Anda di halaman 1dari 3

PANITIA RBT SKJP TAHUN 6

KONTRAK LATIHAN MURID


REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
TAHUN 6
2018

JUMLAH LATIHAN
BIL.
MINGGU TP TAFSIRAN
LATIHAN
OBJEKTIF STRUKTUR

UNIT 1 : PENGHASILAN PROJEK

 Menyatakan dua jenis bahan yang digunakan


MINGGU 1 dalam menghasilkan projek.
&  Menyatakan dua nama alatan tangan dan 13 3 10
1
MINGGU 2 satu fungsinya.
 Menyatakan satu bahan pengikat atau
pencantum pada projek yang dihasilkan.
MINGGU 3 ULANGKAJI UJIAN PENGESANAN

MINGGU 4 UJIAN PENGESANAN

MINGGU 5  Mengenal pasti satu sistem asas


& 2 elektromekanikal. 18 3 15
MINGGU 6  Mengenal pasti projek elektromekanikal yang
hendak dibina.
MINGGU 7
&  Membuat satu lakaran projek yang hendak 6 2 4
3
MINGGU 8 dibina.

MINGGU 9
HINGGA  Mengukur, menanda dan memotong bahan 18 3 15
4
MINGGU 10 yang digunakan untuk membuat projek.

MINGGU 11 PEPERIKSAAN PENGGAL PERTAMA

MINGGU 12  Memasang bahagian projek dan komponen


HINGGA elektromekanikal. 12 2 10
5
MINGGU 15  Menguji kefungsian projek.
 Membuat kemasan pada projek.
 Mempersembahkan hasil projek yang
MINGGU 16
berfungsi dan mempunyai nilai tambah sama
& 12 2 10
6 ada dari aspek idea, fungsi atau bahan.
MINGGU 17
 Membuat penyelenggaraan dan
penyimpanan peralatan.

1
PANITIA RBT SKJP TAHUN 6

JUMLAH LATIHAN
BIL.
MINGGU TP TAFSIRAN
LATIHAN
OBJEKTIF STRUKTUR

UNIT 2 : TEKNOLOGI PERTANIAN

MINGGU 18
& 12 2 10
1  Menyatakan maksud hidroponik.
MINGGU 19

MINGGU 20 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

MINGGU 21
&  Mengenal pasti peralatan dan bahan yang 12 2 10
2
MINGGU 22 akan digunakan untuk tanaman hidroponik.

 Menyemai biji benih ke dulang semaian.


MINGGU 23
 Menjalankan kerja mengubah anak benih ke
& 17 2 15
3 raga tanaman.
MINGGU 24
 Melakukan aktiviti penjagaan tanaman
hidroponik.
MINGGU 25
&  Mengira kos bahan hidroponik. 4 2 2
4
MINGGU 26  Merekod pendapatan hasil hidroponik.

MINGGU 27 PEPERIKSAAN PERCUBAAN UPSR

MINGGU 28
HINGGA  Melakukan aktiviti memungut hasil tanaman 4 2 2
5
MINGGU 29 hidroponik.

MINGGU 30
 Melakukan penanaman secara hidroponik
& 12 2 10
6 dengan kreatif dan inovatif dari aspek idea,
MINGGU 31
teknik, peralatan dan bahan.
MINGGU 32 UJIAN PENILAIAN SEKOLAH RENDAH (UPSR) 2018

MINGGU 33
HINGGA PROGRAM SELEPAS UPSR
MINGGU 39

MINGGU 40 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

MINGGU 41
HINGGA PROGRAM SELEPAS UPSR
MINGGU 43

21/11/2018
CUTI AKHIR TAHUN
HINGGA
31/12/2018

2
PANITIA RBT SKJP TAHUN 6