Anda di halaman 1dari 8

DAFTAR ASESOR DAN ASESI EVALUASI INTERNAL BKD 2018

NO FAKULTAS PROGRAM STUDI NAMA ASESOR NAMA ASESI NIDN NIP

1 Achdiar Redy Setiawan, S.E.,MSA.,Ak 0017118201 198211172006041003

2 Muhammad Syam Kusufi, S.E.,M.Sc. 0009068301 198306092006041002

3 Robiatul Auliyah, S.E., M.SA. Emi Rahmawati, S.E., M.Si. 0003057403 197405032003122001

4 Gita Arasy Harwida, S.E., Ak., M.Tax. 0029038005 198003292003122002

5 Anis Wulandari, S.E., Ak., MSA. 0017057805 197805172003122001

6 Akuntansi Citra Nurhayati, S.E., Ak., MA. 0011077805 197807112008012019

7 Robiatul Auliyah, S.E., M.SA. 0027027901 197902272002122002


Dr. Prasetyono, S.E., M.Si., Ak.
8 Junaidi, S.E., M.Si., Ak. 0025027105 197102252006041001

9 H. Mohamad Djasuli, S.E., M.Si. 0011067107 197106112005011004

10 Fariyana Kusumawati, S.E., M.Si. 0024127703 197712242008122002


Dr. Siti Musyarofah, S.E., M.Si., Ak.
11 Anita Carolina, S.E., M.Bus.Adv., Ak. 0016067902 197906162005012002

12 Adi Darmawan Ervanto, SE.,MA.,CPA.,CA. 0001038302 198303012006041002


Dr.Bambang Haryadi, S,E., M.Si., Ak.
13 Yuni Rimawati, S.E.,M.S.Ak.,Ak. 0012068104 198106122006042002

14 D3 Akuntansi Sektor Publik Nurul Kompyurini, S.E., Ak., M.Ak. 0029047403 197404292003122001

15 Prof. Dr. H. Mohammad Nizarul Alim, S.E., M.Si., Ak. Muhammad Asim Asy'ari, SE.,M.AK 0011078502 198507112014041004

16 Aprilina Susandini,S.E.,M.SM. 0016048706 198704162015042005

17 Ekonomi dan Bisnis Drs. Bambang Sudarsono, M.M. 0014025907 195902141988111001

18 Dra. Hj. S. Anugrahini Irawati, MM. Drs. Ec. Mudji Kuswinarno, M.Si. 0023026007 196002232001121001

19 R. Gatot Heru Pranjoto, S.E., M.M. 0010076007 196007102001121001


D3 Entrepreneurship
20 Dra. Hj. S. Anugrahini Irawati, MM. 0003036209 196203031988032001

21 R. Gatot Heru Pranjoto, S.E., M.M. Faidal, S.E., M.M. 0003037702 197703032003121002
22 Uswatun Hasanah, S.E.,M.Sc. 0015108601 198610152014042001
23 Rifai Afin, S.E.,M.Sc. 0020078005 198007202006041002
24 Andri Wijanarko, S.E.ME. 0018107705 197710182002121004
25 Dr. Anita Kristina, S.E., M.Si. Zakik, S.E., M.Si. 0011077605 197607112002121005
26 Bondan Satriawan, S.E., M.Econ.St. 0024097603 197609242003121002
27 Jakfar Sadik, S.E., M.E. 0024117501 197511242005011002
28 Ekonomi pembangunan Widita Kurniasari, S.E., M.E. 0031108102 198110312006042002
29 Dr. Mohtar Rasyid, S.E., M.Sc. Tripitono Adi Prabowo, SE.ME. 0016037701 197703162002121002
30 Ambariyanto, S.E., M.Si. 0013067402 197406132008011009
31 Henny Oktavianti, S.E., M.E. 0012108102 198110122008122002
32 Dr. Eni Sri Rahayuningsih, S.E., M.E. Selamet Joko Utomo, S.E.,M.E. 0718067908 197906182014041001
33 Titov Chuk's Mayvani, S.E.,M.E. 0028038306 198303282015041001
34 Dr. Prasetyono, S.E., M.Si., Ak. 0001127202 197212012003121001

35 Magister akuntansi Dr. Tarjo, S.E., M.Si., Ak. Dr. Siti Musyarofah, S.E., M.Si., Ak. 0017097404 197409172005012001

36 Dr.Bambang Haryadi, S,E., M.Si., Ak. 0013037304 197303132002121001


37 Dr. Tarjo, S.E., M.Si., Ak. Prof. Dr. H. Mohammad Nizarul Alim, S.E., M.Si., Ak. 0023076905 196907232003121001

38 Dr.Bambang Haryadi, S,E., M.Si., Ak. Dr. Tarjo, S.E., M.Si., Ak. 0006107004 197010062003121002

39 Dr. A. Yahya Surya Winata, S.E., M.Si. Dr. Eni Sri Rahayuningsih, S.E., M.E. 0010027804 197802102002122001

40 Dr. Drs. H. Pribanus Wantara, M.M. Dr. Mohtar Rasyid, S.E., M.Sc. 0015047603 197604152003121001

41 Dr. Raden Mas Mochammad Wispandono, S.E., M.S. 0015086005 196008151985031005


Dr.Dra.iriani ismail,M.M.
42 Dr. Drs. Ec. Chairul Anam, M.Kes. 0015075910 195907152001121001

43 Dr. Drs. Ec. H. Muh. Syarif, M.Si. 0030116309 196311302001121001


Dr. Ir. Nurita Andriani, M.M.
44 Dr. Kurniyati Indahsari, M.Si. 0007027405 197402072006042001
Magister akuntansi
45 Dr. Mohammad Arief, S.E., M.M. 0004107405 197410042005011001
Dr. Diah Wahyuningsih, S.E., M.Si.
46 Dr. Sutikno, S.E., M.E. 0009087506 197508092008121003

47 Dr. Diah Wahyuningsih, S.E., M.Si. 0425087201 197208252008122001


Dr. Muhammad Alkirom Wildan, S.E., M.Si.
48 Dr. Ir. Nurita Andriani, M.M. 0027116704 196711272003122001

49 Dr. Muhammad Alkirom Wildan, S.E., M.Si. 0013026904 196902132005011001

50 Dr. Sutikno, S.E., M.E. Dr.Dra.iriani ismail,M.M. 0023066205 196206231988112001


Ekonomi dan Bisnis
51 Dr. Anita Kristina, S.E., M.Si. 0005087906 197908052008012019
52 Dr. Drs. H. Pribanus Wantara, M.M. 0003126008 196012031988111001
Dr. Mohammad Arief, S.E., M.M.
53 Dr. A. Yahya Surya Winata, S.E., M.Si. 0004017302 197301042005011001

54 Yudhi Prasetya Mada, S.E., M.M. 0013037403 197403132003121001


Dr. Kurniyati Indahsari, M.Si.
55 Hadi Purnomo, S.E.,M.M. 0003097205 197209032003121001

56 Suyono, S.E.,M.S.M. 0030057204 197205302006041002


Dr. Drs. Ec. H. Muh. Syarif, M.Si.
57 Purnamawati, S.E., M.Si. 0022037008 197003222002122001

58 Echsan Gani, S.E., M.Si. 0008027105 197102082002121002


Manajemen Dr. Drs. Ec. Chairul Anam, M.Kes.
59 Yustina Chrismardani, S.Si., M.M. 0019077802 197807192005012002

60 Nirma Kurriwati, S.P., M.Si. 0024117502 197511242005012004


Dr. Raden Mas Mochammad Wispandono, S.E., M.S.
61 Prasetyo Nugroho, S.Pi., M.M. 0007077803 197806072006041003
62 Bambang Setiyo Pambudi, S.E., M.M. 0027097302 197309272003121001
Dr. Mohtar Rasyid, S.E., M.Sc.
63 Drs. Mohamad Tambrin, M.M. 0022025704 195702221989031003
64 Hj. Evaliati Amaniyah, S.E., M.S.M. 0028017407 197401282003122001
Dr. Eni Sri Rahayuningsih, S.E., M.E.
65 Fathor AS, S.E., M.M. 0015117803 197811152003121001
66 Lailatul Qadariyah, S.H.I, M.E.I. 0019078202 198207192008122001
67 Dr. Abdur Rohman, S.Ag., M.E.I. 0015087411 197408152008121005
68 Firman Setiawan, S.HI.,M.E.I 0027048602 198604272014041001
Ekonomi Syariah
69 Shofiyun Nahidloh, S.Ag., MHI. Dzikrulloh, S.E.I.,M.SEI. 0008038706 198703082015041005
70 Dahruji, S.E.,M.E.I 0713098102 198109132015041001
71 Lilis Suaibah, S.,Ag.,M.Pd. 0003037707 197703032015042001
Keislaman
72 Ach. Mus'if, S.H.I., M.A. 0013088004 198008132008121001
73 Shofiyun Nahidloh, S.Ag., MHI. 0016057603 197605162000032003
74 Ahmad Musadad, S.H.i.,M.Si 0006108105 198110062014041001
Hukum Bisnis Syari'ah
75 Dr. Abdur Rohman, S.Ag., M.E.I. Mohommad Hipni, S.H.I.,M.HI. 0017018006 198001172014041001
76 Achmad Badarus syamsi.,S.H.I.,M.H. 2109068501 198509062014041001
77 Hammam, Lc.,M.Sy. 0028078403 198407282015041001
78 Galuh Widitya Qomaro,S.H.I.,M.H.I. 2118128701 198712182015042001
79 Busro Karim,S.Hum.,M.Pd.I. 0003088306 198308032015041001
Dr. Abdur Rohman, S.Ag., M.E.I.
80 Keislaman Hukum Bisnis Syari'ah Rudi Hermawan, S.H.I.,M.S.I. 0024048107 198104242015041002
81 Muhammad Busyro Karim, S.Ag., M.Si. 0009047708 197704092008121002
82 Shofiyun Nahidloh, S.Ag., MHI. Khoirun Nasik,S.HI.,M.HI. 0029127911 197912292015041002
83 R. Bambang Moertijoso, S,Sos.,M.Si. 0003107110 197110032008011009
Sri Wahyuningsih, S.Sos., M.Si.
84 Dewi Quraisyin, S.Pd.I., M.Si. 0010107906 197910102008122002
85 Imam Sofyan, S.Sos., M.Si. 0004117704 197711042008121001
Surokim, S.Sos., M.Si.
86 Dessy Trisilowaty, S.Sos., M.Si. 0015128205 198212152008122002

87 Sri Wahyuningsih, S.Sos., M.Si. 0002037803 197803022003122003


Netty Dyah Kurniasari, S.Sos., M.Med.Kom.
88 Komunikasi Muhtar Wahyudi, S.Sos., MA. 0006127207 197212062006041001

89 Dr. Yuliana Rakhmawati, S.Sos., M.Si. Surokim, S.Sos., M.Si. 0022067404 197406222008011007

90 Dinara Maya Julijanti, S.Sos., M.Si. Netty Dyah Kurniasari, S.Sos., M.Med.Kom. 0025038005 198003252003122001

91 Dr. Yuliana Rakhmawati, S.Sos., M.Si. Dinara Maya Julijanti, S.Sos., M.Si. 0022077005 197007222005012001

92 Dinara Maya Julijanti, S.Sos., M.Si. Dr. Yuliana Rakhmawati, S.Sos., M.Si. 0015077904 197907152005012002

93 dr. Siti Nurfitria, S.Ked.M. Biomed 0018078301 198307182008122001

94 Dr. Netty Herawati, S.Psi., M.Psi. 0010037406 197403102006042001

95 Hera Wahyuni, S.Psi., M.Psi. 0001048003 198004012008122002

96 Alifah Rahma Wati, S.Psi., M.Psi. 0026108103 198110262008122004

97 Psikologi Dr. Netty Herawati, S.Psi., M.Psi. Nur Aziz Afandi, S.Psi., M.Si. 0025087908 197908252008121001

98 Yudho Bawono, S.Psi., M.Si. 0023077607 197607232010121002

99 Yan Ariyani, S.Psi.,M.Psi.S.pi. 0013018001 198001132005012006


FISIB
100 Lailatul Muarofah Hanim, S.Psi.,M.Psi. 0003018704 198701032015042001

101 Triyo Utomo,S.Psi.,M.Psi. 0020058306 198305202015041001

102 Hj. Erika Citra Sari Hartanto, S.S.,M.Hum. 0031018102 198001312006042001

103 Rif'ah Inayati, S.S., M.A. 0015048206 198204152008122002


Dr.Masduki, M.Pd.
104 Diah Ikawati Ayuningtias, S.S., M.Pd. 0016037509 197503162009122001

105 Diva Wenanda, S.S.,M.Pd. 0026027805 197802262009122002

106 Sastra Inggris Iqbal Nurul Azhar, S.S.,MA. 0021088102 198108202006041004


Prof. Dr. Drs. Suryo Tri Saksono, M.Pd.
107 Dr.Masduki, M.Pd. 0001047306 197304012003121001

108 Dr.Masduki, M.Pd. Prof. Dr. Drs. Suryo Tri Saksono, M.Pd. 0028086306 196308282001121001

109 Zakiyatul Mufidah, S.Hum.,M.Hum 0004068503 198506042014042001


Prof. Dr. Drs. Suryo Tri Saksono, M.Pd.
110 Mohammad Halili,S.Hum.,MlangST. 0007118205 198211072015041002

111 Hisnuddin Lubis, S.Sos.,M.A. 0030068302 198306302008011010

112 Yudhi Rachman, S.Sos.,M.Sosio 0010017903 197901102008011007


Bangun Sentosa Dwi Haryanto, Ph.D.
113 Sosiologi Iskandar Dzulkarnain, S.Th.I., M.Si. 0016038002 198003262008121001

114 Hetti Mulyaningsih, S.Sos., M.Kes. 0009058005 198005092008122002

115 Dr. Dra. Sri Hidayati, M.Si. Merlia Indah Prastiwi, S.Sos., M.Sosio. 0028108402 198410282010122002
116 Dr. Dra. Sri Hidayati, M.Si. Bangun Sentosa Dwi Haryanto, Ph.D. 0015097509 197509152002121001

117 Bangun Sentosa Dwi Haryanto, Ph.D. Dr. Dra. Sri Hidayati, M.Si. 0005106012 196010052001122001
FISIB Sosiologi
118 Khoirul Rosyadi, Ph.D. 0012047404 197404122002121001
Dr. Dra. Sri Hidayati, M.Si.
119 Bagus Irawan,S.Sos.,M.Sosio. 0008048505 198504082015041002

120 Wahid Khoirul Ikhwan, M.Pd. 0029067911 197906292009121001

121 Ira Fatmawati, S.S., M.Pd. 0014097904 197909142010122003

122 Hani'ah, S.Pd., M.Pd. 0008097605 197609082006042001

123 Sulaiman, S.Pd., M.Pd. 0011027108 197102112006041001


Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Sulaiman, S.Pd., M.Pd.
124 Khusnul Khotimah, S.S.,M.Pd. 0013128503 198512132014042001

125 Ika Febriani, S.S.,M.Pd. 0018028705 198702182015042002

126 Ahmad Jami'ul Amil, S.Pd.,M.Pd. 0003078902 198907032015041002

127 Abdul Rosid,S.Pd.,M.Pd. 0016117506 197511162015041001

128 Titin Faridatun Nisa',S.Pd.,M.P.d 0713018602 198601132012122001

129 Dewi Mayang Sari, S.Psi.,M.Psi. 0024098701 198709242012122001


Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Dr. Drs. H. Pribanus Wantara, M.M.
130 Dwi Nurhayati Adhani,S.Psi.,M.Psi. 0017098303 198309172014042001

131 Siti Fadjryana Fitroh, S.Pi.,MA. 0018048702 198704182014042001


132 Mohammad Edy Nurtamam, S.Pd., M.Si. 0019088005 198008192009121005
133 Mujtahidin, S.Pd., M.Pd. 0020108303 198310202010121003
Dr. A. Yahya Surya Winata, S.E., M.Si.
134 Mahmud, S.IP., M.Si. 0011108204 198210112010121001
135 Priyono Tri Febrianto, S.Sos., M.Si. 0010027705 197702102006041003
136 Fachrur Rozie, S.Pd.,M.Pd 0001078802 198807012014041001
Ilmu Pendidikan Pendidikan Guru Sekalah Dasar ( PGSD )
137 Dr. Kurniyati Indahsari, M.Si. Andika Adinanda Siswoyo,S.Pd.,M.Pd. 0023118802 198811232014041001
138 Indah Setyo Wardani, S.Pd.,M.Pd. 0728078303 198307282015042002
139 Isna Ida Mardiyana,S.Pd.,M.Pd. 0007038206 198203072015042003
140 Dr. Mohammad Arief, S.E., M.M. Rika Wulandari,S.pd.,M.Pd. 0007058702 198705072015042005
141 Umi Hanik,S.Pd.,M.Pd. 0030108104 198110302015042001
142 Ariesta Kartika Sari, S.Si.,M.Pd. 0017048301 198304172008012002
143 Dr. Diah Wahyuningsih, S.E., M.Si. Wanda Ramansyah, S.Pd., M.Pd. 0007128402 198412072010121005
144 Medika Risnasari, S.ST.,M.T 0722108403 198410222014042002
Pendidikan Informatika
145 Puji Rahayu Ningsih, S.Pd.,M.Pd. 0719118603 198611192014042001
146 Dr. Ir. Nurita Andriani, M.M. Muchamad Arif, S.Pd.,M.Pd. 0024078203 198207242014041003
147 Sigit Dwi Saputro,S.pd.,M.Pd. 0729068801 198806292015041001
148 Yunin Hidayati, S.Si., M.Si. 0015068401 198406152008122003
149 Dr. Sutikno, S.E., M.E. Laila Khamsatul Muharrani, S.Si., M.Si. 0030098401 198409302008122001
150 Eva Ari Wahyuni, S.Pd.,M.Si. 0004038404 198403042009122002
151 Rahmad Fajar Sidik, M.Si. 0003017907 197901032008011009
152 Dr. Muhammad Alkirom Wildan, S.E., M.Si. Badrud Tamam, S.Si., M.Pd. 0028118005 198011282008121001
Pendidikan IPA
153 Fatimatul Munawaroh,S.S.i.,M.Si 0009068501 198506092009122002
154 Mochammad Ahied, S.Si., M.Si. 0004087005 197008042008011010
Dr.Dra.iriani ismail,M.M.
155 Ana Yuniasti Retno Wulandari, S.Pd.,M.Pd. 0001068801 198806012014042001
156 Irsad Rosidi, S.Pd.,M.Pd. 0003018505 198501032015041002
Dr. Eni Sri Rahayuningsih, S.E., M.E.
157 Wiwin Puspita Hadi, S.Si.,M.Pd. 0702078203 198207022015042001
158 Mukhlis, S.H., M.H. 0028107505 197510282003121002
Dr. Nurus Zaman, S.H., M.H.
159 Ahmad Agus Ramdlany, S.H., M.H. 0021087903 197908212003121002
160 Dr. Nurus Zaman, S.H., M.H. 0021107202 197210212006041001
Azizah, S.H., M.Hum.
161 Dr. Syamsul Fatoni, S.H., M.H. 0005067304 197306052005011001
162 Encik Muhammad Fauzan, S.H., LL.M. 0031057808 197805312005011003
Dr. Syamsul Fatoni, S.H., M.H.
163 Azizah, S.H., M.Hum. 0027115811 195811272001122001
164 H. Boedi Mustiko, S.H., M.Hum. 0001105808 195810011988111001
Dr.Uswatun Hasanah, S.H., M.Hum.
165 Yudi Widagdo Harimurti, S.H., M.H. 0003076404 196407032001121002
166 Fauzin, S.H.LL.M. 0002038103 198103022006041001
167 H. Boedi Mustiko, S.H., M.Hum. Indah Cahyani, S.H.,MH 0008118001 198011082005012002
168 Mishbahul Munir, S.H., M.Hum. 0010128001 198012102003121002
169 Rusmilawati Windari, S.H., M.H. 0021098101 198109212005012002
170 Dr.Eny Suastuti, S.H., M.Hum. Indah Purbasari, S.H., LL.M. 0009048101 198104092005012002
171 Gatoet Poernomo, S.H., M.Hum. 0020046702 196704201994031003
172 R. Wahjoe Poernomo Soeprapto, S.H.,MH. 0022107902 197910222005011002
173 Dr. Deni Setya Bagus Yuherawan, S.H., M.S. Agung Ali Fahmi, S.H., M.H. 0027038002 198003272005011003

174 Tolib Effendi, S.H.,MH 0028018301 198301282005011002


Ilmu Hukum
175 Rhido Jusmadi, S.H.M.H. 0010048104 198104102005011005
Dr.Murni, S.H., M.Hum.
176 Hukum Dr.Uswatun Hasanah, S.H., M.Hum. 0008066504 196506081988112001

177 Dr.Eny Suastuti, S.H., M.Hum. 0009016408 196401092001122001


Dr. Hj. Djulaeka, S.H., M.Hum.
178 Dr. Deni Setya Bagus Yuherawan, S.H., M.S. 0017126206 196212172001121001

179 Dr.Murni, S.H., M.Hum. 0013036108 196103132001122001


Prof. Dr. Nunuk Nuswardani, S.H., M.H.
180 Dr. Hj. Djulaeka, S.H., M.Hum. 0004046311 196304042001122001

181 Prof. Dr. Nunuk Nuswardani, S.H., M.H. 0012046307 196304121988112001


Dr. Mufarrijul Ikhwan, S.H., M.Hum.
182 Dr. Indien Winarwati, S.H., M.H. 0008016207 196201082001122002

183 Aprilina Pawestri, S.H.,M.H. 0001048604 198604012014042001


Dr. Indien Winarwati, S.H., M.H.
184 Aris Hardinanto, S.H.,M.H. 0019048901 198904192014041001

185 Firman Arif Pribadi, S.H.,M.H. 0002098304 198309022015042001


Dr. Wartiningsih, S.H., M.Hum.
186 Lucky Dafira Nugroho, S.H.,M.H. 0021088803 198808212015041002

187 Riesta Yogahastama,S.H.,M.Kn. 0014048705 198704142015041001

188 Dr. H. Moh. Amir Hamzah, S.H., M.H. Dr. Mufarrijul Ikhwan, S.H., M.Hum. 0026057606 197605262003121001

189 Magister Ilmu Hukum Dr. Wartiningsih, S.H., M.Hum. 0002026214 196202022001122001

190 Dr. Wartiningsih, S.H., M.Hum. Dr. H. Moh. Amir Hamzah, S.H., M.H. 0019096106 196109191988031003

191 Diana Nurus Sholehah, S.Farm., Apt.M.Si. 0008068303 198306082008122001


Dr. Ir. H. Ahmad Arsyad Munir, M.S.
192 Dr. Ir. Gita Pawana, M.Si. 0016096408 196409161992021001

193 Ir. H. Suhartono, M.P. 0023116208 196211231988031002


Dr. Ir. Raden Achmad Sidqi Zaed Zaenollah, M.S.
194 Pertanian Agroteknologi Ir. Sinar Suryawati, M.Si. 0009126407 196412092001122001

195 Dr. Agr. Eko Setiawan, S.P., M.Si. Drs. H. Kaswan Badami, M.Si. 0012116108 196111121991031001

196 Dr. Ir. Eko Murniyanto, M.P. Dr. Agr. Eko Setiawan, S.P., M.Si. 0015037807 197803152008011011

197 Drs. H. Kaswan Badami, M.Si. Dr. Ir. Raden Achmad Sidqi Zaed Zaenollah, M.S. 0011056208 196205111988111001
198 Drs. H. Kaswan Badami, M.Si. Dr. Ir. Eko Murniyanto, M.P. 0002055701 195705021992031001

199 Agroteknologi Dr. Ir. H. Ahmad Arsyad Munir, M.S. 0022066012 196006221988031001
Dr. Ir. Gita Pawana, M.Si.
200 Nurholis, S.P.,M.Si. 0028078904 198907282015041002

201 Dr. Agus Romadhon, S.P., M.Si. 0027087602 197608272005011002

202 Dr. Apri Arisandi, S.Pi., M.Si. Aries Dwi Siswanto, S.T., M.T. 0008047903 197904082006041002

203 Maulinna Kusumo Wardhani, S.Kel.,Msi. 0015128202 198212152006042003

204
Kelautan Insafitri, S.T., M.Sc. 0025097801 197809252002122001
205

206 Dr. Agus Romadhon, S.P., M.Si. Dr. Apri Arisandi, S.Pi., M.Si. 0012047604 197604122002121004

207 Dr. Makhfud Efendy, S.Pi., M.Si. 0012067506 197506122003121001

208 Ary Giri Dwi Kartika,S.Kel.,M.Si. 0006019003 199001062015042003

209 Prof. Dr. Ir. Muhammad Zainuri, M.Sc. Dr. Akhmad Farid, S.Pi., M.T. 0024068003 198006242006041005
210 Manajemen sumber daya perairan Dr. Agus Romadhon, S.P., M.Si. Prof. Dr. Ir. Muhammad Zainuri, M.Sc. 0003126103 196103121984031003
211 Prof. Dr. Ir. Muhammad Zainuri, M.Sc. Moh Sholeh, S.Pi., M. Sc 197012071997031007
212 Dr. Mardiyah Hayati, S.P., M.P. 0011087404 197408112002122009
Slamet Widodo, SP.,M.Si
213 Dr. Teti Sugiarti, S.P., M.Si. 0028047005 197004282001122001
214 Novi Diana Badrut Tamami, S.P.,MP. 0028118101 198111282006042001
215 Pertanian Dr. Elys Fauziyah, S.P., M.P. Aminah Happy Moninthofa Ariyani, S.P., M.Si. 0009047904 197904092008012014
216 Ihsannudin, S.P., M.P. 0016127704 197712162008121003
217 Taufik Rizal Dwi Adi Nugroho, S.P., M.M. 0031077404 197407312008121001
Program studi agribisnis
218 Dr. Ir.Slamet Subari,MS. Slamet Widodo, SP.,M.Si 0020048102 198104202003121002
219 Dr. Elys Fauziyah, S.P., M.P. 0009077204 197207092002122001
220 Andrie Kisroh Sunyigono, Ph.D. 0013047306 197304132002121001
Dr. Teti Sugiarti, S.P., M.Si.
221 Dr. Ir.Slamet Subari,MS. 0012126305 196312122001121001
222 Setiani, S.P.,M.P. 0010058112 198105102014042001
Dr. Mardiyah Hayati, S.P., M.P.
223 Dwi Ratna Hidayati, SP.,MP. 0022098403 198409222014042001
224 Dr. Ir. H. Asfan, M.P. Dr. Ir. Abdul Azis Jakfar, M.T. 0002036203 196203021988111003
225 Dr. Ir. H. Asfan, M.P. 0019015704 195701191988111001
Ir. Muhammad Fakhry, M.P.
226 Dr. Mohammad Fuad Fauzul Mu'tamar, S.TP., M.Si. 0015027404 197402152006041001

227 Millatul Ulya, S.TP., MT. 0023078104 198107232006042001


Dr. Mohammad Fuad Fauzul Mu'tamar, S.TP., M.Si.
228 Rakhmawati, S.TP., M.T. 0020107801 197810202002122003
Teknologi industri pertanian
229 Dr. Ir. H. Asfan, M.P. Ir. Muhammad Fakhry, M.P. 0014086208 196208141988031003

230 Iffan Maflahah, S.TP., M.Si. 0016067806 197806162005012002

231 Ir. Umi Purwandari, M. App.Sc., Ph.D. 0026086406 196408261990032001


Dr. Ir. Abdul Azis Jakfar, M.T.
Askur Rahman , S.TP., M.P. 0014108303 198310142009121004

232 Khoirul Hidayat, S.T.,M.T. 0008069401 198406082014041001

233 D3 Manaj Informasi Dr. Arif Muntasa, M.T. Fitri Damayanti, S.Kom., M.Kom. 0027087502 197508272003122001

234 Rullie Annisa, ST.,M.T. 0003058407 198405032015042002

235 Teknik Agus Salim, S.T.M.T. 0006087504 197508062005011002


D3 Mekatronika Dr. H. Rachmad Hidayat, M.T.
236 Faikul Umam, S.Kom.,MT. 0018018303 198301182008121001

237 Vivi Tri Widyaningrum, S.Kom.,M.T. 0007088302 198308072008122001


238 Hairil Budiarto, S.T.M.T. 0006028202 198202062008121001

239 Ahmad Sahru Romadhon, S.Kom.,M.T. 0007068401 198406072008121001


D3 Mekatronika Dr. H. Rachmad Hidayat, M.T.
240 Sri Wahyuni, ST., MT 0027058202 198205272008122002

241 Ach Khozaimi,S.Kom.,M.Kom 0026098601 198609262014041001

242 Ika Oktavia Suzanti, S.Kom.,M.Cs. 0018108803 198810182015042004

243 Dr. Arif Muntasa, M.T. Eka Mala Sari Rochman, S.Kom.M.Kom 0016078402 198407162008122001

244 D3 Teknik Multimedia & Jaringan Komputer Rosida Vivin Nahari, S.Kom.,M.T. 0008068302 198306082008012005

245 Aeri Rachmad, S.T., M.T. 0023028002 198002232008121001


Dr. Indah Agustien Siradjuddin, S.Kom.,M.Kom
246 Muhammad Ali Syakur, S.Si.,MT. 0015016904 196901152003121001

247 Dr. Arif Muntasa, M.T. Imamah, S.Kom.,M.Kom 0021078501 198507212014042001


Teknik Informasi
248 Dr. Arif Muntasa, M.T. Firmansyah Adiputra, S.T.M.C.s 0004057804 197805042002121002

249 Achmad Fiqhi Ibadillah,S.T.,M.Sc. 0016078805 198807162015041005

250 Kunto Aji Wibisono, S.T.,M.T. 0014108702 198710142015041001


Dr. Kukuh Winarso, S.Si.,M.T.
251 Diana Rahmawati, S.T., M.T. 0025107907 197910252008012020

252 Miftachul Ulum, S.T., M.T. 0012087610 197608122009121001


Teknik Elektro
253 Riza Alfita, S.T., M.T. 0019048007 198004192008121003

254 Haryanto, S.T., M.T. 0005077412 197407052008121004


Dr. H. Rachmad Hidayat, M.T.
255 Koko Joni, S.T.,M.Eng. 0009067902 197906092005011014
Teknik
256 Achmad Ubaidillah Ms, S.T., M.T. 0026068106 198106262008011010

257 Ika Deefi Anna, S.T.,MT. 0011038001 198003112002122001

258 Ida Lumintu, S.T., M.T.,PhD 0020117202 197211202005012001


259 Indra Cahyadi, S.T., M.Bus.,Ph.D. 0006097504 197509062003121002
260 Imron Kuswandi, S.T.,M.T. Dr. Kukuh Winarso, S.Si.,M.T. 0015047205 197204152006041002
261 Mu'alim, S.T.MT. 0026127804 197812262003121001
262 Samsul Amar, S.T.,M.Sc. 0024097704 197709242006041001
263 Heri Awalul Ilhamsah, S.T.,M.T. 0011077901 197907112002121001
264 Nachnul Ansori, S.T., M.T. 0012047804 197804122008121001
Teknik Industri
265 Trisita Novianti, S.TP., M.T. 0011048104 198104112008122001

266 Ernaning Widiaswanti, S.Si., M.T. 0028028105 198102282008122002

267 Fitri Agustina, S.T., M.T. 0025088001 198008252003122001

268 Dr. Kukuh Winarso, S.Si.,M.T. Sugeng Purwoko, S.T., M.T. 0022077204 197207222003121001

269 Imron Kuswandi, S.T.,M.T. 0006106902 196910062001121001

270 Ari Basuki, S.T., M.T. 0020017802 197801202003121002

271 Dr. H. Rachmad Hidayat, M.T. 0019067406 197406192006041002

272 Novi Prastiti,S.Kom.,M.Kom 0727118702 198711272014042001


Dr. Arif Muntasa, M.T.
273 Achmad Yasid, S.Kom.,M.Kom 0011068202 198206112008011010
Teknik informasi
274 Sri Herawati,S.Kom.,M.Kom. 0028088301 198308282008122002
Dr. Indah Agustien Siradjuddin, S.Kom.,M.Kom
275 Eza Rahmanita, S.T., M.T. 0005067906 197906052003122003
276 Yoga Dwitya Pramudita, S.Kom. M.Cs. 0013048401 198404132008121002
277 Achmad Jauhari, S.T.M.Kom 0009018102 198101092006041003
278 Sigit Susanto Putro, S.Kom.M.Kom 0013037903 197903132006041002
279 Yonathan Ferry Hendrawan, S.T.MIT. 0013028003 198002132006041001
280 Dr. Indah Agustien Siradjuddin, S.Kom.,M.Kom Cucun Very Angkoso, S.T.,M.T. 0025027805 197802252005011001
281 Moch. Kautsar Sophan, S.Kom., M.MT. 0013077702 197707132002121004
282 Iwan Santosa, S.T.,M.T. 0020088105 198108202006041005
Teknik Informatika
283 Ari Kusumaningsih, S.T., M.T. 0022027902 197902222005012003
284 Arik Kurniawati, S.Kom., M.T. 0009037802 197803092003122009
Teknik
285 Firdaus Solihin, S.Kom., M.Kom. 0027067604 197606272008011008
286 Dwi Kuswanto, S.Pd., M.T. 0021027405 197402212008011006
Dr. Arif Muntasa, M.T.
287 Mula'ab, S.Si., M.Kom. 0020057301 197305202002121001
288 Dr. Indah Agustien Siradjuddin, S.Kom.,M.Kom 0020087803 197808202002122001
289 Dr. Indah Agustien Siradjuddin, S.Kom.,M.Kom Dr. Arif Muntasa, M.T. 0018116905 196911182001121004
290 Teknik Mekatronika Devie Rosa Anamisa, S.Kom.M.Kom. 0004118401 198411042008122003
291 Anis Arendra, S.T.,M.Eng 0022057905 197905222006041002
Imron Kuswandi, S.T.,M.T.
292 Teknik Mesin Mirza Pramudia, S.T.,M.E.ng 0015108401 198410152008121004
293 Teguh Prasetyo, ST.,MT. 0016047902 197904162005011001