Anda di halaman 1dari 5

PANITIA RBT SKJP TAHUN 5

KONTRAK LATIHAN MURID


REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
TAHUN 5
2018

JUMLAH LATIHAN
BIL.
MINGGU TP TAFSIRAN
LATIHAN
OBJEKTIF STRUKTUR

UNIT 2 : ASAS TEKNOLOGI

 Membaca manual kit model berfungsi. 10 2 8


1
MINGGU 1  Menyatakan dua nama dan fungsi alatan
& tangan untuk memasang dan membuka kit
MINGGU 2 model. 12 2 10
2
 Mengenal pasti nama dan fungsi dua
komponen kit model.

 Memasang komponen kit model


12 2 10
3 berpandukan manual.

 Mengenal pasti sistem elektromekanikal kit


7 2 5
4 model yang telah dipasang.

 Membuat pengujian kefungsian kit model.


MINGGU 3  Mengenal pasti masalah dan membuat 6 2 4
5
& pembaikan kit model.
MINGGU 4
 Murid berupaya menggunakan
pengetahuan dan kemahiran sedia ada
untuk digunakan pada situasi baharu secara
sistematik, bersikap positif dan boleh 10 2 8
6
dicontohi.
 Membuka dan menyimpan komponen kit
model dengan sistematik.

1
PANITIA RBT SKJP TAHUN 5

JUMLAH LATIHAN
BIL.
MINGGU TP TAFSIRAN
LATIHAN
OBJEKTIF STRUKTUR

UNIT 4 : PENGHASILAN PROJEK

 Menyatakan bahan logam yang digunakan 3 5


1 untuk membuat projek.
MINGGU 5
&
 Menerangkan fungsi tiga alatan tangan 3 10
MINGGU 6
dan komponen elektronik untuk membuat
2
projek.

MINGGU 7 2 15
HINGGA  Mengukur, menanda dan memotong bahan
3
MINGGU 10 yang digunakan untuk membuat projek.

MIINGGU 11 PEPERIKSAN PENGGAL PERTAMA

MINGGU 12  Memasang bahan projek menggunakan 3 15


HINGGA pengikat dan pencantum.
MINGGU 13 4  Membuat kemasan projek.
 Pengiraan kos projek.

 Membuat penyambungan litar elektronik 2 20
pada projek.
MINGGU 14 5
 Menguji kefungsian projek.
HINGGA
MINGGU 19  Membina projek yang berfungsi dengan 2 5
mempunyai nilai tambah secara kreatif dan
inovatif.
6
 Membuat penyelenggaraan dan
penyimpanan peralatan.

MIINGGU 20 PEPERIKSAN PERTENGAHAN TAHUN

2
PANITIA RBT SKJP TAHUN 5

JUMLAH LATIHAN
BIL.
MINGGU TP TAFSIRAN
LATIHAN
OBJEKTIF STRUKTUR

UNIT 5 : TEKNOLOGI PERTANIAN

 Menyatakan dua ciri biji benih yang baik. 8 3 5


1
MINGGU 21 13 3 10
&  Menerangkan nama dan fungsi dua alatan.
2
MINGGU 22

 Mengenal pasti medium semaian. 13 3 10


 Menyediakan medium dalam bekas
semaian dan penanaman yang sesuai.
3
MINGGU 23
 Mengisi medium ke dalam bekas semaian
mengikut prosedur.
&
MINGGU 24
 Menyemai biji benih halus atau kasar 12 2 10
4 dengan kaedah yang betul.

17 2 15
 Melakukan penjagaan semaian dan
MINGGU 25
tanaman.
HINGGA
5  Mengubah anak benih ke dalam bekas
tanaman mengikut prosedur.
MINGGU 26

MIINGGU 27 UJIAN BULANAN 2

MINGGU 28  Melakukan penanaman benih dalam bekas 12 2 10


& secara kreatif dan inovatif dari aspek idea,
6
MINGGU 29 teknik, peralatan dan bahan.

3
PANITIA RBT SKJP TAHUN 5

UNIT 6 : SAINS RUMAH TANGGA


(MENYEDIAKAN SAJIAN)

JUMLAH LATIHAN
BIL.
MINGGU TP TAFSIRAN
LATIHAN
OBJEKTIF STRUKTUR

 Menyatakan sanitasi penyediaan makanan 7 2 5


MINGGU 30
1 dengan betul.
&
MINGGU 31
 Menerangkan nama dan fungsi tiga alatan. 12 2 10
2
MINGGU 32 6 2 4
&  Memilih menu sarapan atau minum
3
MINGGU 33 petang.

 Membuat anggaran kos bahan mengikut 3 2 1


4 menu yang dipilih.

 Menyedia, memasak dan menghidang 7 2 5


MINGGU 34
5 sajian mengikut menu yang dipilih.
&
MINGGU 35
 Menyedia, memasak dan menghidang 14 2 12
sajian secara kreatif dan inovatif.
6  Membersihkan alatan dan ruang memasak.
 Menyelenggarakan dan menyimpan alatan.

4
PANITIA RBT SKJP TAHUN 5

UNIT 6 : SAINS RUMAH TANGGA


(MENGHIAS DAN MEMBUNGKUS MAKANAN)

JUMLAH LATIHAN
BIL.
MINGGU TP TAFSIRAN
LATIHAN
OBJEKTIF STRUKTUR

 Menyatakan dua bahan hiasan pada 12 2 10


MINGGU 36 makanan.
1
&  Menyatakan satu jenis pembungkus
MINGGU 37 makanan.
 Menerangkan dua maklumat pada label 6 2 4
2
pembungkus makanan.
MINGGU 37 7 2 5
&
3  Menghias dan membungkus makanan.
MINGGU 38

MINGGU 39 ULANGKAJI PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

MINGGU 40 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

 Menghias dan membungkus makanan 7 2 5


4
mengikut kesesuaian.
MINGGU 41
 Menghias, membungkus dan melabel 8 2 6
& 5
makanan.
MINGGU 42
 Menghias, membungkus dan melabel 7 2 5
6 makanan yang disediakan mengikut
kesuaian secara kreatif dan inovatif.
MINGGU 43 AGIHAN BUKU TEKS / NAIK KELAS

24
NOVEMBER
HINGGA CUTI AKHIR TAHUN
31 DISEMBER
2017