Anda di halaman 1dari 1

A) Rajah 1 menunjukkan beberapa kad-kad nombor.

363 155 289

45 9

Rajah 1

Darabkan nombor perdana dengan nombor dua digit.


Berikan jawapan yang betul.