Anda di halaman 1dari 4

PANITIA RBT SKJP TAHUN 4

KONTRAK LATIHAN MURID


REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
TAHUN 4
2018

JUMLAH LATIHAN
BIL.
MINGGU TP TAFSIRAN
LATIHAN
OBJEKTIF STRUKTUR

UNIT 1 : ORGANISASI DAN KESELAMATAN BENGKEL

 Menyatakan dua jawatankuasa dalam 4 2 2


1
struktur organisasi bengkel.
 Menerangkan satu tugas jawatankuasa 6 2 4
2
dalam struktur organisasi bengkel.
 Membuat jadual tugas berpandukan 7 2 5
3
MINGGU 1 struktur organisasi bengkel.
&  Mengenal pasti peraturan dan
14 2 12
MINGGU 2 4 keselamatan am, diri serta alatan dan
bahan.
 Melaksanakan peraturan dan keselamatan 8 2 6
5
bengkel.
 Mengamalkan peraturan dan keselamatan
8 2 6
6 semasa berada di dalam bengkel.

UNIT 2 : ASAS TEKNOLOGI

6 2 4
1  Membaca manual kit model berfungsi.
MINGGU 3
 Menerangkan nama dan fungsi dua alatan
&
tangan yang digunakan untuk memasang
MINGGU 4 12 2 10
2 dan membuka kit model.
 Mengenal pasti nama dan fungsi tiga
komponen kit model.
 Memasang komponen kit model 10 2 8
3
berpandukan manual.
4 3 1
MINGGU 5 4  Membuat pengujian kefungsian kit model.
&
 Mengenal pasti masalah dan membuat 5 3 2
MINGGU 6 5
pembaikan kit model.
 Mengesahkan kit model berfungsi.
7 3 4
6  Membuka dan menyusun komponen kit
model dengan sistematik.

1
PANITIA RBT SKJP TAHUN 4

JUMLAH LATIHAN
BIL.
MINGGU TP TAFSIRAN
LATIHAN
OBJEKTIF STRUKTUR

UNIT 3 : REKA BENTUK

MINGGU 7  Menyatakan masalah berpandukan situasi 4 2 2


1
& yang diberi.
MINGGU 8  Menerangkan idea dalam bentuk lakaran 7 2 5
2
bagi menyelesaikan masalah.
MINGGU 9 8 2 6
3  Membina projek eksperimental
&
MINGGU 10  Menguji projek eksperimental.
6 3 3
4  Menambah baik projek eksperimental.

MINGGU 11 PEPERIKSAAN PENGGAL PERTAMA

MINGGU 12  Mempersembahkan projek eksperimental 6 3 3


5
& secara lisan.
MINGGU 13  Mendokumentasikan projek
4 3 1
6 eksperimental.

UNIT 4 : PENGHASILAN PROJEK

 Menyatakan dua bahan bukan logam yang 18 3 15


MINGGU 14 1
digunakan untuk membuat projek.
&
 Menerangkan fungsi tiga alatan tangan
MINGGU 15 7 2 5
2 dan komponen elektrik untuk membuat
projek.
 Membuat anggaran kos bagi bahan dan
MINGGU 16
komponen elektrik.
& 10 2 8
3  Mengukur, menanda dan memotong
MINGGU 17
bahan yang digunakan untuk membuat
projek.
MINGGU 18
HINGGA  Memasang bahan projek menggunakan 10 2 8
4
MINGGU 19 pengikat dan pencantum.

MINGGU 20 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

MINGGU 21
&  Memasang bahan projek menggunakan 10 2 8
4
MINGGU 24 pengikat dan pencantum.

MINGGU 25  Membuat kemasan projek menggunakan


HINGGA bahan iaitu cat sembur atau pelekat. 15 3 12
5
MINGGU 26  Membuat penyambungan litar elektrik
pada projek dengan kemas.

2
PANITIA RBT SKJP TAHUN 4

 Menguji kefungsian projek

MINGGU 27 UJIAN BULANAN 2

MINGGU 28  Mengesahkan projek berfungsi.


&  Mengamalkan aktiviti penyelenggaraan 3 2 1
6
MINGGU 29 dan penyimpanan peralatan dengan
kemas dan teratur.

UNIT 5 : SAINS RUMAH TANGGA

JUMLAH LATIHAN
BIL.
MINGGU TP TAFSIRAN
LATIHAN
OBJEKTIF STRUKTUR

MINGGU 29
 Menyatakan dua alatan dan bahan jahitan
12 2 10
1 yang digunakan untuk membuat artikel
&
jahitan.
MINGGU 30
12 2 10
2  Menerangkan dua fungsi alatan jahitan.
MINGGU 31
HINGGA  Menyusun atur pola, mengunting fabrik 8 2 6
3
MINGGU 34 dan memindahkan tanda pola ke fabrik.

 Menjahit artikel jahitan dengan jahitan kia 6 2 4


4
MINGGU 35 dan jahitan jelujur.
HINGGA  Menghias artikel jahitan menggunakan 4 2 2
5
MINGGU 38 bahan hiasan yang dipilih.
 Menghias artikel jahitan menggunakan 4 2 2
6
bahan hiasan secara kemas dan kreatif.
MINGGU 39 ULANGKAJI PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

MINGGU 40 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

MINGGU 41
HINGGA AKTIVITI AKHIR TAHUN
MINGGU 43

24
NOVEMBER
HINGGA CUTI AKHIR TAHUN
31 DISEMBER
2017

3
PANITIA RBT SKJP TAHUN 4