Anda di halaman 1dari 6

SEKOLAH KEBANGSAAN BERJAYA

45400 SEKINCHAN
SELANGOR DARUL EHSAN
Tel / Faks: 03-32412690
E- mail: bba3029@btpnsel.edu.my

PELAN INTERVENSI TAHUN 1


2017
SEKOLAH KEBANGSAAN BERJAYA
45400 SEKINCHAN
SELANGOR DARUL EHSAN
Tel / Faks: 03-32412690
E- mail: bba3029@btpnsel.edu.my

MATA PELAJARAN: MATEMATIK


NO. ISU INTERVENSI PELAN TINDAKAN KPI
1 Tidak menguasai operasi Program Bijak Sifir GURU: TOV : 2.31
asas - 5 minit sifir sebelum PnP i. Siti Fadhilah Bt Bahari ETR : 2.26

MASA: Sepanjang Tahun


2 Kurang menguasai Permainan matematik GURU: TOV : 2.31
kemahiran membaca - Kad imbasan i. Siti Fadhilah Bt Bahari ETR : 2.26
nombor - Petak 100
MASA: Sepanjang Tahun
Lagu matematik
3 Kurang menguasai Permainan matematik GURU: TOV : 2.31
susunan nombor - Kad imbasan i. Siti Fadhilah Bt Bahari ETR : 2.26
- Petak 100
Lagu matematik MASA: Sepanjang Tahun
SEKOLAH KEBANGSAAN BERJAYA
45400 SEKINCHAN
SELANGOR DARUL EHSAN
Tel / Faks: 03-32412690
E- mail: bba3029@btpnsel.edu.my

MATA PELAJARAN: BAHASA INGGERIS


NO. ISU INTERVENSI PELAN TINDAKAN KPI
1 Murid kurang kosa kata Bahasa Walking Dictionary GURU: TOV : 2.31
Inggeris i. Rujuk kamus i. Siti Fadhilah Bt ETR : 2.26
ii. Teknik Bahari
menggunakan
kamus MASA: Mac - Oktober

2 Murid kurang kosa kata Bahasa Vacobulary ladder GURU: TOV : 2.31
Inggeris i. 5 perkataan i. Siti Fadhilah Bt ETR : 2.26
seminggu Bahari
ii. Kuiz vacabolary
MASA: Mac – Oktober
3 Kurang kemahiran dalam Puzzle hunt GURU: TOV : 2.31
menulis ayat yang lengkap i. Mencari i. Siti Fadhilah Bt ETR : 2.26
sambungan ayat Bahari
ii. Menyambung
ayat mengikut MASA: Mac – July
struktur yang
betul
SEKOLAH KEBANGSAAN BERJAYA
45400 SEKINCHAN
SELANGOR DARUL EHSAN
Tel / Faks: 03-32412690
E- mail: bba3029@btpnsel.edu.my

MATA PELAJARAN: BAHASA MELAYU ( PEMAHAMAN)


NO. ISU INTERVENSI PELAN TINDAKAN KPI
1 Murid tidak menguasai kosa kata Program Bijak Kamus GURU: TOV : 2.31
yang sukar dan jarang i. Merujuki kamus i. Pn. Badariah Bt ETR : 2.26
digunakan. ii. Merujuki kamus Badli
sinonin MASA: Sepanjang tahun
iii. Membaca buku
cerita

2 Murid cuai menjawab soalan i. Latih tubi soalan GURU: TOV : 2.31
petikan / soalan panjang ii. Murid menggarisi i. Pn. Badariah ETR : 2.26
kata kunci soalan Badli
MASA: Sepanjang tahun
SEKOLAH KEBANGSAAN BERJAYA
45400 SEKINCHAN
SELANGOR DARUL EHSAN
Tel / Faks: 03-32412690
E- mail: bba3029@btpnsel.edu.my

MATA PELAJARAN: BAHASA MELAYU ( PENULISAN)


NO. ISU INTERVENSI PELAN TINDAKAN KPI
1 Murid kurang kritis dan kreatif Program Tambah GURU: Badariah Badli TOV : 2.31
menulis karangan Maklumat MASA: Sepanjang tahun ETR : 2.26
iv. Membaca
akhbar / majalah
/buku cerita dan
melayari internet

2 Murid kurang perbendaharaan iii. Membaca akhbar / GURU: Badariah Badli TOV : 2.31
kata majalah /buku cerita MASA: Sepanjang tahun ETR : 2.26
dan melayari
internet
SEKOLAH KEBANGSAAN BERJAYA
45400 SEKINCHAN
SELANGOR DARUL EHSAN
Tel / Faks: 03-32412690
E- mail: bba3029@btpnsel.edu.my

MATA PELAJARAN: SAINS


NO. ISU INTERVENSI PELAN TINDAKAN KPI
1 Murid tidak menguasai 1. Melebal gambar GURU: Norasyikin TOV : 2.31
kemahiran membaca 2. Melakar gambar Mohamad ETR : 2.26
rajah Makhrum

MASA: Januari -Oktober

2 Murid tidak memahami maksud iv. Latih tubi soalan GURU: Norasyikin TOV : 2.31
soalan Mohamad ETR : 2.26
Makhrum

MASA: Januari -Oktober

Anda mungkin juga menyukai