Anda di halaman 1dari 1

Jakarta, 21 November 2017

Nomor : /Mundi Asih/XI/2017


Perihal : Pemberian Izin Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
Lampiran :-

Kepada
Yth. Ketua STIKes Mitra RIA Husada
Di tempat

Dengan hormat,
Menindaklanjuti surat permohonan izin pengabdian kepada masyarakat yang telah
disampaikan oleh Ketua STIKes Mitra RIA Husada No. 1631/Ketua SMRH/XI/2017, maka
bersama ini kami menyetujui dan memberikan ijin kepada Lisa Trina Arlym, SST., M.Keb
dan Sunarti, S.SiT., MM, M.Kes untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
di Klinik Mundi Asih dengan kegiatan ”Kelas Persiapan Menyusui dan Perawatan Bayi Baru
Lahir”.

Demikian surat ini kami sampaikan, semoga kegiatan yang akan dilakukan dapat berjalan
dengan lancar serta memberikan dampak dan manfaat yang baik bagi orang tua. Atas
kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Klinik Mundi Asih

Bidan Jeanne Subiyah, SSiT., M.Kes