Anda di halaman 1dari 10

PEMBELAJARAN ABAD KE-21

Murid duduk dalam


kumpulan.
Guru mengemukakan
satu topik.
Secara bergilir, murid
mencatat satu idea.
Murid menggunakan
pen dan kertas yang
sama.
Hasil dapatan dirujuk /
bentang.
Round Table

-Nik’s Design
PEMBELAJARAN ABAD KE-21
Topik diberikan oleh
guru.
Murid berfikir sendiri
dalam jangka masa
tertentu.
Masa tamat dan murid
berkongsi idea
bersama pasangan.
Masa tamat dan murid
berkongsi dengan
keseluruhan kelas.
Think-Pair-Share

-Nik’s Design
PEMBELAJARAN ABAD KE-21
Aktiviti susulan selepas
murid membuat
bacaan dan kajian
(individu atau
kumpulan).
Seorang murid akan
duduk di kerusi yang di
sediakan dan menjadi
“pakar” atau “watak”.
“Pakar” atau “watak”
akan menjawab segala
Hot Seat soalan yang dilontarkan
oleh murid.

-Nik’s Design
PEMBELAJARAN ABAD KE-21
Murid dibenarkan
membuat persediaan
dalam kumpulan.
Tajuk diberikan.
Murid boleh
mengubahsuai
mengikut kreativiti dan
kesesuaian.
Murid membuat
persembahan di
hadapan kelas.
Deklamasi Sajak
/Nyanyian
-Nik’s Design
PEMBELAJARAN ABAD KE-21
Murid membuat
pembentangan untuk
mempersembahkan
hasil dapatan kepada
keseluruhan kelas.
Boleh dilaksanakan
dengan pelbagai cara
dan bahan.
Menggunakan bahan
ICT / bukan ICT.
Pembentangan
Hasil Sendiri
-Nik’s Design
PEMBELAJARAN ABAD KE-21
Murid diberi
tanggungjawab untuk
memegang peranan
dan watak.
Perlu masa untuk
membuat persediaan.
Membuat persembahan
dengan memainkan
watak.

Role Play

-Nik’s Design
PEMBELAJARAN ABAD KE-21
Aktiviti selepas kajian /
carian.
Murid menampal hasil
kerja di dinding untuk
dilihat oleh kumpulan
lain.
Biasanya murid boleh
menulis komen tentang
hasil kerja kumpulan
lain di atas „sticky notes‟
dan menampal di atas
Gallery Walk hasil kerja itu.

-Nik’s Design
PEMBELAJARAN ABAD KE-21
Kaedah lain
pembentangan
kumpulan.
Hasil kerja ditampal.
Sorang ahli kumpulan
akan tinggal di situ
untuk memberi
penerangan.
Ahli lain boleh bergerak
untuk melihat / menyoal
hasil kumpulan lain.
Three Stray
One Stay
-Nik’s Design
PEMBELAJARAN ABAD KE-21
Menggunakan peta
pemikiran sebagai alat
untuk menjana idea
murid.
Sebagai satu alat untuk
membuat kajian /
carian dan
sipersembahkan dalam
bentuk grafik.

Peta i-Think

-Nik’s Design
PEMBELAJARAN ABAD KE-21
Pembelajaran
Penyelesaian Masalah
Simulasi
Kajian Lapangan
Stesen
Eksperimen
Inkuari Penemuan

Lain-lain

-Nik’s Design