Anda di halaman 1dari 7

flW

KERTAS KERJA

KURSUS KENAIKAN PANGKAT


LEFTENAN MUDA & LEFTENAN KRS
PERINGKAT NEIIERI

ANJURAN :
SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM & A]K KRS IPA
DENGAN KERJASAMA UNIT KOKURIRKULUM
JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PERAK

TEMPAT :
KEM CHALET ISA, JELAPANG IPOH

TARIKH :
2L _ 23 APRIL 2077

DISEDTAKAN OLEH :
MEJAR KRS MUHAMAD MAAMUN ABDULLAH
OBS Malaysia SC 465
KURSUS KENAIKAN PANGKAT LEFTENAN MUDA & LEFTENAN
KADET REMAJA SEKOLAH (KRS) PERTNGKAT NEGERIZOLT

1.O PENGENALAN

Kenaikan pangkat guru dalam pasukan Kadet Remaja Sekolah adalah amat
penting kerana ianya merupakan suatu pengiktirafan terhadap pencapaian
tahap kebolehan dan kemahiran melalui ujian yang telah ditetapkan bagi
setiap pemeringkatan pangkat KRS. Di"dalam kursus ini, setiap pegawai
kadet akan diuji dalam berbagai kemahiran bagi memastikan hanya guru
KRS yang benar-benar layak sahaja yang akan dianugerahkan dengan
pangkat Pegawai Leftenan Muda atau Leftenan KRS.
Begitu juga kursus ini diadakan bagi bermaksud untuk menghargai
segala sumbangan tenaga yang dicurahkan selama ini oleh guru-guru KRS
dalam program-program KRS sama ada di peringkat sekolah atau peringkat
daerah dan seterusnya diberi tauliah pangkat yang selayaknya.

2.O MATLAMAT

Kursus kenaikan pangkat ini bertujuan bagi mendedahkan kemahiran dan


pengalaman yang diperlukan dan dikuasai serta dapat menguji kemampuan
guru KRS melalui latihan-latihan yang dijalankan agar mereka menjadi
pemimpin yang berwibawa, berkelayakan dan terlatih.
Selain daripada itu, kursus ini diharapkan akan dapat membentuk
sahsiah dan kepimpinan serta semangat juang yang tinggi di samping
merapatkan hubungan ukhuwwah sesama guru KRS sekaligus dapat
memberikan sumbangan besar kepada pasukan Kadet Remaja Sekolah
(KRS) sama ada di peringkat sekolah, daerah, negeri serta kebangsaan
amnya.

3.0 OBJEKTIF
3.1 Membina keyakinan dan semangat tinggi agar berpotensi menjadi
jurulatih yang cemerlang,
3.2 Mengemaskini pengetahuan sedia ada tentang ilmu KRS ke arah
menjadi jurulatih yang sempurna dan berkemahiran tinggi.
3.3 Memberikan pengiktirafan pangkat berdasarkan tahap kebolehan,
kemahiran serta pencapaian yang diperolehi semasa berkursus.

4.0 KUMPULAN SASARAN

4.L Guru KRS dari sekolah-sekolah SMKA, SABK dan SMAN dari seluruh
negeri Perak yang belum mempunyai pangkat.
4.2 Guru KRS yang mempunyai pangkat Leftenan Muda.
5.O MAKLUMAT PELAKSANAAN

5,1 Tarikh :2L - 23 April20L7


5.2 Lapor Diri : 3.30 - 4.30 petang ( Jumaat )
5,3 Tempat : Kem Chalet Isa, Jelapang Ipoh

6.O PENGANGKUTAN
Pengangkutan peserta ke tapak kem diuruskan sendiri oleh sekolah masing
- masing.

7.O SYARAT . SYARAT PENYERTAAN


7.L Penyertaaan adalah terbuka kepada semua guru yang belum
mempunyai pangkat dan berpangkat Leftenan Muda,
7.2 Bilangan peserta adalah seramai ...( BERDASARKAN PENDAFTARAN)
7.3 Semua pegawai kadet yng menyertai kursus ini hendaklah sihat tubuh
badan dan TIDAK MEMPUNYAI penyaf it kronik. (Borang
Pengesahan Kesihatan hendaklah dilengkapkan dan dibawa semasa
pendaftaran). Pegawai kadet yang dikenalpasti mempunyai penyakit
kronik adalah DINASIHATKAN tidak menyertai kursus ini.
7.4 Semua pegawai kadet dikehendaki mematuhi semua arahan dan
peraturan kursus.

8.0 KEWANGAN
Wang penyertaan RM IOO.OO setiap peserta
Cara Pembayaran WANG TUNAI

9.0 TARIKH TUTUP : 18 APRIL 2OL7

1O.O PENGINAPAN
10.1Khemah diuruskan sendiri oleh pegawai kadet masing -masing.
10.2 Semua pegawai kadet dikehendaki menginap di dalam khemah
masing - masing.

11.0 PAKAIAN PESERTA


11.1 Semua peserta dikehendaki berpakaian separuh uniform (No 48)
sepanjang kursus berlangsung kecuali semasa ujian kawad kaki dan
majlis penutup kursus. (Ujian kawad dan majlis penutup peserta
dikehendaki memakai pakaian uniform penuh No 4)
11.2Peserta tidak dibenarkan memakai seluar pendek/ singlet sepanjang
tempoh kursus.
I2.O KEPERLUAN PESERTA

a. Pakaian Uniform Penuh No 4


b, Pakaian Uniform Separuh (2-T shirt KRS Meroon)
c. Pakaian solat
d. Pakaian sukan
e. Ubat yang dibenarkan dan disahkan oleh doktor
f. Kelengkapan mandi
g. Lampu suluh
h. Selipar (mandi/solat)
i. Kasut spike/ drill
j. Baju hujan
k. Tali pengakap (ujian ikatan)
Kain anduh (ujian bantu mula)
l. Batang mop 7 " 2 batang (ujian gadjet) {

m. Buku log
n. Alatan menulis & Pendrive
o. Khemah (disediakan sendiri)
p. Fly sheet dan ground sheet (9'x7') disediakan sendiri
q. Plastik sampah ( pakaian basah )
r. Mestin

13.0 AKTIVITI PENGUJIAN YANG DICADANGKAN

13.1KAWAD KAKI
13.2KOMPAS DAN PETA
13.3 BANTU MULA
13.4IKATAN DAN SIMPULAN
13.5 PENGUCAPAN AWAM
13.6TAZKrRAH/ MORAL
13,7IKHTIAR HIDUP
13,8 GADGET
13.9 BUKU LOG
L .O JAWATANKUASA INDUK

Pengerusi Kolonel KRS Hj Roslan Bin Hassan (Ketua Sektor)


Timbalan Pengerusi Left Kolonel KRS Hj. Ahmad Lutfi Bin Abu Bakar (KPP)
Naib Pengerusi 1 Left, Kolonel KRS Rozman Bin Abdul Muin (KU)
Naib Pengerusi 2 Mejar KRS Norazimah Bt. Ismail
Setiausaha Mejar KRS Muhamad Maamun Bin Abdullah
Ahli Jawatankuasa
1. Kapten KRS Hawari Bin Wanik
2. Kapten ffis Vuhamad Faizal Bin Uyub
3. Kapten KRS Ahmad Amirul Bin Mai

15.O JAWATANKUASA PENGELOLA

Penyelaras Mejar KRS Norazimah Bt. Ismail


Kem Komandan Mejar KRS Muhamad Mqamun Bin Abdullah
Timbalan Kem Komandan Kapten KRS Hawari Bin Waniklogistik/
Pera latan Left, M KRS Najmuddin Bin Mohammad
Sajian Kapten KRS Norakma Bt Ishak
Keselamatan/ Kebaji kan Kapten KRS Noor Azman Bin Azizi
Statistik Kapten KRS Nur Hedzlin Bt Hj Omar
Laporan Left. M KRS Rosnani Bt Ibrahim

Aktiviti / Ujian -
1. Kawad Kaki Kapten (KRS) Noor Azman Bin Azizi

2. Kompas/ Peta Kapten (KRS) Saifuldin Bin Khalid

3, Bantu Mula Leftenan (KRS) Siti Jamaliah Bt Ahmad

4. Ikatan/ Simpulan Kapten (KRS) Ahmad Amirul Bin Mai

5. Pengucapan Awam Kapten (KRS) Norakma Bt Ishak

6. Tazkirah/ Moral Left M (KRS) Saadiah Bt Shaari

7. Ikhtiar Hidup : Kapten (KRS) Hawari Bin Wanik

B. Gadget : Kapten (KRS) Muhamad Faizal Bin Uyub

9, Buku LoglUjian Bertulis : Kapten (KRS) Nur Hedzlin Bt Hj Omar


10. TENTATIF PROGRAM

KURSUS KENAIKAN PANGKAT LEFTENAN MUDA & LEFTENAN KRS

20 APRIL 2017
(Jumaat)

0530-0630 URUS DIRI / SOLAT URUS DIRI / SOLAT

0630 - 0700 TAZKIRAH MOTIVASI PAGI

PERSIAPAN &
0700-1030 UJIAN KEMAHIRAN 1
PER]ALANAN UJIAN BERTULIS
1030- 1 300 UJIAN KEMAHIRAN 2

MAKAN TENGAHARI
1300-1430 MAKAN TENGAHARI
SOLAT

1430-1630
PENDAFTARAN /
BINA
UJIAN KEMAHIRAN 3
MAJLIS PENUTUP &
PENGKALAN KHIDMAS

1 600- 1 700 URUS DIRI URUS DIRI / SOLAT

TAKLIMAT & ICE


1700-1900 UJIAN KEMAHIRAN 4
BREAKING

BERSURAI
1 900-2 1 00 URUS DIRI / SOLAT URUS DIRI / SOLAT

2100-2300 KECERGASAN MALAM UJIAN KEMAHIRAN 5

2300 WAKTU SUNYI WAKTU SUNYI

UJIAN KEMAHIRAN 1 - KAWAT KAKI UJIAN KEMAHIRAN 4 . IKATAN & BANTU MULA

UJIAN KEMAHIRAN 2- IKHTIAR HIDUP UJIAN KEMAHIRAN 5 . UJIAN KEROHANIAN

UJIAN KEMAHIRAN 3. KOMPAS UJIAN KEMAHIRAN 6 - BUKU LOG & U]IAN BERTULIS
16.0 PENUTUP

Adalah diharapkan Kursus Kenaikan Pangkat Left. Muda dan Leftenan KRS
negeri Perak ini akan dapat meningkatkan lagi tahap professionalism
pegawai KRS IPA di sekolah - sekolah di negeri Perak pada tahun ini dan
akan datang. Diharapkan juga pengalaman dan pengetahuan yang
diperolehi oleh peserta - peserta kursut terutama yang lulus ujian dan
ditauliahkan pangkat ini akan dapat mengaktifkan aktiviti-aktiviti KRS di
peringkat sekolah.

Diharapkan juga kursus ini akan mendapat kerjasama sepenuhnya


daripada semua pihak yang terlibat baik secara langsung. mahupun secara
tidak langsung, di mana akhirnya ianya dapat dijayakan dengan sempurna
dan cemerlang, \

Disediakan oleh:

(Mejar KRS Muhd Maamun Abdullah)


OBS Malaysia SC 455