Anda di halaman 1dari 6

PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN SELATAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


SMK NEGERI 2 MARABAHAN
Jln. Trans Kal-Sel-Teng Km 23 Desa Beringin Jaya Kec. Anjir Muara Kab. Barito Kuala
Provinsi. Kalimantan Selatan, Telepon (0511) 7479539, Email: smkn2marabahan@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SMK NEGERI 2 MARABAHAN
Nomor : 421.5 / 01 /I/ SMKN.2 /2018

TENTANG
Struktur Organisasi Sekolah dan Pembagian Tugas Guru
Semester Genap Tahun Pelajaran 2017 - 2018

Menimbang : Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan proses belajar mengajar di SMK Negeri
2 Marabahan maka perlu menetapkan struktur Organisasi Sekolah dan Pembagian Tugas
Guru.
Mengingat :
1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
2. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan
3. Peraturan menteri pendidikan nomor 74 tahun 2008 tentang guru.
4. Peraturan menteri pendidikan nomor 39 tahun 2009 tentang beban kerja guru dan
pengawas
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelola dan penyelenggara
Pendidikan
6. Peraturan menteri pendidikan nomor 27 tahun 2010 tentang program induksi guru
Pemula
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Beban Kerja
Guru dan Pengawas
8. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan RI Nomor 160 tahun 2014 Tentang
Pemberlakuan kurikulum tahun 2006 dan kurikulum 2013.
9. Hasil keputusan rapat Dewan Guru SMKN 2 Marabahan tanggal 18 Juli tahun 2017

MEMUTUSKAN
Menetapkan :
Pertama : Pembentukan Struktur Organisasi Sekolah dan Pembagian Tugas Guru tahun pelajaran
2017-2017 seperti tersebut pada lampiran I surat keputusan ini.
Kedua : Menugaskan guru melaksanakan tugas mendidik seperti tersebut pada lampiran II
Ketiga : Menugaskan guru sebagai pengawas harian dan tim kedisiplinan seperti tersebut pada
lampiran III surat keputusan ini.
Keempat : Menugaskan guru sebagai Tim Pengembang Kurikulum seperti tersebut pada lampiran
IV surat keputusan ini.
Kelima : Segala biaya pelaksanaan surat keputusan ini, dibebankan pada anggaran yang sesuai.
Keenam : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan dibetulkan seperlunya
Ketujuh : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Anjir Muara


PadaTanggal : 04 Januari 2018
Kepala,

Agustin Purnomosari, M.Pd


Pembina, IV/a
NIP. 19720821 199803 2 007

Kompetensi Keahlian :
Teknik Kendaraan Ringan (TKR), Teknik Sepeda Motor Honda (TSMH), Teknik Instalasi Tenaga Listrik (TITL),Teknik Komputer&Jaringan (TKJ), Pemasaran (PMS), Multimedia (MM)
Lampiran I : Revisi Keputusan Kepala SMK Negeri 2 Marabahan
Nomor : 421.5 / 01 /I/ SMKN.2 /2018
Tanggal : 04 Januari 2018

STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH


TAHUN PELAJARAN 2017/2018

I. Kepala : Agustin Purnomosari, M.Pd


II. Wakil Kepala Sekolah Bidang
A. Kurikulum/Akademik : Humaini, M.Pd
B. Sarana Prasarana : H. Saprani, S.Pd
C. Kesiswaan /Disiplin Sekolah : H. Sulaiman, S.Ag

III. POKJA/ BKK : Edward Eka Sanjaya, S.T


IV. Bendahara BOS : Rusmayani, S.Pd
V. Bendahara BOSDA : Rahmiati, S.Ag
VI. Kepala Program/kompetensi Keahlian
A. Teknik Otomotif : Anang Setyanto, ST
C. Teknik Ketenagalistrikan : Jakpar Rusadik, A.Md
D. Teknik Informatika : Yanuar Rosyadi, S. Kom
E. Pemasaran : Syakhrudin, S.E

VII. Kepala Lab. : Ika Yuliana, M.Pd


VIII. Kepala Bengkel : Mardiansyah, ST
IX. WaliKelas
A. Kelas X TKR-A : Rahmat, S.Pd
B. Kelas X TKR-B : Dedi, S.Pd
C. Kelas X TSM : Rhodes. EY, S.Pd
E. Kelas X TKJ : Lili Rahmiyati, S.Pd
F. Kelas X MM : Yulia Armah
G. Kelas X TITL : GT. Dewi Sri Ayu L, S.Tr. Kom
H. Kelas X PMS-A : Fitri Hayati,S.Pd
I. Kelas X PMS-B : Anis Khairunnisa, S.Pd
J. Kelas XI TKR-A : Ir. Sujali
K. Kelas XI TKR-B : Khairullah, S.T
L. Kelas XI TSM-A : Aulia Raudhatul Jannah, S.Pd
M. Kelas XI TSM-B : Andi Andriyani, S.Pd
N. Kelas XI TKJ : Arif Faisal, S.E, MM
O. Kelas XI MM : Abd Rahman Hamid , S.PdI
P. Kelas XI TITL : Nursanti Nasiu, S.Pd
Q. Kelas XI PMS : Nordiana, A.Md
R. Kelas XII TKR-A : Ayu Sekarini, S.Pd
S. Kelas XII TKR-B : Sugeng Haryanto, S.Pd
T. Kelas XII TSM-A : A. Rizal, S.Pd
T. Kelas XII TSM-B : Herlina, S.Pd
U. Kelas XII TKJ : Anwar Bahri, S.Pd
V. Kelas XII Multi Media : Muslimah, S.Pd
W. Kelas XII TITL : Muttaqin, S.Pd
X. Kelas XII PMS : Amalia Rahmawati

Kompetensi Keahlian :
Teknik Kendaraan Ringan (TKR), Teknik Sepeda Motor Honda (TSMH), Teknik Instalasi Tenaga Listrik (TITL),Teknik Komputer&Jaringan (TKJ), Pemasaran (PMS), Multimedia (MM)
X. Pembina- Pembina :
A. OSIS : Herlina, S.Pd
B. Pramuka : Khairul Fajri, S. Kom
Ayu Sekarini, S.Pd
C. Olahraga : Syahrudin, SE
D. Kesenian : A. Rizal, S.Pd
E. UKS / PMR : Fatmawati, S.Pd
F. Paskibraka : Monanisa, S.Pd
G. IMTAQ : Syahdani, S.PdI
H. Adiwiata : Muslimah, S.Pd
I. PKS : Untung Ramadhani

XI. Pengelola :
A. Perpustakaan : Arina Masunah, Amd

XII. Tenaga Kependidikan


A. Kepala Tata Usaha : Hansiati, M.Pd
B. Urusan Dukomen dan Kearsipan : Maria Ulfah, S.Pd
C. Urusan Kesiswaan : Noor Hamita Anwari
D. Urusan Sarana dan Prasarana : M. Suryaningrat
E. Pembantu Pelaksana : 1. Suriansyah
2. Wahyuni
F. Operator Dapodik : Yusfik Ilham

G. Penjaga sekolah : Masrani


H. Satpam : 1. Untung Ramadhani
2. Muhammad Riza
I. Tool man
1. TKJ : Ahmad Mulyadi
2. Pemasaran : Norliana
3. Otomotif : Eko Siswanto
J. Petugas Kebun : Misrannor
K. Petugas Kebersihan Sekolah : Zainal Abidin

Kepala,

Agustin Purnomosari, M.Pd


Pembina, IV/a
NIP. 19720821 199803 2 007

Kompetensi Keahlian :
Teknik Kendaraan Ringan (TKR), Teknik Sepeda Motor Honda (TSMH), Teknik Instalasi Tenaga Listrik (TITL),Teknik Komputer&Jaringan (TKJ), Pemasaran (PMS), Multimedia (MM)
Kompetensi Keahlian :
Teknik Kendaraan Ringan (TKR), Teknik Sepeda Motor Honda (TSMH), Teknik Instalasi Tenaga Listrik (TITL),Teknik Komputer&Jaringan (TKJ), Pemasaran (PMS), Multimedia (MM)
Lampiran III : Revisi Keputusan Kepala SMK Negeri 2 Marabahan
Nomor : 421.5 / 01 /I/ SMKN.2 /2018
Tanggal : 04 Januari 2018

TIM KEDISIPLINAN & PENGAWAS HARIAN


Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2017-2017
A. Tim Kedisiplinan
PenanggungJawab : Agustin Purnomosari, M.Pd
Koordinator : H.Sulaiman Effindi, S.Ag
Anggota : 1. H. Saprani, S.Pd
2. Syakhrudin, S.E
3. Edward Eka Sanjaya, ST
4. Rahmiati, S.Ag
5. Herlina, S.Pd
6. Humaini, M.Pd
7. A. Rizal, S.Pd
8. Khairullah, S.T
9. Muslimah, S.Pd
10. Ika Yuliana, M.Pd

B. Pengawas Harian
HARI NAMA PENGAWAS KETERANGAN TUGAS
Anwar Bahri, S.Pd 1. Minimal 5 menit hadir sebelum bell
SENIN Dedi, S.Pd dibunyikan
Rahmi, ST
2. Menertibkan jam-jam kosong
H.SulaimanEffindi, S.Ag
Rhodes E.Y, S.Pd 3. Meningkatkan keteladanan,ketertiban &
Fitria Hayati, S.Pd kebersihan
.SELASA A.Rizal, S.Pd
4. Mencatat & melaporkan kejadian
Khairullah, ST
khusus/pelanggaran siswa kepada wali
Edward EkaSanjaya, ST kelas/ BK
RABU Herlina, S.Pd 5. Meningkatkan Tatib Sekolah
Anang Setyanto, ST
Rahmiati, S.Ag 6. Melayani siswa izin & keperluan lainya
Khairul Fajri, S.Kom 7. Pulang minimal 10 menit setelah bell
KAMIS IkaYuliana, S.Pd dibunyikan.
Muslimah, S.Pd
Nursanti Nasiu, S.Pd
Syakhruddin, SE
JUM’AT Humaini, M.Pd
Sugeng Haryanto, S.Pd
Ir. Sujali

Kepala,

Agustin Purnomosari, M.Pd


Pembina, IV/a
NIP. 19720821 199803 2 007

Kompetensi Keahlian :
Teknik Kendaraan Ringan (TKR), Teknik Sepeda Motor Honda (TSMH), Teknik Instalasi Tenaga Listrik (TITL),Teknik Komputer&Jaringan (TKJ), Pemasaran (PMS), Multimedia (MM)
LampiranIV : KeputusanKepala SMK Negeri 2 Marabahan
Nomor : 421.5/ 01.a / SMKN.2 /2017
Tanggal : 2 Januari 2017

TIM PENGEMBANG KURIKULUM


TahunPelajaran 2015-2017

Penanggung Jawab : Agustin Purnomosari, S.Pd

Ketua : Humaini,M.Pd
Sekretaris : Edward EkaSanjaya, ST

Anggota Sekolah : Mardiansyah, ST


AnangSetyanto, ST
JakparRusadik, A.Md
YanuarRosyadi, S.Kom
Syakhruddin, SE
H. Saprani, S.Pd
KomiteSekolah : Sapwani
Dunia Usaha/Industri : MansyurMeibahar (PT. Trio Motor)
Kustiono, ST (PT.Trio Motor)
Muhsinin (PT. Wira Toyota)
YusephYogi Indrawan(PT.Nusantara Indah)
Nurdin (PT. Istana Trio Motor)
Heru Sugiarto (PT. Bintang Barito Motor)

Kepala,

Agustin Purnomosari, M.Pd


Pembina, IV/a
NIP. 19720821 199803 2 007

Kompetensi Keahlian :
Teknik Kendaraan Ringan (TKR), Teknik Sepeda Motor Honda (TSMH), Teknik Instalasi Tenaga Listrik (TITL),Teknik Komputer&Jaringan (TKJ), Pemasaran (PMS), Multimedia (MM)