Anda di halaman 1dari 2

KELAS/ Minggu/Tarikh/

5 Gemilang Masa 1020-1120 M9/02.03.2018 /Khamis


SUBJEK Hari

TEMA/TAJUK SAINS HAYAT / PROSES HIDUP HAIWAN

STANDARD 3.4 Hubungan makanan antara hidupan


KANDUNGAN
STANDARD
PEMBELAJARAN 3.4.3-3.4.5

OBJEKTIF Pada akhir PDP, murid dapat:


1. Mengitlak bahawa Matahari merupakan sumber utama tenaga dalam suatu rantai
makanan.
2. Mengenalpasti kesan terhadap hidupan lain jika berlaku perubahan dalam populasi

BAHAN BANTU BELAJAR


Buku teks √ Gambar/Carta √ Kad tugasan Internet/Komputer √ Radas
Power Point Modul Cd Papan Tulis kecil Lain-
Lembaran Kerja LCD Projektor Model Spesimen/Bahan Lain

KEMAHIRAN PROSES SAINS (KPS)


Memerhati / Meramal Mendefinisi Secara Operasi
Mengelas / Berkomunikasi / Mengawal Pembolehubah
Mengukur & Menggunakan Menggunakan Hubungan Membuat Hipotesis
Nombor Ruang & Masa
Membuat Inferens Mentafsir Data Mengeksperimen
ELEMEN MERENTAS KBAT KAEDAH PdP
KURIKULUM(EMK)
/ ARAS /
Kreativiti & Inovasi ALAT BERFIKIR PERBINCANGAN
SOALAN SIMULASI
TMK I-THINK(Bulatan) Analisis
Keusahawanan I-THINK Buih Penilaian
ITHINK(BuihBerganda Aplikasi PERMAINAN EKSPERIMEN
Bekerjasama /
) Sintesis
I-THINK Pokok SUMBANGSARAN
I-THINK Dakap LAWATAN &
I-THINK Alir PENGGUNAAN
I-THINK Pelbagai Alir PENYELESAIAN SUMBER LUAR
I-THINK Titi MASALAH BILIK DARJAH
Peta Minda
Aktiviti AKTIVITI PEMULA
1. Murid ditunjukan dengan gambar sawah padi
AKTIVITI UTAMA
2.Murid mengenalpasti rantai makan di kawasan sawah padi
3. murid mengenalpasti sumber utama dalam satu rantai makann
PENAKSIRAN
1.Murid melengkapkan lembaran kerja dalam buku KBAT
AKTIVITI PENUTUP
1.Guru bersoal jawab dengan murid tentang keseluruhan aktiviti
2.Guru memberikan komen positif dan membina kepada murid
PENILAIAN DAN PENTAKSIRAN REFLEKSI
Pemerhatian / Hasil /  KEHADIRAN :___/21_
Kerja  Se Semua murid menguasai objektif
Lisan / Kuiz
 ____/_21__murid menguasai objektif dan diberi latihan pengayaan.
Tugasan Drama  ____/ 21__murid tidak menguasai objektif dan diberi latihan
Projek pemulihan.

 PdP ditangguhkan
kerana______________________________________________
Disemak Oleh : ……………………………………………..
KELAS/ Minggu/Tarikh/
5 Gemilang Masa 0830 - 0930 M9/02.03.2018 /Jumaat
SUBJEK Hari

TEMA/TAJUK SAINS HAYAT / PROSES HIDUP HAIWAN

STANDARD 3.4 Hubungan makanan antara hidupan


KANDUNGAN
STANDARD
PEMBELAJARAN 3.4.6-3.4.9

OBJEKTIF Pada akhir PDP, murid dapat


1. Membina siratan makanan pada habitat sawah padi, kolam dan hutan
2. Mengenalpasti kesan kepada hidupan apabila berlaku perubahan pada siratan
makanan
BAHAN BANTU BELAJAR
Buku teks / Gambar/Carta / Kad tugasan Internet/Komputer Radas
Power Point Modul Cd Papan Tulis kecil Lain-

Lembaran Kerja LCD Projektor Model Spesimen/Bahan Lain

KEMAHIRAN PROSES SAINS (KPS)


Memerhati / Meramal Mendefinisi Secara Operasi
Mengelas / Berkomunikasi / Mengawal Pembolehubah
Menggunakan Hubungan
Mengukur & Menggunakan Nombor Membuat Hipotesis
Ruang & Masa
Membuat Inferens Mentafsir Data Mengeksperimen
ELEMEN MERENTAS KBAT KAEDAH PdP
KURIKULUM(EMK)
Kreativiti & Inovasi / ALAT BERFIKIR ARAS PERBINCANGAN / SIMULASI
SOALAN
TMK I-THINK(Bulatan) Analisis
Keusahawanan I-THINK Buih Penilaian PERMAINAN EKSPERIMEN
Bekerjasama / ITHINK(BuihBerganda) Aplikasi
I-THINK Pokok Sintesis SUMBANGSARA LAWATAN &
I-THINK Dakap N PENGGUNAAN
I-THINK Alir SUMBER LUAR BILIK
PENYELESAIAN
I-THINK Pelbagai Alir DARJAH
MASALAH
I-THINK Titi
Peta Minda
Aktiviti AKTIVITI PEMULA
1. Murid ditunjukan dengan beberapa gamabar di sawah, padang dan kolam
AKTIVITI UTAMA
2.Murid mengenalpasti siratan makanan di kawasan sawah padi
3. murid mengenalpasti kesan kepada hidupan jika berlaku perubahan pada siratan makanan
PENAKSIRAN
1.Murid melengkapkan lembaran kerja dalam buku KBAT
AKTIVITI PENUTUP
1.Guru bersoal jawab dengan murid tentang keseluruhan aktiviti
2.Guru memberikan komen positif dan membina kepada murid
PENILAIAN DAN PENTAKSIRAN REFLEKSI
Pemerhatian / Hasil /  KEHADIRAN :___/_21_
Kerja  Se Semua murid menguasai objektif
Lisan / Kuiz
 ____/_21_murid menguasai objektif dan diberi latihan pengayaan.
Tugasan Drama  ____/_21_murid tidak menguasai objektif dan diberi latihan pemulihan.
Projek 
 PdP ditangguhkan
kerana______________________________________________

Disemak Oleh : ………………………………………………