Anda di halaman 1dari 4

1 MATA PELAJARAN/SUBJEK : MASA :7.40-8.

40
MATEMATIK
Tahun 2K Kehadiran _ / 36 orang
PKSR 2

AKTIVITI

1. Mengedarkan kertas soalan.

2. Membaca dan memberi arahan .

3. Murid mula menjawab .

4. Membantu murid yang ada masalah .

MATA PENDIDIKAN KELAS 3B MASA 8.10PG-910PG


PELAJARAN JASMANI

PKSR 2

AKTIVITI

1. Memastikan murid ikut peraturan .

2. Membantu murid yang ada masalah .

3. Kutib kertas jawapan

4. Menghantar skrip jawapan

MATA PELAJARAN/SUBJEK : MATEMATIK MASA : MASA :7.40-8.40


9:30-10.30
Tahun 2A Kehadir _ / 35 orang
an
PKSR 2

AKTIVITI

1. Mengedarkan kertas soalan.

2. Membaca dan memberi arahan .

3. Murid mula menjawab .

4. Membantu murid yang ada masalah .


MATA PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS 3B MASA 8.10PG-910PG
MODUL KEMAHIRAN TAJUK Gimnastik Asas
1.8 Berkebolehan melakukan kemahiran 1.8.3 Menangkap bola pada pelbagai aras.
STANDARD asas permainan kategori memadang 2.8.3 Mengenal pasti kedudukan tangan
KANDUNGAN/ dengan lakuan yang betul semasa menangkap bola pada pelbagai
STANDARD 2.8 Berkebolehan mengaplikasi konsep aras.
PEMBELAJARAN dan prinsip dalam kemahiran asas
permainan kategori memadang
Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :
OBJEKTIF
1. Menangkap bola pada pelbagai aras.
PEMBELAJARAN
2. Menyatakan kedudukan tangan semasa menangkap bola pada pelbagai aras.
AKTIVITI 1.Murid membuat reganggan dalam kiraan 8
PENGAJARAN & 2. Murid menagkap bola dibaling oleh kawan dan mengenalkedudukan tangan yang betul.
PEMBELAJARAN(PdP 3.Murid melibat diri dalam permainan kecil rampas bola
)
4.Berbincangan .
BAHAN BANTU Buku teks Frog VLE / Internet Radio / TV Spesimen
BELAJAR (BBB)
 Modul Projektor Radas Gambar / Cerita
 PowerPoint Model Buku Cerita Lain-lain :
ELEMEN Kreativiti & Inovasi Bahasa Sains &Teknologi Keusahawanan
MERENTASI Pend. Alam Sekitar Patriotisme TMK Nilai Murni
KURIKULUM
(EMK)
KEMAHIRAN Membanding beza Menghubungkait Membuat Membuat/Keputusan
BERFIKIR Mengkategori Menginterpretasi Membuat
Inferens
 Menjana Idea Mencipta Analogi
 Membuat Ramalan Rumusan
PAK -21 Peta I -THINK Round Table Think-Pair-Share Hot Seat
1 MATA PELAJARAN/SUBJEK : MASA :9:30-10.30
MATEMATIK
 Sajak/nyayian Role play Gallery walK Pembantangan

Tahun
PENILAIAN PdP 2A
 Lembaran Kerja Kehadiran
Pemerhatian _ /Lisan
35 orang
/ Kuiz Tugasan
Tajuk Hasil
Bidang
Kerja : Nombor
Main Peranan Simulasi
dan Operasi Projek
Tajuk : Pecahan
REFLEKSI ____/____ orangkandungan
Standard : 6.1 Menamakan
murid dapat menguasai pecahandan
objektif pembelajaran wajar
diberi latihan pengayaan /
Standard Pembelajaran : (iii) Menamakan pecahan wajar yang pengangkanya
pengukuhan.
____/____ orang murid tidak menguasai hingga 9 dan
objektif penyebutnyadan
pembelajaran 10.diberi latihan pemulihan.
(iv)
 Melorek gambarajah
Mesyuarat / Kursus mengikutpecahan
 Cuti Sakit yang
/ CRK
Aktiviti PdP ditangguhkan diberi.
Program Sekolah Cuti Bencana / Cuti Khas
B3D3E1Tahap Penguasaan : B2D3E1
kerana... Mengiringi Murid Cuti Umum / Peristiwa
Bahan Bantu Buku teks : Buku Teks Matematik Tahun 2 Hal Kecemasan
Keluar
Mengajar Buku Rujukan :
 Aktiviti Luar
Lain – lain : Buku aktiviti
Aktiviti PdP dibawa ke :
Elemen Merentas
Nilai murni : Rajin
Kurikulum (EMK)

Elemen Abad ke-21 Pemerhatian

Peta Pemikiran Peta aliran

Penilaian PdP Murid dinilai berdasarkan latihan.

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :


1) Menamakan pecahan wajar .
Objektif 2) Melorek gambarajah mengikut pecahan yang diberi.

AKTIVITI

1. Murid memotong barang yang dibawa kepada sama bahagian dan membuang dua.

2. Murid menyebut bahagian yang dipotong dalam pecahan .

3. Murid dengan bantuan guru melorek gambarajah mengikut pecahan yang diberi.

4. Murid membuat latihan yang diberi.


5. Berbincangan dan semakan buku latihan.
REFLEKSI

_____/____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dengan menjawab secara
tepat latihan yang diberikan dan diberi latihan pengayaan / pengukuhan.
____/____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan
pemulihan
Pdp ditangguhkan kerana : Kursus/Bengkel
Cuti Sakit
Lain-lain:______________________________________

Pengayaan: Pemulihan:
Buku Kerja, m/s:_______ Buku Kerja, m/s:_______
Lembaran Kerja Lembaran Kerja
Lain-lain:_____________ Lain-lain:_____________
1 MATA PELAJARAN/SUBJEK : MASA :9:30-10.30
MATEMATIK
Tahun 2D Kehadiran _ / 35 orang
Tajuk Bidang : Nombor dan Operasi
Tajuk : Wang Hingga 100
Standard kandungan : 6.1 Menamakan pecahan wajar
Standard Pembelajaran 8.1(ii)Menyelesaikan masalah harianyang melibatkan
operasi tambah dan tolak berkaitan dengan
wang (B3D3E1Tahap Penguasaan : B4D1E5
Bahan Bantu Buku teks : Buku Teks Matematik Tahun 2
Mengajar Buku Rujukan :
Lain – lain : Buku aktiviti

Elemen Merentas
Nilai murni : Rajin
Kurikulum (EMK)

Elemen Abad ke-21 Pemerhatian

Peta Pemikiran Peta aliran

Penilaian PdP Murid dinilai berdasarkan latihan.

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :


1) Menamakan pecahan wajar .
Objektif 2) Melorek gambarajah mengikut pecahan yang diberi.

AKTIVITI

1. Murid memotong barang yang dibawa kepada sama bahagian dan membuang dua.

2. Murid menyebut bahagian yang dipotong dalam pecahan .

3. Murid dengan bantuan guru melorek gambarajah mengikut pecahan yang diberi.

4. Murid membuat latihan yang diberi.


5. Saringan numerasi bertulis
REFLEKSI

_____/____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dengan menjawab secara
tepat latihan yang diberikan dan diberi latihan pengayaan / pengukuhan.
____/____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan
pemulihan
Pdp ditangguhkan kerana : Kursus/Bengkel
Cuti Sakit
Lain-lain:______________________________________

Pengayaan: Pemulihan:
Buku Kerja, m/s:_______ Buku Kerja, m/s:_______
Lembaran Kerja Lembaran Kerja
Lain-lain:_____________ Lain-lain:_____________