Anda di halaman 1dari 2

PROBLEMAS e) 45°

� �
05.- Hallar m AD , si m BC = 40°,
01.- Si mA=30°.
mCFD = 94°
Hallar mBOC
a) 126°
b) 125°
c) 132°
d) 130°
e) 116°
a) 20° b) 60° c) 80°
06.- Calcular el valor de “x”. Si m
d) 40° e) 50°

BC �
= 2xº, m AD = 6xº
02.- Sobre una circunferencia se
toman los puntos A,B y C de modo a) 22°30’
� � b) 30°
que m AB =80°, m AC =130°. Hallar
c) 40°

la medida del arco BC . d) 36°
e) 45°
a) 70° b) 50° c) 40°
d) 80° e) 150° �
07.- Hallar “x”. mAMD=70°, m BC
=40°
a) 25°
03.- Encontrar el valor de “x”, m
b) 40°
� �
AB =150°,m BC =130° c) 45°
a) 25° d) 50°
b) 20° e) 55°
c) 40°
d) 30°
e) 60°
08.- Encontrar la medida del menor
arco BC.
a) 110°
� b) 115°
04.- Hallar “x”. Si m AB = 60°+m
c) 120°

CD d) 140°
e) 150°
a) 15°
b) 20° 09.- Hallar “3x”
c) 35° a) 29°
d) 30° b) 62°

2do. de Secundaria 1
c) 50° c) 80°
d) 87° d) 85°
e) 54° e) 50°
10.- Calcular la medida del arco 15.- Hallar “x”
mayor BC.
a) 120° a) 50°
b) 140° b) 30°
c) 100° c) 20°
d) 250° d) 40°
e) 110° e) 70°

11.- Hallar “x”. “O” :centro


a) 36°
b) 4° 16.- Hallar “x”
c) 8°
d) 18° a) 30°
e) 9° b) 20°
c) 35°
d) 45°
12.- Hallar “x”, si AB es e) 80°
congruentes con el radio.
a) 15°
b) 30°
c) 20° 17.- Hallar “x”
d) 60°
e) 75° a) 30°
b) 22°
c) 11°
13.- Hallar “x”, el punto “O” centro. d) 44°
mA=85º, mC=45° e) 25°
a) 30°
b) 65°
c) 100°
d) 120° � �
18.- Hallar m BD , si m AE =140°
e) 80°
a) 120°
b) 130°
c) 140°
d) 150°
14.- Hallar “x”
a) 16° e) 100°
b) 10°

2do. de Secundaria 2