Anda di halaman 1dari 1

Bengkel Kemahiran Asas Pertolongan Cemas

SJK GUONG ANN


CARTA GANTT
Bil Perkara FEB MAC APRIL MEI

1 Mesyuarat Pertama

-Pemilihan Ahli Jawatankuasa Tinggi dan Ahli Jawatankuasa Pelaksana
2 Mesyuarat kedua

-Merangka Kertas Kerja Program
3 Mesyuarat ketiga

- Pengubahsuaian Kertas kerja
4 Menghantar kertas kerja(final) kepada pensyarah √

5 Membuat surat jemputan kepada penceramah √

6 Menghantar kertas kerja dan surat kepada Unit kokurikulum untuk kelulusan √

7 Menghantar surat jemputan kepada penceramah √

8 Membuat persiapan program √

9 Menghias dewan untuk program √

10 Program berlangsung √

11 Post-morterm √

12 Menghantar laporan program √