Anda di halaman 1dari 9

KOMPILASI SOALAN KBAT TINGKATAN 4 DAN 5

BAB 1 TING 4
1. Pada pandangan anda, mengapakah pembangunan lahiriah dan rohaniah penting
dalam masyarakat pada masa kini?
Sosial/Politik

2. Sebagai pemimpin negara, apakah aspek yang menjadi keutamaan dalam usaha
memajukan negara?
Politik/ekonomi

3. Bagaimanakah pembinaan bandar terancang memberi kesan terhadap kehidupan


manusia?
Ekonomi/sosial

4. Huraikan pencapaian Malaysia kini yang boleh menjadi kebanggaan generasi akan
datang.
Politik/sosial

5. Andainya anda berpeluang melanjutkan pelajaran ke luar negara, bagaimanakah


anda menggunakan peluang tersebut untuk berbakti kepada negara dengan ilmu
yang diperoleh?
Ekonomi/Pendidikan

BAB 2
1. Nyatakan pengajaran yang boleh dicontohi daripada Maharaja Asoka. (P)

2. Pada pendapat anda apakah kepentingan sistem undang-undang pada zaman


Rom, Maurya dan Chin? (p)

3. Apakah tujuan penubuhan Persatuan Perdagangan dan Perusahaan pada zaman


Vedik dalam tamadun India? (e)

4. Pada pendapat anda apakah faktor-faktor yang membolehkan sesuatu tamadun


meningkat dan terus berkembang(pes)

5. Mengapakah Dinasti Maurya runtuh? (pes)

1
BAB 3
1. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, mengapakah kerajaan Srivijaya muncul
sebagai kerajaanmaritim yang kuatpadaabadke 15. (Politik/ekonomi )

2. Pada pendapat anda, mengapakah Negara kita perlu member tumpuan kepada
bidang pertanian. ( ekonomi)

3. Bagaimanakah kerajaan awal mampu membina monumen yang hebat pada masa
lampau.
( ekonomi / sosial)

4. Mengapakah setiap warganegara Malaysia bertanggungjawab memelihara dan


memulihara warisan senibina negarakita. (ekonomi/sosial)

5. Apakah nilai dan iktibar yang diperolehi daripada kerajaan agraria untuk mencapai
kemajuan bangsa. ( politik /ekonomisosial)

BAB 4

BAB 5
1. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda , nyatakan teladan yang anda peroleh
daripada peristiwa hijrah dari Makkah ke Madinah.(sosial)

2. Pada pandangan anda ,apakah yang mungkin yang berlaku sekiranya Nabi
Muhammad dan orang Islam Madinah tidak berhijrah ke Madinah.(sosial)

3. Pada pendapat anda, apakah iktibar yang diambil daripada Piagam Madinah dalam
usaha membentuk masyarakat berbilang kaum yang bersatu padu.(sosial)

4. Pada pendapat anda, apakah nilai yang boleh dicontohi daripada perjanjian
Hudaibiyah.(sosial)

2
5. Pada pandangan anda, mengapakah Kota Makkah mudah dibuka oleh tentera
islam(sosial)

BAB 6
1. Berdasarkan pengalaman anda berkaitan dengan Sistem Khalifah, apakah ciri-ciri
yang perlu ada dalam diri seorang pemimpin negara?
Jawapan : Pendidikan

2. Pada pandangan anda, apakah sumbangan kerajaan Bani Umaiyah kepada


kegemilangan tamadun Islam?
Jawapan : Politik

3. Apakah iktibar yang boleh kita peroleh daripada kerajaan Bani Abbasiyah?
Jawapan : Politik/Sosial

4. Kerajaan Turki Uthmaniyah telah berlanjutan sehingga awal abad ke-20. Apakah
faktor yang telah membolehkan kerajaan ini bertahan lama?
Jawapan : Politik / Sosial

5. Jelaskan sumbangan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq kepada tamadun Islam.


Jawapan : Politik / Sosial / Ekonomi

BAB 7
1. Apakah yang dianjurkan oleh islam untuk menerajui kemajuan dan kemakmuran
negara?
Jawapan: sosial

2. Apakah kepentingan semangat jihad dalam kalangan rakyat?


Jawapan: politik, ekonomi dan sosial

3. Bagaimanakah islam telah memajukan taraf pendidikan orang melayu dalam negara
kita.
Jawapan: sosial dan pendidikan

4. Apakah bentuk-bentuk cabaran yang dihadapi oleh masyarakat di negara kita dalam
membentuk kesejahteraan ummah.
Jawapan: sosial ekonomi politik

3
5. Apakah faktor yang menyebabkan pengaruh islah tersebar luas di asia tenggara.
Jawapan: sosial ekonomi politik pendidikan

BAB 8
1. Berdasarkan pengetahan anda, apakah unsur-unsur islam yang telah mengubah
pemikiran masyarakat melayu selepas memeluk islam ?
Jawapan: ekonomi

2. Sekiranya anda dilantik sebagai menteri pendidikan, nyatakan pandangan anda


bagaimanakah Islam telah memajukan taraf pendidikan masyarakat di negara kita?
Jawapan: pendidikan

3. Apakah pengaruh kerajaan Islam seperti bani umaiyah dalam sistem pemerintahan
kerajaan melayu melaka?
Jawapan: politik

4. Bagaimanakah pengaruh islam dalam aspek perniagaan dalam kesultanan melayu


melaka?
Jawapan: ekonomi

5. Apakah kesan pengenalan undang-undang laut melaka terhadap melayu melaka?


Jawapan: sosial

BAB 9
1. Pada pendapat anda, apakah iktibar yang diperoleh daripada Zaman
Gelap yang berlaku di Eropah ?
Jawapan : Pendidikan/Sosial

2. Setujukah anda bahawa semangat inkuiri dapat membantu generasi


muda untuk meningkatkan kecemerlangan diri ?
Jawapan: Pendidikan

3. Sebagai seorang rakyat Malaysia yang patriotik, cadangkan usaha-


usaha yang perlu dilakukan dilakukan oleh rakyat negara ini untuk
mengekalkan kedaulatan negara.
Jawapan: Sosial/Pendidikan

4
4. Pada pandangan anda, apakah yang berlaku sekiranya Malaysia
tidak memajukan bidang pertanian ?
Jawapan: Sosial/Ekonomi (negatif)

5. Beri pendapat anda, apakah yang diperlukan untuk memajukan


bidang perindustrian setaraf dengan negara maju yang lain?
Jawapan: Ekonomi

BAB 10

BAB 1 TING 5
1. Pada pandangan anda, mengapakah kuasa imperialis barat dapat menguasai negara-
negara Asia tenggara dengan mudah?
Politik

2. Sebagai generasi muda, apakah usaha yang anda boleh lakukan untuk mengelakkan
berlakunya penjajahan ?
Pendidikan/politik

3. Pada pendapat anda, apakah kesan sekiranya penjajahan barat tidak dilaksanakan di
Asia Tenggara?
Ekonomi negatif/politik

4. Pada pandangan anda, apakah akan berlaku sekiranya rakyat Malaysia tidak memiliki
semangat nasionalisme?
Politik/ekonomi/sosial negatif

5. Jelaskan iktibar yang diperolehi daripada perkembangan nasionalisme yang berlaku


di negara-negara Asia Tenggara.
Politik/pendidikan/sosial

5
BAB 2
1. Jelaskan sebab-sebab pemimpin tempatan menentang British?(p,e)

2. Apakah peranan akhbar sebagai ejen gerakan nasionalisme? (s,Pdd)

3. Pada pandangan anda apakah peranan novel dalam membangkitkan nasionalisme


di Tanah Melayu? (s, pdd)

4. Apakah nilai yang boleh anda teladani sebagai warganegara Malaysia yang
patriotik? (s)

5. Pada pendapat anda mengapakah kegiatan persatuan dan politik kurang


menonjol di Sabah dan Sarawak? (s)

BAB 3
1. Sebagai generasi muda, apakah perananan dalam pembinaan Negara bangsa
Malaysia?
(sosial/pendidikan)

2. Senaraikan salah satu nilai yang boleh dicontohi dalam warisan Kesultanan Melayu
Melaka?
(sosial/politik)

3. Mengapakah sistem pemilihan pemimpin di Negara kita dikatakan mempunyai unsur


demokrasi?
(politik/sosial)

4. Bagaimanakah masyarakat Malaysia dapat mencontohi usaha pembinaann negara


Islam di Madinah?

5. Bagaimanakah keadaan negara kita sekiranya amalan realpolitik dilaksanakan?


(politik /sosial)

6
BAB 4

BAB 5
1. Pada pendapat anda, bagaimanakah pendidikan di sekolah dapat menghasilkan
pemimpin negara yang berwibawa pada masa hadapan. (Pendidikan ) 3 m

2. Berdasarkan pengetahuan anda, apakah ciri-ciri kepimpinan ahli-ahli rombongan


kemerdekaan yang patut dicontohi oleh generasi muda pada hari ini. (Politik) 3m

3. Bagaimanakah tindakan anda untuk mengekalkan kemerdekaan negara. (sosial) 3m

4. Mengapakah konsep Pakatan Murni ini sangat sesuai dijadikan amalan dalam
kehidupan masyarakat negara kita. ( Politik/ ekonomi) 3m

5. Pada pendapat anda, cadangkan langkah-langkah yang boleh diambil bagi


menghargai tokoh-tokoh negarawan negara kita (Pendidikan ) 3m

BAB 6
1. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah faktor kejayaan Malaysia?
Jawapan : Politik / Ekonomi

2. Sebagai generasi muda, apakah iktibar yang boleh anda pelajari daripada tokoh-
tokoh pemimpin kita dalam usaha pembentukan Malaysia?
Jawapan : Sosial

7
3. Pembentukan Malaysia telah mendapat reaksi daripada Indonesia. Sekiranya anda
menjadi pemimpin Malaysia, apakah tindakan anda?
Jawapan : Sosial

4. Sebagai warganegara Malaysia, apakah semangat yang perlu kita tanam dalam diri
setiap warganegara Malaysia untuk menjayakan konsep 1Malaysia?
Jawapan : Sosial
5. Sebagai seorang pemimpin , apakah langkah-langkah yang perlu diambil untuk
memelihara kedaulatan negara.
Jawapan : Politik

BAB 7
1. Rakyat malaysia tidak boleh mencetuskan isu sensitif seperti menghina budaya orang
lain. Jelaskan rasional larangan tersebut.
Jawapan: sosial ekonomi politik

2. Mengapakah rakyat malaysia perlu patuh kepada rukun negara?


Jawapan: sosial ekonomi politik

3. Apakah kepentingan perlembagaan negara dalam menjamin keharmonian rakyat.


Jawapan: sosial ekonomi politik

4. Mengapakah sistem raja berpelembagaan masih relevan dan penting kepada


malaysia.
Jawapan: sosial ekonomi politik

5. Mengapakah badan kehakiman amat diperlukan di dalam sesebuah negara.


Jawapan: sosial, politik

BAB 8
1. Mengapakah bidang pertanian masih penting walaupun malaysia kini menuju ke arah
negara maju?
Jawapan: ekonomi

2. Mengapakah pendidikan perlu terus diutamakan dalam kehidupan kita pada hari ini?
Jawapan : pendidikan

8
3. Jelaskan usaha-usaha ke arah merealisasikan pembangunan dan perpaduan negara
malaysia?
Jawapan: ekonomi dan sosial

4. Sejauh manakah matlamat wawasan 2020 membantu membentuk pembangunan


negara malaysia?
Jawapan: ekonomi
5. Pada pendapat anda, sejauh manakah dasar ekonomi baru dapat membantu
kemajuan ekonomi negara kita malaysia?
Jawapan: ekonomi dan politik

BAB 9
1. Apakah kelebihan dasar luar Malaysia yang berbaik-baik dengan semua
negara?
Jawapan: Politik/Ekonomi

2. Apakah iktibar yang boleh diperoleh daripada peperangan yang berlaku?


Jawapan: Politik/Ekonomi/Sosial (negatif)

3. Apakah yang akan berlaku jika sesebuah negara tidak berbaik-baik dengan
negara serantau ? Beri ulasan anda.
Jawapan: Ekonomi (negatif)

4. Pada pendapat anda, apakah kebaikan Malaysia menganggotai


pertubuhan dunia/antarabangsa?
Jawapan: Politik/Ekonomi

5. Sejauhmanakah generasi muda masa kini dapat menghadapi


cabaran globalisasi dalam era negara menuju ke gerbang negara maju?
Jawapan: Pendidikan