Anda di halaman 1dari 2

4-443-502-11 (1)

 16 Clavija conectora
17 Tapa protectora de conector
ˎˎSi el ruido procedente de la toma no utilizada le
molesta, ponga el selector INPUT1/INPUT2 (LINE/
Manche Kameramodelle mit einem Multi-Interface-Schuh
können nicht mit diesem Satz verwendet werden.
Sie können nicht den Aufnahmepegel vom eingebauten
Mikrofon und der MIC-Eingangsbuchse anpassen.
WAARSCHUWING
 De microfoon bevestigen Technische gegevens
18 Rotella di blocco
19 Leva di rilascio
18 Mando de bloqueo MIC/MIC+48V) de la toma no utilizada en LINE. Für Einzelheiten über mit diesem Gerät kompatible 1 Stellen Sie den AUTO/MAN (CH1/CH2)- Om het gevaar van brand of elektrische schokken te 20 Passacavo
verkleinen, mag het apparaat niet worden blootgesteld aan 1 Ontgrendel de stop van de Afmetingen XLR-adapter (XLR-A1M) apparaat
19 Palanca de liberación 2 Ajuste el nivel de entrada del micrófono. Kameramodelle besuchen Sie die Sony-Website für Schalter des anzupassenden Kanals auf 21 Presa INPUT2
regen of vocht. microfoonhouder en open de klep. (ongeveer) 111 mm × 85,5 mm × 118 mm
20 Soporte para cable Cuando el selector INPUT1/INPUT2 (LINE/MIC/ Ihr Gebiet oder wenden Sie sich an Ihren Sony- MAN. 22 Presa INPUT1
Buiten bereik van kinderen houden om onverhoeds (b/h/d) (exlusief het snoer en
21 Toma INPUT2 MIC+48V) esté ajustado a MIC o MIC+48V, podrá Fachhändler oder die nächstliegende autorisierte Sony- 2 Lijn het bolle gedeelte van de microfoon uit
2 Drehen Sie die AUDIO LEVEL-Scheibe zum doorslikken te voorkomen. uitstekende delen) Suono esterno in ingresso: 21, 22
22 Toma INPUT1 ajustar el nivel de entrada con el selector ATT Kundendienstvertretung. met het holle gedeelte van de houder en Microfoon (ECM-XM1) Selezione di una sorgente sonora: 6, 8
Anpassen der Lautstärke auf den richtigen Voor klanten in Europa
Aplicación de sonido externo: 21, 22 (INPUT1/INPUT2). plaats de microfoon in de houder. Sluit de 42 mm × 193 mm (doorsnede/ Selezione del livello della sorgente sonora: 5, 7
Pegel.
Selección de una fuente de sonido: 6, 8 Ajuste de acuerdo con la sensibilidad del micrófono. Hinweise zur Verwendung Verwijdering van oude elektrische en klep en vergrendel de stop goed. lengte) (inclusief de windkap / Selezione dell’impostazione del canale per la
XLR Adaptor Kit Selección de un nivel de fuente de sonido: 5, 7
Selección de un ajuste de canal para grabación: 4
Se recomienda ATT 10dB cuando se utilice el
micrófono suministrado (ECM-XM1). ˎˎDas Mikrofon ist ein Präzisionsgerät. Lassen Sie es nicht
Prüfen Sie mit Kopfhörern oder dem Audio-
Pegelmesser, ob die Lautstärke auf dem richtigen Pegel
elektronische apparaten (van
toepassing in de Europese Unie en
Zorg dat u de microfoon met de modelnaam (ECM-
XM1) omhoog plaatst. Gewicht (Ongeveer)
exclusief het snoer)
XLR-adapter (XLR-A1M) apparaat
registrazione: 4
Selezione del livello di registrazione: 10, 11, 12, 13
Selección del nivel de grabación: 10, 11, 12, 13 Los niveles de entrada son los siguientes. fallen, stoßen Sie es nicht an und schützen Sie es vor ist. andere Europese landen met Attivazione/disattivazione della riduzione del
3 Sluit de connectoraansluiting van de 217 g
Activación/desactivación de la reducción de ruido de ATT 0dB: -60dBu extremen Erschütterungen. Zum Rückstellen auf automatische Anpassung gescheiden inzamelingssystemen) rumore da vento: 9, 14
microfoon aan op de INPUT1-aansluiting Microfoon (ECM-XM1)
ATT 10dB: -50dBu ˎˎWenn das Mikrofon in der Nähe von Lautsprechern Dit symbool op het product of op de
Manual de instrucciones/ viento: 9, 14
platziert wird, kann Heulen (akustische Rückkopplung)
Stellen Sie den AUTO/MAN (CH1/CH2)-Schalter auf
verpakking wijst erop dat dit product van de XLR-adapter.
118,5 g
ATT 20dB: -40dBu AUTO.
Bedienungsanleitung/ auftreten. Stellen Sie in diesem Fall das Mikrofon so niet als huishoudelijk afval mag worden Sluit de connectoraansluiting van de microfoon aan op
Bedrijfstemperatuur 0 °C tot 40 °C
 Applicazione
Gebruiksaanwijzing/Istruzioni per l’uso/  Fijación del adaptador Notas
ˎˎCuando el selector INPUT1/INPUT2 (LINE/MIC/
weit wie möglich von den Lautsprechern entfernt Verringern von Windgeräusch
Sie können Windgeräusch-Eingang von den INPUT1/
behandeld. Het moet echter naar een inzamelingspunt de INPUT1-aansluiting als u één toestel aansluit.
Opslagtemperatuur
Ingangaansluitingen:
-20 °C tot +60 °C
INPUT1/INPUT2-aansluitingen: dell’Adattatore XLR
auf oder senken Sie die Lautstärke des betreffenden
Bruksanvisning/Посібник з експлуатації/ para XLR MIC+48V) esté ajustado a LINE, el nivel de entrada Lautsprechers. INPUT2-Buchsen verringern.
worden gebracht waar elektrische en elektronische
apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat
4 Plaats de microfoonkabel in de kabelhouder
op de XLR-adapter.
XLR3-pen, vrouwtje
1 Rimuovere il coperchio di protezione del
Инструкция по эксплуатации/ estará fijado a +4dBu. Aunque reponga el selector MIC: -60 dBu /-50 dBu /-40 dBu, 3
1 Retire la tapa protectora de conector de la ˎˎBringen Sie nicht externe Zubehörteile wie eine Stellen Sie den LOW CUT (INPUT1)-Schalter dit product op de correcte manier wordt verwerkt, connettore dalla spina del connettore
ATT, el nivel de entrada no cambiará. Videoleuchte usw. mit einem Gewicht von mehr als 500 Zie " Audio-installatie" voor het opnemen van audio. kΩ (kilohms)
clavija conectora del adaptador para XLR. oder den LOW CUT (INPUT2)-Schalter auf ON. helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en dell’Adattatore XLR.
3 Ajuste el canal que desee grabar. g am Zubehörschuh an. milieu die zouden kunnen veroorzaakt worden in geval De microfoonkabel losmaken LINE: +4 dBu, 10 kΩ (kilohms) (0
2 Conecte la clavija conectora del adaptador Puede seleccionar el canal que desee grabar con el Verwendung eines externen van verkeerde afvalbehandeling te voorkomen. Het  Maak de microfoon los van de microfoonhouder.
dBu=0,775 Vrms) 2 Collegare la spina del connettore
 para XLR a la zapata de interfaz múltiple de
la cámara.
selector REC CH SELECT (INPUT1).
Posición del  Identifikation der Teile Audiogeräts
Stellen Sie wie folgt ein, wenn Sie ein anderes als das
recycleren van materialen draagt bij tot het behoud van
natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met
 Maak de microfoonaansluiting los door de
ontgrendelhendel omlaag te drukken.
Bijgeleverde
toebehoren
XLR-adapter (XLR-A1M) (1)
Microfoon (ECM-XM1) (1)
dell’Adattatore XLR alla slitta multi
interfaccia della fotocamera/videocamera.
Windkap (1)
XLR-K1M 3 Fije el adaptador para XLR a la zapata de la selector REC CH
SELECT (INPUT1)
Audio grabado en CH1 y CH2 1 Windschutz
2 Mikrofon
mitgelieferte Mikrofon oder ein externes Audiogerät
(Mischpult usw.) verwenden.
het recyclen van dit product, kan u contact opnemen met
de gemeentelijke instanties, de organisatie belast met de Schoentussenstuk (1) 3 Applicare l’Adattatore XLR alla slitta
ménsula y apriete el mando de bloqueo del
adaptador para XLR. INPUT1 CH1 3 Mikrofonhalter 1 Wählen Sie die einzuspeisende Tonquelle. verwijdering van huishoudelijk afval of de winkel waar u  Audio-installatie Beschermkap van de connector (1) della staffa e stringere la rotella di blocco
dell’Adattatore XLR.
CH1. CH2 4 REC CH SELECT (INPUT1)-Schalter Draagtas (1)
CH2 Stellen Sie den INPUT1/INPUT2 (LINE/MIC/ het product hebt gekocht.
© 2012 Sony Corporation Printed in Japan ˎˎCon el XLR-K1M no se incluye ménsula. 5 ATT (INPUT1)-Schalter De meegeleverde microfoon gebruiken Handleiding en documentatie ˎˎLa staffa non è in dotazione con XLR-K1M.
INPUT1 CH1 MIC+48V)-Schalter entsprechend dem an die < Kennisgeving voor klanten in U kunt mono-geluid opnemen met de super-
Cuando utilice una videocámara digital HD de CH1 6 INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V)-Schalter Se si utilizza la videocamera digitale HD con obi-
INPUT2 CH2 INPUT1/INPUT2 -Buchsen anzuschließenden Gerät Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens
objetivo intercambiable que posea una zapata de 7 ATT (INPUT2)-Schalter ein.
de landen waar EU-richtlijnen van richtmicrofoon.
voorbehouden, zonder kennisgeving. ettivo intercambiabile Sony dotata di una slitta
interfaz múltiple (Consulte la ilustración -2) ˎˎPara utilizar un micrófono externo con dos clavijas 8 INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V)-Schalter toepassing zijn > 1 Zet de INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V) multi interfaccia (vedere la figura -2)
Externes Audiogerät (Mischpult usw.): LINE "Multi Interface Shoe" is een handelsmerk van Sony
Fije el separador de zapata suministrado con esta unidad XLR (3 contactos), conecte el canal izquierdo a la 9 LOW CUT (INPUT1)-Schalter Dynamisches Mikrofon oder Mikrofon mit eingebauter De fabricant van dit product is Sony Corporation, schakelaar op MIC+48V. Applicare il distanziatore per slitta in dotazione con
a la zapata para accesorios de la cámara después de fijar la toma INPUT1 y el canal derecho a la toma INPUT2, 10 AUTO/MAN (CH1)-Schalter 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. De Corporation. quest’unità alla slitta portaccessori della videocamera dopo
Batterie: MIC 2 Zet de REC CH SELECT (INPUT1) schakelaar
clavija conectora del adaptador para XLR. y ajuste el selector REC CH SELECT (INPUT1) a 11 AUDIO LEVEL (CH1)-Scheibe geauthoriseerde vertegenwoordiging voor EMC en produkt aver applicato la spina del connettore all’Adattatore XLR.
Mikrofon, das mit 48-V-Phantomstromversorgung op CH1·CH2.
CH1. 12 AUTO/MAN (CH2)-Schalter veiligheid is Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Cuando desmonte el adaptador para 13 AUDIO LEVEL (CH2)-Scheibe
konform ist: MIC+48V
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland. Voor service- of
Dit schakelt het opnemen in op zowel CH1 en CH2. Prima di usare il prodotto si raccomanda di leggere con Per rimuovere l’Adattatore XLR
XLR 14 LOW CUT (INPUT2)-Schalter Hinweise Zet de schakelaar op CH1 indien u uitsluitend wilt attenzione il presente manuale e di conservarlo quindi per Scollegare prima la presa del connettore dell’Adattatore
Desconecte con antelación la clavija conectora del Especificaciones 15 Zubehörschuh: ˎˎWenn Sie ein Gerät anschließen, das nicht
garantiezaken verwijzen wij u graag naar de addressen in
de afzonderlijke service/garantie documenten.
opnemen op CH1. ogni futura necessità. XLR dalla slitta multi interfaccia.
adaptador para XLR de la zapata de interfaz múltiple. 48-V-Phantomstromversorgung unterstützt, können Scollegare l’Adattatore XLR dopo aver allentato la rotella di
Dimensiones Unidad de adaptador para XLR 16 Anschlussstecker Het opnameniveau aanpassen:
Desmonte el adaptador para XLR después de haber (Aprox.) (XLR-A1M) 17 Anschlussteil-Schutzkappe Fehlfunktionen auftreten, wenn Sie den Schalter U kunt het opnameniveau van het ontvangen signaal AVVERTENZA blocco dell’Adattatore XLR.
aflojado el mando de bloqueo del adaptador para XLR. 111 mm × 85,5 mm × 118 mm (an/ 18 Sperrscheibe auf MIC+48V stellen. Prüfen Sie dies vor dem Kenmerken aanpassen met de INPUT1/INPUT2-aansluitingen. Per ridurre il pericolo di incendi o scosse elettriche, non
Anschließen des Geräts.
Antes de poner en funcionamiento el producto, lea al/prf) (excluyendo el cable y las 19 Entriegelungshebel
ˎˎWenn störendes Rauschen von nicht verwendeten
De XLR-K1M is een set die een XLR-adapter bevat voor u kunt het opnameniveau van de interne microfoon en esporre l’apparecchio alla pioggia o all’umidità.  Installazione del
detalladamente todo este manual y guárdelo para poderlo  Fijación del micrófono partes salientes)
Micrófono (ECM-XM1)
20 Kabelhalter
21 INPUT2-Buchse Buchsen kommt, stellen Sie den INPUT1/INPUT2
een toestel dat is uitgerust met een multi-interfaceschoen
en een microfoon.
MIC-ingangaansluiting niet aanpassen.
1 Zet de AUTO/MAN (CH1/CH2) schakelaar van
Tenere l’unità lontana dalla portata dei bambini per evitare
che la ingoino. microfono
consultar en el futuro. 22 INPUT1-Buchse (LINE/MIC/MIC+48V)-Schalter der nicht
1 Desbloquee el tope del soporte para 42 mm × 193 mm (diámetro/ Sommige cameramodellen met een multi-interfaceschoen het kanaal dat u wilt instellen naar MAN. Per i clienti in Europa
verwendeten Buchse auf LINE. 1 Sbloccare il fermo del portamicrofono e
AVISO micrófono y abra la cubierta. longitud) (incluyendo el parabrisas/ Eingabe externen Tons: 21, 22
2 Stellen Sie den Eingangspegel des
kunnen niet met deze set worden gebruikt.
2 Draai de AUDIO LEVEL knop om het volume Trattamento del dispositivo elettrico o aprire il coperchio.
excluyendo el cable) Voor meer informatie over compatibele cameramodellen
 Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no
exponga la unidad a la lluvia ni a la humedad.
2 Alinee la parte convexa del micrófono con
la parte cóncava del soporte, y después Peso (Aprox.) Unidad de adaptador para XLR
Wählen einer Tonquelle: 6, 8
Wählen eines Tonquellenpegels: 5, 7 Mikrofons ein. van dit apparaat, gaat u naar de Sony-website in uw locatie op het juiste niveau te zetten. elettronico a fine vita (applicabile in
tutti i paesi dell’Unione Europea e in
2 Allineare la parte convessa del microfono
(XLR-A1M) Wählen einer Kanaleinstellung zur Aufnahme: 4 Wenn der INPUT1/INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V)- of consulteert u uw Sony-dealer of bevoegde plaatselijke Controleer of het volume het juiste niveau heeft met de con la parte concava del portamicrofono,
      Mantenga fuera del alcance de niños para evitar su tragado coloque el micrófono en el soporte. Cierre la altri paesi europei con sistema di
217 g Wählen des Aufnahmepegels: 10, 11, 12, 13 Schalter auf MIC oder MIC+48V gestellt ist, können Sony-verkooppunt. hoofdtelefoon of met de audioniveaumeter. quindi collocare il microfono nel
accidental. cubierta y bloquee con seguridad el tope. raccolta differenziata)
Micrófono (ECM-XM1) Ein-/Ausschalten der Windgeräusch-Verringerung: Sie den gewünschten Eingangspegel mit dem ATT De automatische aanpassing herstellen Questo simbolo sul prodotto o sulla portamicrofono. Chiudere il coperchio e
Para los clientes en Europa Cerciórese de colocar el micrófono con el nombre del 118,5 g (INPUT1/INPUT2)-Schalter einstellen.
Tratamiento de los equipos eléctricos y modelo (ECM-XM1) encarado hacia arriba. Temperatura de 0 °C a 40 °C
9, 14
Nehmen Sie die Anpassung entsprechend der Opmerkingen bij het gebruik Zet de AUTO/MAN (CH1/CH2) schakelaar naar AUTO. confezione indica che il prodotto non bloccare saldamente il fermo.
electrónicos al final de su vida útil 3 Conecte la clavija conectora del micrófono funcionamiento Mikrofonempfindlichkeit vor. ˎˎDe microfoon is een precisie-instrument. Laat het niet
Windruis reduceren deve essere considerato come un normale Accertarsi di collocare il microfono con il nome del
(aplicable en la Unión Europea y en en la toma INPUT1 del adaptador para XLR. Temperatura de -20 °C a +60 °C  Anbringen des XLR- ATT 10dB wird bei Verwendung des mitgelieferten vallen, sla er niet tegen en zorg dat er niet hard tegen
U kunt de windruis in het ontvangen signaal reduceren
met de INPUT1/INPUT2-aansluitingen.
rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un
punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi
modello (ECM-XM1) rivolto verso l’alto.
3 Collegare la spina del microfono alla presa
países europeos con sistemas de Mikrofons (ECM-XM1) empfohlen.
tratamiento selectivode residuos)
Conecte la clavija conectora del micrófono en la toma
INPUT1 si va a conectar un dispositivo.
almacenamiento
Tomas de entrada: Tomas INPUT1/INPUT2: XLR, 3
Adapters Die Eingangspegel sind wie folgt.
gestoten wordt.
ˎˎAls de microfoon naast luidsprekers wordt geplaats, kan Zet de LOW CUT (INPUT1) schakelaar of LOW elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto
sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire
INPUT1 sull’Adattatore XLR.
Este símbolo en el equipo o en su embalaje contactos, hembra 1 Nehmen Sie die Anschlussteil-Schutzkappe ATT 0dB: -60 dBu er een galmend effect (akoestische feedback) optreden. CUT (INPUT2) schakelaar naar ON. potenziali conseguenze negative per l’ambiente e per Collegare la spina del connettore del microfono alla
indica que el presente producto no puede ser 4 Ponga el cable del micrófono en el soporte ATT 10dB: -50 dBu presa INPUT1 se si collega un solo dispositivo.
     MIC: -60 dBu /-50 dBu /-40 dBu, 3 vom Anschlussstecker des XLR-Adapters ab. Als dit gebeurt dient u de microfoon zover mogelijk bij
tratado como residuos doméstico normal. para cable del adaptador para XLR. ATT 20dB: -40 dBu de luidsprekers vandaan te plaatsen of het volume van
Een externe audiobron gebruiken la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal
4 Inserire il cavo del microfono nel passacavo
kΩ (kiloohmios) 2 Schließen Sie den Anschlussstecker des XLR- Stel als volgt in als u een andere microfoon gebruikt dan de suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali
Debe entregarse en el correspondiente punto de recogida Consulte “ Configuración de audio” para la de luidsprekers te verlagen.
LINE: +4 dBu, 10 kΩ (kiloohmios) (0
Adapters an den Multi-Interface-Schuh der Hinweise meegeleverde microfoon of een extern audiotoestel (mixer, aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni sull’Adattatore XLR.
 de equipos eléctricos y electrónicos. Al asegurarse de grabación de audio. dBu=0,775 Vrms) ˎˎBevestig geen externe accessoires zoals een videolamp
ˎˎWenn der INPUT1/INPUT2 (LINE/MIC/ etc.). più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, Vedere “ Configurazione dell’audio” per la
que este producto se desecha correctamente, usted ayuda Cuando desmonte el cable del Elementos incluidos Adaptador para XLR (XLR-A1M) (1) Kamera an. MIC+48V)-Schalter auf LINE gestellt ist, ist der etc. aan de accessoiresschoen, die meer wegen dan 500 potete contattare l’ufficio comunale, il servizio
1 Seleeer de geluidsbron die u wilt registrazione audio.
 a prevenir las consecuencias potencialmente negativas Micrófono (ECM-XM1) (1) 3 Bringen Sie den XLR-Adapter am Schuh Eingangspegel fest auf +4 dBu gestellt. Auch wenn g.
para el medio ambiente y la salud humana que podrían micrófono ontvangen.
locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove
Per rimuovere il cavo del microfono
  Desmonte el micrófono del soporte para micrófono. Parabrisas (1) der Halterung an und ziehen Sie die Sie den ATT-Schalter zurückstellen ändert sich der l’avete acquistato. In caso di smaltimento abusivo di
derivarse de la incorrecta manipulación en el momento Zet de INPUT1/INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V)  Rimuovere il microfono dal portamicrofono.
 de deshacerse de este producto. El reciclaje de materiales  Desconecte la clavija conector manteniendo presionada
la palanca de liberación.
Separador de zapata (1)
Tapa protectora de conector (1)
Sperrscheibe des XLR-Adapters fest. Eingangspegel nicht.
3 Stellen Sie den aufzunehmenden Kanal ein.
 Overzicht van de schakelaar volgens het aan te sluiten toestel op de
apparecchiature elettriche e/o elettroniche potrebbero
essere applicate le sanzioni previste dalla normativa  Estrarre la spina del microfono tenendo abbassata la
ˎˎEine Halterung wird mit dem XLR-K1M nicht
ayuda a conservar los recursos naturales. Para recibir
información detallada sobre el reciclaje de este producto,
Funda de transporte (1)
Juego de documentación impresa
mitgeliefert. Sie können den aufzunehmenden Kanal mit dem REC onderdelen INPUT1/INPUT2-aansluitingen.
Extern audiotoestel (mixer, etc.): LINE
applicabile (valido solo per l’Italia). leva di rilascio.

 Configuración de audio Bei Verwendung einer Sony digitalen HD-Vid- CH SELECT (INPUT1)-Schalter wählen. 1 Windkap < Avviso per i clienti residenti nei paesi
póngase en contacto con el ayuntamiento, el punto de
recogida más cercano o el establecimiento donde ha El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin eokamera mit Wechseloptik, die einen Multi- Stellung des REC 2 Microfoon
Dynamische microfoon of microfoon met ingebouwde
batterij: MIC che applicano le direttive UE >  Configurazione dell’audio
adquirido el producto. Utilización del micrófono suministrado previo aviso. Interface-Schuh hat (siehe Abbildung -2) CH SELECT Auf CH1 und CH2 3 Microfoonhouder Microfoon die voldoet aan 48V fantoomkracht: Il fabbricante di questo prodotto è Sony Corporation,
Bringen Sie das mit diesem Teil mitgelieferte Schuh- (INPUT1)- aufgenomener Ton 4 REC CH SELECT (INPUT1) schakelaar MIC+48V
Con il microfono in dotazione
< Aviso para los clientes de países en los Con el micrófono superdireccional suministrado puede “Multi Interface Shoe” es marca comercial de Sony 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Giappone. Il È possibile registrare audio monofonico con il microfono
grabar sonido monoaural Abstandsstück am Zubehörschuh der Kamera an, nachdem Schalters 5 ATT (INPUT1) schakelaar rappresentante autorizzato ai fini della Compatibilità
que se aplican las directivas de la UE > Corporation. Opmerkingen super direzionale.
Sie den Anschlussstecker des XLR-Adapters anbringen. INPUT1 CH1 6 INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V) schakelaar Elettromagnetica e della sicurezza del prodotto è Sony
El fabricante de este producto es Sony Corporation, 1-7-1 1 Ponga el selector INPUT1 (LINE/MIC/ CH1. CH2 7 ATT (INPUT2) schakelaar ˎˎIndien u een toestel aansluit dat niet voldoet aan 48V 1 Impostare l’interruttore INPUT1 (LINE/MIC/
CH2 Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327,
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japón. El representante MIC+48V) en MIC+48V. Beim Abnehmen des XLR-Adapters INPUT1 CH1 8 INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V) schakelaar
fantoomkracht kan er een storing optreden als u de
MIC+48V) su MIC+48V.
  Lesen Sie diese Anleitung vor Inbetriebnahme des Ziehen Sie den Anschlussstecker des XLR-Adapters im schakelaar op MIC+48V zet. Controleer dit voordat Stoccarda Germania. Per qualsiasi problema relativo
autorizado para EMC y seguridad en el producto es 2 Ponga el selector REC CH SELECT (INPUT1) CH1 9 LOW CUT (INPUT1) schakelaar
Produkts bitte genau durch und bewahren Sie sie zum voraus vom Multi-Interface-Schuh der Kamera ab. INPUT2 CH2 u het toestel aansluit. all’assistenza o alla garanzia, si prega di fare riferimento 2 Impostare l’interruttore REC CH SELECT
 Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 en CH1·CH2. 10 AUTO/MAN (CH1) schakelaar agli indirizzi indicati nei documenti di assistenza e
Stuttgart, Alemania. Para cualquier asunto relacionado con späteren Nachschlagen sorgfältig auf. Nehmen Sie den XLR-Adapter ab, nachdem Sie die ˎˎIndien de ruis van de niet gebruikte aansluitingen (INPUT1) su CH1·CH2.
Este ajuste permite grabar tanto en CH1 como en CH2. ˎˎZur Verwendung eines Stereomikrofons mit zwei 11 AUDIO LEVEL (CH1) knop garanzia forniti con il prodotto.
servicio o garantía por favor diríjase a la dirección indicada Sperrscheibe des XLR-Adapters gelöst haben. XLR (3PIN)-Steckern schließen Sie Lch an die u stoort, zet u de INPUT1/INPUT2 (LINE/ Questa impostazione consente la registrazione su CH1
12 AUTO/MAN (CH2) schakelaar
en los documentos de servicio o garantía adjuntados con
Ponga el selector en CH1 si sólo desea grabar en CH1. WARNUNG INPUT1-Buchse und Rch an die INPUT2-Buchse 13 AUDIO LEVEL (CH2) knop
MIC/MIC+48V) schakelaar van de ongebruikte e CH2. Impostare l’interruttore su CH1 per registrare
el producto. Ajuste del nivel de grabación
Puede ajustar el nivel de grabación de la entrada
Um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlags
 Anbringen des Mikrofons an, und stellen Sie den REC CH SELECT (INPUT1)- 14 LOW CUT (INPUT2) schakelaar
aansluiting op LINE.
2 Het ingangniveau van de microfoon
Caratteristiche solo su CH1.
 zu verringern, setzen Sie das Gerät weder Regen noch Schalter auf CH1. 15 Accessoiresschoen XLR-K1M è un kit composto da un Adattatore XLR Regolazione del livello di registrazione:
procedente de las tomas INPUT1/INPUT2. Feuchtigkeit aus. 1 Lösen Sie den Anschlag des Mikrofonhalters instellen.
Características No puede ajustar el nivel de grabación del micrófono Außer Reichweite kleiner Kinder halten, um und öffnen Sie die Abdeckung.
16 Connectoraansluiting
17 Beschermkap van de connector Wanneer de INPUT1/INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V)
per dispositivo dotato di slitta multi interfaccia e da un È possibile regolare l’ingresso del livello di registrazione

El XLR-K1M es un juego que incluye un adaptador para interno ni de la toma de entrada MIC. versehentliches Verschlucken zu vermeiden.
2 Richten Sie den konvexen Teil des Mikrofons
Technische Daten 18 Vergrendelingsknop schakelaar is ingesteld op MIC of MIC+48V, dan kunt
microfono.
Alcuni modelli di fotocamera/videocamera dotati di slitta
dalle prese INPUT1/INPUT2.
Non è possibile regolare il livello di registrazione del
XLR para un dispositivo equipado con una zapata de 1 Ponga el selector AUTO/MAN (CH1/CH2) del Für Kunden in Europa Abmessungen (ca.) XLR-Adapter (XLR-A1M) Einheit 19 Ontgrendelhendel u het ingangniveau instellen met de ATT (INPUT1/ multi interfaccia non possono essere utilizzati con questo microfono interno e della presa di ingresso MIC.
interfaz múltiple y un micrófono.
mit dem konkaven Teil des Halters aus und
canal que desee ajustar en MAN. Entsorgung von gebrauchten 111 mm × 85,5 mm× 118 mm 20 Kabelhouder INPUT2) schakelaar. kit. 1 Impostare l’interruttore AUTO/MAN (CH1/
Algunos modelos de cámaras con zapata de interfaz setzen Sie dann das Mikrofon in den Halter. (B/H/T) (ohne Kabel und 21 INPUT2 aansluiting Aanpassen volgens de gevoeligheid van de microfoon.
  2 Gire el mando AUDIO LEVEL para ajustar el elektrischen und elektronischen Per informazioni dettagliate sui modelli di fotocamera/ CH2) del canale da regolare su MAN.
múltiple no pueden utilizarse con este juego. Schließen Sie die Abdeckung und verriegeln vorstehende Teile) 22 INPUT1 aansluiting ATT 10dB wordt aanbevolen wanneer u de
 volumen al nivel apropiado. Geräten (anzuwenden in den Ländern videocamera compatibili, visitare il sito web Sony della
Con respecto a los detalles sobre los modelos de cámaras den Anschlag sicher. Mikrofon (ECM-XM1) meegeleverde microfoon gebruikt (ECM-XM1). 2 Girare la rotella AUDIO LEVEL per regolare il
Compruebe que el volumen esté al nivel apropiado con der Europäischen Union und anderen Extern geluid aansluiten: 21, 22 propria area, oppure rivolgersi al proprio rivenditore Sony
compatibles con esta unidad, visite el sitio Web de Sony de Setzen Sie das Mikrofon immer mit dem Modellnamen 42 mm × 193 mm (Durchmesser/ De ingangniveaus zijn als volgt: volume al livello appropriato.
 su área, o póngase en contacto con su proveedor Sony o los auriculares o el medidor de nivel de audio. europäischen Ländern mit einem
separaten Sammelsystem für diese (ECM-XM1) nach oben weisend ein. Länge) (mit Windschutz / ohne
Een geluidsbron selecteren: 6, 8
Een geluidsbronniveau selecteren: 5, 7 ATT 0dB: -60dBu
o al centro assistenza autorizzato Sony di zona.
Verificare che il volume sia a un livello appropriato con
con el centro de servicio local autorizado por Sony. Para restablecer el ajuste automático Geräte) 3 Verbinden Sie den Anschlussstecker des Kabel) Een kanaalinstelling voor opname selecteren: 4 ATT 10dB: -50dBu le cuffie o con il misuratore del livello audio.
Ponga el selector AUTO/MAN (CH1/CH2) en AUTO. Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Mikrofons mit der INPUT1-Buchse am XLR- Gewicht (ca.) XLR-Adapter (XLR-A1M) Einheit Een opnameniveau selecteren: 10, 11, 12, 13 ATT 20dB: -40dBu Note sull’uso Per ripristinare la regolazione automatica
Notas sobre la utilización Reducción del ruido de viento
Puede reducir el ruido de viento de la entrada procedente
Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht
als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an
Adapter. 217 g
Mikrofon (ECM-XM1)
Windruisreductie ON/OFF schakelen: 9, 14 Opmerkingen
ˎˎWanneer de INPUT1/INPUT2 (LINE/MIC/
ˎˎIl microfono è uno strumento di precisione. Si deve
quindi evitare farlo cadere, urtarlo o sottoporlo a forza
Impostare l’interruttore AUTO/MAN (CH1/CH2) su
AUTO.
Verbinden Sie den Anschlussstecker des Mikrofons mit
ˎˎEl micrófono es un instrumento de precisión. No lo deje einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen 118,5 g MIC+48V) schakelaar is ingesteld op LINE, staat eccessiva.
caer, golpee, ni lo someta a choques excesivos.
de las tomas INPUT1/INPUT2.
Ponga el selector LOW CUT (INPUT1) o el und elektronischen Geräten abgegeben werden muss.
der INPUT1-Buchse, wenn Sie ein Gerät anschließen.
4 Setzen Sie das Mikrofonkabel in den
Betriebstemperatur 0 °C bis 40 °C  De XLR-adapter het ingangniveau vast op +4dBu. Zelfs als u de ATT- ˎˎSe il microfono viene collocato vicino ai diffusori si
Riduzione del rumore del vento
È possibile ridurre l’ingresso del rumore del vento dalle
ˎˎSi coloca el micrófono cerca de altavoces, puede ocurrir
un efecto de aullido (retroalimentación acústica). Si selector LOW CUT (INPUT2) en ON. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses
Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Kabelhalter am XLR-Adapter.
Lagertemperatur
Eingangsbuchsen
-20 °C bis +60 °C
INPUT1/INPUT2-Buchsen:
bevestigen schakelaar reset, verandert het ingangniveau niet.
3 Het kanaal instellen dat moet worden
potrebbe produrre l’effetto Larsen (feedback audio)
cioè un sibilo udibile attraverso i diffusori. In tal caso,
prese INPUT1/INPUT2.
sucede esto, aleje el micrófono lo más posible de los Utilización de un dispositivo de audio Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden Siehe „ Audio-Einrichtung“ für Tonaufnahme. XLR3-pol, Buchse 1 Maak de beschermkap van de connector los collocare il microfono il più lontano possibile dai Impostare l’interruttore LOW CUT (INPUT1) o
opgenomen.
altavoces, o reduzca el volumen de dichos altavoces. durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling Beim Abnehmen des Mikrofonkabels MIC: -60 dBu /-50 dBu /-40 dBu, 3 van de connectoraansluiting van de XLR- diffusori, oppure abbassare il volume del diffusore. l’interruttore LOW CUT (INPUT2) su ON.
ˎˎNo instale un accesorio externo, como una lámpara externo U kunt het kanaal dat moet worden opgenomen,
hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere  Nehmen Sie das Mikrofon vom Mikrofonhalter ab. kΩ (Kilo-Ohm) adapter. ˎˎNon collegare alla slitta portaccessori accessori esterni
de vídeo, etc., que pese más de 500 g en la zapata para Ajuste de la forma siguiente cuando utilice un micrófono
Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten LINE: +4 dBu, 10 kΩ (Kilo-Ohm)
instellen met de REC CH SELECT (INPUT1)- Utilizzo di un dispositivo audio esterno
que no sea el suministrado o un dispositivo de audio  Ziehen Sie den Mikrofonstecker ab, während Sie den schakelaar. quali una luce video, ecc., di peso superiore a 500 g. Eseguire le impostazioni come descritto di seguito quando
accesorios. Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, den kommunalen (0 dBu = 0,775 Veff) 2 Sluit de connectoraansluiting van de XLR-
externo (mezclador, etc.). Entriegelungshebel nach unten drücken. Positie van de si utilizza un microfono diverso da quello in dotazione o
Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Mitgeliefertes Zubehör XLR-Adapter (XLR-A1M) (1) adapter aan op de multi-interfaceschoen
2  Identificación de los
1 Seleccione la fuente de entrada que desee Produkt gekauft haben. Mikrofon (ECM-XM1) (1) van de camera. REC CH SELECT Audio opgenomen op CH1 &  Identificazione delle parti un dispositivo audio esterno (mixer, ecc.).
aplicar.
< Hinweis für Kunden in Ländern, in  Audio-Einrichtung Windschutz (1) 3 Bevestig de XLR-adapter aan de
(INPUT1) CH2
1 Protezione antivento
1 Selezionare la sorgente sonora da
componentes Ajuste el selector INPUT1/INPUT2 (LINE/MIC/
MIC+48V) de acuerdo con el dispositivo que vaya a denen EU-Richtlinien gelten > Verwendung des mitgelieferten
Schuh-Distanzstück (1) schoen van de beugel en bevestig de
schakelaar
INPUT1 CH1
2 Microfono immettere.
Anschlussteil-Schutzkappe (1) CH1. CH2 3 Portamicrofono Impostare l’interruttore INPUT1/INPUT2 (LINE/MIC/
1 Parabrisas Der Hersteller dieses Produktes ist Sony Corporation, vergrendelingsknop van de XLR-adapter. CH2
2 Micrófono
conectar a las tomas INPUT1/INPUT2. Mikrofons Tragetasche (1) 4 Interruttore REC CH SELECT (INPUT1) MIC+48V) in base al dispositivo da collegare alle prese
Dispositivo de audio externo (mezclador, etc.): LINE 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan. Sie können Mono-Ton mit dem Super-Richtmikrofon Anleitungen ˎˎEr wordt geen beugel meegeleverd bij de XLR-K1M. INPUT1 CH1 INPUT1/INPUT2.
3 Soporte para micrófono CH1 5 Interruttore ATT (INPUT1)
Micrófono dinámico o micrófono con pila incorporada: Bevollmächtigter für EMV und Produktsicherheit aufnehmen. Bij gebruik van de Sony digitale HD-videocamera INPUT2 CH2 6 Interruttore INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V) Dispositivo audio esterno (mixer, ecc.): LINE
4 Selector REC CH SELECT (INPUT1) ist Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Änderungen bei Design und technischen Daten bleiben
MIC 1 Stellen Sie den INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V)- met verwisselbare lens met een multi-interface- 7 Interruttore ATT (INPUT2) Microfono dinamico o microfono con batteria
5 Selector ATT (INPUT1) Micrófono que admite alimentación fantasma de 48 V: 70327 Stuttgart, Deutschland. Für Kundendienst- oder ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. ˎˎOm een stereomicrofoon te gebruiken met twee
Schalter auf MIC+48V. schoen (Zie afbeelding -2) 8 Interruttore INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V) incorporata: MIC
6 Selector INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V) MIC+48V Garantieangelegenheiten wenden Sie sich bitte an die in XLR (3PIN)-aansluitingen, sluit u de Lch aan op
 7 Selector ATT (INPUT2) „Multi Interface Shoe“ ist ein Warenzeichen der Sony Bevestig het schoentussenstuk dat bij dit toestel is geleverd
de INPUT1-aansluiting en Rch op de INPUT2- 9 Interruttore LOW CUT (INPUT1) Microfono compatibile con alimentazione Phantom a
Notas Kundendienst- oder Garantiedokumenten genannten 2 Stellen Sie den REC CH SELECT (INPUT1)- Corporation. aan de accessoiresschoen van de camera nadat u de 10 Interruttore AUTO/MAN (CH1) 48V: MIC+48V
 8 Selector INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V) Adressen. Schalter auf CH1·CH2. connectoraansluiting van de XLR-adapter bevestigt. aansluiting, en zet u de REC CH SELECT (INPUT1)
9 Selector LOW CUT (INPUT1) ˎˎSi conecta un dispositivo que no admite schakelaar op CH1. 11 Rotella AUDIO LEVEL (CH1) Note
alimentación fantasma de 48 V, puede resultar Diese Einstellung erlaubt Aufnahme auf sowohl CH1 12 Interruttore AUTO/MAN (CH2)
 10 Selector AUTO/MAN (CH1) De XLR-adapter losmaken ˎˎSe si collega un dispositivo che non supporta
11 Mando AUDIO LEVEL (CH1) un mal funcionamiento si pone este selector
en MIC+48V. Compruebe antes de conectar el
Merkmale und Funktionen als auch CH2. Stellen Sie den Schalter CH1, wenn Sie
nur auf CH1 aufnehmen wollen.
Voordat u het product bedient, dient u eerst deze Maak de connectoraansluiting van de XLR-adapter van 13 Rotella AUDIO LEVEL (CH2)
14 Interruttore LOW CUT (INPUT2)
l’alimentazione Phantom a 48V e si imposta questo
interruttore su MIC+48V, potrebbero verificarsi dei
12 Selector AUTO/MAN (CH2) handleiding aandachtig door te lezen en hem te bewaren tevoren los van de multi-interfaceschoen.
dispositivo. Der XLR-K1M ist ein Satz einschließlich eines XLR- 15 Slitta portaccessori malfunzionamenti. Controllare prima di collegare il
13 Mando AUDIO LEVEL (CH2) Adaptors, für ein mit einem Multi-Interface-Schuhe Anpassen des Aufnahmepegels voor toekomstige naslag. Maak de XLR-adapter los nadat u de vergrendelknop van
14 Selector LOW CUT (INPUT2) Sie können den Aufnahme-Eingangspegel von den de XLR-adapter heeft los gedraaid. 16 Spina del connettore dispositivo.
ausgestattetes Gerät und ein Mikrofon. 17 Coperchio di protezione del connettore
15 Zapata para accesorios INPUT1/INPUT2-Buchsen anpassen. (Continua sulla facciata posteriore)
1 將 INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V) 開關設為
MIC+48V。
Hur automatisk justering återställs та людського здоров’я, до яких могла б призвести Положення ˎˎВ случае расположения микрофона рядом с 1 Установите переключатель AUTO/ Конструкция и технические характеристики могут 2 將 REC CH SELECT (INPUT1) 開關設為
Egenskaper Ställ AUTO/MAN (CH1/CH2)-omkopplaren på AUTO. неправильна утилізація цього виробу. Вторинна  Прикріплення перемикача REC Звук, записаний на каналі колонками может возникнуть эффект нелинейных MAN (CH1/CH2) канала, который нужно быть изменены без уведомления.
CH1·CH2。
(Continua dalla facciata anteriore) переробка матеріалів допоможе зберегти природні CH SELECT CH1 та CH2 искажений звукового сигнала (акустической
XLR-K1M är ett kit som inkluderar en XLR-adapter för
en enhet utrustad med en Multi-gränssnittssko och en
Minska vindbrus
Du kan minska det ingående vindbruset från INPUT1/
ресурси. Щоб отримати докладнішу інформацію мікрофону (INPUT1) обратной связи). В таком случае расположите
настроить в положение MAN. “Multi Interface Shoe” является товарным знаком Sony
Corporation.
此設定可同時在 CH1 和 CH2 錄音。 若只要在
ˎˎSe il rumore proveniente dalla presa non utilizzata щодо вторинної переробки цього виробу, зверніться микрофон как можно дальше от динамиков или 2 Поверните диск AUDIO LEVEL для CH1 錄音,請將開關設為 CH1。
mikrofon. INPUT2-jacken. Розблокуйте стопор держака мікрофону INPUT1 CH1
disturba, impostare l’interruttore INPUT1/INPUT2 до місцевих органів влади, до служби утилізації CH1. CH2
CH2 уменьшите громкость динамика. регулировки громкости до надлежащего 調整錄音音量
(LINE/MIC/MIC+48V) della presa inutilizzata su Vissa kameramodeller med en Multi-gränssnittssko kan Ställ LOW CUT (INPUT1)-omkopplaren eller побутових відходів або до магазину, де було придбано
та відкрийте кришку. уровня.
inte användas med detta kit. INPUT1 CH1 ˎˎНе прикрепляйте к башмаку для принадлежностей 您可調整 INPUT1/INPUT2 插孔的錄音音量輸入。
LINE. LOW CUT (INPUT2)-omkopplaren på ON. цей виріб. 2 Сумістіть виступаючу частину мікрофону CH1 внешние принадлежности, например, лампу для С помощью наушников или измерителя уровня
För uppgifter om kompatibla kameramodeller för INPUT2 CH2 您無法調整內部麥克風及 MIC 輸入插孔的錄音音量。
2 Impostare il livello di ingresso del із западиною держака, а потім встановіть видеосъемки и т.п. весом более 500 г. звука убедитесь, что громкость находится на
microfono.
denna enhet, besök webbplatsen för Sony i ditt område, Använda en extern ljudenhet < Примітка для покупців у країнах, де 1 將欲調整頻道的 AUTO/MAN (CH1/CH2) 開
eller kontakta din Sony-återförsäljare eller närmaste мікрофон в держак. Закрийте кришку та ˎˎДля використання стереофонічного мікрофону з надлежащем уровне. Импортер на территории РФ и название и адрес 關設為 MAN。
Gör inställningar enligt följande när du använder en annan діють директиви ЄС >
Quando l’interruttore INPUT1/INPUT2 (LINE/MIC/
MIC+48V) è impostato su MIC o MIC+48V, è possibile
auktoriserade Sony-serviceverkstad. mikrofon än den medföljande mikrofonen eller en extern
ljudenhet (mixer etc.).
Цей виріб виготовлено компанією Sony Corporation,
надійно заблокуйте стопор.
Обов’язково встановіть мікрофон таким чином,
двома штекерами XLR (3PIN), під’єднайте канал
L до гнізда INPUT1, а канал R до гнізда INPUT2  Наименование Для восстановления автоматической
регулировки
организации, раположенной на территории
РФ, уполномоченной принимать претензии от
2 轉動 AUDIO LEVEL 旋鈕,將音量調整至合
impostare il livello di ingresso con l’interruttore ATT 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
щоб назва моделі (ECM-XM1) була вгорі. та встановіть перемикач REC CH SELECT компонентов Установите переключатель AUTO/MAN (CH1/CH2) в пользователей: 適大小。
(INPUT1/INPUT2). Att tänka på vid användning 1 Välj ljudkällan som ska mata in.
Ställ INPUT1/INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V)-
(Японія). Уповноваженим представником з питань
електромагнітноїсумісностіта безпеки виробу 3 Під’єднайте штекер роз’єму мікрофону до (INPUT1) в положення CH1.
1 Ветрозащитный экран положение AUTO. ЗАО “Сони Электроникс”, 用耳機或噪音計檢查音量大小是否合適。
Regolare in base alla sensibilità del microfono. 123103,Москва,Карамышевский проезд, 6, Россия 恢復自動調整
ˎˎMikrofonen är ett precisionsinstrument. Tappa den inte, omkopplaren i enlighet med enheten som ska anslutas єкомпанія Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger гнізда INPUT1 на адаптері XLR. 2 Микрофон Шумоподавление ветра
Se si utilizza il microfono in dotazione (ECM-XM1) si
consiglia l’impostazione ATT 10dB.
knacka inte på den, och utsätt den inte för hårda stötar.
ˎˎOm mikrofonen placeras nära högtalare, kan det uppstå
till INPUT1/INPUT2-jacken. Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany (Німеччина). В разі під’єднання одного пристрою під’єднайте Технічні характеристики 3 Держатель микрофона Вы можете уменьшить шум ветра сигнала, Дата изготовления напечатана на картонной коробке. 將 AUTO/MAN (CH1/CH2) 開關設為 AUTO。

I livelli di ingresso sono i seguenti. Extern ljudenhet (mixer etc.): LINE З будь-яких питань стосовно обслуговування або штекер роз’єму мікрофону до гнізда INPUT1. Розміри (приблиз.) Блок адаптера ХLR (XLR-
4 Переключатель REC CH SELECT (INPUT1) подаваемого с гнезд INPUT1/INPUT2. 降低風聲噪音
tjutande ljud (akustisk rundgång). Om det inträffar, Dynamisk mikrofon eller mikrofon med inbyggt гарантіїзвертайтеся за адресами, наданими в окремій 5 Переключатель ATT (INPUT1)
ATT 0dB: -60 dBu 4 Помістіть кабель мікрофону в держак A1M) Установите переключатель LOW CUT 您可降低 INPUT1/INPUT2 插孔的風聲噪音輸入。
placera mikrofonen så långt bort som möjligt från batteri: MIC сервісній та гарантійній документації 6 Переключатель INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V)
ATT 10dB: -50 dBu högtalarna, eller sänk högtalarvolymen. кабелю на адаптері XLR. 111 мм × 85,5 мм × 118 мм (ш (INPUT1) или переключатель LOW CUT 在使用本產品之前,請詳讀本手冊,並妥善保存以備 將 LOW CUT (INPUT1) 開關或 LOW CUT
Mikrofon som är kompatibel med 48V fantommatning: 7 Переключатель ATT (INPUT2)
ATT 20dB: -40 dBu
ˎˎMontera inte ett externt tillbehör såsom en videolampa Інформація для споживачів в Україні Для виконання аудіозапису див. пункт “ / в / г) (за винятком шнура та
8 Переключатель INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V) (INPUT2) в положение ON. 將來參考之用。 (INPUT2) 開關設為 ON。
MIC+48V Обладнання відповідає вимогам Технічного Налаштування звуку”. виступаючих деталей)
Note etc. som väger mer än 500 g på tillbehörsskon. 使用外部音訊裝置
Observera регламенту обмеження використання деяких Miкрофон (ECM-XM1)
9 Переключатель LOW CUT (INPUT1) Использование внешнего 警告
ˎˎQuando l’interruttore INPUT1/INPUT2 (LINE/ В разі від’єднання кабелю мікрофону 10 Переключатель AUTO/MAN (CH1) 使用隨附麥克風以外的麥克風或外部音訊裝置(混音
MIC/MIC+48V) è impostato su LINE, il livello di ˎˎOm du ansluter en enhet som inte stöder 48V небезпечних речовин в електричному та електронному 42 мм × 193 мм (діаметр/ аудиоустройства 為減少發生火災或電擊的危險,請勿讓本機暴露於雨
ingresso è fissato su +4 dBu. Anche se si resetta  Delarnas namn fantommatning, kan det resultera i funktionsfel när обладнанні (постанова КМУ від 03.12.2008 № 1057).
 Від’єднайте мікрофон від держака мікрофону.
 Витягніть штекер мікрофону, натиснувши важіль
довжина) (включно з
11 Диск AUDIO LEVEL (CH1)
12 Переключатель AUTO/MAN (CH2)
Выполните установку следующим образом 中或受潮。
器等)時,請遵照以下說明設定。
1 選擇欲輸入的聲音來源。
l’interruttore ATT, il livello di ingresso non cambia. 1 Vindskydd denna omkopplare ställs på MIC+48V. Kontrollera вітрозахисним екраном / за при использовании микрофона, отличного 請放置在幼童無法取得之處,避免發生誤吞意外。
Виробник: роз’єднання. 13 Диск AUDIO LEVEL (CH2)
innan enheten ansluts. винятком шнура) от прилагаемого микрофона, или внешнего 根據連接至 INPUT1/INPUT2 插孔的裝置設定
3 Impostare il canale da registrare. 2 Mikrofon Sony Corporation 1-7-1, Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan, 14 Переключатель LOW CUT (INPUT2)
ˎˎOm brus från jacket som inte används är störande, Маса (приблиз.) Блок адаптера ХLR (XLR- аудиоустройства (микшера и т.п.). INPUT1/INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V) 開關。
È possibile selezionare il canale da registrare con
l’interruttore REC CH SELECT (INPUT1).
3 Mikrofonhållare
4 REC CH SELECT (INPUT1)-omkopplare ställ INPUT1/INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V)- 108-0075
 Налаштування звуку A1M)
15 Башмак для принадлежностей
16 Штекер разъема 1 Выберите источник подаваемого звука. 功能 外部音訊裝置(混音器等): LINE
5 ATT (INPUT1)-omkopplare omkopplaren för jacket som inte används på LINE. Уповноважений представник в Україні: 217 г Установите переключатель INPUT1/INPUT2 (LINE/ XLR-K1M 為含有 XLR 轉接器的套件,支援配備多 動圈式麥克風或內建電池的麥克風: MIC
Posizione 17 Защитная крышка для разъема
6 INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V)-omkopplare 2 Ställ in ingångsnivån för mikrofonen. ТОВ «Соні Україна», вул. Спаська 30, м. Київ, 04070, Використання мікрофону, що Miкрофон (ECM-XM1) 18 Диск блокировки MIC/MIC+48V) в соответствии с устройством, 介面接座及麥克風的裝置。 支援 48V 幻象電源的麥克風: MIC+48V
dell’interruttore 118,5 г
REC CH SELECT
Audio registrato su CH1 e CH2 7 ATT (INPUT2)-omkopplare När INPUT1/INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V)- Україна. додається 19 Рычаг отсоединения которое нужно подсоединить к гнездам INPUT1/ 部分配備多介面接座的相機/攝影機機型無法搭配本 備註
8 INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V)-omkopplare omkopplaren ställs på MIC eller MIC+48V, kan du Ви можете записувати монофонічний звук за Робоча температура Від 0 °C до 40 °C 20 Держатель кабеля INPUT2. 套件使用。  若您連接不支援 48V 幻象電源的裝置,將此開
(INPUT1) 如需本裝置支援的相機/攝影機機型資訊,請造訪所
9 LOW CUT (INPUT1)-omkopplare ställa in ingångsnivån med ATT (INPUT1/INPUT2)- допомогою суперспрямованого мікрофону. Температура зберігання Від -20 °C до +60 °C 21 Гнездо INPUT2 Внешнее аудиоустройство (микшер и т.п.): LINE 關設為 MIC+48V 可能造成故障。 連接裝置前
INPUT1 CH1 omkopplaren. Вхідні гнізда: Гнізда INPUT1/INPUT2: 在地區的 Sony 網站,或洽詢 Sony 經銷商或當地經 務必檢查。
CH1. CH2 10 AUTO/MAN (CH1)-omkopplare 1 Встановіть перемикач INPUT1 (LINE/MIC/ 22 Гнездо INPUT1 Динамический микрофон или микрофон со
CH2 Justera i enlighet med mikrofonkänsligheten. XLR3-штирьове, 授權的 Sony 服務據點。  若未使用插孔發出的噪音對您造成干擾,請將
11 AUDIO LEVEL (CH1)-reglage MIC+48V) в положення MIC+48V. встроенным аккумулятором: MIC
INPUT1 CH1 ATT 10dB rekommenderas när du använder den охоплюючого типу Ввод внешнего звука: 21, 22 Микрофон, совместимый с фантомным питанием 未使用插孔的 INPUT1/INPUT2 (LINE/MIC/
CH1 12 AUTO/MAN (CH2)-omkopplare Обладнання відповідає вимогам:
INPUT2 CH2 medföljande mikrofonen (ECM-XM1). 2 Встановіть перемикач REC CH SELECT MIC: -60 дБу /-50 дБу /-40 дБу, Выбор источника звука: 6, 8 48 В: MIC+48V MIC+48V) 開關設為 LINE。
13 AUDIO LEVEL (CH2)-reglage
14 LOW CUT (INPUT2)-omkopplare Ingångsnivåerna är de följande.
Технічного регламенту з електромагнітної сумісності (INPUT1) в положення CH1·CH2. 3 kΩ (кОм) Выбор уровня источника звука: 5, 7
Примечания
使用須知 2 設定麥克風的輸入音量。
ˎˎPer utilizzare un microfono stereo con due spine ATT 0dB: -60dBu
обладнання (постанова КМУ від 29.07.2009 № 785).
LINE: +4 дБу, 10 kΩ Выбор установки канала для записи: 4  麥克風屬精密儀器。 請勿讓麥克風掉落或承受重
XLR (a 3 PIN), collegare Lch (canale sx) alla presa 15 Tillbehörssko Це налаштування дозволяє виконувати запис на ˎˎПри подсоединении устройства, которое 當 INPUT1/INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V) 開
ATT 10dB: -50dBu обох каналах CH1 та CH2. Встановіть перемикач (кОм) (0 дБу=0,775 Выбор уровня записи: 10, 11, 12, 13 擊。
INPUT1 e Rch (canale dx) alla presa INPUT2, 16 Anslutningskontakt не поддерживает фантомное питание 48 關設為 MIC 或 MIC+48V 時,您可使用 ATT
quindi impostare l’interruttore REC CH SELECT 17 Kontaktskydd ATT 20dB: -40dBu Характеристики в положення CH1, якщо вам потрібно виконати
Комплектність
середньоквадратичних вольт)
Адаптер XLR (XLR-A1M) (1)
Переключение шумоподавления ветра в
положение ВКЛ/ВЫКЛ: 9, 14 В, при установке данного переключателя в
 若麥克風的位置太接近揚聲器,可能出現嘶吼效果
(聲音回饋)。 如果發生此情況,請將麥克風遠離
(INPUT1/INPUT2) 開關設定輸入音量。
(INPUT1) su CH1. 18 Låsratt Observera запис тільки на каналі CH1. положение MIC+48V возможно возникновение 根據麥克風敏感性進行調整。
XLR-K1M являє собою комплект, який включає постачання Мікрофон (ECM-XM1) (1) 揚聲器,或降低揚聲器的音量。
19 Frigöringsspak ˎˎNär INPUT1/INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V)- адаптер XLR для пристрою, оснащеного Регулювання рівня запису неисправности. Выполните проверку перед 使用隨附麥克風 (ECM-XM1) 時建議設定 ATT
20 Kabelhållare omkopplaren ställs på LINE, är ingångsnivån låst till Вітрозахисний екран (1)  Прикрепление адаптера подсоединением устройства.
 請勿將重量超過 500g 的攝影燈等外接配件安裝至 10dB。
Caratteristiche tecniche 21 INPUT2-jack +4dBu. Även om du ställer om ATT-omkopplaren,
багатоінтерфейсним роз’ємом та мікрофоном. Ви можете регулювати рівень запису сигналу, який
Прокладка башмака (1)
ˎˎЕсли вам мешает шум с неиспользуемого гнезда,
配件接座。
Dimensioni (circa) Unità Adattatore XLR (XLR-
22 INPUT1-jack ändras inte ingångsnivån.
Деякі моделі камер з багатоінтерфейсним роз’ємом не
можуть бути використані з цим комплектом.
подається з гнізд INPUT1/INPUT2.
Ви не можете регулювати рівень запису внутрішнього
Кришка захисту роз’єму (1) XLR установите переключатель INPUT1/INPUT2
輸入音量如下。
ATT 0dB:-60dBu
A1M) Mata in externt ljud: 21, 22 3 Ställ in kanalen för inspelning. Для отримання детальної інформації щодо сумісності мікрофону та вхідного гнізда MIC.
Футляр для переноски (1)
Набір друкованої 1 Отсоедините крышку для защиты (LINE/MIC/MIC+48V) неиспользуемого гнезда в
положение LINE.
 零件識別 ATT 10dB:-50dBu
ATT 20dB:-40dBu
111 mm × 85,5 mm × 118 Välja en ljudkälla: 6, 8 Du kan välja kanalen för inspelning, med REC CH моделей камер даного пристрою, відвідайте місцевий 1 Встановіть перемикач AUTO/MAN (CH1/ разъема от штекера разъема адаптера
документації 1 防風罩
mm (l/a/p) (esclusi cavo di Välja en nivå för ljudkälla: 5, 7 SELECT (INPUT1)-omkopplaren. веб-сайт Sony або зверніться до дилера Sony чи то в CH2) каналу, який потрібно налаштувати в XLR. 2 Установите уровень входного сигнала 備註
Välja kanalinställning för inspelning: 4 2 麥克風
alimentazione e parti sporgenti) Position för REC уповноважений сервісний центр Sony. положення MAN. Конструкція і технічні характеристики можуть бути
2 Подсоедините штекер разъема адаптера микрофона. 3 麥克風座
 當 INPUT1/INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V) 開
Microfono (ECM-XM1) Välja inspelningsnivån: 10, 11, 12, 13 CH SELECT Ljud som spelas in på CH1 & змінені без повідомлення. При установке переключателя INPUT1/INPUT2 關設為 LINE 時,輸入音量固定為 +4dBu。 即
42 mm × 193 mm (diametro/ Slå på (ON) och av (OFF) reducering av vindbrus: 9, 14 2 Поверніть диск AUDIO LEVEL для XLR к многоинтерфейсному разъему 4 REC CH SELECT (INPUT1) 開關
lunghezza) (inclusa la protezione
(INPUT1)-
omkopplare
CH2
Примітки щодо регулювання гучності до належного «Multi Interface Shoe» є товарним знаком Sony
Corporation.
камеры.
(LINE/MIC/MIC+48V) в положение MIC или
MIC+48V можно установить уровень входного
5 ATT (INPUT1) 開關
使重設 ATT 開關,輸入音量也不會改變。
3 設定欲錄音的頻道。
antivento / escluso il cavo di
alimentazione)  Sätta fast XLR-adaptern CH1. CH2
INPUT1 CH1 використання рівня.
За допомогою навушників або вимірювача рівня Дата виготовлення надрукована на картонній коробці.
3 Прикрепите адаптер XLR к башмаку сигнала с помощью переключателя ATT (INPUT1/
6 INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V) 開關
7 ATT (INPUT2) 開關 您可使用 REC CH SELECT (INPUT1) 開關選擇
CH2 кронштейна и затяните диск блокировки INPUT2). 欲錄音的頻道。
Peso (circa) Unità Adattatore XLR (XLR- 1 Ta av kontaktskyddet från XLR-adapterns ˎˎДаний мікрофон є чутливим пристроєм. Не звуку переконайтесь, що гучність знаходиться на Выполните регулировку в соответствии с 8 INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V) 開關
INPUT1 CH1 допускайте його падіння та не піддавайте його адаптера XLR. REC CH SELECT
A1M) anslutningskontakt. CH1 належному рівні. чувствительностью микрофона. 9 LOW CUT (INPUT1) 開關
INPUT2 CH2 ударам та сильним поштовхам. ˎˎКронштейн не входит в комплект XLR-K1M. 10 AUTO/MAN (CH1) 開關 (INPUT1) 開關 CH1 及 CH2 的音訊錄製
217 g Для відновлення автоматичного регулювання Перед пользованием лампой-вспышкой рекомендуется При использовании прилагаемого микрофона
Microfono (ECM-XM1) 2 Anslut XLR-adapterns anslutningskontakt ˎˎВ разі розміщення мікрофона поряд з внимательно прочитать настоящую инструкцию и При использовании цифровой видеокамеры 11 AUDIO LEVEL (CH1) 旋鈕
的位置
ˎˎFör att använda en stereomikrofon med två XLR Встановіть перемикач AUTO/MAN (CH1/CH2) в (ECM-XM1) рекомендуется использовать опцию
118,5 g till kamerans Multi-gränssnittssko. (3PIN)-pluggar, anslut Lch (vänster kanal) till
гучномовцями може виникнути ефект нелінійних хранить ее у себя для справок. HD со сменным объективом Sony, в которой ATT 10dB. 12 AUTO/MAN (CH2) 開關 CH1. CH2
INPUT1 CH1
спотворень (акустичний зворотній зв’язок). В положення AUTO. CH2
Temperatura di utilizzo Da 0 °C a 40 °C 3 Sätt fast XLR-adaptern på skon på fästet och INPUT1-jacket och Rch (höger kanal) till INPUT2- имеется многоинтерфейсный разъем. (см. Уровни входного сигнала будут иметь следующие 13 AUDIO LEVEL (CH2) 旋鈕
Temperatura di Da -20 °C a +60 °C dra åt XLR-adapterns låsratt. jacket, och ställ REC CH SELECT (INPUT1)-
такому випадку розмістіть мікрофон якомога далі Зменшення шуму вітру ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ рисунок -2) значения. 14 LOW CUT (INPUT2) 開關 CH1
INPUT1 CH1
від гучномовців або зменшіть гучність гучномовця. Ви можете зменшити рівень шуму вітру сигналу, який Прикрепите прокладку башмака, поставляемую с INPUT2 CH2
conservazione ˎˎDet medföljer inget fäste med XLR-K1M. omkopplaren på CH1. Для уменьшения опасности возгорания или ATT 0dB: -60 дБу 15 配件接座
Prese di ingresso: Prese INPUT1/INPUT2: XLR3- ˎˎНе прикріплюйте до башмака для аксесуарів подається з гнізд INPUT1/INPUT2. поражения злектрическим током не подвергайте данным устройством, к башмаку для аксессуаров ATT 10dB: -50 дБу 16 連接插頭
När en Sony Digital HD-videokamera med utbyt- зовнішні аксесуари, наприклад, лампу для камеры после прикрепления штекера разъема адаптера  若要使用含有兩個 XLR (3PIN) 插頭的立體聲麥
pin, femmina Встановіть перемикач LOW CUT (INPUT1) або аппарат воздействию дождя или влаги. ATT 20dB: -40 дБу
MIC: -60 dBu /-50 dBu /-40 dBu, 3
bart objektiv med multi-gränssnittssko används Specifikationer відеозйомки, тощо, вагою понад 500 г.
перемикач LOW CUT (INPUT2) в положення Храните в месте, недоступном для маленьких детей, XLR.
Примечания
17 接頭保護帽
18 鎖定旋鈕
克風,請將 Lch 連接至 INPUT1 插孔、Rch 連
接至 INPUT2 插孔,然後將 REC CH SELECT
(se illustration -2)
kΩ (kilohms) Storlek (ca.) XLR-adapterenhet (XLR-A1M) ON. чтобы предотвратить случайное проглатывание. При отсоединении адаптера XLR ˎˎВ случае установки переключателя INPUT1/ 19 釋放桿 (INPUT1) 開關設為 CH1。
LINE: +4 dBu, 10 kΩ (kilohms) (0
dBu=0,775 Vrms)
Sätt fast skomellanlägget som medföljer denna enhet på
kamerans tillbehörssko efter att ha satt fast XLR-adapterns 111 mm × 85,5 mm × 118 mm  Найменування Використання зовнішнього Для пользователей в Европе Предварительно отсоедините штекер разъема адаптера INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V) в положение 20 纜線固定座
(b/h/d) (exklusive sladden och XLR от многоинтерфейсного разъема.
Accessori inclusi Adattatore XLR (XLR-A1M) (1)
anslutningskontakt.
utskjutande delar) компонентів аудіопристрою Утилизация отслужившего
электрического и электронного Отсоедините адаптер XLR после ослабления диска
LINE уровень входного сигнала будет
зафиксирован в положении +4 дБу. Даже в случае
21 INPUT2 插孔
22 INPUT1 插孔 規格
Microfono (ECM-XM1) (1) När XLR-adaptern ska tas loss Mikrofon (ECM-XM1) 1 Вітрозахисний екран Виконайте налаштування наступним чином в разі
оборудования (директива блокировки адаптера XLR. переустановки переключателя ATT уровень 尺寸(約) XLR 轉接器 (XLR-A1M) 裝置
Protezione antivento (1) Koppla ur XLR-adapterns anslutningskontakt från Multi- 42 mm × 193 mm (diameter/längd) 2 Мікрофон використання мікрофону, який відрізняється від 輸入外部聲音: 21, 22
применяется в странах Евросоюза и входного сигнала не изменится. 111 mm × 85.5 mm × 118
Distanziatore per slitta di contatto gränssnittsskon i förväg. (inklusive vindskyddet/exklusive 3 Держак мікрофона мікрофону, що додається, або зовнішнього пристрою 選擇聲音來源: 6, 8
(1) Ta loss XLR-adaptern efter att ha lossat XLR-adapterns sladden) 4 Перемикач REC CH SELECT (INPUT1) (мікшера, тощо).
других европейских странах, где
действуют системы раздельного
 Прикрепление 3 Установите канал, который нужно
записать.
選擇聲音來源音量: 5, 7 mm(寬/高/深)(不包括連接
線及突出部分)
選擇錄音頻道設定: 4
Coperchio di protezione del
connettore (1)
låsratt. Vikt (ca.) XLR-adapterenhet (XLR-A1M)
217 g
5 Перемикач ATT (INPUT1)
6 Перемикач INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V)
1 Виберіть джерело звуку, що подається.
Встановіть перемикач INPUT1/INPUT2 (LINE/MIC/
сбора отходов) микрофона Вы можете выбрать канал, который нужно 選擇錄音音量: 10, 11, 12, 13 麥克風 (ECM-XM1)
Данный знак на устройстве или его записать, с помощью переключателя REC CH 將麥克風風聲噪音抑制切換為 ON/OFF: 9, 14 42 mm × 193 mm(直徑/長
Custodia di trasporto (1) 1 Разблокируйте стопор держателя
Corredo di documentazione  Sätta fast mikrofonen Mikrofon (ECM-XM1)
118,5 g
7 Перемикач ATT (INPUT2)
8 Перемикач INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V)
MIC+48V) відповідно до пристрою, який потрібно
під’єднати до гнізд INPUT1/INPUT2.
упаковке обозначает, что данное устройство нельзя
утилизировать вместе с прочими бытовыми отходами. микрофона и откройте крышку.
SELECT (INPUT1). 度)(包括防風罩/不包括連
接線)
stampata 1 Lås upp spärren på mikrofonhållaren och Arbetstemperatur 0 °C till 40 °C 9 Перемикач LOW CUT (INPUT1)
10 Перемикач AUTO/MAN (CH1)
Зовнішній аудіопристрій (мікшер, тощо): LINE Его следует сдать в соответствующий приемный 2 Совместите выступающую часть
Положение
переключателя Звук, записанный на канале  安裝 XLR 轉接器 質量(約) XLR 轉接器 (XLR-A1M) 裝置
Disegno e caratteristiche tecniche sono soggetti a öppna locket. Förvaringstemperatur -20 °C till +60 °C Динамічний мікрофон або мікрофон з вбудованим пункт переработки электрического и электронного микрофона с углублением держателя, REC CH SELECT CH1 и CH2 217 g
Ingångar: INPUT1/INPUT2-jack: XLR3-stift, 11 Диск AUDIO LEVEL (CH1) акумулятором: MIC оборудования. Неправильная утилизация данного 1 將接頭保護帽從 XLR 轉接器的連接插頭拆 麥克風 (ECM-XM1)
modifiche senza preavviso. 2 Passa in den konvexa delen av mikrofonen а затем установите микрофон в (INPUT1)
hona 12 Перемикач AUTO/MAN (CH2) Мікрофон, сумісний з фантомним живленням 48 изделия может привести к потенциально негативному 開。 118.5 g
“Multi Interface Shoe” è un marchio di fabbrica di Sony mot den konkava delen av hållaren, och MIC: -60 dBu /-50 dBu /-40 dBu, 3 13 Диск AUDIO LEVEL (CH2) В: MIC+48V держатель. Закройте крышку и надежно INPUT1 CH1
влиянию на окружающую среду и здоровье людей, CH1. CH2 2 將 XLR 轉接器的連接插頭連接至相機/攝影 操作溫度 0℃ 至 40℃
Corporation. placera sedan mikrofonen i hållaren. Stäng kΩ (kilohm) 14 Перемикач LOW CUT (INPUT2) поэтому для предотвращения подобных последствий заблокируйте стопор. CH2
locket och lås spärren ordentligt. Примітки 機的多介面接座。 存放溫度 -20℃ 至 +60℃
LINE: +4 dBu, 10 kΩ (kilohm) (0 15 Башмак для аксесуарів необходимо выполнять специальные требования Обязательно установите микрофон таким образом, INPUT1 CH1
16 Штекер роз’єму ˎˎВ разі під’єднання пристрою, який не підтримує CH1 3 將 XLR 轉接器安裝至托架接座,然後鎖緊 輸入插孔: INPUT1/INPUT2 插孔:
Se till att placera mikrofonen med modellnamnet dBu=0,775 Vrms) фантомне живлення 48 В, під час встановлення по утилизации этого изделия. Переработка данных чтобы название модели (ECM-XM1) было вверху. INPUT2 CH2 XLR3 針腳,母頭
Läs noga igenom denna bruksanvisning innan produkten (ECM-XM1) vänt uppåt. Inkluderade artiklar XLR-adapter (XLR-A1M) (1) 17 Кришка захисту роз’єму материалов поможет сохранить природные ресурсы. 3 Подсоедините штекер разъема XLR 轉接器的鎖定旋鈕。
даного перемикача в положення MIC+48V ˎˎДля использования стереофонического MIC: -60 dBu /-50 dBu /-40
tas i bruk. Spara bruksanvisningen. 3 Anslut mikrofonens anslutningskontakt till Mikrofon (ECM-XM1) (1) 18 Диск блокування Для получения более подробной информации о микрофона к гнезду INPUT1 на адаптере  托架未隨附於 XLR-K1M。
можливе виникнення несправності. Виконайте микрофона с двумя штекерами XLR (3PIN), dBu,3 kΩ(千歐姆)
INPUT1-jacket på XLR-adaptern. Vindskydd (1) 19 Важіль роз’єднання переработке этого изделия обратитесь в местные
VARNING перевірку перед під’єднанням пристрою. XLR. подсоедините канал L к гнезду INPUT1, а канал 使用含有多介面接座的Sony可換鏡頭數位HD攝影 LINE: +4 dBu,10 kΩ(千歐
Skomellanlägg (1) 20 Держак кабелю органы городского управления, службу сбора бытовых 機時(參見圖 -2)
Anslut mikrofonens anslutningskontakt till INPUT1-
21 Гніздо INPUT2 ˎˎЯкщо вам заважає шум з гнізда, яке не При подсоединении одного устройства R к гнезду INPUT2 и установите переключатель 姆)(0 dBu=0.775 Vrms)
Utsätt inte kameran för regn eller fukt eftersom det kan jacket om du ansluter en enhet. Kontaktskydd (1) використовується, встановіть перемикач отходов или в магазин, где было приобретено изделие. подсоедините штекер разъема микрофона к гнезду 安裝 XLR 轉接器的連接插頭後,將本裝置隨附的接 所含物品 XLR 轉接器 (XLR-A1M) (1)
22 Гніздо INPUT1 REC CH SELECT (INPUT1) в положение CH1.
medföra risk för brand eller elstötar. Bärväska (1) INPUT1/INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V) цього 座隔墊安裝至相機/攝影機的配件接座。
Förvaras oåtkomligt för små barn för att förhindra
4 Lägg mikrofonkabeln i kabelhållaren på Uppsättning tryckt dokumentation
< Примечание для покупателей в INPUT1. 麥克風 (ECM-XM1) (1)
Введення зовнішнього звуку: 21, 22 гнізда в положення LINE. 4 Поместите кабель микрофона в 防風罩 (1)
oavsiktlig förtäring. XLR-adaptern.
Вибір джерела звуку: 6, 8 странах, где действуют директивы ЕС > Технические 卸除 XLR 轉接器
Se ” Ljudinställning” för ljudinspelning. Utförande och specifikationer kan ändras utan föregående 2 Встановіть рівень вхідного сигналу Производителем данного устройства является держатель кабеля на адаптере XLR. 先從多介面接座拔除 XLR 轉接器的連接插頭。 接座隔墊 (1)
För kunder i Europa Вибір рівня джерела звуку: 5, 7
Omhändertagande av gamla elektriska När mikrofonkabeln ska tas loss
meddelande.
Вибір установки каналу для запису: 4
мікрофону.
В разі встановлення перемикача INPUT1/INPUT2
корпорация Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Для выполнения аудиозаписи см. пункт “ характеристики 鬆開 XLR 轉接器的鎖定旋鈕後,將 XLR 轉接器卸
除。
接頭保護帽 (1)
攜行袋 (1)
”Multi Interface Shoe” är ett varumärke som tillhör Sony Вибір рівня запису: 10, 11, 12, 13 Tokyo, 108-0075 Japan. Настройка звука”.
och elektroniska produkter (Användbar  Ta loss mikrofonen från mikrofonhållaren. (LINE/MIC/MIC+48V) в положення MIC або Размеры (приблиз.)Блок адаптера ХLR (XLR-A1M) 成套印刷文件
Уполномоченным представителем по
i den Europeiska Unionen och andra  Koppla ur mikrofonkontakten samtidigt som du trycker Corporation. Переключення зменшення шуму вітру в
MIC+48V можна встановити рівень вхідного При отсоединении кабеля микрофона 111 мм × 85,5 мм × 118 мм (ш / в / г)
Europeiska länder med separata frigörningsspaken nedåt. положення УВІМК/ВИМК: 9, 14
сигналу за допомогою перемикача ATT (INPUT1/
электромагнитной совместимости (EMC) и
безопасности изделия является компания Sony
 Отсоедините микрофон от держателя микрофона. (не включая шнур и выступающие  安裝麥克風 設計和規格有所變更時,恕不另行通知。
insamlingssystem) INPUT2).  Извлеките штекер микрофона, нажав рычаг части) "Multi Interface Shoe" 為 Sony Corporation 的商
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 1 解鎖麥克風座的止動件,然後打開護蓋。
Symbolen på produkten eller emballaget
anger att produkten inte får hanteras
 Ljudinställning
Перед початком роботи з виробом, будь ласка, уважно
прочитайте даний посібник і збережіть його для  Прикріплення адаптера Виконайте регулювання відповідно до чутливості
мікрофону.
Stuttgart, Germany. По вопросам обслуживания и
рассоединения. Микрофон (ECM-XM1)
42 мм × 193 мм (диаметр/длина) 2 將麥克風的凸面部位與固定座的凹面部位對
標。
гарантии обращайтесь по адресам, указанным в
som hushållsavfall. Den skall i stället Använda den medföljande mikrofonen
довідок у майбутньому. XLR В разі використання мікрофону, що додається соответствующих документах.  Настройка звука
(включая ветрозащитный экран /
не включая шнур)
齊,然後將麥克風裝入固定座。關上護蓋,
lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- (ECM-XM1), рекомендується використовувати 並確實鎖定止動件。
och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att
Du kan spela in enkanaligt ljud med den superriktade ПОПЕРЕДЖЕННЯ 1 Від’єднайте кришку захисту роз’єму від Масса (приблиз.) Блок адаптера ХLR (XLR-A1M)
mikrofonen. опцію ATT 10dB. Использование прилагаемого 請正確放置麥克風,使機型名稱(ECM-XM1)
produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga
1 Ställ INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V)-
Щоб знизити ризик займання або ураження штекера роз’єму адаптера XLR. Рівні вхідного сигналу матимуть наступні Характеристики микрофона
217 г 朝上。
eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter som kan електричним струмом, не піддавайте виріб впливу 2 Під’єднайте штекер роз’єму адаптера XLR значення. Микрофон (ECM-XM1)
omkopplaren på MIC+48V. дощової води або вологи.
XLR-K1M представляет собой комплект, который Вы можете записывать монофонический звук с 118,5 г
3 將麥克風的連接插頭連接至 XLR 轉接器的
uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. до багатоінтерфейсного роз’єму камери. ATT 0dB: -60 дБу включает адаптер XLR для устройства, оснащенного
Тримайте в недоступному для дітей місці, щоб помощью сверхнаправленного микрофона. INPUT1 插孔。
Återvinning av material hjälper till att bibehålla naturens 2 Ställ REC CH SELECT (INPUT1)-omkopplaren ATT 10dB: -50 дБу многоинтерфейсным разъемом и микрофоном.
Рабочая От 0 °Cдо 40 °C
resurser. För ytterligare upplysningar om återvinning bör уникнути проковтування ними даного виробу. 3 Прикріпіть адаптер XLR до башмака 1 Установите переключатель INPUT1 (LINE/ температура 若您連接一台裝置,請將麥克風的連接插頭連接至
på CH1·CH2. ATT 20dB: -40 дБу Некоторые модели камер с многоинтерфейсным
du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst кронштейну та затягніть диск блокування MIC/MIC+48V) в положение MIC+48V. Температура От -20 °C до +60 °C INPUT1 插孔。
Denna inställning möjliggör inspelning på både CH1 Для споживачів з Європи адаптера XLR. Примітки разъемом не могут быть использованы с этим
4 將麥克風纜線裝入 XLR 轉接器的纜線固定
eller affären där du köpte varan. och CH2. Ställ omkopplaren på CH1 om du vill spela Утилізація старого електричного та комплектом. 2 Установите переключатель REC CH SELECT хранения
ˎˎВ разі встановлення перемикача INPUT1/ 座。
< Anmärkning för kunder i de länder in på endast CH1. електронного обладнання ˎˎКронштейн не входить до комплекту XLR-K1M. INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V) в положення Для получения более подробной информации о (INPUT1) в положение CH1·CH2. Входные гнезда: Гнезда INPUT1/INPUT2: XLR3-
(застосовується в Європейському При використанні цифрової відеокамери совместимости моделей камер данного устройства, штырьковое, охватывающего типа 錄音說明請參閱 “ 音訊設定”。
som följer EU-direktiv> Justera inspelningsnivån HD зі змінним об'єктивом Sony, що має
LINE рівень вхідного сигналу буде зафіксовано Эта настройка позволяет выполнять запись MIC: -60 дБу /-50 дБу /-40 дБу, 3 kΩ
Tillverkare av denna product är Sony Corporation, 1-7-1 Du kan justera den ingående inspelningsnivån från союзі та інших європейських країнах в положенні +4 дБу. Навіть у випадку посетите местный веб-сайт Sony или обратитесь к на обоих каналах CH1 и CH2. Установите 卸除麥克風纜線時
із системами роздільного збирання багатоінтерфейсний роз'єм. (див. малюнок дилеру компании Sony или же в уполномоченный (кОм)
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Auktoriserad INPUT1/INPUT2-jacken. перевстановлення перемикача ATT рівень переключатель в положение CH1, если вам нужно  從麥克風座卸除麥克風。
сміття) -2) сервисный центр Sony. LINE: +4 дБу, 10 kΩ (кОм) (0
representant för EMC och produkt säkerhet är Sony Det går inte att justera inspelningsnivån för den interna вхідного сигналу не зміниться. выполнить запись только на канале CH1.  按下釋放桿的同時拔除麥克風插頭。
Цей символ на виробі або на упаковці Прикріпіть прокладку башмака, що додається до цього дБу=0,775 среднеквадратических
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 mikrofonen och MIC-ingången. 3 Встановіть канал, який потрібно записати. Регулировка уровня записи вольт)
означає, що цей виріб не можна пристрою, до башмака для аксесуарів камери після
Stuttgart, Germany. För service och garanti ärenden, var
vänlig att titta I separat service och garanti dokument.
1 Ställ AUTO/MAN (CH1/CH2)-omkopplaren утилізувати як побутове сміття. Замість цього його прикріплення штекера роз'єму адаптера XLR.
Ви можете вибрати канал, який потрібно записати,
за допомогою перемикача REC CH SELECT
Примечания по Вы можете регулировать уровень записи сигнала, Комплектность Адаптер XLR (XLR-A1M) (1)  音訊設定
för kanalen som ska justeras på MAN. подаваемого с гнезд INPUT1/INPUT2. поставки Микрофон (ECM-XM1) (1)
2 Vrid på AUDIO LEVEL-reglaget för att justera
потрібно здати до відповідного приймального
пункту для вторинної обробки електричного та
В разі від’єднання адаптера XLR (INPUT1). эксплуатации Вы не можете регулировать уровень записи Ветрозащитный экран (1) 使用隨附麥克風
Заздалегідь від’єднайте штекер роз’єму адаптера XLR ˎˎДанный микрофон является чувствительным внутреннего микрофона и входного гнезда MIC. Прокладка башмака (1) 您可使用加強型麥克風來錄製單聲道聲音。
volymen till lämplig nivå. електронного обладнання. Забезпечивши належну
від багатоінтерфейсного роз’єму. устройством. Не роняйте его и не подвергайте его Защитная крышка для разъема (1)
Kontrollera att volymen står på lämplig nivå, med утилізацію цього виробу, ви допоможете запобігти 1 將 INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V) 開關設為
Від’єднайте адаптер XLR після ослаблення диску ударам и сильным толчкам. Футляр для переноски (1)
hörlurar eller ljudnivåmätare. негативним наслідкам для навколишнього середовища MIC+48V。
блокування адаптера XLR. Набор печатной документации
2 將 REC CH SELECT (INPUT1) 開關設為