Anda di halaman 1dari 1

SOSIALISASI RANCANGAN DAN KRITERIA PENILAIAN

Cara sosialisasi yang


No. Nama Guru Tugas Mengajar
dilakukan
1 Dadang Imam Santoso, Kelas 6
2 S.Pd
A. Wahab Jamaluddin, Pend. Agama Islam
3 S.Ag
U. Sri Kusnaeni, S.Pd Kelas 2
4 Neneng Safitri, S.Pd Kelas 4
5 Enok Satiah, S.Pd Kelas 5
6 Suyoto, S.Ag Kelas 6 Sosialisasi rancangan penilaian yang
7 Elsanita Tomasouw, S.Pd Kelas 3 terdapat dalam silabus kepada siswa
8 Sri Mulyaningsih, S.Pd Kelas 3 di dalam kelas setiap akan
9 Mia Astriani, S.Pd Kelas 2 memasuki Tema baru.
10 Siti Hawa, S.Pd Kelas 1
11 Leni Kurniati Kelas 4
12 Ipung Ratih Dewati Kelas 1
13 Arief Kristadi Kelas 5
14 Wawan Setiawan PJOK