Anda di halaman 1dari 63

Mata pelajaran : PKJR

Masa :
Kelas : Tahun 2
Tajuk : Semua Orang Pejalan Kaki
Kemahiran : FU: 2.2 Aras 1 (i)
FS: 8.1 Aras 1 (i)
PKJR: 7.2.2, 7.2.3
Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat
1) Menyatakan lima langkah melintas dengan betul menggunakan perkataan
dan frasa yang jelas.
2) Menulis perkataan dan ayat tunggal tantang langkah-langkah melintas jalan
raya yang betul dengan tulisan yang cantik.
3) Menyatakan lima langkah melintas dengan selamat.
Media Pengajaran : Media 1.3
Aktivti : 1) Murid menyanyikan lagu "Melintas Jalan".
2) Murid menyatakan lima langkah melintas dengan selamat berdasarkan lirik lagu.
3) Murid menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru.
4) Murid menulis ayat tunggal yang betul dengan tulisan yang cantik.
Refleksi : / murid menguasai

Mata pelajaran : PKJR


Masa :
Kelas : Tahun 2
Tajuk : Berjalan dengan Selamat di Tempat Letak Kereta
Kemahiran : FU: 1.2 Aras 3 (i)
FS: 8.2 Aras 3 (i)
PKJR: 1.7.2
Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat
1) Bersoal jawab tentang sesuatu perkara berdasarkan topik yang diberi.
2) Menulis ayat dalam bentuk perenggan berdasarkan gambar bersiri.
3) Menyatakan perlakuan yang selamat di tempat letak kereta.
Media Pengajaran : Media 1.4
Aktivti : 1) Murid melihat gambar ilustrasi kawasan tempat letak kereta dan bersoal jawab
berkaitan gambar dengan bimbingan guru.
2) Berbincang cara menjaga keselamatan di tempat letak kereta.
3) Murid dimbimbing untuk menyusun pernyataan dan menulis tentang ciri-ciri
keselamatan di kawasan tempat letak kereta.
Refleksi : / murid menguasai

Mata pelajaran : PKJR


Masa :
Kelas : Tahun 2
Tajuk : Patuhi Peraturan Jalan Raya
Kemahiran : FU: 1.2 Aras 3 (i)
FS: 4.1 Aras 3 (ii)
PKJR: 3.1.1
Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat
1) Mengemukakan pendapat tentang kepentingan mematuhi peraturan jalan raya
dengan bahasa yang betul.
2) Menyusun perkataan menjadi ayat yang betul.
3) Menyatakan peraturan asas jalan raya dan kepentingannya kepada pejalan kaki,
pembonceng motosikal dan penumpang.
Media Pengajaran : Media 2.1
Aktivti : 1) Murid menyatakan peraturan jalan raya berdasarkan poster.
2) Murid berbincang tentang kesan yang mungkin berlaku sekiranya peraturan
tidak dipatuhi berdasarkan poster.
3) Murid dimbimbing untuk melengkapkan aktiviti.
Refleksi : / murid menguasai

Mata pelajaran : PKJR


Masa :
Kelas : Tahun 2
Tajuk : Amalkan Peraturan Jalan Raya
Kemahiran : FU: 4.2 Aras 1 (i)
FS: 10.1 Aras 3 (i)
PKJR: 3.1.3
Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat
1) Menyatakan peraturan jalan raya berdasarkan poster dengan ayat yang betul.
2) Menulis karangan pendek berdasarkan tajuk.
3) Membezakan peraturan jalan raya untuk pengguna jalan raya yang berbeza.
Media Pengajaran : Media 2.1, Media 2.2
Aktivti : 1) Murid menulis karangan berdasarkan aktiviti 9.
Refleksi : / murid menguasai

Mata pelajaran : PKJR


Masa :
Kelas : Tahun 2
Tajuk :
Kemahiran : FU: 4.2 Aras 1 (i)
FS: 10.1 Aras 3 (i)
PKJR: 3.1.3
Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat
1) Menyatakan peraturan jalan raya berdasarkan poster dengan ayat yang betul.
2) Menulis karangan pendek berdasarkan tajuk.
3) Membezakan peraturan jalan raya untuk pengguna jalan raya yang berbeza.
Media Pengajaran : Media 2.1, Media 2.2
Aktivti : 1) Guru mempamerkan Media 2.1 dan meminta murid menyenaraikan peraturan
jalan raya berdasarkan media tersebut.
2) Murid memilih set kad pernyataan berdasarkan kumpulan pejalan kaki,
penumpang kereta dan pembonceng motosikal.
3) Murid menulis karangan berdasarkan aktiviti 9.
Refleksi : / murid menguasai

Mata pelajaran : PKJR


Masa :
Kelas : Tahun 2
Tajuk : Kenal Pasti Peraturan Jalan Raya di Kawasan Kamu
Kemahiran : FU: 1.2 Aras 3 (i)
FS: 7.1 Aras 2 (i)
PKJR: 3.1.4
Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat
1) bersoal jawab tentang perkara yang menarik berdasarkan peraturan jalan raya.
2) membaca ayat dan memadankan gambar situasi peraturan jalan raya yang
dibincangkan dengan betul.
3) menyatakan peraturan asas jalan raya dan kepentingannya.
Media Pengajaran : Media 2.3
Aktivti : 1. Murid bersoal jawab tentang peraturan jalan raya yang perlu diamalkan
berdasarkan kad imbasan gambar.
2. Murid menyenaraikan jawapan pada papan tulis mengikut kategori.
3. Murid membaca dan memadankan gambar situasi dengan peraturan yang
dibincangkan.
Refleksi : / murid menguasai

Mata pelajaran : PKJR


Masa :
Kelas : Tahun 2
Tajuk : Patuhi Peraturan Jalan Raya
Kemahiran : FU: 1.2 Aras 3 (i)
FS: 8.1 Aras 1 (i)
PKJR: 3.1.1
Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat
1) bersoal jawab tentang perkara yang menarik berdasarkan peraturan jalan raya.
2) menulis ayat perintah dengan tulisan yang cantik.
3) menyatakan peraturan asas jalan raya dan kepentingannya.
Media Pengajaran : Media 2.4
Aktivti : 1. Murid meneliti poster dan bersoal jawab tentang peraturan jalan raya.
2. Murid berbincang dengan peraturan jalan raya yang diguna pakai semasa turun
dan naik dari kenderaan.
3. Murid menulis ayat perintah dalam aktiviti 12.
Refleksi : / murid menguasai

Mata pelajaran : PKJR


Masa :
Kelas : Tahun 2
Tajuk : Kenali Papan Tanda, Isyarat dan Penanda Jalan
Kemahiran : FU: 7.1 Aras 1 (i)
FS: 8.1 Aras 1 (i)
PKJR: 1.4.1, 1.4.8
Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat
1. membaca perkataan dan frasa dengan sebutan yang jelas.
2. menamakan papan tanda dan mewarnakan dengan betul.
3. menyatakan maksud dan memberi respons terhadap papan tanda, isyarat dan
penanda jalan.
4. menyatakan kepentingan mematuhi papan tanda, isyarat dan penanda jalan.
Media Pengajaran : buku gambar
Aktivti : 1. Murid menyatakan pelbagai papan tanda yang terdapat di kawasan sekolah.
2. Bersoal jawab tentang maksud papan tanda yang disebut oleh murid.
3. Murid membaca perkataan dan frasa yang ditunjukkan.
4. Murid berbincang tentang perbezaan antara papan tanda, isyarat dan penanda jalan.
5. Murid mewarna dan menulis nama papan tanda jalan.
Refleksi : / murid menguasai

Mata pelajaran : PKJR


Masa :
Kelas : Tahun 2
Tajuk : Kategori Papan Tanda Jalan
Kemahiran : FU: 7.1 Aras 1 (i), (ii)
FS: 8.1 Aras 1 (i)
PKJR: 1.4.1, 1.4.6, 1.4.8
Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat
1. membaca perkataan dan frasa dengan sebutan yang jelas.
2. menulis ayat tunggal berdasarkan gambar.
3. menyatakan maksud dan memberi respons terhadap papan tanda, isyarat dan
penanda jalan.
4. menyatakan kepentingan mematuhi papan tanda, isyarat dan penanda jalan.
Media Pengajaran : buku gambar
Aktivti : 1. Murid membaca dan menyatakan maksud perkataan dan frasa pelbagai pengguna
jalan raya yang terdapat dalam buku gambar.
2. Murid mendengar penjelasan guru tentang tanda jalan mengikut kategori.
3. Murid menulis ayat tunggal berdasarkan frasa.
Refleksi : / murid menguasai

Mata pelajaran : PKJR


Masa :
Kelas : Tahun 2
Tajuk : Amal Langkah Bijak
Kemahiran : FU: 7.1 Aras 1 (ii)
FS: 8.2 Aras 1 (i)
PKJR: 1.4.1, 1.4.6, 1.4.8
Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat
1. membaca dan menyatakan maksud perkataan dan frasa.
2. membina ayat tunggal dan ayat majmuk menggunakan frasa yang diberi.
3. menyatakan maksud dan memberi respons terhadap papan tanda, isyarat dan
penanda jalan.
4. menyatakan kepentingan mematuhi papan tanda, isyarat dan penanda jalan.
Media Pengajaran : buku gambar
Aktivti : 1. Murid menyenaraikan dan membaca nama dan maksud papan tanda, isyarat dan
penanda jalan.
2. Murid menjalan aktiviti simulasi di dalam kelas.
3. Murid melengkapkan aktivtii 17.
Refleksi : / murid menguasai

Mata pelajaran : PKJR


Masa : 8.10 -- 8.40a.m.
Kelas : Tahun 2
Tajuk : Amal Langkah Bijak
Kemahiran : FU: 7.1 Aras 1 (ii)
FS: 8.2 Aras 1 (i)
PKJR: 1.4.1, 1.4.6, 1.4.8
Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat
1. membaca dan menyatakan maksud perkataan dan frasa.
2. membina ayat tunggal dan ayat majmuk menggunakan frasa yang diberi.
3. menyatakan maksud dan memberi respons terhadap papan tanda, isyarat dan
penanda jalan.
4. menyatakan kepentingan mematuhi papan tanda, isyarat dan penanda jalan.
Media Pengajaran : buku gambar
Aktivti : 1. Murid menyenaraikan dan membaca nama dan maksud papan tanda, isyarat dan
penanda jalan.
2. Murid menajalan aktiviti simulasi di dalam kelas.
3. Murid melengkapkan aktivtii 17.
Refleksi : / murid menguasai

Mata pelajaran : PKJR


Masa : 8.10 -- 8.40a.m.
Kelas : Tahun 2
Tajuk : Jom, Jalan-jalan
Kemahiran : FU: 1.2 Aras 3 (i)
FS: 10.1 Aras 3 (i)
PKJR: 1.4.1, 1.4.8
Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat
1. bersoal jawab tentang papan tanda, isyarat dan penanda jalan yang dilihat dengan
menggunakan ayat yang betul.
2. menulis karangan berdasarkan isi-isi yang diberi.
3. menyatakan maksud dan memberi respons terhadap papan tanda, isyarat dan
penanda jalan.
4. menyatakan kepentingan mematuhi papan tanda, isyarat dan penanda jalan.
Media Pengajaran : --
Aktivti : 1. Murid menulis karangan berdasarkan aksi pengguna jalan.
Refleksi : / murid menguasai

Mata pelajaran : PKJR


Masa : 8.10 -- 8.40a.m.
Kelas : Tahun 2
Tajuk : Boleh Dilihat dan Lebih Selamat
Kemahiran : FU: 1.1 Aras 1 (i)
FS: 8.2 Aras 1 (i)
PKJR: 2.1.5, 4.3.2
Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat
1. berbual tentang tajuk yang dipelajari dengan menggunakan bahasa yang sesuai.
2. membina ayat tunggal berdasarkan perkataan atau frasa yang diberi.
3. menyatakan sebab-sebab mereka sukar dilihat di jalan raya.
Media Pengajaran : Media 4.1
Aktivti : 1. Murid diterangkan konsep penyamaran yang bermaksud padu dengan alam sekitar
dan menyebabkan sesuatu objek sukar untuk dilihat.
2. Murid dipamerkan dengan poster dan bersoal jawab tentang kebolehlihatan
pemantul cahaya dalam poster yang dilihat.
3. Murid membina ayat tunggal berdasarkan perkataan atau frasa yang diberi.
Refleksi : / murid menguasai

Mata pelajaran : PKJR


Masa : 8.10 -- 8.40a.m.
Kelas : Tahun 2
Tajuk : Cuaca dan Waktu
Kemahiran : FU: 2.2 Aras 2 (i)
FS: 8.2 Aras 1 (i)
PKJR: 2.1.5, 4.3.2, 4.3.3
Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat
1. mengemukakan pendapat berdasarkan eksperimen yang dilakukan.
2. membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan pemerhatian yang dilakukan.
3. menyatakan keadaan cuaca dan waktu yang berbeza mempengaruhi kebolehlihatan
melalui uji kaji.
Media Pengajaran : Media 4.2
Aktivti : 1. Murid dipamerkan gambar pejalan kaki melintas jalan raya di kawasan yang gelap
semasa hujan.
2. Dengan bimbingan guru, murid membincangkan kesan cahaya dan cuaca terhadap
kebolehlihatan pejalan kaki.
3. Murid menjalankan uji kaji dan melengkapkan borang uji kaji.
Refleksi : / murid menguasai

Mata pelajaran : PKJR


Masa : 8.10 -- 8.40a.m.
Kelas : Tahun 2
Tajuk : Perabot Jalan
Kemahiran : FU: 4.2 Aras 1 (i)
FS: 8.2 Aras 1 (i)
PKJR: 1.3.1, 1.3.2, 2.1.5, 4.3.2
Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat
1. memerihalkan tentang perabot jalan berdasarkan pemerhatian dan maklumat yang
diterima.
2. membina ayat tunggal menggunakan rangkai kata yang diberi.
3. menyatakan perabot jalan yang boleh menghalang kebolehlihatan.
Media Pengajaran : Media 4.3
Aktivti : 1. Murid melihat dan menamakan gambar perabot jalan.
2. Murid menyatakan kebaikan dan keburukan perobot jalan.
3. Murid mengenal pasti perabot jalan yang mungkin menghalang pejalan kaki
daripada dilihat oleh pengguna jalan raya.
4. Murid melengkapkan aktiviti.
Refleksi : / murid menguasai

Mata pelajaran : PKJR


Masa : 8.10 -- 8.40a.m.
Kelas : Tahun 2
Tajuk : Kebolehlihatan di antara Dua buah Kereta yang Diletakkan
Kemahiran : FU: 1.1 Aras 1 (i)
FS: 5.1 Aras 2 (i)
PKJR: 2.1.5, 4.3.1, 4.3.2
Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat
1. berbual tentang perkara yang dipertontonkan dalam tayangan video.
2. membaca kuat ayat-ayat yang diberikan.
3. menyatakan situasi bahaya yang boleh mempengaruhi kebolehlihatan di antara dua
buah kereta yang diletakkan.
Media Pengajaran : video
Aktivti : 1. Murid dipertontonkan dengan tayangan video serta menyenaraikan bahaya yang
dapat dikenal pasti.
2. Murid membaca ayat-ayat yang telah disenaraikan.
3. Murid menulis kata-kata nasihat kepada pejalan kaki.
Refleksi : / murid menguasai

Mata pelajaran : PKJR


Masa : 8.10 -- 8.40a.m.
Kelas : Tahun 2
Tajuk : Mencari Petunjuk
Kemahiran : FU: 1.2 Aras 1 (ii)
FS: 10.1 Aras 2 (i)
PKJR: 7.2.6
Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat
1. Menyatakan petunjuk untuk mengenal pasti situasi sesebuah kenderaan dengan
bahasa yang betul.
2. Membina perenggan berdasarkan bahan rangsangan yang diberikan.
3. Menggunakan pelbagai kemahiran dan pancaindera untuk mengumpul maklumat
tentang lalu lintas.
Media Pengajaran :
Aktivti : 1. Murid menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru.
2. Murid melakonkan demonstrasi. Lakukan aktiviti melontar dan menyambut objek.
3. Murid berbincang tentang kepentingan komunikasi mata ke mata.
Refleksi : / murid menguasai
Mata pelajaran : Bahasa Malaysia
Masa :
Kelas :
Tema : Rumah Navin
Standard Pembelajaran : 3.2.2 Menulis suku kata terbuka dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas.
2.1.2 Mengeja dan membatang suku kata terbuka dengan sebutanyang betul.
Objektif : Murid-murid dapat mengeja dan membaca perkataan yang mengandungi suku
kata terbuka.
Aktiviti : 1. bimbing murid menamakan benda-benda yang terdapat dalam gambar.
2. Minta murid mengeja dan membatangkan perkataan yang mengandungi suku
kata terbuka.
3. Minta murid menulis perkataan yang mengandungi suku kata terbuka.
EMK : Kreatif dan inovatif
Refleksi : / murid dapat mengeja dan membaca perkataan yang mengandungi
suku kata terbuka.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa :
Kelas :
Tema : Rumah Navin
Standard Pembelajaran : 3.2.2 Menulis suku kata terbuka dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas.
2.1.2 Mengeja dan membatang suku kata terbuka dengan sebutanyang betul.
Objektif : Murid-murid dapat mengeja dan membaca perkataan yang mengandungi suku
kata terbuka.
Aktiviti : 1. bimbing murid menamakan benda-benda yang terdapat dalam gambar.
2. Minta murid mengeja dan membatangkan perkataan yang mengandungi suku
kata terbuka.
3. Minta murid menulis perkataan yang mengandungi suku kata terbuka.
EMK : Kreatif dan inovatif
Refleksi : / murid dapat mengeja dan membaca perkataan yang mengandungi
suku kata terbuka.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa :
Kelas :
Tema : Rumah Navin
Standard Pembelajaran : 2.1.2 Mengeja dan membatang suku kata terbuka dengan sebutan yang betul.
3.2.2 Menulis suku kata terbuka dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas.
Objektif : Murid-murid dapat mengeja dan membaca perkataan yang mengandungi suku
kata terbuka.
Aktiviti : 1. Minta murid menulis perkataan yang mengandungi suku kata terbuka (objek yang
terdapat di luar rumah.
2. Bimbing murid menulis nama benda yang bertanda bintang.

EMK : Kreatif dan inovatif


Refleksi : / murid dapat menulis perkataan yang mengandungi suku kata
terbuka.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa :
Kelas :
Tema : Rumah Navin
Standard Pembelajaran : 2.1.2 Mengeja dan membatang suku kata terbuka dengan sebutan yang betul.
3.2.2 Menulis suku kata terbuka dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas.
Objektif : Murid-murid dapat mengeja dan membaca perkataan yang mengandungi suku
kata terbuka.
Aktiviti : 1. Bimbing murid menamakan benda-benda yang terdapat dalam gambar.
2. Minta murid mengeja perkataan dan membatangkan perkataan.
EMK : Kreatif dan inovatif
Refleksi : / murid dapat menulis perkataan yang mengandungi suku kata
terbuka.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa : 11.00 -- 12.00p.m.
Kelas : 1B
Tema : Rumah Navin
Standard Pembelajaran : 3.2.3 Menulis suku kata tertutup dengan cara yang betul dan kemas.
4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul da jelas tentang
sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur.
Objektif : Murid-murid dapat mengeja dan membaca perkataan yang mengandungi suku
kata tertutup.
Aktiviti : 1. Bimbing murid membaca dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul.
2. Minta murid menamakan benda yang bersuku kata tertutup yang terdapat dalam
gambar.
3. Minta murid menulis perkataan yang bersuku kata tertutup.
EMK : Kreatif dan inovatif
Refleksi : / murid dapat menulis perkataan yang mengandungi suku kata
tertutup.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa : 10.30 -- 11.30a.m.
Kelas : 1B
Tema : Rakan Karib
Standard Pembelajaran : 1.2.5 Mendengar, memahami, menyebut, dan mengeja perkataan yang mengandngi
digraf dengan betul dan tepat.
2.1.1 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi digraf dengan sebutan
yang betul.
Objektif : Murid-murid dapat mengeja dan membaca perkataan yang mengandungi digraf.
Aktiviti : 1. Murid melihat dan menamakan benda-benda yang terdapat dalam gambar.
2. Bimbing murid membaca perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan
suku kata tertutup.
3. Murid mendengar perkataan digraf yang disebut dan dieja oleh guru.
4. Minta murid menyebut, mengeja dan membaca perkataan yang mempunyai digraf.
EMK :
Refleksi : / murid dapat mengeja dan membaca perkataan yang mengandungi
digraf.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa :
Kelas : 1B
Tema : Rakan Karib
Standard Pembelajaran : 1.2.5 Mendengar, memahami, menyebut, dan mengeja perkataan yang mengandngi
digraf dengan betul dan tepat.
2.2.1 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi digraf dengan sebutan
yang betul.
Objektif : Murid-murid dapat mengeja dan membaca perkataan yang mengandungi digraf.
Aktiviti : 1. Murid mendengar perkataan digraf yang disebut dan dieja oleh guru.
2. Minta murid menyebut, mengeja dan membaca perkataan yang mempunyai digraf.
EMK :
Refleksi : / murid dapat mengeja dan membaca perkataan yang mengandungi
digraf.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa : 8.40 -- 9.40a.m.
Kelas : 1B
Tema : Rakan Karib
Standard Pembelajaran : 2.3.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi
yang betul.
3.2.6 Menulis ayat tunggal dengan betul dan tulisan yang kemas.
Objektif : Murid-murid dapat membaca dan menulis ayat tunggal
Aktiviti : 1. Bimbing murid membaca ayat tunggal dengan lancar, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.
2. Minta murid menulis ayat tunggal dengan betul dan kemas.
EMK :
Refleksi : / murid dapat membaca dan menulis ayat tunggal dengan betul.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa : 9.10 -- 10.10a.m.
Kelas : 1B
Tema : Rakan Karib
Standard Pembelajaran : 2.3.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi
yang betul.
3.2.6 Menulis ayat tunggal dengan betul dan tulisan yang kemas.
Objektif : Murid-murid dapat membaca dan menulis ayat tunggal
Aktiviti : 1. Minta murid membaca ayat tunggal dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi
yang betul.
2. Bimbing murid menulis maklumat diri.
EMK :
Refleksi : / murid dapat membaca dan menulis ayat tunggal dengan betul.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa : 9.10 -- 10.10a.m.
Kelas : 1B
Tema : Rakan Karib
Standard Pembelajaran : 2.3.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi
yang betul.
3.2.6 Menulis ayat tunggal dengan betul dan tulisan yang kemas.
Objektif : Murid-murid dapat membaca ayat tunggal
Aktiviti : 1. Minta murid bercerita tentang umur,hobi dan tempat tinggal rakan mereka.
2. Minta murid membaca ayat tunggal dengan intonasi dan sebutan yang jelas dan
betul.
EMK :
Refleksi : / murid dapat membaca ayat tunggal dengan betul.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa : 8.40 -- 9.40a.m.
Kelas : 1B
Tema : Rakan Karib
Standard Pembelajaran : 3.3.3 Membina dan menulis frasa dengan betul.
1.2.5 Mendengar, memahami, menyebut, dan mengeja perkataan yang mengandngi
konsonan bergabung dengan betul dan tepat.
Objektif : Murid-murid dapat mengeja, membaca dan menulis perkataan yang mengandungi
konsonan bergabung.
Aktiviti : 1. Minta murid meneliti gambar dan perkataan.
2. Bimbing murid membina frasa yang mengandungi konsonan bergabung berdasarkan
gambar yang dinomborkan.
3. Minta murid mendengar, memahami, menyebut dan mengeja perkataan yang
mengandungi konsonan bergabung.
4. Minta murid menulis frasa yang mengandungi konsonan bergabung dengan betul
dan kemas dalam buku aktiviti.
EMK : keusahawanan
Refleksi : / murid dapat membaca dan menulis perkataan yang mengandungi
konsonan bergabung dengan betul.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa :
Kelas : 1B
Tema : Rakan Karib
Standard Pembelajaran : 3.3.3 Membina dan menulis frasa dengan betul.
1.2.5 Mendengar, memahami, menyebut, dan mengeja perkataan yang mengandngi
konsonan bergabung dengan betul dan tepat.
Objektif : Murid-murid dapat mengeja, membaca dan menulis perkataan yang mengandungi
konsonan bergabung.
Aktiviti : 1. Murid mendengar, memahami, menyebut dan mengeja perkataan yang
mengandungi konsonan bergabung.
2. Minta murid menggaris huruf konsonan bergabung.
3. Minta murid menulis frasa dengan kemas dan betul.
EMK : kreatif dan inovatif
Refleksi : / murid dapat membaca dan menulis perkataan yang mengandungi
konsonan bergabung dengan betul.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa :
Kelas : 1B
Tema : Rakan Karib
Standard Pembelajaran : 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am yang mudah dengan betul mengikut
konteks.
2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dengan sebutan yang betul.
Objektif : Murid-murid dapat mengeja, membaca dan menulis kata nama am dengan betul.
Aktiviti : 1. Minta murid menyatakan kata nama am (manusia) berdasarkan gambar.
2. Bimbing murid mengeja dan menyebut perkataan.
3. Minta murid menulis kata nama am (manusia) berdasarkan gambar.
EMK : keusahawanan
Refleksi : / murid dapat membaca dan menulis kata nama am (manusia)
dengan betul.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa :
Kelas : 1B
Tema : Rakan Karib
Standard Pembelajaran : 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am yang mudah dengan betul mengikut
konteks.
2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dengan sebutan yang betul.
Objektif : Murid-murid dapat mengeja, membaca dan menulis kata nama am dengan betul.
Aktiviti : 1. Minta murid menyebut, mengeja dan melengkapkan silang kata.
EMK : keusahawanan
Refleksi : / murid dapat menamakan kata nama am dengan betul.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa :
Kelas : 1B
Tema : Rumah Terbuka
Standard Pembelajaran : 1.2.6 Mendengar, memahami, dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan
betul dan tepat.
2.2.2 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi diftong dengan
sebutan yang betul.
Objektif : Murid-murid dapat mengeja dan membaca frasa yang mengandungi diftong.
Aktiviti : 1. Minta murid mendengar frasa yang disebut oleh guru. Kemudian, murid
menyebutnya.
EMK : keusahawanan
Refleksi : / murid dapat mengeja dan membaca frasa yang mengandungi
diftong.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa :
Kelas : 1B
Tema : Rumah Terbuka
Standard Pembelajaran : 1.2.6 Mendengar, memahami, dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan
betul dan tepat.
2.2.2 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi diftong dengan
sebutan yang betul.
Objektif : Murid-murid dapat mengeja dan membaca frasa dan ayat tunggal yang
mengandungi diftong.
Aktiviti : 1. Minta murid mendengar frasa yang disebut oleh guru. Kemudian, murid
menyebutnya.
2. Bimbing murid membaca ayat tunggal yang mengandungi diftong.
EMK : keusahawanan
Refleksi : / murid dapat membaca ayat tunggal yang mengandungi diftong.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa :
Kelas : 1B
Tema : Rumah Terbuka
Standard Pembelajaran : 1.2.6 Mendengar, memahami, dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan
betul dan tepat.
2.2.2 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi diftong dengan
sebutan yang betul.
Objektif : Murid-murid dapat mengeja dan membaca frasa dan ayat tunggal yang
mengandungi diftong.
Aktiviti : 1. Minta murid mendengar frasa yang disebut oleh guru. Kemudian, murid
menyebutnya.
2. Bimbing murid melengkapkan ayat dengan frasa.
3. Bimbing murid membaca ayat tunggal dengan sebutan yang betul.
EMK : keusahawanan
Refleksi : / murid dapat mengeja dan membaca frasa dan ayat tunggal
yang mengandungi diftong.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa :
Kelas : 1B
Tema : Rumah Terbuka
Standard Pembelajaran : 1.2.6 Mendengar, memahami, dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan
betul dan tepat.
2.2.2 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi vokal berganding
dengan sebutan yang betul.
Objektif : Murid-murid dapat mengeja dan membaca frasa yang mengandungi vokal
berganding.
Aktiviti : 1. Minta murid mendengar frasa yang disebut oleh guru. Kemudian, murid
menyebutnya.
EMK : kreatif dan inovatif
Refleksi : / murid dapat mengeja dan membaca frasa yang mengandungi
vokal berganding.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa :
Kelas : 1B
Tema : Rumah Terbuka
Standard Pembelajaran : 1.2.6 Mendengar, memahami, dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan
betul dan tepat.
2.2.2 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi vokal berganding
dengan sebutan yang betul.
Objektif : Murid-murid dapat mengeja dan membaca frasa dan ayat tunggal yang
mengandungi vokal berganding.
Aktiviti : 1. Minta murid mendengar frasa yang disebut oleh guru. Kemudian, murid
menyebutnya.
2. Bimbing murid membaca ayat tunggal yang mengandungi vokal berganding.
EMK : kreatif dan inovatif
Refleksi : / murid dapat membaca frasa dan ayat tunggal yang
mengandungi vokal berganding.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa : 8.40 -- 9.40a.m.
Kelas : 1B
Tema : Rumah Terbuka
Standard Pembelajaran : 1.2.6 Mendengar, memahami, dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan
betul dan tepat.
2.2.2 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi vokal berganding
dengan sebutan yang betul.
Objektif : Murid-murid dapat mengeja dan membaca frasa dan ayat tunggal yang
mengandungi vokal berganding.
Aktiviti : 1. Minta murid mendengar frasa yang disebut oleh guru. Kemudian, murid
menyebutnya.
2. Bimbing murid melengkapkan ayat dengan frasa.
3. Bimbing murid membaca ayat tunggal dengan sebutan yang betul.
EMK : keusahawanan
Refleksi : / murid dapat mengeja dan membaca frasa dan ayat tunggal
yang mengandungi vokal berganding.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa : 9.10 -- 10.10a.m.
Kelas : 1B
Tema : Rumah Terbuka
Standard Pembelajaran : 3.2.5 Menulis frasa yang mengndungi perkataan digraf dengan betul dan tulisan
yang kemas.
1.2.5 Mendengar, memahami, menyebut, dan mengeja perkataan yang
mengandungi digraf dengan betul dan tepat.
Objektif : Murid-murid dapat mengeja dan membaca perkataan yang mengandungi digraf
Aktiviti : 1. Murid mendengar, menyebut dan mengeja perkataan yang mengandungi digraf.
2. Murid menulis perkataan yang mengandungi digraf dengan betul.
EMK : keusahawanan
Refleksi : / murid dapat mengeja dan membaca perkataan yang
mengandungi digraf.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa : 11.00 -- 12.00p.m.
Kelas : 1B
Tema : Rumah Terbuka
Standard Pembelajaran : 3.2.5 Menulis frasa yang mengandungi perkataan digraf dengan betul dan tulisan
yang kemas.
1.2.5 Mendengar, memahami, menyebut, dan mengeja perkataan yang
mengandungi digraf dengan betul dan tepat.
Objektif : Murid-murid dapat mengeja dan membaca perkataan dan ayat yang mengandungi
digraf.
Aktiviti : 1. Bimbing murid menyebut dan mengeja perkataan yang mengandungi digraf.
2. Bimbing murid menggaris digraf.
3. Minta murid melengkapkan ayat dengan perkataan yang mengandungi digraf.
4. Muir dmembaca ayat yang lengkap.
EMK : kreatif dan inovatif
Refleksi : / murid dapat mengeja dan membaca perkataan/ayat yang
mengandungi digraf.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa : 8.40 -- 9.40a.m.
Kelas : 1B
Tema : Rumah Terbuka
Standard Pembelajaran : 5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas yang mudah dengan betul
mengikut konteks.
2.2.3 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku
kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan
sebutan yang betul.
Objektif : Murid-murid dapat menggunakan kata nama khas dengan betul.
Aktiviti : 1. Bimbing murid bercerita tentang perjalanan Nora ke rumah terbuka Mizi.
2. Bimbing murid membaca dan memahami penggunaan kata nama khas
mengikut konteks.
3. Minta murid membaca dan memahami frasa.
4. Minta murid menyebut kata nama khas berdasarkan gambar.
5. Minta murid menyalin kata nama khas dalam buku tulis.
EMK : keusahawanan
Refleksi : / murid dapat menyebut kata nama khas dengan betul.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa : 10.30 -- 11.30a.m.
Kelas : 1B
Tema : Rumah Terbuka
Standard Pembelajaran : 5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas yang mudah dengan betul
mengikut konteks.
2.2.3 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku
kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan
sebutan yang betul.
Objektif : Murid-murid dapat menggunakan kata nama khas dengan betul.
Aktiviti : 1. Bimbing murid mengenal pasti kata nama khas berdasarkan bahan grafik.
2. Minta murid menulis nama rakan-rakan mereka.
3. Bimbing murid membaca ayat tunggal dengan sebutan yang betul.
EMK : keusahawanan
Refleksi : / murid dapat menulis kata nama khas dengan betul.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa : 8.40 -- 9.40a.m.
Kelas : 1B
Tema : Rumah Terbuka
Standard Pembelajaran : 5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas yang mudah dengan betul
mengikut konteks.
2.2.3 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku
kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan
sebutan yang betul.
Objektif : Murid-murid dapat menggunakan kata nama khas dengan betul.
Aktiviti : 1. Minta murid melengkapkan ayat dengan kata nama khas.
2. Minta murid membaca ayat tunggal yang lengkap dengan sebutan yang betul.
EMK : keusahawanan
Refleksi : / murid dapat menulis kata nama khas dengan betul.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa : 9.10 -- 10.10a.m.
Kelas : 1B
Tema : Mari Berhibur
Standard Pembelajaran : 1.3.1 Mendengar, memahami dan memberikan respon terhadap sesuatu arahan
secara lisan atau gerak laku dengan betul.
2.3.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi
yang betul.
Objektif : Murid-murid dapat mendengar dan memberi respon terhadap arahan.
Aktiviti : 1. Bimbing murid membaca dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.
2. Jadikan meja murid sebagai papan kekunci piano.
3. Minta murid membuat simulasi.
4. Minta murid memberikan respons mengikut arahan yang lain.
EMK : keusahawanan
Refleksi : / murid dapat mendengar dan memberikan respon terhadap arahan.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa : 11.00 -- 12.00p.m.
Kelas : 1B
Tema : Mari Berhibur
Standard Pembelajaran : 1.3.1 Mendengar, memahami dan memberikan respon terhadap sesuatu arahan
secara lisan atau gerak laku dengan betul.
2.3.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi
yang betul.
Objektif : Murid-murid dapat mendengar dan memberi respon terhadap arahan.
Aktiviti : 1. Minta murid menyambungkan garisan putus-putus.
2. Minta murid memberikan respons terhadap arahan guru.
3. Minta murid membaca ayat tunggal dengan suara yang kuat, sebutan yang
4. Minta murid memberikan respons mengikut arahan yang lain.
EMK : keusahawanan
Refleksi : / murid dapat mendengar dan memberikan respon terhadap arahan.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa : 9.10 -- 10.10a.m.
Kelas : 1B
Tema : Mari Berhibur
Standard Pembelajaran : 2.2.3 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku
kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan
sebutan yang betul.
5.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri pertama dan kedua
dalam pelbagai konteks dengan betul.
Objektif : Murid-murid dapat menggunakan kata ganti nama diri dengan betul.
Aktiviti : 1. Bimbing murid membaca frasa dan ayat tunggal dalam dialog.
2. Bimbing murid membina ayat dengan kata ganti nama diri pertama dan kedua
secara lisan.
EMK : kreatif dan inovatif
Refleksi : / murid dapat menggunakan kata ganti nama diri dengan betul.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa : 8.40 -- 9.40a.m.
Kelas : 1B
Tema : Mari Berhibur
Standard Pembelajaran : 2.2.3 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku
kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan
sebutan yang betul.
5.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri pertama dan kedua
dalam pelbagai konteks dengan betul.
Objektif : Murid-murid dapat menggunakan kata ganti nama diri dengan betul.
Aktiviti : 1. Minta murid membaca frasa.
2. Minta murid menyusun dan menulis frasa menjadi ayat tunggal.
3. Minta murid membaca ayat yang ditulis.
4. Minta murid menyebut kata ganti nama diri orang pertama dan kedua dalam ayat.
EMK : kreatif dan inovatif
Refleksi : / murid dapat menyebut kata ganti nama diri dengan betul.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa :
Kelas : 1B
Tema : Mari Berhibur
Standard Pembelajaran : 3.2.5 Menulis frasa yang mengandungi perkataan diftong dan vokal berganding
dengan betul dan tulisan yang kemas.
2.3.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi
yang betul.
Objektif : Murid-murid dapat membaca perkataan diftong dan vokal berganding dengan betul.
Aktiviti : 1. Bimbing murid menyebut dan mengeja perkataan yang terdapat dalam gambar.
2. Minta murid membaca ayat tunggal.
EMK : kreatif dan inovatif
Refleksi : / murid dapat membaca perkataan/ ayat dengan betul.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa :
Kelas : 1B
Tema : Bermain Layang-layang
Standard Pembelajaran : 1.3.1 Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap sesuatu arahan
secara lisan atau gerak laku.
2.3.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi
yang betul.
5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif warna dengan betul mengikut
konteks.
Objektif : Murid-murid dapat memberikan respons terhadap sesuatu arahan.
Aktiviti : 1. Minta murid membaca ayat tunggal dengan lancar, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.
2. Guru memperdengarkan arahan dan menyuruh murid memberikan respons
secara lisan.
3. Bimbing murid melukis satu corak bunga dan mewarnakannya.
4. Minta murid memberikan respons terhadap arahan guru dengan mewarnakan
layang-layang dalam buku aktiviti.
EMK : kreatif dan inovatif
Refleksi : / murid dapat memberikan respons terhadap arahan.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa :
Kelas : 1B
Tema : Kami Selamat
Standard Pembelajaran : 1.4.1 Bertutur menggunakan diksi yang betul secara bertatasusila
2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi
yang betul.
Objektif : Murid-murid dapat bertutur dengan menggunakkan perkataan diksi.
Aktiviti : 1. Bimbing murid membaca ayat yang mengandungi tanda baca dengan sebutan
dan intonasi yang jelas dan betul.
2. Minta murid bertutur dengan menggunakan diksi yang bertatasusila.
3. Minta murid menyatakan alatan berbahaya di rumah.
4. Minta murid membina ayat permintaan dengan menggunakan perkataan diksi.
EMK : keusahawanan
Refleksi : / murid dapat menggunakan diksi yang betul.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa :
Kelas : 1B
Tema : Kami Selamat
Standard Pembelajaran : 2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi
yang betul.
1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata penggilan dengan tepat
bagi keluarga asas dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.
Objektif : Murid-murid dapat menggunakan kata panggilan dengan betul.
Aktiviti : 1. Bimbing murid membaca dialog mengikut tanda baca.
2. Bimbing murid berbual dengan menggunakan dialog.
3. Minta murid mencari kata panggilan dalam dialog.
EMK : kreatif dan inovatif
Refleksi : / murid dapat menggunakan kata panggilan dengan betul.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa :
Kelas : 1B
Tema : Kami Selamat
Standard Pembelajaran : 3.3.1 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan
tertutup dengan betul dan kemas.
2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi
yang betul.
Objektif : Murid-murid dapat menulis perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan
tertutup.
Aktiviti : 1. Minta murid membaca petikan yang mengandungi tanda baca.
2. Minta murid mengeja dan membatang perkataan yang mengandungi suku kata
terbuka dan tertutup.
3. Minta murid mengelaskan benda dalm kelas yang bersuku kata terbuka dan
bersuku kata tertutup.
4. Minta murid kenal pasti dan tulis perkataan yang mengandungi suku kata
terbuka dan suku kata tertutup dalam petikan dan dialog.
EMK : keusahawanan
Refleksi : / murid dapat menulis perkataan yang mengandungi suku kata
terbuka dan tertutup.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa :
Kelas : 1B
Tema : Sentiasa Jaga Diri
Standard Pembelajaran : 1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggilan dengan
tepat bagi ahli keluarga asas dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.
2.2.3 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku
kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan
sebutan yang betul.
Objektif : Murid-murid dapat berbual tentang gambar menggunakan kata panggilan.
Aktiviti : 1. Bimbing murid berbual tentang gambar dengan kata panggilan.
2. Minta murid membaca dialog dalam gambar dengan sebutan yang betul.
3. Minta murid menyenaraikan benda berbahaya yang terdapat dalam gambar.
4. Minta murid membuat simulasi dengan kata panggilan dalam buku aktiviti.
EMK : kreatif dan inovatif
Refleksi : / murid berbual dengan kata panggilan.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa :
Kelas : 1B
Tema : Sentiasa Jaga Diri
Standard Pembelajaran : 3.3.2 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi konsonan bergabung
dan digraf dengan betul.
2.2.3 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku
kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan
sebutan yang betul.
Objektif : Murid-murid dapat membaca dan menulis perkataan yang mengandungi digraf dan
konsonan bergabung dengan betul.
Aktiviti : 1. Bimbing murid menyebut perkataan yang mengandungi digraf dan konsonan
bergabung yang diberi dengan betul.
2. Minta murid membaca ayat yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung.
3. Minta murid membina dan menulis digraf dan konsonan bergabung berdasarkan
gambar.
4. Minta murid menyebut nama benda lain yang mengandungi digraf dan konsonan
bergabung.
EMK : keusahawanan
Refleksi : / murid dapat membaca dan menulis perkataan yang
mengandungi digraf dan konsonan bergabung dengan betul.
Mata pelajaran : Bahasa Malaysia
Masa :
Kelas : 1B
Tema : Sentiasa Jaga Diri
Standard Pembelajaran : 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan dan akhiran dengan betul
dalam pelbagai konteks.
2.3.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi
yang betul.
Objektif : Murid-murid dapat menggunakan imbuhan awalan "ber" dengan betul.
Aktiviti : 1. Minta murid membaca petikan dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang
betul.
2. Minta murid menyenaraikan kata kerja berawalan ber- berdasarkan petikan
dan gambar.
3. Minta murid memberitahu rakan-rakan tantang aktiviti yang boleh dilakukan di
pantai.
4. Bimbing murid membina ayat daripada kata kerja berawalan ber- secara lisan.
EMK : keusahawanan
Refleksi : / murid dapat menggunakan imbuhan berawalan ber- dengan
betul.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa :
Kelas : 1B
Tema : Sentiasa Jaga Diri
Standard Pembelajaran : 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan dan akhiran dengan betul
dalam pelbagai konteks.
2.3.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi
yang betul.
Objektif : Murid-murid dapat menggunakan imbuhan awalan "ber" dengan betul.
Aktiviti : 1. Minta murid membaca ayat dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.
2. Bimbing murid mencari dan menyenaraikan perkataan yang berimbuhan ber-
dalam petikan.
3. Bimbing murid melengkapkan ayat dengan kata kerja berawalan ber-.
EMK : kreatif dan inovatif
Refleksi : / murid dapat menggunakan imbuhan berawalan ber- dengan
betul.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa :
Kelas : 1B
Tema : Sentiasa Jaga Diri
Standard Pembelajaran : 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan dan akhiran dengan betul
dalam pelbagai konteks.
2.3.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi
yang betul.
Objektif : Murid-murid dapat menggunakan imbuhan awalan "ber" dengan betul.
Aktiviti : 1. Minta murid membaca ayat dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.
2. Bimbing murid mencari dan menyenaraikan perkataan yang berimbuhan ber-
dalam petikan.
3. Bimbing murid melengkapkan ayat dengan kata kerja berawalan ber-.
EMK : kreatif dan inovatif
Refleksi : / murid dapat menggunakan imbuhan berawalan ber- dengan
betul.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa :
Kelas : 1B
Tema : Sentiasa Jaga Diri
Standard Pembelajaran : 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan dan akhiran dengan betul
dalam pelbagai konteks.
2.3.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi
yang betul.
Objektif : Murid-murid dapat menggunakan imbuhan awalan "ber" dengan betul.
Aktiviti : 1. Minta murid membaca ayat dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.
2. Bimbing murid mencari dan menyenaraikan perkataan yang berimbuhan ber-
dalam petikan.
3. Bimbing murid melengkapkan ayat dengan kata kerja berawalan ber-.
EMK : kreatif dan inovatif
Refleksi : / murid dapat menggunakan imbuhan berawalan ber- dengan
betul.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa :
Kelas : 1B
Tema : Sekolah Selamat
Standard Pembelajaran : 1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri pertama
dan kedua dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.
2.2.3 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku
kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan
sebutan yang betul.
Objektif : Murid-murid dapat menggunkan kata ganti nama diri dengan betul.
Aktiviti : 1. Minta murid membaca dialog dengan suara yang kuat dan intonasi yang betul.
2. Perkenalkan kata ganti nama diri pertama dan kedua berdasarkan dialog.
3. Bimbing murid berbual dengan menyambung dialog dengan menggunakan kata
ganti nama diri pertama dan kedua.
EMK : kreatif dan inovatif
Refleksi : / murid dapat menggunakan kata ganti nama diri dengan betul.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa :
Kelas : 1B
Tema : Sekolah Selamat
Standard Pembelajaran : 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada pelbagai bahan bacaan untuk
membuat klasifikasi dengan betul.
1.2.6 Mendengar, memahami dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan betul
dan tepat.
Objektif : Murid-murid dapat menyatakan peraturan di sekolah dan membuat klasifikasi
mengikut tempat.
Aktiviti : 1. Guru memperdengarkan peraturan sekolah dan murid membuat klasifikasi
mengikut tempat.
2. Minta murid menyatakan peraturan sekolah lain yang terdapat di sekolah.
EMK : keusahawanan
Refleksi : / murid dapat membuat klasifikasi tentang sesuatu maklumat.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa : 11.00 -- 12.00p.m.
Kelas : 1B
Tema : Sukaneka
Standard Pembelajaran : 1.4.1 Bertutur menggunakan diksi yang betul secara bertatasusila.
1.2.6 Mendengar, memahami dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan betul
dan tepat.
Objektif : Murid-murid dapat berbual tentang suatu situasi dengan menggunakan diksi yang
betul secara bertatasusila.
Aktiviti : 1. Bimbing murid menyambung perkataan antara Ben Li dengan Mizi.
2. Bimbing murid membaca dialog yang dilengkapkan.
3. Bimbing murid melakukan simulasi secara berpasangan.
EMK : kreatif dan inovatif
Refleksi : / murid dapat berbual tentang suatu situasi.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa : 9.10 -- 10.10a.m.
Kelas : 1B
Tema : Sukaneka
Standard Pembelajaran : 1.4.1 Bertutur menggunakan diksi yang betul secara bertatasusila.
2.2.3 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku
kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan
sebutan yang betul.
Objektif : Murid-murid dapat berbual tentang suatu situasi dengan menggunakan diksi yang
betul secara bertatasusila.
Aktiviti : 1. Bimbing murid membaca ayat yang lengkap.
2. Bimbing murid bertutur dengan diksi yang betul.
3. Minta murid menulis ujaran tersebut dalam ruangan yang disediakan.
EMK : kreatif dan inovatif
Refleksi : / murid dapat berbual tentang suatu situasi.

: Bahasa Malaysia
Masa : 9.10 -- 10.10a.m.
Kelas : 1B
Tema : Sukaneka
Standard Pembelajaran : 2.5.1 Membaca dan memahami maklumat dalam bahan grafik dengan betul.
3.5.1 Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber.
Objektif : Murid-murid dapat membaca dan memahami bahan grafik.
Aktiviti : 1. Bimbing murid membaca dan memahami bahan grafik.
2. Bimbing murid mencatat maklumat.
3. Murid bercerita tentang acara sukaneka yang lain.
4. Minta murid menulis ayat mudah berdasarkan gambar.
EMK :
Refleksi : / murid dapat membaca dan memahami bahan grafik.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa : 11.00 -- 12.00p.m.
Kelas : 1B
Tema : Sukaneka
Standard Pembelajaran : 3.4.1 Menulis imlak perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan suku kata
tertutup dengan tepat.
2.2.1 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku
kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan
sebutan yang betul.
Objektif : Murid-murid dapat membaca teks dengan sebutan yang betul
Aktiviti : 1. Minta murid membaca teks dengan sebutan yang betul.
2. Bimbing murid mengeja perkataan yang mempunyai suku kata terbuka dan suku
kata tertutup. Kemudian, minta murid mengambil imlak.
EMK :
Refleksi : / murid dapat membaca teks dengan sebutan yang betul.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa : 9.10 -- 10.10a.m.
Kelas : 1B
Tema : Sukaneka
Standard Pembelajaran : 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang
sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur.
1.2.6 Mendengar, memahami dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan betul
dan tepat.
Objektif : Murid-murid dapat mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul.
Aktiviti : 1. Bimbing murid mengujar dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul.
2. Minta murid menyebut frasa dan ayat tunggal yang terdapat dalam dialog.
3. Minta murid melakonkan dialog dengan gaya mereka sendiri.
4. Minta murid melengkapkan dan mengujarkan dialog dalam buku aktiviti.
EMK : kreativiti dan inovasi
Refleksi : / murid dapat mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang
betul.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa : 11.00 -- 12.00p.m.
Kelas : 1B
Tema : Budaya Membaca
Standard Pembelajaran : 1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri pertama
dan kedua dengan betul dalam situasi tidak secara bertatasusila.
1.2.6 Mendengar, memahami dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan betul
dan tepat.
Objektif : Murid-murid dapat mengujarkan dialog menggunakan kata ganti nama diri yang betul.
Aktiviti : 1. Minta murid membaca dialog dengan sebutan yang betul.
2. Minta murid menyebut kata ganti nama diri pertama dan kedua yang terdapat
dalam dialog.
3. Minta murid melakonkan dialog.
EMK : kreativiti dan inovasi
Refleksi : / murid dapat melengkapkan dialog dengan kata ganti nama diri yang
betul.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa : 9.10 -- 10.10a.m.
Kelas : 1B
Tema : Budaya Membaca
Standard Pembelajaran : 2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi
yang betul.
3.3.4 Membina dan menulis frasa dengan betul.
Objektif : Murid-murid dapat membaca dan memahami ayat tunggal.
Aktiviti : 1. Minta murid membaca dan memahami ayat tunggal dan ayat majmuk.
2. Bimbing murid membina aayat tunggal dan ayat majmuk secara lisan berdasarkan
gambar.
3. Minta murid menulis ayat yang dibina.
4. Minta murid membaca ayat yang ditulis semula.
EMK :
Refleksi : / murid dapat membaca dan memahami ayat tunggal dan ayat
majmuk.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa : 9.10 -- 10.10a.m.
Kelas : 1B
Tema : Budaya Membaca
Standard Pembelajaran : 2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi
yang betul.
3.3.4 Membina dan menulis frasa dengan betul.
Objektif : Murid-murid dapat membaca dan memahami ayat tunggal.
Aktiviti : 1. Bersoal jawab dengan murid berdasarkan gambar.
2. Bimbing murid membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.
3. Minta murid membaca ayat tunggal dan ayat majmuk dengan suara yang kuat,
lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.
EMK :
Refleksi : / murid dapat membaca dan memahami ayat tunggal dan ayat
majmuk.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa : 11.00 -- 12.00p.m.
Kelas : 1B
Tema : Budaya Membaca
Standard Pembelajaran : 3.4.2 Menulis imlak frasa yang mengandungi perkataan suku kata terbuka dan suku
kata tertutup dengan tepat.
1.2.6 Mendengar, memahami dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan betul
dan tepat.
Objektif : Murid-murid dapat menyebut frasa dan mengambil imlak.
Aktiviti : 1. Murid mendengar dan mengajuk bacaan guru.
2. Guru mengimlak frasa yang dicetak berwarna mereh.
3. Minta murid menyebut fasa yang telah ditulis.
4. Guru menyebut beberapa frasa lain berdasarkan teks dan minta murid mengambil
imlak.
EMK :
Refleksi : / murid dapat menyebut frasa dan mengambil imlak.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa : 9.10 -- 10.10a.m.
Kelas : 1B
Tema : Budaya Membaca
Standard Pembelajaran : 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan dan akhiran dengan betul dalam
pelbagai konteks.
4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang
sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur.
Objektif : Murid-murid dapat menambahkan imbuhan akhiran yang sesuai pada perkataan.
Aktiviti : 1. Bimbing murid mengujarkan dialog dan melakukan simulasi.
2. Minta murid menyebut perkataan yang mengandungi imbuhan akhiran.
3. Minta murid membina ayat dengan imbuhan akhiran secara lisan.
4. Minta murid menambahkan imbuhan akhiran pada perkataan.
5. Minta murid mengujarkan ayat yang mengandungi imbuhan akhiran.
EMK :
Refleksi : / murid dapat menambahkan imbuhan akhiran pada perkataan.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa : 11.00 -- 12.00p.m.
Kelas : 1B
Tema : Desa Saya Indah
Standard Pembelajaran : 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul dengan ayat tunggal.
2.3.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi
yang betul.
Objektif : Murid-murid dapat bercerita berdasarkan gambar.
Aktiviti : 1. Bimbing murid bercerita berdasarkan gambar.
2. Minta murid membaca petikan dengan suara yang kuat, lancar, sebutan yang jelas
dan intonasi yang betul.
3. Guru meminta murid bercerita tentang aktiviti gotong-royong.
4. Minta murid bercerita dengan ayat tunggal berdasarkan gambar.
EMK : kreatif dan inovatif
Refleksi : / murid dapat bercerita berdasarkan gambar.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa : 9.10 -- 10.10a.m.
Kelas : 1B
Tema : Desa Saya Indah
Standard Pembelajaran : 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dalam
pelbagai bahan dengan tepat.
3.5.1 Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber.
yang betul.
Objektif : Murid-murid dapat mambaca dan memahami maklumat.
Aktiviti : 1. Minta murid membaca dan memahami maklumat.
2. Guru bersoal jawab dengan murid tentang maklumat dalam notis.
3. Minta murid menyampaikan maklumat yang terdapat dalam notis.
4. Minta murid mencatat maklumat dalam buku aktiviti.
EMK : kreatif dan inovatif
Refleksi : / murid dapat membaca, memahami dan meyampaikan maklumat.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa : 9.10 -- 10.10a.m.
Kelas : 1B
Tema : Desa Saya Indah
Standard Pembelajaran : 3.5.1 Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber.
yang betul.
2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada pelbagai bahan bacaan untuk
membuat klasifikasi dengan betul.
Objektif : Murid-murid dapat mambaca dan memahami maklumat.
Aktiviti : 1. Minta murid membaca dan memahami maklumat.
2. Guru bersoal jawab dengan murid tentang maklumat.
3. Bimbing murid mencatat maklumat berdasarkan jadual.
4. Minta murid menyenaraikan jenis tugasan berdasarkan jadual tugasan kelas.
5. Minta murid mengklasifikasi dan mencatat maklumat berpandukan jadual tugasan
kelas.
EMK : kreatif dan inovatif
Refleksi : / murid dapat membaca, memahami dan meyampaikan maklumat.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa : 11.00 -- 12.00p.m.
Kelas : 1B
Tema : Desa Saya Indah
Standard Pembelajaran : 3.5.1 Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber.
yang betul.
2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada pelbagai bahan bacaan untuk
membuat klasifikasi dengan betul.
Objektif : Murid-murid dapat mambaca dan memahami maklumat.
Aktiviti : 1. Minta murid membaca dan memahami maklumat.
2. Guru bersoal jawab dengan murid tentang maklumat.
3. Bimbing murid mencatat maklumat berdasarkan jadual.
4. Minta murid menyenaraikan jenis tugasan berdasarkan jadual tugasan kelas.
5. Minta murid mengklasifikasi dan mencatat maklumat berpandukan jadual tugasan
kelas.
EMK : kreatif dan inovatif
Refleksi : / murid dapat membaca, memahami dan meyampaikan maklumat.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa : 9.10 -- 10.10a.m.
Kelas : 1B
Tema : Desa Saya Indah
Standard Pembelajaran : 4.1.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur.
5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan dan akhiran dengan betul dalam
pelbagai konteks.
Objektif : Murid-murid dapat mambaca dan memahami maklumat.
Aktiviti : 1. Bimbing murid membaca dan memahami seni kata lagu "Satu Malaysia".
2. Bimbing murid menyanyikan lagu tersebut mengikut melodi lagu "Anak Ayam"
sambil melakukan aksi.
3. Minta murid menyebut perkataan yang mempunyai imbuhan awalan dan akhiran.
EMK :
Refleksi : / murid dapat membaca dan memahami seni kata lagu.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa : 11.00 -- 12.00p.m.
Kelas : 1B
Tema : Desa Saya Indah
Standard Pembelajaran : 4.1.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur.
5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan dan akhiran dengan betul dalam
pelbagai konteks.
Objektif : Murid-murid dapat membaca dan memahami maklumat.
Aktiviti : 1. Minta murid menyenaraikan perkataan yang mempunyai imbuhan awalan dan
akhiran.
2. Murid membina ayat mudah daripada perkataan tersebut.
EMK :
Refleksi : / murid dapat menyenaraikan perkataan yang mempunyai imbuhan.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa : 9.10 -- 10.10a.m.
Kelas : 1B
Tema : Desa Saya Indah
Standard Pembelajaran : 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan dan akhiran dengan betul dalam
pelbagai konteks.
Objektif : Murid-murid dapat menggunakan imbuhan awalan dan akhiran dengan betul.
Aktiviti : 1. Minta murid melengkapkan perkataan berimbuhan.
2. Murid membaca ayat yang dilengkapkan dengan betul.
2. Murid membina ayat mudah berdasarkan gambar.
EMK : kreatif dan inovatif
Refleksi : / murid dapat melengkapkan perkataan berimbuhan.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa : 9.10 -- 10.10a.m.
Kelas : 1B
Tema : Perhimpunan Sekolah
Standard Pembelajaran : 1.3.1 Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap sesuatu arahan
secara lisan atau gerak laku dengan betul.
4.1.2 Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan
laku secara didik hibur.
Objektif : Murid-murid dapat mendengar dan memberikan respons secara gerak laku terhadap
arahan.
Aktiviti : 1. Bimbing murid membaca lirik lagu "Lurus Barisan".
2. Murid mendengar dan memberikan respons secara gerak laku terhadap sesuatu
arahan.
EMK : kreatif dan inovatif
Refleksi : / murid dapat mendengar dan memberikan respons terhadap
arahan.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa : 11.00 -- 12.00p.m.
Kelas : 1B
Tema : Perhimpunan Sekolah
Standard Pembelajaran : 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada
pelbagai konteks.
3.5.1 Mencatat maklumat yang betul daripada sumber.
Objektif : Murid-murid dapat menyatakan maklumat yang terdapat pada petikan dan bahan
grafik.
Aktiviti : 1. Bimbing murid membaca dan memahami petikan.
2. Minta murid menyatakan maklumat yang terdapat pada petikan dan bahan grafik.
3. Minta murid menyatakan tempat-tempat Jalur Gemilang sering dikibarkan.
4. Minta murid membaca dan mencatat maklumat berdasarkan gambar dan petikan.
EMK :
Refleksi : / murid dapat menyatakan maklumat yang terdapat pada petikan
dan bahan grafik.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa : 9.10 -- 10.10a.m.
Kelas : 1B
Tema : Perhimpunan Sekolah
Standard Pembelajaran : 3.2.6 Menulis ayat tunggal dengan betul dan tulisan yang kemas.
1.2.6 Mendengar, memahami, dan meyebut frasa dan ayat tunggal dengan betul dan
tepat.
Objektif : Murid-murid dapat bersoal jawab tentang peraturan perhimpunan.
Aktiviti : 1. Minta murid membaca teks.
2. Minta murid mengenal pasti dan menyenaraikan ayat tunggal.
3. Bersoal jawab dengan murid untuk menguji pemahaman mereka tentang peraturan
perhimpunan.
4. Minta murid menulis ayat tunggal dengan betul dan kemas.
EMK :
Refleksi : / murid dapat bersoal jawab tentang peraturan perhimpunan.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa : 11.00 -- 12.00 p.m.
Kelas : 1B
Tema : Perhimpunan Sekolah
Standard Pembelajaran : 5.3.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN+FN, FN+FK
dengan betul dalam pelbagai situasi.
2.2.3 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku
kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan
sebutan yang betul.
Objektif : Murid-murid dapat membina ayat dasar.
Aktiviti : 1. Minta murid membaca dan memahami frasa nama dan ayat tunggal.
2. Bimbing murid membina ayat dasar pola FN+FN berdasarkan frasa nama dalam
gambar.
3. Minta murid menyenaraikan frasa nama yang lain.
4. Minta murid menulis ayat dasar FN+FN dalam buku aktiviti.
EMK :
Refleksi : / murid dapat membina ayat dasar.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa : 9.10 -- 10.10a.m.
Kelas : 1B
Tema : Merdeka! Merdeka! Merdeka!
Standard Pembelajaran : 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan betul menggunakan ayat
tunggal.
4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara
melalui penceritaan secara didik hibur.
Objektif : Murid-murid dapat menceritakan tentang sambutan hari kemerdekaan.
Aktiviti : 1. Guru memperdengarkan cerita berdasarkan gambar.
2. Bimbing murid bercerita semula tentang urutan cerita yang didengar dengan betul
menggunakan ayat tunggal.
3. Murid bercerita tentang sambutan hari kemerdekaan di sekolah.
EMK :
Refleksi : / murid dapat menceritakan sambutan hari kemerdekaan.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa : 11.00 -- 12.00p.m.
Kelas : 1B
Tema : Merdeka! Merdeka! Merdeka!
Standard Pembelajaran : 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan betul menggunakan ayat
tunggal.
4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara
melalui penceritaan secara didik hibur.
Objektif : Murid-murid dapat menceritakan tentang sambutan hari kemerdekaan.
Aktiviti : 1. Guru memperdengarkan cerita berdasarkan gambar.
2. Bimbing murid bercerita semula tentang urutan cerita yang didengar dengan betul
menggunakan ayat tunggal.
3. Murid bercerita tentang sambutan hari kemerdekaan di sekolah.
EMK :
Refleksi : / murid dapat menceritakan sambutan hari kemerdekaan.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa : 9.10 -- 10.10am.
Kelas : 1B
Tema : Merdeka! Merdeka! Merdeka!
Standard Pembelajaran : 2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi
yang betul.
3.3.4 Membina dan menulis frasa dengan betul.
Objektif : Murid-murid dapat membaca ayat tunggal dan ayat majmuk dengan suara yang kuat.
Aktiviti : 1. Minta murid membaca ayat tunggal dan ayat majmuk dengan suara yang kuat.
2. Bimbing murid membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan gambar 3.
3. Minta murid mewarnakan bendera negeri.
EMK :
Refleksi : / murid dapat membaca ayat tunggal dan ayat majmuk.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa : 11.00 -- 12.00p.m.
Kelas : 1B
Tema : Merdeka! Merdeka! Merdeka!
Standard Pembelajaran : 2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi
yang betul.
3.3.4 Membina dan menulis frasa dengan betul.
Objektif : Murid-murid dapat membaca ayat tunggal dan ayat majmuk dengan suara yang kuat.
Aktiviti : 1. Minta murid membaca ayat tunggal dan ayat majmuk dengan suara yang kuat.
2. Bimbing murid membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan gambar 3.
3. Minta murid mewarnakan bendera negeri.
EMK :
Refleksi : / murid dapat membaca ayat tunggal dan ayat majmuk.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa : 9.10 -- 10.10a.m.
Kelas : 1B
Tema : Merdeka! Merdeka! Merdeka!
Standard Pembelajaran : 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul berdasarkan bahan yang
diberi dengan bahasa yang santun.
2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada
pelbagai bahan.
Objektif : Murid-murid dapat menulis maklumat tentang aktiviti lawatan.
Aktiviti : 1. Minta murid membaca dan memahami maklumat tentang aktiviti lawatan.
2. Minta murid menulis maklumat tentang aktiviti lawatan.
3. Minta murid menyampaikan pesanan tersebut dengan bahasa yang santun.
EMK :
Refleksi : / murid dapat menulis untuk menyampaikan maklumat.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa : 9.10 -- 10.10a.m.
Kelas : 1B
Tema : Merdeka! Merdeka! Merdeka!
Standard Pembelajaran : 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul berdasarkan bahan yang
diberi dengan bahasa yang santun.
2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada
pelbagai bahan.
Objektif : Murid-murid dapat menulis maklumat tentang aktiviti lawatan.
Aktiviti : 1. Minta murid membaca dan memahami maklumat.
2. Minta murid menulis arahan daripada maklumat yang diberikan.
3. Minta murid menyampaikan maklumat dan arahan yang ditulis.
EMK :
Refleksi : / murid dapat menulis untuk menyampaikan maklumat.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa : 11.00 -- 12.00p.m.
Kelas : 1B
Tema : Merdeka! Merdeka! Merdeka!
Standard Pembelajaran : 5.3.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN+FN, FN+FK
dengan betul dalam pelbagai situasi.
2.5.1 Membaca dan memahami maklumat dalam bahan grafik dengan betul.
Objektif : Murid-murid dapat membina ayat dasar berdasarkan gambar.
Aktiviti : 1. Minta murid membaca dan memahami maklumat.
2. Bimbing murid membina frasa kerja.
3. Bimbing murid membina ayat dasar pola FN+FK berdasarkan gambar.
4. Minta murid membaca dan menulis ayat yang telah dibina.
EMK :
Refleksi : / murid dapat membina dan menulis ayat.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa : 9.10 -- 10.10a.m.
Kelas : 1B
Tema : Sambutan Hari Kemerdekaan
Standard Pembelajaran : 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan betul menggunakan ayat
tunggal.
2.2.3 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku
kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan
sebutan yang betul.
Objektif : Murid-murid dapat bercerita tentang sambutan hari kemerdekaan.
Aktiviti : 1. Bercerita tentang gambar dan murid mendengarnya.
2. Minta murid bercerita semula tentang cerita yang didengari dengan ayat tunggal.
3. Bimbing murid membaca frasa dan ayat tunggal dengan sebutan yang betul.
EMK :
Refleksi : / murid dapat menceritakan tentang sambutan hari kemerdekaan.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa : 9.10 -- 10.10a.m.
Kelas : 1B
Tema : Sambutan Hari Kemerdekaan
Standard Pembelajaran : 2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi
yang betul.
1.2.6 Mendengar, memahami, dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan betul
dan tepat
Objektif : Murid-murid dapat menyebut nama dan gelaran Perdana Menteri Malaysia.
Aktiviti : 1. Minta murid membaca dan menyebut frasa berdasarkan gambar.
2. Minta murid membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul.
EMK :
Refleksi : / murid dapat menyebut nama dan gelaran Perdana Menteri Malaysia.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa : 9.10 -- 10.10a.m.
Kelas : 1B
Tema : Sambutan Hari Kemerdekaan
Standard Pembelajaran : 3.3.4 Membina dan menulis frasa dengan betul.
5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung yang mudah dengan betul mengikut
konteks.
Objektif : Murid-murid dapat membina ayat majmuk.
Aktiviti : 1. Minta murid membaca ayat tunggal yang terdapat dalam rajah.
2. Bimbing murid membina ayat majmuk berdasarkan ayat tunggal dan kata hubung.
EMK :
Refleksi : / murid dapat membina ayat majmuk.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa : 9.10 -- 10.10a.m.
Kelas : 1B
Tema : Sambutan Hari Kemerdekaan
Standard Pembelajaran : 4.3.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul dan jelas tentang sesuatu
perkara serta menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan.
1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat menggunakan ayat tunggal
Objektif : Murid-murid dapat bercerita dengan ayat tunggal.
Aktiviti : 1. Minta murid mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul.
2. Bimbing murid bercerita berdasarkan gambar dengan ayat tunggal.
EMK : keusahawanan
Refleksi : / murid dapat bercerita dengan ayat tunggal.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa : 11.00 -- 12.00p.m.
Kelas : 1B
Tema : Sambutan Hari Kemerdekaan
Standard Pembelajaran : 4.3.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul dan jelas tentang sesuatu
perkara serta menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan.
1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat menggunakan ayat tunggal
Objektif : Murid-murid dapat bercerita dengan ayat tunggal.
Aktiviti : 1. Minta murid membaca dan memahami frasa.
2. Minta murid membaca dialog sambil melengkapkannya dengan frasa.
3. Minta murid mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul.
4. Bimbing murid bercerita berdasarkan dialog dengan menggunakan ayat tunggal.
EMK :
Refleksi : / murid dapat bercerita dengan ayat tunggal.
Mata pelajaran : Bahasa Malaysia
Masa : 11.00 -- 12.00p.m.
Kelas : 1B
Tema : Sambutan Hari Kemerdekaan
Standard Pembelajaran : 4.3.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul dan jelas tentang sesuatu
perkara serta menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan.
1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat menggunakan ayat tunggal
Objektif : Murid-murid dapat bercerita dengan ayat tunggal.
Aktiviti : 1. Minta murid membaca dan memahami frasa.
2. Minta murid membaca dialog sambil melengkapkannya dengan frasa.
3. Minta murid mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul.
4. Bimbing murid bercerita berdasarkan dialog dengan menggunakan ayat tunggal.
EMK :
Refleksi : / murid dapat bercerita dengan ayat tunggal.

LINUS
Kemahiran : 1.0 Mengenal dan menulis huruf
Aktiviti : 1. Perkenalkan bentuk dan nama huruf kecil dengan bantuan kad huruf dan latih
murid menyebut nama huruf tersebut.
2. Menjalankan latihan pratulis membentuk dan menulis huruf.
Refleksi : / murid dapat mengenal dan menulis huruf.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa : 9.10 -- 10.10a.m.
Kelas : 1B
Tema : Sungai Kita
Standard Pembelajaran : 1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggilan dengan tepat
bagi ahli keluarga asas dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.
3.5.1 Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber.
Objektif : Murid-murid dapat berdialog dengan kata panggilan yang betul.
Aktiviti : 1. Bimbing murid berbual tentang situasi dalam gambar dengan menggunakan label
kata panggilan yang berkenaaan.
2. Perkenalkan kata panggilan dalam keluarga asas.
3. Minta murid menyatakan dan mencatatkan maklumat yang terdapat dalam gambar.
EMK :
Refleksi : / murid dapat berdialog dengan kata panggilan yang betul.

LINUS
Kemahiran : 2.0 Membaca suku kata
Aktiviti : 1. Tunjukkan gambar dan minta murid membunyikan huruf vokal pada awal perkataan.
2. Bimbing murid membina suku kata dengan mencantum kad huruf konsonan
dengan huruf vokal untuk membunyikan suku kata.
3. Latih murid membunyikan suku kata yang telah dibina.
Refleksi : / murid dapat membaca suku kata.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa : 9.10 -- 10.10a.m.
Kelas : 1B
Tema : Sungai Kita
Standard Pembelajaran : 1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggilan dengan tepat
bagi ahli keluarga asas dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.
3.5.1 Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber.
Objektif : Murid-murid dapat berdialog dengan kata panggilan yang betul.
Aktiviti : 1. Murid berbual tentang situasi dalam gambar dengan kata panggilan keluarga asas.
2. Bersoal jawab dengan murid tentang maklumat yang terdapat dalam papan
kenyataan.
EMK :
Refleksi : / murid dapat berdialog dengan kata panggilan yang betul.

LINUS
Kemahiran : 3.0 Membina dan menulis suku kata
Aktiviti : 1. Tunjukkan cara yang betul untuk membina suku kata.
2. Bimbing murid menulis suku kata yang telah dibina.
3. Beri latihan cara yang betul menulis suku kata.
Refleksi : / murid dapat membina dan menulis suku kata.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa : 11.00 -- 12.00p.m.
Kelas : 1B
Tema : Sungai Kita
Standard Pembelajaran : 2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi
yang betul.
3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang pelbagai dengan betul
menggunakan bahasa yang santun.
Objektif : Murid-murid dapat membaca teks mengikut tanda baca.
Aktiviti : 1. Bimbing murid membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul mengikut
tanda baca.
2. Bincangkan kandungan teks.
3. Bimbing murid mencatat maklumat dan menyampaikan pesanan dengan bahasa
yang santun.
EMK :
Refleksi : / murid dapat membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul.

LINUS
Kemahiran : 4.0 Membaca perkataan
Aktiviti : 1. Bimbing murid membina perkataan KV+KV dengan menggunakan kad cantum
suku kata KV+KV untuk membentuk perkataan yang bermakna.
2. Latih murid membaca perkataan yang telah dibina.
3. Bimbing murid memahami makna perkataan tersebut melalui gambar atau
perlakuan.
Refleksi : / murid dapat membaca perkataan.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa : 11.00 -- 12.00p.m.
Kelas : 1B
Tema : Sungai Kita
Standard Pembelajaran : 2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi
yang betul.
3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang pelbagai dengan betul
menggunakan bahasa yang santun.
Objektif : Murid-murid dapat membaca ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul.
Aktiviti : 1. Minta murid menamakan benda yang terdapat dalam gambar.
2. Bimbing murid membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan gambar.
3. Pastikan ayat yang dibina dan ditulis oleh murid menggunakan tanda baca yang
betul.
4. Minta murid membaca ayat yang dibinadengan sebutan dan intonasi yang betul.
EMK :
Refleksi : / murid dapat membaca ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul.

LINUS
Kemahiran : 4.0 Membaca perkataan
Aktiviti : 1. Bimbing murid membina perkataan KV+KV dengan menggunakan kad cantum
suku kata KV+KV untuk membentuk perkataan yang bermakna.
2. Latih murid membaca perkataan yang telah dibina.
3. Bimbing murid memahami makna perkataan tersebut melalui gambar atau
perlakuan.
Refleksi : / murid dapat membaca perkataan.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa : 9.10 -- 10.10a.m.
Kelas : 1B
Tema : Sungai Kita
Standard Pembelajaran : 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang pelbagai dengan betul
menggunakan bahasa yang santun.
1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri
pertama dan kedua dengan betul dalam situasi tidak formal secara
bertatasusila.
Objektif : Murid-murid dapat menyampaikan maklumat dengan bahasa yang santun.
Aktiviti : 1. Minta murid menyatakan pernyataan perbuatan yang dilakukan oleh watak dalam
gambar dan catatkan pada papan tulis.
2. Jelaskan penggunaan kata ganti nama diri pertama dan kedua.
3. Bimbing murid berbual dengan kata ganti nama diri pertama dan kedua secara
bertatasusila.
EMK :
Refleksi : / murid dapat menyampaikan maklumat dengan bahasa yang santun.

LINUS
Kemahiran : 5.1 Membina dan menulis perkataan mengandungi suku kata KV+KV
Aktiviti : 1. Bimbing murid membina dan menulis perkataan daripada suku kata KV+KV.
2. Latih murid menulis perkataan tersebut.
Refleksi : / murid dapat membina dan menulis perkataan.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa : 9.10 -- 10.10a.m.
Kelas : 1B
Tema : Sungai Kita
Standard Pembelajaran : 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang pelbagai dengan betul
menggunakan bahasa yang santun.
1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri
pertama dan kedua dengan betul dalam situasi tidak formal secara
bertatasusila.
Objektif : Murid-murid dapat menyampaikan maklumat dengan bahasa yang santun.
Aktiviti : 1. Bersoal jawab dengan murid berdasarkan maklumat pada papan tanda.
2. Bimbing murid melengkapkan dialog berdasarkan maklumat pada papan tanda.
3. Bimbing murid berbual berdasarkan dialog.
EMK :
Refleksi : / murid dapat menyampaikan maklumat dengan bahasa yang santun.

LINUS
Kemahiran : 4.2 Membaca perkataan yang mengandungi suku kata terbuka V+KV
Aktiviti : 1. Membaca perkataan dengan menggunakan kad cantum huruf vokal dengan kad
suku kata KV untuk membentuk perkataan V+KV yang bermakna.
2. Bimbing murid membaca dan memahami makna perkataan yang telah dibina.

Refleksi : / murid dapat membaca perkataan.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa : 11.00 -- 12.00p.m.
Kelas : 1B
Tema : Sungai Kita
Standard Pembelajaran : 5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif warna dengan betul mengikut
konteks.
2.2.3 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku
kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan
yang betul.
Objektif : Murid-murid dapat menggunakan kata adjektif warna dengan betul.
Aktiviti : 1. Jelaskan konsep kata adjektif warna kepada murid.
2. Minta murid membaca ayat.
3. Minta murid membina ayat dengan kata adjektif.
EMK :
Refleksi : / murid dapat menggunakan kata adjektif warna dengan betul.

LINUS
Kemahiran : 5.2 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata terbuka V+KV
Aktiviti : 1. Membina dan menulis perkataan daripada suku kata V+KV.
2. Bimbing murid menulis perkataan tersebut.
3. Beri latihan menulis perkataan V+KV.

Refleksi : / murid dapat membina dan menulis perkataan.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa : 11.00 -- 12.00p.m.
Kelas : 1B
Tema : Sungai Kita
Standard Pembelajaran : 4.1.1 Menyebut sebi kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur.
2.2.1 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku
kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan
yang betul.
Objektif : Murid-murid dapat memahami seni kata lagu dan menyanyikan lagu.
Aktiviti : 1. Bimbing murid membaca dan memahami seni kata lagu dengan memberi fokus
kepada perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan suku kata tertutup.
2. Perdengarkan lagu "Trek, Tek, Tek".
EMK : 3. Minta murid menyatakan lagu dengan mengayakan aksi.
Refleksi : / murid dapat menyanyikan lagu.

LINUS
Kemahiran : 4.3 Membaca perkataan mengandungi suku kata terbuka KV+KV+KV
Aktiviti : 1. Bimbing murid membaca perkataan daripada kad lipat suku kata.
2. Latih murid membaca perkataan yang telah dicantum daripada suku kata tersebut.
3. Bimbing murid memahami makna perkataan melalui gambar atau perlakuan.

Refleksi : / murid dapat membaca perkataan.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa : 9.10 -- 10.10a.m.
Kelas : 1B
Tema : Teknologi Hijau
Standard Pembelajaran : 1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan
terhadap pelbagai soalan bertumpu.
2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dalam
pelbagai bahan dengan tepat.
Objektif : Murid-murid dapat bersoal jawab berdasarkan dialog.
Aktiviti : 1. Minta murid membaca dialog secara berpasangan.
2. Jelaskan konsep kitar semula.
3. Bimbing murid mengenal pasti idea uatama yang terdapat dalam dialog.
EMK :
Refleksi : / murid dapat bersoal jawab dengan guru.

LINUS
Kemahiran : 5.3 Membina dan menulis perkataan mengandungi suku kata terbuka KV+KV+KV
Aktiviti : 1. Bimbing murid membina dan menulis perkataan daripada suku kata KV+KV+KV.
2. Latih murid menulis perkataan tersebut.

Refleksi : / murid dapat membina dan menulis perkataan.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa : 9.10 -- 10.10a.m.
Kelas : 1B
Tema : Teknologi Hijau
Standard Pembelajaran : 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada
pelbagai bahan.
1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan untuk melakukan sesuatu perkara dalam
situasi tidak formal secara bertatasusila.
Objektif : Murid-murid dapat membaca petikan dan menyatakan maklumat yang tersurat.
Aktiviti : 1. Minta murid membaca petikan dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.
2. Minta murid menyatakan maklumat yang tersurat dalam teks.
3. Minta murid menyatakan permintaan yang boleh dilafazkan untuk membantu Cikgu
Liza berdasarkan teks.
4. Jelaskan kepentingan menjaga keceriaan sekolah.
EMK :
Refleksi : / murid dapat menyatakan maklumat yang tersurat dalam teks.

LINUS
Kemahiran : 2.2 Membaca dan membunyikan suku kata tertutup KVK
Aktiviti : 1. Latih tubi murid membaca suku katat KV yang disediakan.
2. Tunjukkan cara mencantum suku kata KV dengan huruf konsonan untuk membina
suku kata KVK.
3. Bimbing murid membaca suku kata KVK.
Refleksi : / murid dapat membaca dan membunyikan suku kata.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa : 11.00 -- 12.00p.m.
Kelas : 1B
Tema : Teknologi Hijau
Standard Pembelajaran : 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang pelbagai dengan betul
menggunakan bahasa yang santun.
4.2.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang
sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan yang kreatif melalui
penceritaan secara didik hibur.
Objektif : Murid-murid dapat menyampaikan maklumat dengan bahasa yang santun.
Aktiviti : 1. Bimbing murid meneliti dan menyatakan maklumat yang terdapat dalam gambar,
2. Terangkan kepentingan teknologi hijau kepada murid-murid.
3. Minta murid menulis maklumat tersebut dan menyampaikannya.
EMK :
Refleksi : / murid dapat menyatakan maklumat.

LINUS
Kemahiran : 3.2 Membina dan menulis suku kata tertutup KVK
Aktiviti : 1. Membina suku kata KVK dengan mengaitkan pengalaman murid membina suku
kata KV.
2. Mencantumkan suku kata KV dengan satu huruf konsonan lain untuk membina
suku kata KVK.
3. Menulis suku kata tertutup KVK yang telah dibina.
Refleksi : / murid dapat membina dan menulis suku kata.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa : 9.10 -- 10.10a.m.
Kelas : 1B
Tema : Teknologi Hijau
Standard Pembelajaran : 5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif warna dengan betul mengikut
konteks.
1.3.3 Mendengar, memahami pesanan dan mmberikan respons secara gerak laku
yang betul.
Objektif : Murid-murid dapat menggunakan kata adjektif warna dengan betul.
Aktiviti : 1. Guru bersoal jawab dengan murid tentang fungsi warna pada setiap tong dalam
gambar.
2. Minta murid melakonkan dialog dan memberi respons secara gerak laku.
EMK :
Refleksi : / murid dapat menggunakan kata adjektif warna dengan tepat.

LINUS
Kemahiran : 4.6 Membaca perkataan yang mengandungi suku kata KVK
Aktiviti : 1. Mengeja dan membaca perkataan yang dibina berdasarkan kad perkataan dan kad
gambar.
2. Membaca perkataan yang telah dicantum daripada kad suku kata.
3. Memahami makna perkataan melalui gambar.
Refleksi : / murid dapat membaca perkataan.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa : 9.10 -- 10.10a.m.
Kelas : 1B
Tema : Cerita Alam
Standard Pembelajaran : 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat menggunakan ayat tunggal
2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dalam
pelbagai bahan dengan tepat.
Objektif : Murid-murid dapat bercerita dengan ayat tunggal.
Aktiviti : 1. Bimbing murid membaca teks. Kemudian, minta murid bercerita dengan
ayat tunggal.
2. Bimbing murid mengenal pasti idea utama daripada cerita dan gambar.
3. Minta murid menyatakan langkah-langkah yang boleh diambil untuk menjaga hutan.
EMK :
Refleksi : / murid dapat bercerita dengan ayat tunggal.

LINUS
Kemahiran : 5.6 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup KVK.
Aktiviti : 1. Tunjukkan cara yang betul membina perkataan KVK.
2. Bimbing murid menulis perkataan daripada kad perkataan yang telah ditunjukkan.
3. Beri latihan menulis perkataan dengan cara yang betul dan kemas.
4. Beri latihan mengimlak perkataan.
Refleksi : / murid dapat membina dan menulis perkataan.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa : 9.10 -- 10.10a.m.
Kelas : 1B
Tema : Cerita Alam
Standard Pembelajaran : 2.2.3 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku
kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan
sebutan yang betul.
1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan betul menggunakan ayat
tunggal.
Objektif : Murid-murid dapat bercerita dengan ayat tunggal.
Aktiviti : 1. Bercerita kepada murid-murid berdasarkan gambar dalam teks.
2.. Berbincang dengan murid tentang kandungan cerita.
3. Minta murid melakonkan watak dalam cerita.
4. Minta murid menceritakan cerita yang didengar semula.
EMK :
Refleksi : / murid dapat bercerita dengan ayat tunggal.

LINUS
Kemahiran : 4.11 Membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup V+KVK
Aktiviti : 1. Bimbing murid mencantumkan kad huruf vokal dan kad suku kata KVK untuk
membina perkataan.
2. Bimbing murid mengeja dan membaca perkataan.
3. Bimbing murid memahami makna perkataan tersebut melalui gambar.
Refleksi : / murid dapat membaca perkataan.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa : 11.00 -- 12.00p.m.
Kelas : 1B
Tema : Cerita Alam
Standard Pembelajaran : 3.7.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara terkawal dengan betul.
2.5.1 Membaca dan memahami maklumat dalam bahan grafik dengan betul.
Objektif : Murid-murid dapat memahami maklumat dan melengkapkan cerita.
Aktiviti : 1. Minta murid mengimbas petikan teks.
2. Minta murid membaca dan memahami grafik yang terdapat dalam teks.
3. Bimbing murid menulis untuk melengkapkan cerita.
4. Minta murid menyatakan keperluan tumbuh-tumbuhan.
5. Minta murid menulis cerita semula.
EMK :
Refleksi : / murid dapat melengkapkan cerita.

LINUS
Kemahiran : 5.11 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata V+KVK
Aktiviti : 1. Tunjukkan cara yang betul membina perkataan yang mengandungi suku kata
V+KVK.
2. Bimbing murid menulis perkataan yang mengandungi suku kata V+KVK.
3. Beri latihan tambahan untuk mengukuhkan penguasaan kemahiran.
Refleksi : / murid dapat membaca perkataan.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa : 9.10 -- 10.10a.m.
Kelas : 1B
Tema : Cerita Alam
Standard Pembelajaran : 4.2.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang
sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan yang kreatif melalui
penceritaan secara didik hibur.
5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks.
Objektif : Murid-murid dapat mengujarkan teks dengan menggunakan bahasa badan.
Aktiviti : 1. Minta murid mengujarkan teks semula dengan menggunakan bahasa badan yang
kreatif melalui penceritaan.
2. minta murid mencari kata kerja dan mengaksikannya.
3. Minta murid menyatakan kegunaan air dan udara kepada manusia.
EMK :
Refleksi : / murid dapat mengujarkan teks semula dengan bahasa badan.

LINUS
Kemahiran : 4.7 Membaca perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup KV+KVK
Aktiviti : 1. Bimbing murid mencantumkan kad suku kata KV dengan kad suku kata KVK untuk
membentuk perkataan KV+KVK berdasarkan gambar.
2. Latih murid membaca perkataan yang telah dicantum.
Refleksi : / murid dapat membaca perkataan.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa : 9.10 -- 10.10a.m.
Kelas : 1B
Tema : Cerita Alam
Standard Pembelajaran : 4.2.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang
sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan yang kreatif melalui
penceritaan secara didik hibur.
5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks.
Objektif : Murid-murid dapat mengujarkan teks dengan menggunakan bahasa badan.
Aktiviti : 1. Minta murid membaca cerita.
2. Minta murid mengujarkan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas
serta menggunakan bahasa badan melalui penceritaan secara didik hibur.
3. Minta murid menyebut kata kerja yang terdapat dalam cerita.
4. Bimbing murid melengkapkan ayat dengan kata kerja yang sesuai.
EMK :
Refleksi : / murid dapat mengujarkan teks semula dengan bahasa badan.

LINUS
Kemahiran : 5.7 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata KV+KVK
Aktiviti : 1. Tunjuk gambar perkataan yang mengandungi suku kata KV+KVK.
2. Minta murid mencantum kad suku kata menjadi perkataan KV+KVK.
3. Bimbing murid menulis perkataan yang telah dibina.
4. Latih murid melengkapkan perkataan berdasarkan gambar.
Refleksi : / murid dapat membina dan menulis perkataan.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa : 11.00 -- 12.00p.m.
Kelas : 1B
Tema : Kebun Sayur Datuk
Standard Pembelajaran : 1.3.3 Mendengar, memahami pesanan dan memberikan respons secara gerak laku
yang betul.
5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks.
Objektif : Murid-murid dapat memahami pesanan dan memberikan respons.
Aktiviti : 1. Murid mendengar pesanan datuk yang dibaca oleh guru.
2. Murid memberikan respons terhadap pesanan secara gerak laku.
3. Minta murid menyampaikan pesanan datuk kepada rakan dengan kata kerja.
4. Minta murid menamakan jenis sayur yang digemari oleh mereka.
EMK :
Refleksi : / murid dapat memahami pesanan dan memberikan respons.

LINUS
Kemahiran : 4.4 Membaca perkataan mengandungi suku kata KVK+KV
Aktiviti : 1. Bimbing murid mencantumkan kad suku kata KVK dengan kad suku kata KV untuk
membina perkataan KVK+KV berdasarkan gambar.
2. Latih murid membaca perkataan yang telah dicantum daripada suku kata ini.
Refleksi : / murid dapat membaca perkataan.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa : 9.10 -- 10.10a.m.
Kelas : 1B
Tema : Kebun Sayur Datuk
Standard Pembelajaran : 2.3.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi
yang betul.
3.5.1 Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber.
Objektif : Murid-murid dapat membaca ayat tunggal.
Aktiviti : 1. Minta murid membaca ayat tunggal.
2. Bimbing murid mencatat maklumat jenis tugasan yang dilakukan berdasarkan teks
dan gambar.
3. Minta murid membina ayat mudah daripada maklumat yang dicatat.
4. Minta murid menyatakan sayur kegemaran mereka.
5. Minta murid membaca ayat tunggal yang telah dilengkapkan dalam buku aktiviti.
EMK :
Refleksi : / murid dapat membaca ayat tunggal.

LINUS
Kemahiran : 5.4 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata KVK+KVK
Aktiviti : 1. Pamerkan objek maujud atau gambar yang berkaitan perkataan KVK+KV.
2. Bimbing murid membina perkataan daripada gabungan suku kata KVK+KV
berdasarkan gambar.
3. Latih murid menyebut perkataan yang dicantum.
4. Bimbing murid menulis perkataan yang telah dibina.
Refleksi : / murid dapat membina dan menulis perkataan.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa : 11.00 -- 12.00p.m.
Kelas : 1B
Tema : Kebun Sayur Datuk
Standard Pembelajaran : 2.3.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi
yang betul.
3.5.1 Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber.
Objektif : Murid-murid dapat membaca ayat tunggal.
Aktiviti : 1. Minta murid membaca ayat tunggal.
2. Minta murid bercerita tentang gambar mengikut urutan.
3. Minta murid mencatat maklumat berdasarkan gambar dan ayat.
EMK :
Refleksi : / murid dapat membaca ayat tunggal.

LINUS
Kemahiran : 4.8 Membaca perkataan yangmengandungi suku kata KVK+KVK
Aktiviti : 1. Bimbing murid membaca carta perkataan KVKKVK.
2. Bersoal jawab dengan murid mengenai perkataan yang telah dibaca.
3. Latih tubi membaca perkataan tersebut.
Refleksi : / murid dapat membaca perkataan.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa : 9.10 --10.10a.m.
Kelas : 1B
Tema : Kebun Sayur Datuk
Standard Pembelajaran : 3.5.2 Mencatat maklumat yang betul untuk diklasifikasikan daripada pelbagai sumber.
2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada pelbagai bahan bacaan untuk
klasifikasi dengan betul.
Objektif : Murid-murid dapat membezakan sayur jenis daun dan sayur jenis buah.
Aktiviti : 1. Bimbing murid membaca dan mencatat maklumat untuk membuat klasifikasi sayur
jenis daun dan sayur jenis buah.
2. Minta murid membezakan sayur jenis buah dan sayur jenis daun.
3. Minta murid menulis nama sayur jenis buah dan sayur jenis daun yang lain.
4. Bimbing murid mengklasifikasikan sayur yang boleh dimakan mentah dan sayur
yang perlu dimasak.
EMK :
Refleksi : / murid dapat membaca ayat tunggal.

LINUS
Kemahiran : 5.8 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata KVK+KVK
Aktiviti : 1. Bimbing murid membina dan menulis perkataan KVKKVK yang telah dipelajari.
2. Latih murid menulis perkataan lain dengan cara yang betul.
3. Latih murid mengimlak perkataan KVKKVK.
Refleksi : / murid dapat membina dan menulis perkataan.
Mata pelajaran : Bahasa Malaysia
Masa :
Kelas : 2A
Tema : Keluarga Bahagia
Standard Pembelajaran : 5.1.1
Objektif : Murid-murid berupaya memahami dan menggunakan kata nama am hidup manusia
dengan betul seperti dalam keluarga sendiri.
Aktiviti : 1. Menyenaraikan kata nama am hidup manusia berdasarkan gambar.
EMK : Kreatif dan inovatif
Refleksi : / murid dapat mengujarkan kata nama am hidup manusia.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa : 8.40 -- 9.40a.m.
Kelas : 1B
Tema : Keluarga Saya
Standard Pembelajaran : 1.1.1 Mendengar dan mengecam pelbagai bunyi dalam persekitaran dengan
teliti dan betul.
1.1.2 Mendengar, mengecam dan mengajuk pelbagai bunyi dalam persekitaran
yang didengar dengan betul.
Objektif : Murid-murid dapat mengecam dan mengajuk bunyi haiwan dan benda.
Aktiviti : 1. Perdengarkan bunyi haiwan dan bunyi lain yang terdapat dalam gambar dan
persekitaran.
2. Minta murid mengajuk haiwan dan benda tersebut.
3. Minta murid mengajuk bunyi haiwan lain yang diketahui oleh mereka.
4. Minta murid menamakan haiwan atatu benda yang terdapat di rumah.
5. Guru menamakan haiwan dan minta murid menunjukkan gambar serta mengajuk
bunyinya.
EMK : Kreatif dan inovatif
Refleksi : / murid dapat mengecam dan mengajuk bunyi haiwan dan benda.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa : 11.00 -- 12.00p.m.
Kelas : 1B
Tema : Keluarga Saya
Standard Pembelajaran : 1.1.2 Mendengar, mengecam dan mengajuk pelbagai bunyi dalam persekitaran
yang didengar dengan betul.
1.1.3 Mendengar dan menentukan arah bunyi dalam persekitaran dengan
betul.
Objektif : Murid-murid dapat mendengar, mengecam dan mengajuk bunyi haiwan.
Aktiviti : 1. Minta murid mengar, mengecam dan mengajuk bunyi haiwan.
2. Minta murid menunjukkan arah bunyi.
3. Minta murid meneliti garisan dan corak dalam gambar serta melakarnya dengan
hujung jari di udara.
4. Minta murid melakukan simulasi haiwan sambil membunyikannya.
5. minta murid melukis garisan berbentuk huruf dalam buku tulisan.
EMK : Kreatif dan inovatif
Refleksi : / murid dapat mendengar, mengecam dan mengajuk bunyi haiwan.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa : 8.40 -- 9.40a.m.
Kelas : 1B
Tema : Keluarga Saya
Standard Pembelajaran : 3.1.1 Melakar pelbagai bentuk atau corak dengan kemas dan jelas.
2.1.1 Membaca bentuk-bentuk, abjad dan membunyikan huruf vokal dengan
sebutan yang betul.
Objektif : Murid-murid dapat melakar pelbagai bentuk dan corak.
Aktiviti : 1. Bimbing murid meneliti bentuk dan corak yang terdapat dalam gambar.
2. Minta murid melakar bentuk dengan hujung jari.
3. Bimbing murid membaca huruf vokal dan membunyikannya.
4. Minta murid menyebut benda yang bermula dengan huruf vokal.
5. Bimbing murid membuat bentuk dan corak dengan menggunakan doh.
6. Minta murid melakar bentuk dan corak.
EMK : Kreatif dan inovatif
Refleksi : / murid dapat melakar pelbagai bentuk dan corak.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa : 10.30 -- 11.30a.m.
Kelas : 1B
Tema : Keluarga Saya
Standard Pembelajaran : 2.1.1 Membaca bentuk-bentuk, abjad dan membunyikan huruf vokal dengan
sebutan yang betul.
1.2.1 Mendengar, mengecam dan menyebut nama abjad dengan betul dan
tepat.
Objektif : Murid-murid dapat membaca bentuk, abjad dan membunyikan huruf vokal.
Aktiviti : 1. Bimbing murid membaca bentuk, abjad dan membunyikan huruf vokal.
2. Minta murid mendengar, mengecam dan menyebut nama abjad dengan tepat.
3. Bimbing murid membaca abjad a -- z mengikut irama lagu "Abjad".
4. Minta murid menekap dan menulis huruf dengan kertas surih.
5. Minta murid membaca abjad yang ditunjukkan oleh guru secara rawak.
EMK : Kreatif dan inovatif
Refleksi : / murid dapat membaca bentuk, abjad dan membunyikan huruf
vokal.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa : 8.40 -- 9.40a.m.
Kelas : 1B
Tema : Keluarga Saya
Standard Pembelajaran : 4.1.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur.
1.2.2 Mendengar dan menyebut bunyi vokal dan suku kata terbuka dengan betul
dan tepat.
Objektif : Murid-murid dapat menyebut seni kata lagu melalui nyanyian.
Aktiviti : 1. Minta murid mengikut sebutan bunyi vokal yang disebut oleh guru.
2. Bimbing murid menyebut seni kata lagu.
3. Bimbing murid menyanyikan lagu mengikut melodi lagu "Pak Mamat Ada Kebun".
4. Minta murid mendengar dan menyebut suku kata terbuka.
5. Minta murid membunyikan bunyi vokal dan suku kata terbuka yang lain.
EMK : Kreatif dan inovatif
Refleksi : / murid dapat menyebut seni kata lagu melalui nyanyian.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa : 11.00 -- 12.00p.m.
Kelas : 1B
Tema : Belajar Bersama-sama
Standard Pembelajaran : 3.1.2 Membentuk garisan yang menyerupai bentuk huruf dengan kemas dan jelas.
2.1.1 Membaca bentuk-bentuk, abjad dan membunyikan huruf vokal dengan
sebutan yang betul.
Objektif : Murid-murid dapat membentuk garisan yang menyerupai bentuk huruf.
Aktiviti : 1. Bimbing murid menyurih garisan dengan hujung jari.
2. bimbing murid mengecam dan menyebut huruf yang menyerupai garisan tersebut.
3. Minta murid mendengar dan membaca abjad dan membunyikan huruf vokal.
4. Minta murid membentuk huruf dengan menggunakan doh.
5. Bimbing murid membentuk garisan yang menyerupai bentuk huruf dengan kemas
dan jelas.
EMK : Kreatif dan inovatif
Refleksi : / murid dapat membentuk garisan yang menyerupai bentuk huruf.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa : 9.10 -- 10.10a.m. / 12.30 -- 1.00p.m.
Kelas : 1B
Tema : Keluarga Saya
Standard Pembelajaran : 2.1.1 Membaca bentuk-bentuk, abjad dan membunyikan huruf vokal dengan
sebutan yang betul.
1.2.1 Mendengar, mengecam dan menyebut nama abjad dengan betul dan
tepat.
Objektif : Murid-murid dapat membaca bentuk, abjad dan membunyikan huruf vokal.
Aktiviti : 1. Bimbing murid membaca bentuk, abjad dan membunyikan huruf vokal.
2. Minta murid mendengar, mengecam dan menyebut nama abjad dengan tepat.
3. Bimbing murid membaca abjad a -- z mengikut irama lagu "Abjad".
4. Minta murid menekap dan menulis huruf dengan kertas surih.
5. Minta murid membaca abjad yang ditunjukkan oleh guru secara rawak.
EMK : Kreatif dan inovatif
Refleksi : / murid dapat membaca bentuk, abjad dan membunyikan huruf
vokal.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa : 8.40 -- 9.40a.m.
Kelas : 1B
Tema : Belajar Bersama-sama
Standard Pembelajaran : 3.2.1 Menulis dan membentuk huruf besar dan huruf kecil dengan cara yang betul
serta tulisan yang kemas.
1.2.1 Mendengar, mengecam dan menyebut nama abjad dengan betul dan
tepat.
Objektif : Murid-murid dapat menulis dan membentuk huruf kecil.
Aktiviti : 1. Bimbing murid membentuk huruf dengan hujung jari.
2. Minta murid menyebut huruf dengan betul mengikut urutan.
3. Bimbng murid menulis huruf kecil dengan kemas.
4. Guru menunjukkan gambar. Kemudian, minta murid menyebut dan menunjukkan
huruf awal yang mewakili gambar.
5. Sebut beberapa huruf dan minta murid menulisnya.
EMK : Kreatif dan inovatif
Refleksi : / murid dapat menulis dan membentuk huruf kecil.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa : 8.40 -- 9.40a.m.
Kelas : 1B
Tema : Belajar Bersama-sama
Standard Pembelajaran : 3.2.1 Menulis dan membentuk huruf besar dan huruf kecil dengan cara yang betul
serta tulisan yang kemas.
1.2.1 Mendengar, mengecam dan menyebut nama abjad dengan betul dan
tepat.
Objektif : Murid-murid dapat menulis dan membentuk huruf basar.
Aktiviti : 1. Bimbing murid membentuk huruf dengan hujung jari.
2. Minta murid menyebut huruf dengan betul mengikut urutan.
3. Bimbng murid menulis huruf besar dengan kemas.
4. Guru menunjukkan gambar. Kemudian, minta murid menyebut dan menunjukkan
huruf awal yang mewakili gambar.
5. Sebut beberapa huruf dan minta murid menulisnya.
EMK : Kreatif dan inovatif
Refleksi : / murid dapat menulis dan membentuk huruf besar.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa : 9.10 -- 10.10a.m.
Kelas : 1B
Tema : Belajar Bersama-sama
Standard Pembelajaran : 2.1.2 Mengeja dan membatang suku kata terbuka dengan sebutan yang betul.
1.2.2 Mendengar dan menyebut bunyi vokal dan suku kata terbuka dengan betul dan
tepat.
Objektif : Murid-murid dapat mengeja dan membatang suku kata terbuka.
Aktiviti : 1. Minta murid membunyikan huruf vokal.
2. Bimbing murid mengeja dan membatang suku kata. Kemudian, teruskan suku
kata yang lain.
3. Minta murid membaca perkataan yang terbentuk daripada suku kata terbuka.
4. Murid bermain suku kata untuk membentuk perkataan.
5. Minta murid menulis suku kata yang disebut oleh guru dalam buku tulis.
EMK : Kreatif dan inovatif
Refleksi : / murid dapat mengeja dan membatang suku kata terbuka.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa : 11.00 -- 12.00p.m.
Kelas : 1B
Tema : Seronoknya dengan Keluarga
Standard Pembelajaran : 1.2.1 Mendengar, mengecam dan menyebut nama abjad dengan betul dan tepat.
3.2.2 Menulis suku kata terbuka dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas.
Objektif : Murid-murid dapat menulis suku kata terbuka.
Aktiviti : 1. Minta murid mengecam dan menyebut nama abjad yang disebut oleh guru dengan
betul dan tepat.
2. minta murid menulis suku kata terbuka dengan kemas.
3. Minta murid membentuk perkataan dengan menggunakan kad suku kata terbuka.
4. Sebut beberapa huruf secara rawak. Minta murid menunjukkan kad huruf dan
menyebutnya.
EMK : Kreatif dan inovatif
Refleksi : / murid dapat menulis suku kata terbuka.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa : 8.40 -- 9.40a.m.
Kelas : 1B
Tema : Seronoknya dengan Keluarga
Standard Pembelajaran : 1.2.2 Mendengar dan menyebut bunyi vokal dan suku kata terbuka dengan betul dan
tepat.
1.2.3 Mendengar dan menyebut bunyi vokal dan suku kata tertutup dengan betul dan
tepat.
Objektif : Murid-murid dapat mendengar dan menyebut bunyi vokal, suku kata terbuka dan
suku kata tertutup.
Aktiviti : 1. Bimbing murid menyebut huruf vokal dan membunyikannya.
2. Murid menyebut suku kata terbuka dan suku kata tertutup.
3. Minta murid mengeja dan membatangkan suku kata.
4. Minta urid menamakan benda yang dilihat dalam gambar.
5. Minta murid mendengar dan menyebut bunyi vokal dan suku kata bagi benda atau
gambar yang ditunjukkan oleh guru dengan betul dan tepat.
EMK : Kreatif dan inovatif
Refleksi : / murid dapat mendengar dan menyebut bunyi vokal, suku kata
terbuka dan suku kata tertutup.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa : 10.30 -- 11.30a.m.
Kelas : 1B
Tema : Seronoknya dengan Keluarga
Standard Pembelajaran : 2.1.2 Mengeja dan membatang suku kata terbuka dengan sebutan yang betul.
2.1.3 Mengeja dan membatang suku kata tertutup dengan sebutan yang betul.
Objektif : Murid-murid dapat mendengar dan menyebut bunyi vokal, suku kata terbuka dan
suku kata tertutup.
Aktiviti : 1. Minta murid mengecam suku kata awal yang disebut oleh guru.
2. Bimbing murid mengeja dan membatang suku kata terbuka dan suku kata tertutup.
3. Minta murid mengecam, menyebut dan membunyikan huruf vokal.
4. Minta murid mengeja dan membatangkan suku kata terbuka dan suku kata
tertutup yang disediakan oleh guru.
EMK : Kreatif dan inovatif
Refleksi : / murid dapat mengeja dan membatang suku kata terbuka dan suku
kata tertutup.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa : 8.40 -- 9.40a.m.
Kelas : 1B
Tema : Seronoknya dengan Keluarga
Standard Pembelajaran : 4.1.2 Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan
gerak laku secara didik hibur.
1.2.4 Mendengar, memahami, menyebut dan mengeja perkataan yang mengandungi
suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan betul dan tepat.
Objektif : Murid-murid dapat menyebut dan memahami seni kata lagu.
Aktiviti : 1. Guru memperdengarkan lagu "Air Pasang Dalam".
2. Bimbing murid menyanyikan lagu "Rumah Saya" mengikut melodi lagu "Air
Pasang Dalam".
3. Minta murid menyebut lirik lagu sambil melakukan aksi.
4. Minta murid menyebut lirik lagu dengan jelas.
EMK : Kreatif dan inovatif
Refleksi : / murid dapat menyebut dan memahami seni kata lagu.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa : 11.00 -- 12.00p.m.
Kelas : 1B
Tema : Jiran Saya
Standard Pembelajaran : 1.2.3 Mendengar dan menyebut bunyi vokal dan suku kata tertutup dengan betul dan
tepat.
2.1.3 Mengeja dan membatang suku kata tertutup dengan sebutan yang betul.
Objektif : Murid-murid dapat menyebut bunyi vokal dan suku kata tertutup.
Aktiviti : 1. Minta murid menyebut huruf vokal dan suku kata tertutup yang sesuai berdasarkan
gambar.
2. Minta murid bercerita tentang jiran mereka.
3. Minta murid menyebut bunyi vokal serta mengeja dan membatangkan suku kata
tertutup dengan betul dan tepat.
EMK : Kreatif dan inovatif
Refleksi : / murid dapat menyebut bunyi vokal dan suku kata tertutup.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa : 8.40 -- 9.40a.m.
Kelas : 1B
Tema : Jiran Saya
Standard Pembelajaran : 3.2.1 Menulis dan membentuk huruf besar dan huruf kecil dengan cara yang betul
serta tulisan yang kemas.
1.2.1 Mendengar, mengecam dan menyebut nama abjad dengan betul dan tepat.
Objektif : Murid-murid dapat menulis dan membentuk huruf besar dan huruf kecil.
Aktiviti : 1. Minta murid mendengar, mengecam dan menyebut nama abjad yang ditunjukkan
dengan betul dan tepat.
2. Bimbing murid menulis dan membentuk huruf besar dan huruf kecil dengan cara
yang betul serta tulisan yang kemas.
3. Minta murid menulis lima nama rakan mereka dengan betul dan tepat.
4. Guru menyebut nama abjad. Kemudian, minta murid menulis abjad tersebut
dengan huruf besar dan huruf kecil.
EMK : Kreatif dan inovatif
Refleksi : / murid dapat menulis dan membentuk huruf besar dan huruf kecil.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa : 10.30 -- 11.30a.m.
Kelas : 1B
Tema : Jiran Saya
Standard Pembelajaran : 2.1.3 Mengeja dan membatang suku kata tertutup dengan sebutan yang betul.
1.2.1 Mendengar, mengecam dan menyebut nama abjad dengan betul dan tepat.
tepat.
Objektif : Murid-murid dapat mengeja dan membatang suku kata tertutup.
Aktiviti : 1. Murid diperdengarkan suku kata tertutup dan menyebutnya.
2. Minta murid mengeja dan membatangkan suku kata tertutup.
3. Minta murid mengeja dan membatangkan perkataan.
4. Minta murid bercerita tentang kenalan baharu mereka di sekolah, nama dan
tempat tinggal mereka.
5. Minta murid mengeja, membatang dan menulis suku kata terbuka dan suku kata
tertutup.
EMK : Kreatif dan inovatif
Refleksi : / murid dapat mengeja dan membatang suku kata tertutup.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa : 9.10 -- 10.10a.m.
Kelas : 1B
Tema : Jiran Saya
Standard Pembelajaran : 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am yang mudah dengan betul
mengikut konteks.
Objektif : Murid-murid dapat memahami dan menggunakan kata nama am dengan betul.
Aktiviti : 1. Minta murid membaca perkataan.
2. Bimbing murid menulis perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dengan
betul dan kemas.
3. Minta murid menulis kata nama am yang terdapat dalam gambar.
EMK : Kreatif dan inovatif
Refleksi : / murid dapat menggunakan kata nama am dengan betul.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa : 11.00 -- 12.00p.m.
Kelas : 1B
Tema : Jiran Saya
Standard Pembelajaran : 4.1.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur.
1.2.4 Mendengar, memahami, menyebut dan mengeja perkataan yang mengandungi
suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan betul dan tepat.
Objektif : Murid-murid dapat menyebut seni kata lagu melalui nyanyian.
Aktiviti : 1. Bimbing murid menyebut lirik lagu "Jiran Saya".
2. Guru memperdengarkan lagu "Jiran Saya".
3. Bimbing murid menyanyikan lgu "Jiran Saya" mengikut melodi lagu "Burung Kakak
Tua".
4. Minta murid menyebut dan mengeja perkataan yang mengandungi suku kata
terbuka dan suku kata tertutup.
5. Minta murid bercerita tentang gambar.
6. Minta murid menyanyikan lagu "Jiran Saya"dengan melakukan aksi yang sesuai.
EMK : Kreatif dan inovatif
Refleksi : / murid dapat menyebut seni kata lagu melalui nyanyian.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa :
Kelas :
Tema : Rumah Navin
Standard Pembelajaran : 1.2.4 Mendengar, memahami, menyebut dan mengeja perkataan yang mengandungi
suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan betul dan tepat.
2.2.1 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku
kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan
yang betul.
Objektif : Murid-murid dapat membaca dan memahami perkataan yang mengandungi suku kata
terbuka dan suku kata tertutup.
Aktiviti : 1. Guru memperdengarkan perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan suku
kata tertutup.
2. Bimbing murid menyebut, mengeja dan membaca perkataan yang disenaraikan.
3. Minta murid menyatakan benda-benda yang terdapat di luar rumah mereka.
4. Minta murid mengeja perkataan yang disebut oleh guru.
EMK : Kreatif dan inovatif
Refleksi : / murid dapat membaca dan memahami perkataan yang
mengandungi suku kata terbuka dan suku kata tertutup.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa :
Kelas :
Tema : Rumah Navin
Standard Pembelajaran : 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku
kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan
yang betul.
1.2.5 Mendengar, memahami, menyebut dan mengeja perkataan yang mengandungi
dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan
bergabung dengan sebutan yang betul.
Objektif : Murid-murid dapat membaca dan memahami perkataan yang mengandungi vokal
berganding.
Aktiviti : 1. Guru memperdengarkan perkataan.
2. Bimbing murid menyebut dan mengeja perkataan yang mengandungi vokal
berganding.
3. Minta murid membaca perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan suku
kata tertutup.
4. Minta murid menamakan benda-benda dalam bilik darjah.
5. Minta murid menamakan benda yang bernombor dalam gambar.
EMK : Kreatif dan inovatif
Refleksi : / murid dapat membaca dan memahami perkataan yang
mengandungi vokal berganding.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa : 8.40 -- 9.40a.m.
Kelas : 1B
Tema : Rakan Karib
Standard Pembelajaran : 2.3.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi
yang betul.
3.2.6 Menulis ayat tunggal dengan betul dan tulisan yang kemas.
Objektif : Murid-murid dapat membaca dan menulis ayat tunggal
Aktiviti : 1. Bimbing murid membaca ayat tunggal dengan lancar, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.
2. Minta murid menulis ayat tunggal dengan betul dan kemas.
EMK :
Refleksi : / murid dapat membaca dan menulis ayat tunggal dengan betul.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa : 9.10 -- 10.10a.m.
Kelas : 1B
Tema : Rakan Karib
Standard Pembelajaran : 2.3.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi
yang betul.
3.2.6 Menulis ayat tunggal dengan betul dan tulisan yang kemas.
Objektif : Murid-murid dapat membaca ayat tunggal
Aktiviti : 1. Minta murid bercerita tentang umur,hobi dan tempat tinggal rakan mereka.
2. Minta murid membaca ayat tunggal dengan intonasi dan sebutan yang jelas dan
betul.
EMK :
Refleksi : / murid dapat membaca ayat tunggal dengan betul.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa : 11.00 -- 12.00p.m.
Kelas : 1B
Tema : Rakan Karib
Standard Pembelajaran : 2.3.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi
yang betul.
3.2.6 Menulis ayat tunggal dengan betul dan tulisan yang kemas.
Objektif : Murid-murid dapat membaca ayat tunggal
Aktiviti : 1. Minta murid bercerita tentang umur,hobi dan tempat tinggal rakan mereka.
2. Minta murid membaca ayat tunggal dengan intonasi dan sebutan yang jelas dan
betul.
EMK :
Refleksi : / murid dapat membaca ayat tunggal dengan betul.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa : 8.40 -- 9.40a.m.
Kelas : 1B
Tema : Rakan Karib
Standard Pembelajaran : 3.3.3 Membina dan menulis frasa dengan betul.
1.2.5 Mendengar, memahami, menyebut, dan mengeja perkataan yang mengandngi
konsonan bergabung dengan betul dan tepat.
Objektif : Murid-murid dapat mengeja, membaca dan menulis perkataan yang mengandungi
konsonan bergabung.
Aktiviti : 1. Minta murid meneliti gambar dan perkataan.
2. Bimbing murid membina frasa yang mengandungi konsonan bergabung berdasarkan
gambar yang dinomborkan.
3. Minta murid mendengar, memahami, menyebut dan mengeja perkataan yang
mengandungi konsonan bergabung.
4. Minta murid menulis frasa yang mengandungi konsonan bergabung dengan betul
dan kemas dalam buku aktiviti.
EMK : keusahawanan
Refleksi : / murid dapat membaca dan menulis perkataan yang mengandungi
konsonan bergabung dengan betul.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa : 10.30 -- 11.00a.m.
Kelas : 1B
Tema : Rakan Karib
Standard Pembelajaran : 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am yang mudah dengan betul mengikut
konteks.
2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dengan sebutan yang betul.
Objektif : Murid-murid dapat mengeja, membaca dan menulis kata nama am dengan betul.
Aktiviti : 1. Minta murid menyatakan kata nama am (manusia) berdasarkan gambar.
2. Bimbing murid mengeja dan menyebut perkataan.
3. Minta murid menulis kata nama am (manusia) berdasarkan gambar.
EMK : keusahawanan
Refleksi : / murid dapat membaca dan menulis kata nama am (manusia)
dengan betul.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa : 8.40 -- 9.40a.m.
Kelas : 1B
Tema : Rakan Karib
Standard Pembelajaran : 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am yang mudah dengan betul mengikut
konteks.
2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dengan sebutan yang betul.
Objektif : Murid-murid dapat mengeja, membaca dan menulis kata nama am dengan betul.
Aktiviti : 1. Minta murid menyebut, mengeja dan melengkapkan silang kata.
EMK : keusahawanan
Refleksi : / murid dapat menamakan kata nama am dengan betul.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa : 9.10 -- 10.10a.m.
Kelas : 1B
Tema : Rumah Terbuka
Standard Pembelajaran : 1.2.6 Mendengar, memahami, dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan
betul dan tepat.
2.2.2 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi diftong dengan
sebutan yang betul.
Objektif : Murid-murid dapat mengeja dan membaca frasa yang mengandungi diftong.
Aktiviti : 1. Minta murid mendengar frasa yang disebut oleh guru. Kemudian, murid
menyebutnya.
EMK : keusahawanan
Refleksi : / murid dapat mengeja dan membaca frasa yang mengandungi
diftong.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa : 11.00 -- 12.00p.m.
Kelas : 1B
Tema : Rumah Terbuka
Standard Pembelajaran : 1.2.6 Mendengar, memahami, dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan
betul dan tepat.
2.2.2 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi diftong dengan
sebutan yang betul.
Objektif : Murid-murid dapat mengeja dan membaca frasa dan ayat tunggal yang
mengandungi diftong.
Aktiviti : 1. Minta murid mendengar frasa yang disebut oleh guru. Kemudian, murid
menyebutnya.
2. Bimbing murid membaca ayat tunggal yang mengandungi diftong.
EMK : keusahawanan
Refleksi : / murid dapat membaca ayat tunggal yang mengandungi diftong.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa : 8.40 -- 9.40a.m.
Kelas : 1B
Tema : Rumah Terbuka
Standard Pembelajaran : 2.2.2 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi vokal berganding
dengan sebutan yang betul.
1.2.6 Mendengar, memahami, dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan
betul dan tepat.
Objektif : Murid-murid dapat mengeja dan membaca frasa yang mengandungi vokal
berganding.
Aktiviti : 1. Minta murid mendengar frasa yang disebut oleh guru. Kemudian, murid
menyebutnya.
EMK : kreatif dan inovatif
Refleksi : / murid dapat mengeja dan membaca frasa yang mengandungi
vokal berganding.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa : 10.30 -- 11.30a.m.
Kelas : 1B
Tema : Rumah Terbuka
Standard Pembelajaran : 2.2.2 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi vokal berganding
dengan sebutan yang betul.
1.2.6 Mendengar, memahami, dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan
betul dan tepat.
Objektif : Murid-murid dapat mengeja dan membaca frasa dan ayat tunggal yang
mengandungi vokal berganding.
Aktiviti : 1. Minta murid mendengar frasa yang disebut oleh guru. Kemudian, murid
menyebutnya.
2. Bimbing murid membaca ayat tunggal yang mengandungi vokal berganding.
EMK : kreatif dan inovatif
Refleksi : / murid dapat membaca frasa dan ayat tunggal yang
mengandungi vokal berganding.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Masa : 8.40 -- 9.40a.m.
Kelas : 1B
Tema : Kami Selamat
Standard Pembelajaran : 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks.
2.2.3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan
sebutan yang betul.
Objektif : Murid-murid dapat menyebut dan menggunakan kata kerja.
tertutup.
Aktiviti : 1. Minta murid membaca ayat tunggal berdasarkan gambar.
2. Minta murid menyebut kata kerja yang dicetak berwarna merah.
3. Minta murid memberi contoh kata kerja yang lain.
3. Minta murid melengkapkan ayat dengan kata kerja dalam buku aktiviti.
EMK : keusahawanan
Refleksi : / murid menyebut dan menggunakan kata kerja.
Mata pelajaran : PKJR
Masa :
Kelas : Tahun 1
Tajuk : Melintas jalan dengan orang dewasa
Kemahiran : FU: 1.4 Aras 2 (i)
FS: 2.1 Aras 3 (i)
PKJR: 1.1.1, 4.1.1, 4.2.1, 7.1.1, 7.2.1
Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat
1) Mengemukakan permintaan secara telus dan bertatasusila kepada orang dewasa
supaya memimpin tangan mereka semasa hendak melintas jalan raya dengan
bahasa yang mudah difahami.
2) Menyatakan keperluan untuk memegang tangan orang dewasa sebagai langkah
keselamatan dan menerangkan bahaya yang mungkin berlaku jika mereka tidak
berwaspada.
3) Menunjukkan cara berpimpin tangan dengan betul setiap kali hendak melintas.
Media Pengajaran : Media 2.1, cakera padat
Aktivti : 1) Murid diperdengarkan lagu "Saya Sayang Semua".
2) Murid mendengar penerangan tantang maksud lirik lagu.
3) Murid menyanyikan lagu.
Refleksi : / murid menguasai

Mata pelajaran : PKJR


Masa :
Kelas : Tahun 1
Tajuk : Melintas jalan dengan orang dewasa
Kemahiran : FU: 1.4 Aras 2 (i)
FS: 2.1 Aras 3 (i)
PKJR: 1.1.1, 4.1.1, 4.2.1, 7.1.1, 7.2.1
Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat
1) Mengemukakan permintaan secara telus dan bertatasusila kepada orang dewasa
supaya memimpin tangan mereka semasa hendak melintas jalan raya dengan
bahasa yang mudah difahami.
2) Menyatakan keperluan untuk memegang tangan orang dewasa sebagai langkah
keselamatan dan menerangkan bahaya yang mungkin berlaku jika mereka tidak
berwaspada.
3) Menunjukkan cara berpimpin tangan dengan betul setiap kali hendak melintas.
Media Pengajaran : Media 2.1, cakera padat
Aktivti : 1) Murid diperdengarkan lagu "Saya Sayang Semua".
2) Murid mendengar penerangan tantang maksud lirik lagu.
3) Murid menyanyikan lagu.
Refleksi : / murid menguasai

Mata pelajaran : PKJR


Masa :
Kelas : Tahun 1
Tajuk : Lampu isyarat dan tanda jalan raya
Kemahiran : FU: 1.1 Aras 3 (i), 7.1 Aras 3 (i)
FS: 8.1 Aras 1 (i), 3.1 Aras 1 (ii)
PKJR: 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1,4,5
Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat
1) Menjelaskan fungsi lampu isyarat.
2) Menulis warna lampu isyarat dan maksud dengan betul.
3) Menyatakan dua tanda jalan raya dan kepentingan lampu isyarat.
Media Pengajaran : Media 3.1,3.2, 3.3, 3.4, cakera padat
Aktivti : 1. Murid diperkenalkan dengan bentuk, warna dan lambang lampu isyarat dengan
menggunakan poster lampu isyarat.
2. Murid diterangkan tentang fungsi lampu isyarat.
3. Murid mewarna dan menulis perkataan tentang lampu isyarat.
4. Murid menyanyikan lagu "Lampu Isyarat".
Refleksi : / murid menguasai

Mata pelajaran : PKJR


Masa :
Kelas : Tahun 1
Tajuk : Lampu isyarat dan tanda jalan raya
Kemahiran : FU: 1.1 Aras 3 (i), 7.1 Aras 3 (i)
FS: 8.1 Aras 1 (i), 3.1 Aras 1 (ii)
PKJR: 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1,4,5
Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat
1) Menjelaskan fungsi lampu isyarat.
2) Menulis warna lampu isyarat dan maksud dengan betul.
3) Menyatakan dua tanda jalan raya dan kepentingan lampu isyarat.
Media Pengajaran : Media 3.1,3.2, 3.3, 3.4, cakera padat
Aktivti : 1. Murid ditunjukkan gambar tanda jalan raya.
2. Murid diterangkan maksud tanda jalan raya serta tindakan yang perlu dilakukan
oleh pengguna jalan raya.
3. Murid menyatakan tanda jalan raya yang terdapat dalam gambar.
4. Murid memadan dan menulis tanda jalan raya.
Refleksi : / murid menguasai

Mata pelajaran : PKJR


Masa :
Kelas : Tahun 1
Tajuk : Lampu isyarat dan tanda jalan raya
Kemahiran : FU: 1.1 Aras 3 (i), 7.1 Aras 3 (i)
FS: 8.1 Aras 1 (i), 3.1 Aras 1 (ii)
PKJR: 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1,4,5
Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat
1) Menjelaskan fungsi lampu isyarat.
2) Menulis warna lampu isyarat dan maksud dengan betul.
3) Menyatakan dua tanda jalan raya dan kepentingan lampu isyarat.
Media Pengajaran : Media 3.1,3.2, 3.3, 3.4, cakera padat
Aktivti : 1. Murid membentuk kumpulan mengikut jenis kenderaan yang dinaiki dalam
aktiviti simulasi.
2. Beberapa orang murid dipilih menjadi lampu isyarat dan tanda jalan raya.
3. Murid bergerak mengikut jenis kenderaan sambil membunyikan jenis kenderaan.
4. Pergerakan murid dikawal oleh lampu isyarat dan tanda jalan raya.
5. Murid mencari dan mewarna perkataan yang diberi.
Refleksi : / murid menguasai

Mata pelajaran : PKJR


Masa :
Kelas : Tahun 1
Tajuk : Lampu isyarat dan tanda jalan raya
Kemahiran : FU: 1.1 Aras 3 (i), 7.1 Aras 3 (i)
FS: 8.1 Aras 1 (i), 3.1 Aras 1 (ii)
PKJR: 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1,4,5
Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat
1) Menjelaskan fungsi lampu isyarat.
2) Menulis warna lampu isyarat dan maksud dengan betul.
3) Menyatakan dua tanda jalan raya dan kepentingan lampu isyarat.
Media Pengajaran : Media 3.1,3.2, 3.3, 3.4, cakera padat
Aktivti : 1. Murid berbincang pentingnya tanda jalan raya dan lampu isyarat.
2. Murid memadankan jalan raya dengan situasi yang betul.
3. Murid menyiapkan aktiviti pengukuhan.
Refleksi : / murid menguasai

Mata pelajaran : PKJR


Masa :
Kelas : Tahun 1
Tajuk : Lima Langkah Melintas dengan Selamat
Kemahiran : FU: 3.1 Aras 3 (ii)
FS: 7.1 Aras 1 (i)
PKJR: 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4
Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat
1) Mentakan lima langkah melintas jalan dengan selamat.
2) Menyusun lima langkah melintas jalan raya dengan selamat.
3) Menunjukkan lima langkah melintas jalan raya dengan selamat.
Media Pengajaran : Media 4.1
Aktivti : 1. Murid dipertontonkan tayangan video tantang kemahiran asas keselamatan jalan
raya.
2. Murid menyatakan lima langkah melintas dengan selamat.
3. Murid menggunakan lima jari dan menrangkan langkah keselamatan yang perlu
diambil semasa hendak melintas dengan selamat.
4. Murid melengkapkan latihan.
Refleksi : / murid menguasai

Mata pelajaran : PKJR


Masa :
Kelas : Tahun 1
Tajuk : Lima Langkah Melintas dengan Selamat
Kemahiran : FU: 3.1 Aras 3 (ii)
FS: 7.1 Aras 1 (i)
PKJR: 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4
Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat
1) Mentakan lima langkah melintas jalan dengan selamat.
2) Menyusun lima langkah melintas jalan raya dengan selamat.
3) Menunjukkan lima langkah melintas jalan raya dengan selamat.
Media Pengajaran : Media 4.2, 4.3, cakera padat.
Aktivti : 1. Murid diperdengarkan lagu "kanan dan kiri".
2. Murid membaca dan guru menerangkan maksud lirik lagu.
3. Murid menyanyikan lagu "kanan dan kiri".
4. Murid bersoal jawab tentang nilai-nilai murni yang terdapat dalam lirik lagu.
5. Murid melengkapkan latihan.
Refleksi : / murid menguasai

Mata pelajaran : PKJR


Masa :
Kelas : Tahun 1
Tajuk : Lima Langkah Melintas dengan Selamat
Kemahiran : FU: 3.1 Aras 3 (ii)
FS: 7.1 Aras 1 (i)
PKJR: 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4
Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat
1) Mentakan lima langkah melintas jalan dengan selamat.
2) Menyusun lima langkah melintas jalan raya dengan selamat.
3) Menunjukkan lima langkah melintas jalan raya dengan selamat.
Media Pengajaran : --
Aktivti : 1. Murid dibawa ke suatu lokasi yang sesuai.
2. Murid ditunjukkan lima langkah melintas jalan dengan selamat.
3. Murid melakukan aksi yang sama secara berpasangan.
4. Murid melengkapakn latihan.
Refleksi : / murid menguasai

Mata pelajaran : PKJR


Masa :
Kelas : Tahun 1
Tajuk : Lima Langkah Melintas dengan Selamat
Kemahiran : FU: 3.1 Aras 3 (ii)
FS: 7.1 Aras 1 (i)
PKJR: 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4
Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat
1) Mentakan lima langkah melintas jalan dengan selamat.
2) Menyusun lima langkah melintas jalan raya dengan selamat.
3) Menunjukkan lima langkah melintas jalan raya dengan selamat.
Media Pengajaran : --
Aktivti : 1. Muri dikehendaki melukis jari tangan mereka dan menulis setiap langkah pada
jari yang ada.
2. Murid mempamerkan dan bercerita tentang hasil kerja mereka.
Refleksi : / murid menguasai

Mata pelajaran : PKJR


Masa : 12.00 -- 12.30p.m.
Kelas : Tahun 1
Tajuk : Berhenti sebelum melintas jalan raya
Kemahiran : FU: 2.2 Aras 1 (i)
FS: 3.1 Aras 1 (ii)
PKJR: 1.2.2 dan kesemua 7.1
Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat
1. Menyatakan sebab-sebab kita berhenti sebelum melintas jalan raya.
2. Memilih tempat yang selamat untuk berhenti sebelum melintas jalan raya.
3. Menyatakan prosedur mengambil satu langkah ke belakang semasa berhenti.
Media Pengajaran : Media 5.1
Aktivti : 1. Murid melihat kad imbasan tentang tempat yang selamat sebelum melintas.
2. Murid dan guru berbincang sebab-sebab pentingnya berhenti sebelum melintas.
3. Murid menyenaraikan tempat yang selamat untuk melintas pada peta minda.
Refleksi : / murid menguasai

Mata pelajaran : PKJR


Masa : 12.00 -- 12.30p.m.
Kelas : Tahun 1
Tajuk : Berhenti sebelum melintas jalan raya
Kemahiran : FU: 2.2 Aras 1 (i)
FS: 3.1 Aras 1 (ii)
PKJR: 1.2.2 dan kesemua 7.1
Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat
1. Menyatakan sebab-sebab kita berhenti sebelum melintas jalan raya.
2. Memilih tempat yang selamat untuk berhenti sebelum melintas jalan raya.
3. Menyatakan prosedur mengambil satu langkah ke belakang semasa berhenti.
Media Pengajaran : Media 5.1
Aktivti : 1. Murid memerhati gambar tentang tempat berhenti yang selamat.
2. Murid menyatakan kedudukan dan tempat berhenti yang selamat sebelum
melintas jalan raya.
Refleksi : / murid menguasai
Mata pelajaran : PKJR
Masa : 12.00 -- 12.30p.m.
Kelas : Tahun 1
Tajuk : Berhenti sebelum melintas jalan raya
Kemahiran : FU: 2.2 Aras 1 (i)
FS: 3.1 Aras 1 (ii)
PKJR: 1.2.2 dan kesemua 7.1
Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat
1. Menyatakan sebab-sebab kita berhenti sebelum melintas jalan raya.
2. Memilih tempat yang selamat untuk berhenti sebelum melintas jalan raya.
3. Menyatakan prosedur mengambil satu langkah ke belakang semasa berhenti.
Media Pengajaran : Media 5.1
Aktivti : 1. Murid berbincang untuk menyusun perkataan supaya menjadi ayat yang betul.
2. Murid menulis ayat dalam Buku Aktiviti.
Refleksi : / murid menguasai

Mata pelajaran : PKJR


Masa : 12.00 -- 12.30p.m.
Kelas : Tahun 1
Tajuk : Berhenti sebelum melintas jalan raya
Kemahiran : FU: 2.2 Aras 1 (i)
FS: 3.1 Aras 1 (ii)
PKJR: 1.2.2 dan kesemua 7.1
Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat
1. Menyatakan sebab-sebab kita berhenti sebelum melintas jalan raya.
2. Memilih tempat yang selamat untuk berhenti sebelum melintas jalan raya.
3. Menyatakan prosedur mengambil satu langkah ke belakang semasa berhenti.
Media Pengajaran : Media 5.1
Aktivti : 1. Murid melengkapkan petikan dengan perkataan yang sesuai.
2. Murid membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul.
Refleksi : / murid menguasai