Anda di halaman 1dari 2

2.3 Isu dan intervensi untuk meningkatkan pencapaian tahap minimum.

2.3.1. Isu 1 : Pencapaian murid dalam mata pelajaran bahasa Melayu


(Penulisan) masih belum menunjukkan pencapaian tahap minimum.

2.3.2 Masalah :
2.2.2.1 Murid tidak membaca dan memahami kehendak soalan
(Kertas 2)
2.2.2.2 Terlalu banyak kesalahan ejaan dan tanda baca-kecuaian
murid.
2.2.2.3 Lemah dalam penguasaan kosa kata.
2.2.2.4 Murid gagal memahami kehendak soalan.
Makluman
2.3.3 Punca Masalah / Isu : Kurang membaca dan tidak mahu memahami
bahan
bahasa Melayu yang dibaca.

2.3.4 Cadangan Intervensi:


Mesyuarat Dialog Prestasi bersetuju sebulat suara menerima
cadangan
penyelesaian seperti berikut :-
2.3.4.1 Penggunaan buku kosa kata yang meliputi perkataan-
perkataan yang terdapat di dalam buku teks.
2.3.4.2 Latih tubi murid berdasarkan analisis item
2.3.4.3 Melatih / membiasakan murid dengan latihan penulisan
Bahagian A,Bahagian B dan Bahagian C.
2.3.4.4 Memberikan lebih banyak contoh-contoh soalan modul UPSR
yang merangkumi pelbagai bentuk dan jenis soalan
Makluman
1. Isu
1.1 Kekurangan atlet sekolah

2. Masalah
2.1 Kuantiti atlet yang berjaya mewakili sekolah dalam olahraga ke peringkat yang lebih
tinggi adalah kurang.

3. Punca Masalah
3.1 i) Sikap sambil lewa dalam kalangan murid yang berkemahiran.
ii) Sokongan ibu bapa yang kurang konsisten terhadap perkembangan anak murid
dalam olahraga.
3.2 Tahap penguasaan teori dan kemahiran asas kurang memuaskan.

4. Cadangan Intervensi
4.1 i) Memberi ganjaran kepada murid yang berjaya mencapai kejayaan mengikut
peringkat.
ii) Menyebar luas kebaikan menyertai olahraga seperti banner.
iii) Mengadakan program untuk menarik minat dan mencungkil bakat murid seperti
pertandingan pelapisan, klinik olahraga.
4.2 i) Mewujudkan pemuafakatan dengan pihak luar untuk mempertingkatkan mutu dan
kejayaan pasukan atilit sekolah.
Contoh : Pertandingan persahabatan, Perkongsian Teknik Menajar.
ii) Menghantar guru untuk mengikut kursus kejurulatihan.