Anda di halaman 1dari 3

PEMERINTAH ACEH

DINAS PENDIDIKAN ACEH


SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 SIMPANG KIRI
Jln. Syehk Abdurrauf No. 1 Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam, Telp. (0627)
31248, KodePos 24782
http://www.sman1simpangkiri.sch.id, Email: smansasimpangkiri@gmail.com

Nomor : 421.3 / / 2018 Subulussalam, 26 Februari 2018


Lampiran :-
Hal : Surat balasan permohonan kerjasama

Kepada Yth.
Ketua STIT-HAFAS
Kota Subulussalam
di-

Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Dengan hormat,

Berdasrkan Surat Permohonan Kerjasama bernomor 008/STIT-HAFAS/II/2018 tertanggal


20 Februari 2018, maka dengan ini kami, SMA Negeri 1 Simpang Kiri memutuskan untuk
bersedia bekerjasama dengan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Hamzah Fansuri (STIT-HAFAS)
Kota Subulussalam dalam bidang pendidikan dan manajemen pendidikan.

Mekanisme bentuk kerjasama dapat diuraikan dalam Memorandum of Understanding (Mou)


antara Tinggi Ilmu Tarbiyah Hamzah Fansuri (STIT-HAFAS) Kota Subulussalam dengan SMA
Negeri 1 Simpang Kiri Kota Subulussalam.

Demikian surat balasan permohonan dari kami semoga kita bias menjalin hubungan kemitraan
yang baik dalam jangka panjang.

Hormat kami,
Kepala Sekolah,

ANNADWI,S.Pd.MM
Pembina, IV/a
NIP. 19800306 200312 1 003