Anda di halaman 1dari 4

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PULAU PINANG

TUGASAN KERJA KURSUS


TAHUN AKADEMIK : 2017

Program: PISMP Nama Pelajar:


Kod: EDU3093 Semester / Tahun: 2 / 4

Ambilan: JUN 2014


Nama Kursus: GURU DAN CABARAN
SEMASA Kumpulan: S2T4MT,
S2T4PEM
Tugasan Tarikh Mula Tarikh Hantar
1. Pembentangan 02 April 2018
2. Penulisan Akademik 08 Februari 2018 08 Mac 2018

Hasil Pembelajaran Kursus:

1.Membincangkan secara mendalam peraturan-peraturan awam yang berkaitan dengan kerjaya


guru (C2, LO1)

2.Membentangkan analisis kritis isu-isu dan cabaran-cabaran semasa yang dihadapi oleh guru
dengan merujuk kepada pelbagai sumber yang relevan (C4, LO3, LO4, LO6, CTPS2, CS4, LL1)

3.Mencadangkan langkah-langkah yang berkesan untuk menangani gangguan emosi dalam


kalangan guru dan murid (C5, LO3,CTPS3)

4.Merangka pelan tindakan untuk mengurus perubahan dalam bidang pendidikan sesuai dengan
kehendak pendidikan semasa (C6, LO3, LO6,CTPS3, LL1)

Kerja kursus ini bagi menilai hasil pembelajaran 2 dan 3

Objektif Kerja Kursus:

Pelajar akan dapat:

1. Membentangkan analisis kritis isu-isu dan cabaran-cabaran semasa yang dihadapi oleh
guru dengan merujuk kepada pelbagai sumber yang relevan

2. Mencadangkan langkah-langkah yang berkesan untuk menangani gangguan emosi dalam


kalangan guru dan murid

1
Arahan Pelaksanaan Tugasan.

TUGASAN 1: Pembentangan (10%)

Pelajar guru diagihkan salah satu kumpulan untuk membuat persediaan bagi pembentangan
dalam kelas berdasarkan tajuk-tajuk berikut:

(rujuk lampiran 1)

Panduan Pelaksanaan Tugasan:


1. Tugasan ini adalah tugasan kumpulan (Di antara 2 - 3 orang dalam satu kumpulan).
2. Setiap kumpulan dikehendaki memilih dan membentangkan hanya SATU tajuk sahaja.
3. Setiap tajuk PERLU dibentang dalam setiap kumpulan akademik.
4. Semua ahli kumpulan hendaklah bekerjasama dan mengambil bahagian dalam
penyediaan tugasan dan semasa sesi pembentangan.
5. Anda harus memaparkan maklumat pembentangan dalam sebarang bentuk visual dengan
penggunaan TMK.
6. Format penulisan tugasan:
 Dalam bentuk powerpoint
 Slaid pertama dilengkapkan dengan maklumat berikut:
(i) Nama pelajar guru, no. kad pengenalan & no. angka giliran
(ii) Kod dan Tajuk Kursus
(iii) Tajuk tugasan
(iv) Kumpulan akademik
(v) Nama pensyarah kursus
7. Amalam plagiat tidak dibenarkan.
8. Tempoh pembentangan: selama 30 minit setiap kumpulan.
9. Hard copy nota/pembentangan perlu diserahkan kepada pensyarah sebelum
pembentangan.
10. Pembentangan kumpulan akan bermula pada 02 April 2018
10. Tarikh serah soft copy: Seminggu selepas pembentangan.

Tugasan yang baik harus menunjukkan kriteria-kriteria berikut:


1. Liputan isi kandungan yang relevan, menyeluruh dan terperinci.
2. Tugasan anda perlu mengandungi perkara-perkara berikut:
 Pengenalan
 Perkembangan: fakta dan huraian bagi setiap isi
 Kesimpulan
 Bibliografi (sekurang-kurangnya 5 sumber)
3. Keseluruhan isi dan pengolahan perlu menunjukkan keaslian hasil bacaan dan
sokongan ilmiah.
4. Organisasi pembentangan yang sesuai dan menarik.
5. Maklumat slaid dan pembentangan harus menunjukkan kefasihan bahasa, kematangan
hujah dalam menterjemahkan maklumat secara kritikal dan analitikal.
6. Membentangkan analisis kritis isu-isu dan cabaran-cabaran semasa yang dihadapi oleh
guru dengan merujuk kepada pelbagai sumber yang relevan

2
Arahan Pelaksanaan Tugasan.

TUGASAN 2 : Penulisan Akademik (40%)

Pelajar guru secara individu melaksanakan penulisan akademik berdasarkan tajuk berikut:

“Tekanan emosi guru dan murid semakin meningkat akibat globalisasi dan modenisasi
dalam sistem pendidikan. Pertukaran kurikulum pendidikan, bebanan tanggungjawab dan
kerja serta cabaran pendidikan lain telah mencetuskan pelbagai impak dan menyebabkan
gangguan emosi kepada guru dan murid.

Cadangkan langkah-langkah intervensi yang komprehensif untuk membantu guru dan


murid menguruskan gangguan emosi dalam menghadapi suasana tersebut.”

Panduan Pelaksanaan Tugasan:

1. Tugasan ini adalah tugasan individu.


2. Format penulisan tugasan:
 Font: Arial
 Saiz huruf: 11
 Langkau satu setengah baris
 Bahagian kulit luar dilengkapkan dengan:

(i) Nama pelajar guru, no. kad pengenalan & no. angka giliran
(ii) Kod dan Tajuk Kursus
(iii) Tajuk tugasan
(iv) Kumpulan akademik
(v) Nama pensyarah kursus

3. Amalam plagiat tidak dibenarkan.


4. Hasil penulisan akademik tidak melebihi 1800 patah perkataan.
5. Tugasan mulai 08 Februari 2018 dan perlu diserahkan pada 08 Mac 2018.

Tugasan yang baik harus menunjukkan kriteria-kriteria berikut:

1. Liputan isi kandungan yang relevan, menyeluruh, konsisten dan terperinci.


2. Tugasan anda perlu mengandungi perkara-perkara berikut:
 Pengenalan
 Perkembangan: fakta dan huraian bagi setiap isi
 Penutup
 Bibliografi (sekurang-kurangnya 5 sumber)
3. Keseluruhan isi dan pengolahan perlu menunjukkan keaslian hasil bacaan dan
sokongan ilmiah.
4. Format dan organisasi penulisan perlu jelas dan koheren.
5. Penulisan harus menunjukkan kefasihan bahasa, kematangan hujah dalam
menterjemahkan maklumat secara kritikal dan analitikal.
6. Mencadangkan langkah-langkah yang berkesan untuk menangani gangguan emosi dalam
kalangan guru dan murid.

3
Disediakan oleh: Disemak oleh:

______________________________ ______________________________
(ZAILI BIN IDRIS) (MOHD MASHOR BIN MUSTAPA)
Penyelaras Kursus EDU3093 Pakar Bidang (SME) EDU3093
Jabatan Ilmu Pendidikan Jabatan Ilmu Pendidikan
IPG Kampus Pulau Pinang IPG Kampus Pulau Pinang

Disahkan oleh:

______________________________
(CHAN FAN HO)
Ketua Jabatan
Jabatan Ilmu Pendidikan
IPG Kampus Pulau Pinang

Anda mungkin juga menyukai