Anda di halaman 1dari 2

INI AISYAH KU

SIAPA WAHABI???
March 23, 2018

Bismillahirahmanirahim,
Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Selawat dan salam buat junjungan besar  Nabi Muhammad Sollahulaihiwassalam, ahli keluarga serta sahabat-
sahabat Baginda yang mulia.

Dewasa kini, cerita mengenai satu puak ini mula tersebar luas di serata dunia khusus Malaysia. Puak yang ala2
mengikut ajaran Islam dan ajaran Nabi Sollahulaihiwassalam tetapi sebenarnya menolak beberapa amalan baik
yang dilakukan sendiri oleh Baginda Sollahulaihiwassalam.

ZIKIR SECARA JAHAR/KUAT DAN BERJEMAAH ADALAH SALAH??

Amalan lazim yang biasanya kita lakukan selepas solat adalah berzikir secara berjemaah sebelum membaca doa.
Pak Imam siap guna microphone lagi. Namun begitu puak ini bahkan berkeras dan menyatakan ianya sesat dan
bida'ah.

Dalam hadis qudsi, dari Abu Hurairah RA Rasulullah Sollahulaihiwassalam bersabda : Allah ber rman ;
ٍ‫ﻣﻼَء‬ َ ‫ﻪ ﻓِﻲ‬ ُ ُ ‫ﻣﻼَءٍ ذ َﻛ َ ْﺮﺗ‬ َ ‫ن ذ َﻛ َ َﺮﻧِﻲ ﻓِﻲ‬ ْ ‫ﺴﻲ وَإ‬ ِ ‫ﻔ‬ ُ ُ ‫ﺴﻪِ ذ َﻛ َ ْﺮﺗ‬
ْ َ ‫ﻪ ﻓِﻲ ﻧ‬ ِ ‫ﻔ‬ْ َ ‫ن ذ َﻛ َ َﺮﻧِﻲ ﻓِﻲ ﻧ‬ْ ‫ ﻓَﺈ‬,‫ْﻛـﺮﻧِﻲ‬ُ ‫ﻦ ﻳَﺬ‬ َ ْ ‫ﺣﻴ‬ ِ ‫ﻪ‬ َ ‫ وَاَﻧَﺎ‬,‫ﻋﻨْﺪ َ ﻇَﻦ ﻋ َﺒْـﺪِي ﺑِﻲ‬
ُ َ‫ﻣﻌ‬ ِ ‫اَﻧَﺎ‬
‫ﻪ ﻫَ ْﺮوَﻟَﺔ‬
ُ ُ ‫ﺸﻴﺄﺗَﻴْﺘ‬ ِ ‫ﻤ‬ ْ َ‫ﻲ ﻳ‬ ْ ‫ﺖ إﻟَﻴْﻪِ ﺑَﺎﻋ ًـﺎ وَإ‬
ْ ِ ‫ن أﺗَﺎﻧ‬ ُ ْ ‫ب إﻟَﻲ ذ ِ َراﻋ ًﺎ اﺗَﻘﹷﺮﺑ‬ ِ َ‫ﺖ إﻟَﻴْﻪِ ذ ِ َراﻋ ًﺎ و‬
َ ‫إن اﻗْﺘ َ َﺮ‬ ِ ‫ب اِﻟَﻲ‬
ُ ْ ‫ﺷﺒ ْ ًﺮا اﺗَﻘَﺮﺑ‬ َ ‫إن اﻗْﺘ َ َﺮ‬
ِ َ‫ﻪ و‬
ُ ْ ‫ﻣﻨ‬
ِ ٍ‫ﺧَﻴْﺮ‬.

“Aku ini menurut prasangka hambaKu, dan Aku menyertainya, dimana saja ia berdzikir pada-Ku. Jika ia
mengingat-Ku dalamhatinya, maka Aku akan ingat pula padanya dalam hati-Ku, jika ia mengingat-
Ku didepan umum, maka Aku akan mengingatnya pula didepan khalayak yang lebih baik. Dan seandainya
ia mendekatkan dirinya kepada-Ku sejengkal, Aku akan mendekatkan diri-Ku padanya sehasta, jika ia
mendekat pada-Ku sehasta, Aku akan mendekatkan diri-Ku padanya sedepa, dan jika ia datang kepada-Ku
berjalan, Aku akan datang kepadanya dengan berlari”. (HR. Bukhori Muslim, Turmudzi, Nasa’i, Ibnu Majah
dan Baihaqi).

Jelas Allah tidak melarang sedikit pun untuk berzikir secara jahar yakni kuat. Bahkan, semasa kita tawaf juga kita
lakukan zikir kepada Allah secara jahar. Kenapa semasa tawaf boleh? Tapi kalau ada majlis zikir, ianya dilarang??
Kenapa?? Inilah agenda puak WAHABI. Jadi mahu mengenali mereka lagi boleh ke blog2 tersebut.

https://universalsyahadah.wordpress.com/2018/02/22/berjaga-jaga-fahaman-wahabi-menenggelamkan-kekuatan-islam-dan-
iman-sebenar/

http://bayukhatulistiwa.blogspot.my/2018/02/bahaya-fahaman-wahabi.html?m=1

http://khazanahakhirat.blogspot.my/2018/02/bahaya-wahabi-hapuskan-cinta-kepada-nabi.html?m=1

Enter your comment...

Popular posts from this blog

SAAT MENGENALI YM SHEIKH ISMAIL KASSIM


March 11, 2018

Bismillahirohmanirahim,

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. …

READ MORE

Powered by Blogger

Theme images by Michael Elkan