Anda di halaman 1dari 2

ASSALAMUALAIKUM WARROHMATULLAHI WABAROKATUH

YANG KAMI HORMATI BAPAK KEPALA DESA CADIWATES PRIGEN ( ....................)

YANG KAMI HORMATI BAPAK CARIK DAN (STAF DESA) SERTA BAPAK KEPALA
DUSUN PATUK CANDIWATES PRIGEN...

YANG KAMI HORMATI KETUA KARANG TARUNA CANDIWATES.......

SERTA TEMAN – TEMAN PANITIA IKADIPA DAN IBU – BAPAK SEKALIAN YANG
KAMI CINTAI.

PUJI SYUKUR KEHADIRAT ALLAH TUHAN YANG MAHA ESA KARENA ATAS
KARUNIA, INAYAH DAN RAHMATNYA KEPADA KITA SEKALIAN SEHINGGA
KITA DAPAT HADIR DAN MELAKSANAKAN ACARA DIRGAHAYU
KEMERDEKAAN INDONESIA YANG KE 71.

SHOLAWAT SERTA SALAM TAK LUPA KITA CURAHKAN KEPADA JUNJUNGAN


BESAR KITA NABI MUHAMMAD YANG TELAH MEMBINGBING KITA DARI JALAN
YANG GELAP MENUJU JALAN YANG TERANG BENDERANG.

KAMI SEBAGAI PEMBAWA ACARA AKAN MEMBACAKAN SUSUNAN ACARA


PADA MALAM HARI INI :

PEMBUKAAN

- DOA ( AL FATIHAH )
- MENYAYIKAN LAGU NASIONAL ( INDONESIA RAYA )

SAMBUTAN – SAMBUTAN

- SAMBUTAN DARI KEPALA DESA


- SAMBUTAN DARI PAK CARIK
- SAMBUTAN DARI KETUA KARANG TARUNA
- SAMBUTAN PERWAKILAN PANITIA IKADIPA

ACARA INTI

- PENAMPILAN DANCE / TARIAN


- PENAMPILAN DRAMA MUSIKAL
PENUTUP

- UCAPAN MAAF DAN SALAM

HIBURAN

- DRAMA UTAMA PEMUDA – PEMUDI PATUK

UNTUK ACARA PERTAMA ADALAH PEMBUKAAN, MARILAH KITA BUKA ACARA


INI DENGAN MEMBACA DOA ( SURATUL FATIHAH ) AL FATIHAH.................

SELANJUTNYA ADALAH