Anda di halaman 1dari 1

1.

Bayangan segitiga ABC dengan 1


5. Bayangan titik ( 4, 0) oleh rotasi R(0,  )
1 3
A(2,1), B(5, 2), dan C (8,3) oleh translasi  
 2  adalah . . . . .
adalah segitiga A’B’C’ dengan titik-titik A.  2, 2 3 
sudutnya adalah....
A. A '(1,3), B '(2,5), dan C '(3,8) B.  2,  2 3 
B. A '(2, 2), B '(5, 4), dan C '(8, 6) C.  2, 2 3 
C. A '(4,1), B(10, 2) dan C '( 16,3)
D. A '(3, 1), B '(6, 0), dan C '(9,1)
D.  2,  2 3 
E. A '(3, 2), B '(6, 4), dan C '(9,1) E.  2 3,  2
2. Bayangan garis 6 y  3x  18 oleh translasi 6. Bayangan garis y  x  1  0 oleh rotasi
3
  adalah...  1 
R  O,   adalah. . . . .
 3   2 
A. 6 x  3 y  27  0 A. x  y 1  0
B. 6 x  3 y  27  0 B. x  y 1  0
C. 6 x  3 y  27  0 C. x  y 1  0
D. 3x  6 y  27  0 D. x  y  1
E. 3x  6 y  27  0 E.  x  y  1

3. Bayangan garis 3x  4 y  12  0 oleh 7. Bayangan titik P (4, 3) oleh dilatasi [ A, 2]


pencerminan terhadap sudut X adalah. . . . . dengan pusat A(2, 5) adalah. . . . .
A. 3x  4 y  12  0
A. P '(6, 1)
B. 3x  4 y 12  0
B. P '( 6,  1)
C. 3x  4 y  12  0
C. P(6, 1)
D. 4x  3 y  12  0
D. P '(1, 6)
E. 4 x  3 y  12  0
E. P '(1,  6)

4. Lingkaran x2  y 2  2 x  4 y  0 dicerminkan 8. Bayangan garis 2 x  y  6  0 oleh dilatasi


terhadap garis y  x  0 bayangan lingkaran [ P, 3] dengan pusat P(3, 1) adalah. . . . .
tersebut adalah. . . . A. y  2 x  10
A. x2  y 2 2 x  4 y  0 B. y  2 x  10
C. y  2 x  10
B. x2 y 2  2 x  4 y  0
D. y  x  10
C. x2  y 2  2 x  4 y  0 E. y  x  10
D. x2  y 2  4 x  4 y  0

E. x2  y 2  4 x  2 y  0