Anda di halaman 1dari 8

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN LOMPAT JAUH

Mata pelajaran : Ko-kurikulum/ Permainan

Tunjang : Kemahiran

Tajuk : Olahraga

Subtajuk / Kemahiran : Padang / Lompat jauh

Tarikh : 16 Mac 2013

Masa : 8.00 – 8.30 pagi

Tahun : 5 Mawar

Bil. Murid : 18 orang ( 9 murid lelaki dan 9 murid perempuan)

Pengalaman sedia ada : Murid telah mempelajari teknik asas larian dan melompat
dengan betul dan selamat secara individu.

Hasil Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat :

1) Psikomotor :
i) Melakukan fasa-fasa acara lompat jauh dengan cara
dan teknik yang betul
2) Kognitif :
i) Menyatakan fasa-fasa yang terlibat dalam lompat
jauh.
ii) Menjelaskan teknik dalam fasa lompat jauh dengan
betul dan tepat
3) Afektif :
ii) Melakukan aktiviti dengan berasa yakin, gembira
dan menunjukkan minat semasa melakukan aktiviti

Penerapan nilai : Amanah, bertanggungjawab

Kemahiran Berfikir : Membuat perkaitan, membuat gambaran mental

Penggabungjalinan : Tunjang kecergasan – koordinasi

Kesepaduan : Sains – kesan tarikan graviti


Alatan : Kon (2) , batang kayu (2), tali skipping (4), pita ukur (1),
pemain muzik (1), tali rafia (1), belon (3), wisel (1),
Bahagian / Masa Aktiviti Butiran Mengajar / Fokus Organisasi Alatan / Catatan
Pengajaran Strategi
Permulaan 1.1 - Bertanya kepada
(5 minit) Nilai Murni:
semua murid tentang: Soalan guru
Bertanggungja
1. Kehadiran - Semua hadir hari ini?
wab, berani
2. Kesihatan - Adakah semua sihat hari ini?
mencuba,
mematuhi
1.2 - Memanaskan
arahan dan
badan
- Murid disusun di hadapan guru. peraturan.
1. Lari setempat - Lutut tinggi
- Murid mengikuti guru melakukan gerakan
- Tangan dihayun ke atas /
aerobik ringkas. Alatan: Gabungjalin:
ke bawah
- Gerakan dilakukan sebanyak 2 set Pemain muzik Pergerakan
2. Lompat - Berdiri tegak
dengan iringan muzik yang menarik. lokomotor
bintang - Kaki rapat
- Selepas selesai kesemua gerakan
- Tangan rapat ke peha
aerobik, regangan dilakukan oleh guru Kemahiran
- Lompat
sambil diikuti murid. Berfikir:
- Kaki kangkang dan
Meramal,
tangan didepakan
menghubung
3. Lompat sisi - Berdiri menghadap sisi
kait
kanan
- Kaki digerakkan
seluasnya
- Tukar ke sisi kiri
Perkembangan
(12 minit)

Langkah 1 2.1 - Lompat Bebas - Lari 3 atau 4 langkah ke - Guru menyusun murid secara selari Alatan:
(5 minit)
melintasi seutas tali arah tali mengadap garisan. - Pemain muzik
- Lompat dengan sebelah - Guru menggunakan wisel untuk - Tali rafia
kaki memulakan lompatan.
- Mendarat dengan dua - Apabila wisel ditiup, murid berlari ke arah
belah kaki garisan dan melakukan lompatan seperti

- Lutut dibengkokkan yang dikehendaki. Nilai Murni:


- Apabila murid selesai, mereka diarah Berani
kembali ke kawasan permulaan dan mencuba,
memulakan lompatan sekali lagi. mematuhi
- Murid akan lompat rawak sehingga guru arahan dan
kata ‘stop’. peraturan.
Ketika murid membuat lompatan, guru
membuka muzik sebagai daya tarikan. Kesepaduan:
Sains
- Murid dibahagikan kepada 4 kumpulan. Alatan:
Langkah 2 2.2 - Lompat Anak - Lari 3 atau 4 langkah ke
- Setiap kumpulan di bariskan mengadap - Gelung Rotan Kemahiran
(5 minit) Sungai arah tali
garisan yang telah ditetapkan. - Tali rafia Berfikir:
- Lompat dengan sebelah
- Lompatan dilakukan secara bergilir. Murid Menghubung
kaki
yang paling hadapan akan melakukan kait
- Mendarat dengan dua
lompatan terlebih dahulu.
belah kaki pada gelung
- Murid perlu melompat melepasi garisan
rotan yang ditetapkan dan mendarat pada
- Lutut dibengkokkan gelung rotan yang ditetapkan.
- Apabila selesai, lompatan diteruskan
dengan orang kedua dan begitulah
seterusnya . Setiap pertukaran murid
untuk melakukan lompatan akan didahului
dengan isyarat wisel terlebih dahulu.
- Apabila mendengar bunyi wisel barulah
murid yang seterusnya boleh berlari dan
membuat lompatan.
- Lompatan dilakukan sebanyak tiga set.
- Setiap set akan di tambahkan jarak luas
sungai sebagai cabaran.
= Murid
- Berikut merupakan gambaran pergerakan:

= Tali
Garisan

= Gelung
Rotan
Berlari

Melompat
Langkah 3 2.3 - Lari, Lompat dan - Lari hujung kaki. - Guru menggunakan wisel untuk Alatan Untuk tahap
(5 minit) Sentuh Belon - Mata pandangan sasaran memulakan dan memberhentikan - Batang kayu yang lebih
- Kedua-dua kaki lonjak lompatan - Belon sukar, guru
- Murid melompat dan - Belon diikatkan pada sebatang kayu. - Wisel boleh
menyentuh belon pada - Guru akan memegang kayu pada aras Belon mengangkat
aras ketinggian yang rendah pada awal dan meningkatkan aras dan belon ke aras
kayu
berbeza ketinggian selepas cubaan pertama. yang lebih
- Kaki mendarat. - Murid akan lari sehingga ke garisan dan tinggi untuk
- Lutut bengkok lompat dua belah kaki sambil sentuh belon Murid lonjakan yang
- Murid diberi 3 kali pada ketinggian yang berbeza. lebih tinggi.
Skittal
ulangan. - Murid dibahagikan kepada 2 kumpulan. dan
kayu

Guru

Kemuncak/ 3.1 – Lompat jauh - Kaki rapat. - Murid berdiri di belakang garisan dan Alatan Kemahiran
Permainan Kecil - Kira 10 hingga 15 mulakan lompatan bila diarahkan oleh - Pita pengukur Berfikir:
(10 minit) langkah dari papan guru. - Tapak lompat Menghubung
lonjak. - Guru mengukur jarak lompatan murid, jauh kait
- Lari landas dengan meletakkan kon-kon kecil di tepi - Kon kecil
- Lari dengan maksimum laluan lompatan sebagai penanda aras Kesepaduan:
tetapi terkawal. bagi jarak lompatan yang dilakukan. Sains
- Melonjak
- Melayangkan badan Gabungjalin:
- Mendarat Pergerakan
- Membengkokkan lutut. lokomotor
- Murid diberi 3 kali
ulangan

Lari Lonjak Melayang Mendarat


landas

Penutup Gerak kendur : - Murid berjalan-jalan di


- Murid bebas dalam kawasan terkawal Kemahiran
(5 minit) sekitar kawasan skital
Berfikir:
secara perlahan
Menghubung
- Tangan dan kaki
kait dan
dihayunkan
membuat
- Berdiri seluas bahu.
kesimpulan
- Tepuk kaki bermula
bawah pinggang hingga
Kesepaduan:
ke buku lali.
Sains

- Duduk melunjur
4.1 - Lunjur kaki
Gabungjalin:
- Hujung tangan cuba
Pergerakan
sentuh hujung kaki.
lokomotor
(Badan dibongkokkan /
diturunkan secara
perlahan-lahan. )
Soal jawab secara
lisan Soalan dan jawapan murid secara lisan
1. Apakah fasa-fasa yang terlibat dalam
aktiviti lompat jauh? Jelaskan.
Larian (12 langkah), lompatan (tidak
melebihi papan), lonjakan (melayangkan
badan setinggi mungkin) dan pendaratan
(bengkokkan kaki semasa mendarat).
4.2 - Rumusan 1. Guru menyimpulkan
proses pengajaran dan
pembelajaran
2. Guru memuji semua
murid kerana memberikan
kerjasama yang baik.

REFLEKSI: