Anda di halaman 1dari 4

Isi Kandungan

Panduan Kursus ix - xiv

Topik 1 Sukan Olahraga 1


1.1 Sejarah 1
1.2 Acara Olahraga 5
1.3 Kejohanan Olahraga MSSM 13
1.4 Alatan 16
1.5 Kategori dan Kumpulan Umur 26
Rumusan 27
Kata Kunci 29
Rujukan 29

Topik 2 Lompat Jauh 31


2.1 Sejarah Acara Lompat Jauh 32
2.2 Fasa Lompatan Acara Lompat Jauh 33
2.3 Gaya Lompatan Acara Lompat Jauh 38
2.4 Prinsip Asas Lompat Jauh 42
2.5 Latihan Ansur Maju Lompat Jauh 43
2.5.1 Ansur Maju Lari Landas 43
2.5.2 Ansur Maju Lari Landas 44
2.5.3 Ansur Maju Layangan dan Mendarat 45
2.6 Peralatan dan Kawasan Lompat Jauh 46
2.7 Pengukuran Jarak Lompat Jauh 49
2.8 Undang-undang Asas Acara Lompat Jauh 50
2.9 Aspek Keselamatan Lompat Jauh 51
Rumusan 52
Kata Kunci 52
Rujukan 53

Topik 3 Lontar Peluru 54


3.1 Sejarah Acara Lontar Peluru 55
3.2 Prinsip Asas Lontar Peluru 56
3.3 Fasa Pergerakan Lontar Peluru 58
3.4 Gaya Lontar Peluru 62
3.5 Latihan Ansur Maju Gaya Lungsur Selangkah 66
3.6 Kesalahan Biasa Berlaku Dalam Lontar Peluru 69
3.7 Langkah-langkah Keselamatan 70
3.8 Undang-undang Acara Lontar Peluru 71

Hak Cipta © Open University Malaysia (OUM)


iv  ISI KANDUNGAN

3.9 Peralatan Acara Lontar Peluru 73


Rumusan 76
Kata Kunci 77
Rujukan 77

Topik 4 Lompat Tinggi 78


4.1 Sejarah Acara Lompat Tinggi 79
4.2 Prinsip Mekanik Dalam Lompat Tinggi 81
4.2.1 Pergerakan 81
4.2.2 Momentum 81
4.2.3 Daya Sentrifugal 82
4.2.4 Putaran 82
4.2.5 Graviti dan Pusat Graviti 82
4.2.6 Prinsip Aksi dan Reaksi 83
4.3 Fasa Pergerakan Lompat Tinggi 83
4.4 Gaya Lompat Tinggi 84
4.5 Fasa Penuh Gaya Lompat Tinggi 86
4.5.1 Fasa Penuh Gaya Gunting 86
4.5.2 Fasa Penuh Gaya Fosbury Flop 87
4.6 Latihan Ansur Maju Lompat Tinggi 88
4.6.1 Latihan Persediaan 89
4.6.2 Gaya Straddle 89
4.6.3 Gaya Fosbury Flop 91
4.7 Kesalahan Biasa Berlaku Semasa Lompat Tinggi 93
4.8 Langkah-langkah Keselamatan 93
4.9 Peraturan Lompat Tinggi 94
4.9.1 Peraturan Asas dalam Acara Lompat Tinggi 94
4.9.2 Peraturan 171 95
4.10 Peralatan Lompat Tinggi 96
Rumusan 98
Kata Kunci 98
Rujukan 98

Topik 5 Lari Pecut 99


5.1 Sejarah Acara Lari Pecut 100
5.2 Prinsip-prinsip Lari Pecut 101
5.2.1 Pergerakan Tangan 102
5.2.2 Pergerakan Kaki 102
5.2.3 Menamatkan Larian Pecut 103
5.3 Kategori Acara Lari Pecut 104
5.3.1 Acara 100 meter 105
5.3.2 Acara 200 meter 105
5.3.3 Acara 400 meter 106

Hak Cipta © Open University Malaysia (OUM)


ISI KANDUNGAN  v

5.4 Teknik Lari Pecut 107


5.5 Latihan Ansur Maju Lari Pecut 112
5.6 Peralatan Asas Acara Lari Pecut 113
5.7 Peraturan Asas Acara Lari Pecut 114
Rumusan 115
Kata Kunci 115
Rujukan 116

Topik 6 Lari Berpagar dan Lari Berganti-ganti 117


6.1 Lari Berpagar 118
6.1.1 Sejarah Acara Lari Berpagar 118
6.1.2 Kategori Acara Lari Berpagar 119
6.1.3 Teknik Lari Berpagar 120
6.1.4 Latihan Ansur Maju Lari Berpagar 122
6.1.5 Kesalahan Teknik Biasa dilakukan 125
dalam Lari Berpagar
6.1.6 Peraturan Asas Acara Lari Berpagar 126
6.2 Lari Berganti-ganti 127
6.2.1 Sejarah Larian Berganti-ganti 127
6.2.2 Kategori Acara Lari Berganti-ganti 129
6.2.3 Teknik Lari Berganti-ganti 129
6.2.4 Panduan Mengatur Pelari Untuk Perlumbaan 132
6.2.5 Latihan Ansur Maju Lari Berganti-ganti 135
6.2.6 Peraturan Asas Acara Lari Berganti-ganti 137
Rumusan 138
Kata Kunci 139
Rujukan 139

Topik 7 Perancangan Pengurusan Kejohanan Olahraga 140


7.1 Perancangan Kejohanan 141
7.1.1 Membentuk Jawatankuasa 141
7.1.2 Bidang Tugas dan Tanggungjawab Ahli-ahli 142
Jawatankuasa
7.2 Perancangan Kejohanan Olahraga 157
7.2.1 Mesyuarat Perancangan 158
7.2.2 Langkah Penting Sebelum Pelaksanaan 159
Kejohanan
Rumusan 160
Kata Kunci 162
Rujukan 163

Hak Cipta © Open University Malaysia (OUM)


vi  ISI KANDUNGAN

Topik 8 Perancangan Pengurusan Kejohanan Olahraga (Teknikal) 164


8.1 Peraturan Am dan Undang-undang Kejohanan 165
8.1.1 Contoh Peraturan Am 165
8.2 Pegawai Teknikal Kejohanan Olahraga 179
8.2.1 Bidang Tugas Pegawai Teknikal 182
Rumusan 192
Kata Kunci 193
Rujukan 193

Topik 9 Persediaan Sebelum Kejohanan Olahraga 194


9.1 Persediaaan Sebelum Kejohanan 195
9.2 Pengurusan Sebelum Kejohanan 197
9.2.1 Pengurusan Surat Menyurat dan Pelantikan 198
9.2.2 Persiapan Teknikal 202
9.2.3 Penyediaan Borang 202
Rumusan 204
Kata Kunci 206
Rujukan 206
Lampiran 207

Topik 10 Peranan Semasa dan Selepas Kejohanan Olahraga 220


10.1 Peranan Semasa dan Selepas Kejohanan Olahraga 221
10.2 Pelaksanaan Kejohanan Olahraga 222
10.2.1 Perjalanan Majlis Perasmian dan Penutup 222
10.2.2 Perjalanan Acara yang Dipertandingkan 227
10.3 Selepas Kejohanan 232
10.3.1 Mesyuarat Post-mortem 233
10.3.2 Menyediakan Laporan 234
Rumusan 237
Kata Kunci 239
Rujukan 239

Hak Cipta © Open University Malaysia (OUM)