiedica
- Posibilitatea utilizarii surselor informatice de fluenta unui discurs coerent pe teme
informare, in domeniul economic; economice;
- Utilizarea fiselor de lucru puse la dispozitie - Dificultate în redactarea lucrarilor;
de profesor; - Lipsa lucrului la firma de exercitiu, care ar da
- Mass-media, ca sursa alternativa de posibilitatea transpunerii in practica a
imbogatire a cunostintelor din domeniul notiunilor insusite;
economic.
OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI
-Dorinţa unor elevi de a-si îmbunătăţi - Scăderea interesului elevilor pentru studiu
performanţele; individual;
-Creşterea exigenţei la examenul de - Dezinteresul unor părinţi care nu vor să
certificare a competentelor profesionale; comunice cu şcoala şi profesorii pentru
- Accesul facil la diferite surse de informative. remedierea unor dificultăţi întămpinate de
elevi;
- Slaba constientizare din partea elevilor in
ceea ce priveste posibilitatile reale de
practicare a meseriei alese.

4. Concluzii, recomandări. Măsuri de ameliorare

Rezultatele obţinute de cei 24 de elevi şi măsura în care obiectivele de evaluare stabilite


au fost atinse ma duc cu gândul că în ceea mai mare parte rezultatele obtinute sunt situate la
nivel mediu.
Punctele minus au fost contabilizate, printr-o statistică corespunzătoare, rezultand ca
putem ajunge la rezultate semnificativ imbunatatite.
Din punct de vedere al performanţelor elevilor, recunoastem ca acestea trebuie si pot fi
imbunatatite. Astfel, propun urmatoarele masuri de ameliorare a situatiei scolare a clasei a XI-a
B:
 Reluarea unor noţiuni de teorie economica;
 Folosirea metodelor activ-participative de predare;
 Învăţarea să fie axată pe competenţe, panandu-se accent pe aplicabilitatea practica a
notiunilor teorectice insusite;
 Desfăşurarea unor consultaţii cu elevii care intâmpină dificultăţi .
 Aplicarea unor metode care să trezească interesul elevilor pentru studiul individual;
 Receptarea corectă a materialelor utilizate in procesul de predare-invatare;
 Discuţii libere cu elevii pentru utilizarea adecvată a vocabularului cu specific
economic, în diferite situaţii de comunicare.